Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

OGIEŃ:

1.
Mieszkanie
Dom
Dom w budowie
Suma ubezpieczenia w granicach od 50 000 do 5 000 000 PLN
?
2.
Elementy ruchome: m.in. meble, urządzenia domowe, odzież, sprzęt elektroniczny, fotograficzny, komputerowy, muzyczny, sportowy, turystyczny itp.
Elementy stałe: m.in. zamontowane lub wbudowane na stałe, w sposób uniemożliwiający odłączenie ich bez użycia narzędzi, np. wyposażenie kuchni, powłoki malarskie, stolarka drzwiowa i okienna.
Suma ubezpieczenia w granicach od 2 000 do 100 000 PLN
?
Suma ubezpieczenia w granicach od 2 000 do 100 000 PLN
?

KRADZIEŻ:

3.
Suma ubezpieczenia w granicach od 1 000 do 100 000 PLN
?
Suma ubezpieczenia w granicach od 1 000 do 100 000 PLN
?

OC w życiu prywatnym:

4.
Chroni odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, jego bliskich i osób zartudnionych w gospodarstwie domowym, od szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w mieniu, np. przez zalanie sąsiada.
Komisja Nadzoru Finansowego GIODO Thawte Rzecznik Ubezpieczonych

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedniego ubezpieczenia lub masz dodatkowe pytania?
Wypełnij formularz - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Imie


Numer telefonu