Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Rozwiń wszystkie porady
Zwiń wszystkie porady
I. Ubezpieczenie nieruchomości
 1. Co powinno zawierać ubezpieczenie domu i mieszkania?

  Ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie, czy powódź oraz od ryzyka kradzieży z włamaniem. Pamiętaj, że ubezpieczone powinny być zarówno elementy stałe, np. ściany, podłogi, okna, piece, a także elementy ruchome, np. sprzęty AGD, urządzenia elektroniczne, meble oraz cenne przedmioty, jak dokumenty i biżuteria. W pakiecie z ubezpieczeniem nieruchomości warto zakupić też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz assistance.

 2. Co to jest przepięcie?

  Przepięcie to gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej, która powstaje na skutek wyładowań atmosferycznych i powoduje uszkodzenia pozostawiające ślady działania na ubezpieczonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Termin "przepięcie" bywa mylony z "uderzeniem pioruna", który jest bezpośrednim wyładowaniem elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie.

 3. Czym jest zalanie?

  Zalanie oznacza szkodę powstałą na skutek:

  • awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, tryskaczowej i zraszaczowej,
  • awarii urządzeń gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, pozostawienia otwartych kranów,
  • zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie m. in. także podczas prowadzenia akcji ratowniczej.
  Zalaniem nie jest:
  • powódź, a więc zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód stojących i płynących,
  • skutki opadów (np. deszczu nawalnego),
  • skutki spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich czy falistych.

  Niejednokrotnie powódź jest ryzykiem, od którego należy się osobno ubezpieczyć.

 4. Co to jest deszcz nawalny?

  Deszcz nawalny (lub oberwanie chmury), to krótkotrwały deszcz o wysokim natężeniu, którego czas trwania wynosi do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu umiarkowanego. Deszcz nawalny występuje tylko w okresie letnim, wiąże się na ogół z niewielkim obszarem. Z powodu swojej intensywności, niejednokrotnie jest przyczyną lokalnych powodzi.

  Ubezpieczyciele za deszcz nawalny uznają opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej "4", według skali stosowanej przez uprawnione instytucje, np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 5. Czym są elementy stałe i ruchome nieruchomości?

  Elementy stałe to takie, które zostały zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, np. ściany, podłogi, okna, panele, armatura sanitarna, wanna, umywalki, piece, grzejniki.

  Elementy ruchome dzielimy na trzy grupy: elementy zwykłe – meble, sprzęt AGD, rzeczy osobiste; elementy elektroniczne czyli sprzęty elektroniczne takie jak np. laptop, sprzęt fotograficzny, telefon czy instrumenty muzyczne; oraz elementy specjalne – cenna biżuteria, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, broń.

 6. Mury a stałe elementy wyposażenia – jaka to różnica?

  Mury – to inaczej lokal lub budynek mieszkalny (ściany, sufity, podłogi, dach).

  Stałe elementy wyposażenia – to przytwierdzone na stałe elementy wyposażenia budynku lub lokalu m.in.:

  • zewnętrzne elementy instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych, np. wanny, krany, brodziki,
  • zewnętrzne elementy instalacji elektrycznej i grzewczej, np. grzejniki, kominki,
  • meblościanki, meble wbudowane np. zabudowa kuchenna,
  • oświetlenie,
  • drzwi wejściowe, drzwi oddzielające pomieszczenia w domu,
  • okna,
  • powłoki malarskie, pokrycia ścian, sufitów oraz podłóg.

  Mury i stałe elementy wyposażenia stanowią elementy stałe nieruchomości.

 7. Jak wycenić elementy stałe i ruchome nieruchomości?

  Należy dokonać spisu posiadanego mienia, określić jego wartość odtworzeniową na podstawie rynkowych cen produktów i usług a następnie je zsumować, np. przy wycenie elementów stałych zsumować wartości odtworzenia podłóg, paneli, wykładzin, powierzchni malarskich sufitów i ścian, tapet, drzwi, okien, brodzików, wanien i umywalek.

