Trwa przygotowywanie oferty...
Może to zająć 15-30 sekund.

Trwa przekierowanie do bezpiecznych płatności PayU.
Proszę czekać...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 26 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Polisowy blog

Najciekawsze poradniki z działu ubezpieczeń mieszkaniowych

Data dodania: 28 kwietnia 2016

Jak zgłosić szkodę? cz.2

Procedura krok po kroku

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Poprzednia część artykułu była skoncentrowana na procedurach postępowania w razie wystąpienia konkretnych rodzajów zdarzeń. Tym razem pod lupę wzięliśmy wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe. Jakie są ich prawa i obowiązki wobec poszkodowanego właściciela polisy?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzeń), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

 

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Wypłata odszkodowania musi nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku niewypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni – wypłata jest realizowana w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność lub wysokość szkody (bezsporna część odszkodowania powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni). Jeśli odszkodowania nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż roszczenie, decyzja wydana przez ubezpieczyciela musi zawierać podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Dokumenty, o jakie może prosić ubezpieczyciel:

  • rachunek strat – wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów;
  • faktury zakupu zniszczonych/ uszkodzonych przedmiotów lub innego rodzaju dokument potwierdzający wartość ubezpieczonego mienia;
  • udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
  • rachunki za naprawę, faktury za zakupione materiały;
  • protokoły wydane przez odpowiednie służby (straż pożarna, policja, zarządca nieruchomości);
  • oświadczenie sprawcy (gdy występuje) i ewentualnie podanie ubezpieczyciela sprawcy;
  • oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w innym zakładzie ubezpieczeń;
  • w przypadku szkód kradzieżowych – kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję, postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia), odmowa wszczęcia postępowania lub informacja o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.

 

TU

PROCEDURY

DOKUMENTY

PROAMA

Proces likwidacji szkody przebiega w 4 etapach:

1.Zgłoszenie szkody pod numerem 815 815 815 pon-pt 8-18;

2.Ocena rozmiaru szkody – oględziny rzeczoznawcy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody; uproszczona likwidacja szkody przy wartości strat poniżej 2 tys. zł

3.Ustalenie wysokości odszkodowania – wszystkie kosztorysy są przygotowywane w ciągu 4-5 dni od daty oględzin

4.Decyzja i wypłata odszkodowania – przekazana najpóźniej 30 dni od zgłoszenia szkody; decyzja przesłana pocztą tradycyjną lub e-mailem

Po zgłoszeniu szkody osoba ubezpieczona otrzyma indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z TU.

Na adres e-mail otrzyma listę dokumentów, np. dokumentację potwierdzającą własność przedmiotu szkody, rachunki, faktury, wykaz strat w mieniu ruchomym, potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora lub zarządcę budynku, opis okoliczności powstania szkody przez sprawcę, potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z włamaniem lub rabunku na policji itp.

Dokumenty należy przesłać e-mailem na szkody@proama.pl lub pocztą na adres: Proama ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

 

CONCORDIA

Telefoniczne zgłoszenie szkody: (61) 858 48 08. Nr wew. 2.

Infolinia od pon.-pt. w godz. 7:00-22:00 oraz w soboty 8:00-13:00.

Termin dla poszkodowanego – 3 dni robocze.

 

Oględziny zniszczonego mienia zostaną przeprowadzone najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

W przypadku braku wskazania konta bankowego, odszkodowanie zostanie przesłane przekazem pocztowym

 

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię m.in: 

- potwierdzenia wpłaty składki ubezpieczeniowej,

- własną polisę ubezpieczenia,

 - dokument potwierdzający własność zniszczonego mienia np. akt notarialny, 

- spis zniszczonego mienia w przypadku urządzeń i wyposażenia z określeniem ich wartości i roku nabycia lub dokumenty potwierdzające pochodzenie i nabycie mienia
 
 

 

AVIVA

 

1.Telefonicznie pod numerem 801 888 444; dla telefonów komórkowych (+48 22) 557 44 44 w godzinach 7.30-20.00

2.Mailowo pod adresem: bok@aviva.pl

3.Pisemnie przesyłając druk zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją szkodową na adres:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
Dział Likwidacji Szkód Gospodarczych i Mieszkaniowych
ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

Jeżeli w chwili zgłoszenia szkody nie posiadasz wszystkich dokumentów, prześlij tylko te którymi dysponujesz. Brakujące dokumenty zostaną uzupełnione w trakcie procesu likwidacji szkody.

- numer własnej polisy / polisy sprawcy

- krótki opis przyczyn i przebiegu zdarzenia

- zdjęcia powstałych uszkodzeń

- numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania

WARTA

 

Centrum Obsługi Klienta Warty: 801 308 308 na terytorium RP,

 

lub +48 502 308 308 za granicą

 

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi o ich przesłanie.

W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:

- dowód własności uszkodzonej nieruchomości

- specyfikacja uszkodzonego mienia

- w przypadku cesji z umowy ubezpieczenia – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na daną rzecz


 

Porównaj ceny
Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

 

Michał Ratajczak
Michał Ratajczak

Ekspert ubezpieczeń nieruchomości. Wcześniej zajmował się m.in. dziennikarstwem sportowym. W wolnym czasie przemierza szlaki rowerowe i piesze.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.