Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Jak kupić ubezpieczenie?

Najczęściej zadawane pytania:

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni finansowo mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej) w razie zdarzeń losowych typu pożar, eksplozja, zalanie, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, upadek statku powietrznego czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Ruchomości domowe (inaczej mienie ruchome lub wyposażenie) dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

Aby ubezpieczyć nieruchomość od dodatkowych ryzyk (stłuczenie, przepięcie, kradzież, NNW lokatora, OC wżyciu prywatnym), trzeba najpierw wykupić podstawę.

Mury to fundamenty, ściany i dach.
Elementy stałe to trwale przytwierdzone fragmenty nieruchomości, których nie da się zdemontować bez użycia narzędzi lub siłowo.
Ruchomości domowe to z kolei przedmioty, które można swobodnie wynieść z terenu nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy zastosowaniu narzędzi. Do mienia ruchomego towarzystwa zaliczają również zwierzęta domowe.

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości chroni przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, kilkoma lub kilkunastoma. Zakres ochrony można rozszerzyć o:

 • ruchomości domowe (od zdarzeń losowych i kradzieży),
 • kradzież z włamaniem,
 • wandalizm i dewastację,
 • przepięcie,
 • powódź,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • pakiet Home Assistance.

Towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje o tym, które zdarzenie znajduje się w podstawie, na które trzeba wykupić dodatkową ochronę.

Wysokość odszkodowania zależy od skali zniszczeń oraz ustalonej wcześniej sumy ubezpieczenia (SU). SU to maksymalna kwota, jaką można uzyskać przy szkodzie całkowitej, np. przy pożarze domu.
Sumy ubezpieczenia ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych, a kwoty te powinny być równe faktycznej wartości mienia.

Na wysokość odszkodowania mogą mieć wpływ również limity kwotowe lub procentowe, np. maksymalnie 50% SU ruchomości, ale nie więcej niż 15 000 zł za zniszczenie sprzętu elektronicznego.

Wartość odtworzeniowa jest równa kosztom, które trzeba ponieść, żeby przywrócić zniszczone mienie do stanu sprzed szkody przy zastosowaniu tych samych technologii i materiałów, które były użyte pierwotnie.

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie mienia. Stosuje się ją dla obliczenia wysokości odszkodowania dla starszych nieruchomości będących w gorszym stanie technicznym.

Wartość rynkowa to aktualna cena nieruchomości. Oblicza się ją mnożąc powierzchnię mieszkania przez cenę rynkową metra kwadratowego w danej miejscowości lub dzielnicy.

Polisa dla inwestycji budowlanej (budowa, przebudowa, rozbudowa, remont generalny), czyli tzw. domu w budowie, ma uproszczoną formę i jest nieco tańsza. Niższa cena wynika z mniejszej liczby dostępnych rozszerzeń. Ubezpieczenie domu w budowie ogranicza się najczęściej do ochrony murów i elementów stałych przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem ruchomości znajdujących się na obszarze domu w budowie jest możliwe, gdy budynek będzie na etapie surowym zamkniętym (posiada dach, okna i drzwi z zamkami). Ochrona ogranicza się do materiałów budowlanych, narzędzi i elementów składowych.

Kupując polisę mieszkaniową, wystarczy tylko określić rodzaj konstrukcji (w tym poszycie dachu).

Polisa dla nieruchomości drewnianych jest z droższa niż murowanych. Różnica w wysokości składki, która może wynosić nawet 100%, wynika z ryzyka ubezpieczeniowego, np. na wypadek pożaru.

Rodzaj konstrukcji nie wpływa na ilość dostępnych umów dodatkowych.

Optymalnym rozwiązaniem jest wykupienie dwóch polis mieszkaniowych – dla wynajmującego i dla najemcy.

Ubezpieczenie dla właściciela powinno chronić mury i elementy stałe przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, a także zawierać OC w życiu prywatnym.

Lokator powinien zabezpieczyć swój majątek, czyli ruchomości domowe i ewentualnie nakłady inwestycyjne (koszty przeprowadzonych przez niego modernizacji). Dla niego korzystna będzie polisa uwzględniająca mienie ruchome, kradzież z włamaniem oraz OC w życiu prywatnym.

To inaczej przepisanie praw do odszkodowania z polisy mieszkaniowej na bank. W razie szkody całkowitej lokator nie spłaca reszty zadłużenia, bo robi to za niego ubezpieczyciel na rzecz banku.

Banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych wymagają od swoich klientów wykupienia podstawowej polisy mieszkaniowej (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi) oraz scedowania jej na kredytodawcę. To standardowa procedura mająca na celu zabezpieczenie interesów udzielającego pożyczki.

Banki często oferują polisę mieszkaniową w pakiecie z kredytem, jednak nie ma przymusu korzystania z takiej propozycji – klient ma pełne prawo do wykupienia innego ubezpieczenia, które spełnia wyznaczone przez bank kryteria.

Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w kilku sytuacjach, np.

 • brak wymaganego przeglądu instalacji;
 • wystąpienie szkody w okresie wyłączonym z ubezpieczenia (karencji);
 • zniszczenie mienia, które nie było objęte ubezpieczeniem, np. przedmioty do działalności gospodarczej albo samochód.

Każda polisa zawiera nieco inne wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje. Wszystkie te ograniczenia są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które należy wnikliwie przeczytać jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.

Podstawowym limitem jest tzw. suma ubezpieczenia (SU), czyli maksymalna wysokość odszkodowania, jaką wypłaci TU za szkodę całkowitą. SU powinna odpowiadać realnej wartości mienia. W przeciwnym razie ubezpieczony zapłaci zbyt wysoką składkę ubezpieczeniową (nadubezpieczenie) albo ryzykuje otrzymanie zbyt niskiego odszkodowania (niedoubezpieczenie). SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych oraz OC w życiu prywatnym.

Inne limity mogą odnosić się do konkretnych zdarzeń lub mienia i mieć charakter kwotowy lub procentowy. Przykładowo, maksymalnie 30% SU ruchomości domowych, ale nie więcej niż 10 000 zł za zniszczenie przedmiotów wartościowych.

Najczęściej umowy polisowe podpisuje się na 12 miesięcy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także wariant dłuższy – na 2 i 3 lata. Dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkanej, jak i w budowie.

Kalkulator wylicza składki ubezpieczeniowe dla nieruchomości o konkretnych parametrach (metraż, lokalizacja, rodzaj konstrukcji, liczba lokatorów, itd.). Bierze też pod uwagę sprecyzowany rodzaj polisy (zakres ochrony, dodatki, sumy ubezpieczenia).

Po uzupełnieniu wszystkich pól wyświetlają się oferty towarzystw. Każdą z nich można rozwinąć i szczegółowo przeanalizować, a później z poziomu kalkulatora przejść do zakupu, który odbywa się w 100% online. Uzyskane wyniki można również zapisać i wrócić do nich w dowolnym momencie.

Korzystanie z kalkulatora ubezpieczeń jest darmowe, nie wymaga rejestracji w systemie oraz podawania danych osobowych.

usmiechnieta Pani