 8. Czym jest suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko?

  Dotyczy ubezpieczenia ruchomości domowych i polega na określeniu, na jaką wartość maksymalnie możesz doznać jednostkowej szkody i tę wartość przyjąć jako sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Prawdopodobieństwo, że w wyniku jednej szkody utracisz wszystko jest bowiem niewielkie, dlatego niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają ubezpieczenie majątku z sumą na pierwsze ryzyko.

 9. Co to jest wartość odtworzeniowa?

  Odpowiada kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Są to koszty naprawy, remontu lub odbudowy budynku, a także stałych elementów, w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych konstrukcji, wymiarów i materiałów.

 10. Co to jest wartość rzeczywista?

  To wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie ubezpieczonego mienia. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel przelicza wartość odtworzeniową szkody i wycenia koszty naprawy, remontu lub odbudowy nieruchomości, np. na 30 000 zł, po czym wspomnianą wartość pomniejsza o oszacowany stopień jej zużycia, np. 20%. W takim wypadku ubezpieczony otrzyma kwotę 24 000 zł.

 11. Co to jest wartość rynkowa?

  To najbardziej prawdopodobna cena za daną nieruchomość na rynku, która ustalana jest najczęściej na dzień zawarcia umowy i stanowi podstawę do określenia sumy ubezpieczenia. Zwróć uwagę, aby przy jej określaniu nie zaniżyć wartości nieruchomości i np. nie ubezpieczyć mieszkania o wartości 300 tys. zł na kwotę 200 tys. zł. W takim wypadku wypłacone po szkodzie odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów naprawy, remontu czy odbudowy mieszkania.

 12. Jak ubezpieczyć dom w trakcie budowy?

  Przede wszystkim od zdarzeń losowych, np. ognia, zalania, powodzi czy uderzenia pioruna. Można rozważyć także ochronę od ryzyka kradzieży materiałów budowlanych oraz elementów składowych nieruchomości, jednak wiąże się to ze znaczną zwyżką składki.

  Należy pamiętać, że wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą zawierać: szkody powstałe w wyniku błędu w sztuce budowlanej, niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców oraz przemarzania budynku.

  Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia jest zazwyczaj wartość odtworzeniowa nieruchomości obliczana na podstawie wartości rynkowej materiałów i surowców przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i technologii.

 13. Jak ubezpieczyć dom drewniany?

  Niezbędnym minimum jest ubezpieczenie domu drewnianego od ognia i innych zdarzeń losowych. Zarówno konstrukcja domu, jak i niektóre jego stałe elementy, np. ściany czy sufity, są wykonane z materiałów łatwopalnych, co kilkukrotnie zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe.

  Dobrą inwestycją jest zakup ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem (dobrze żeby polisa uwzględniała ryzyko podpalenia) oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

  Większość towarzystw ubezpieczy dom drewniany, ale z uwzględnieniem zwyżki za łatwopalną konstrukcję. Zwyżka może wynosić od 50 do 100% składki podstawowej.

 14. Jak ubezpieczyć mieszkanie wynajmowane?

  Zarówno właściciel mieszkania jak i najemca powinni zadbać o ubezpieczenie.

  Właściciel mieszkania powinien zadbać przede wszystkim o ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto też by kupił ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które pokryje szkody w takiej sytuacji jak np. zalanie mieszkania sąsiada z powodu awarii instalacji wodociągowej.

  Najemca powinien ubezpieczyć od ryzyka ognia i innych sytuacji losowych oraz od ryzyka kradzieży te elementy majątku, których sam jest właścicielem (meble, laptop, telewizor). Warto rozważyć zakup ubezpieczenia OC w życia prywatnym, które przyda się, gdy np. dojdzie do zalania mieszkania sąsiada z wyraźnej winy najemcy.

 15. Czy mogę ubezpieczyć dom położony na terenie zalewowym?

  Z reguły tak. Trzeba jednak liczyć się z możliwością odmowy ubezpieczenia takiej nieruchomości od ryzyka powodzi (jeśli np. w danym miejscu w przeciągu ostatnich 10 lat wystąpiła ona dwukrotnie) lub z podwyższeniem składki.

  Czasami jednak ubezpieczenie nieruchomości na terenie zalewowym jest niemożliwe. Decyzja ubezpieczyciela o możliwości zawarcia polisy najczęściej poprzedzona jest bardzo skrupulatną oceną ryzyka i oględzinami miejsca zamieszkania.

 16. Czy przed zawarciem ubezpieczenia potrzebne są oględziny nieruchomości?

  Generalnie nie ma wymogu dokonywania oględzin przed zawarciem ubezpieczenia domu i mieszkania, choć zdarzają się firmy ubezpieczeniowe, w których takie oględziny mogą być wymagane. Ubezpieczyciel powinien dostać od Klienta listę ubezpieczonych cennych przedmiotów. W przypadku dzieł sztuki, biżuterii oraz zbiorów kolekcjonerskich, każdy element przed zakupem ubezpieczenia musi zostać wyceniony przez rzeczoznawcę.

 17. Jaki wpływ na składkę ubezpieczenia mają zabezpieczenia domu?

  Im więcej zainstalowanych zabezpieczeń, tym większa szansa na zmniejszenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe stosują zniżki składki za takie zabezpieczenia jak:

  • systemy alarmowe,
  • całodobowy dozór,
  • drzwi przeciwwłamaniowe,
  • zamek antywłamaniowy,
  • blokady antywyważeniowe w drzwiach zewnętrznych,
  • kraty w oknach,
  • szyby przeciwwłamaniowe,
  • rolety przeciwwłamaniowe.

  Łączna liczba zniżek nie może wynieść więcej niż 60 proc.

  Czasami ubezpieczyciel może wymagać od Ciebie przynajmniej jednego zabezpieczenia, jako koniecznego warunku zawarcia polisy.

 18. Co to jest cesja na bank?

  To przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej na bank. Bank stawia takie wymaganie w przypadku, gdy udziela kredytu hipotecznego. Wtedy obowiązkiem kredytobiorcy jest ubezpieczenie murów nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach cesji odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zostaje przekazane na rzecz banku, a nie ubezpieczonego. Brak spełnienia obowiązku ubezpieczenia nieruchomości może skutkować dla kredytobiorcy wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank.

II. Korzystanie z serwisu i zakup ubezpieczenia
 1. Na jakiej zasadzie skomponowane są gotowe ubezpieczenia?

  To pakiety ubezpieczeń wiodących w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych, które zawierają ubezpieczenie:

  • murów, fundamentów oraz elementów stałych domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ruchomości domowych np. meble, sprzęty AGD, ubrania – od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • elementów stałych oraz ruchomości domowych od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunkiem,
  • OC w życiu prywatnym.

  Gotowy pakiet zazwyczaj zawiera domyślnie ustalone sumy ubezpieczenia, jednak Klient ma możliwość zmniejszenia lub podwyższenia każdej z nich według własnych potrzeb.

 2. Co się stanie po wypełnieniu formularza "Zamów ubezpieczenie"?

  Wypełniając formularz wyrażasz chęć zakupu ubezpieczenia domu lub mieszkania. Po podaniu wszystkich danych niezbędnych do przygotowania dla Ciebie oferty otrzymasz telefon od naszego konsultanta celem potwierdzenia danych. Następnie skontaktuje się z Tobą kilku agentów różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby przedstawić Ci zindywidualizowaną ofertę. Ostateczna decyzja, gdzie chcesz się ubezpieczyć, należy do Ciebie!

 3. Jak działa kalkulator ubezpieczeń?

  W kalkulatorze zaprogramowane są taryfikatory towarzystw ubezpieczeniowych. Po wypełnieniu jednego formularza kwotacyjnego otrzymasz tabelę wynikową z porównaniem składek proponowanych przez wszystkich ubezpieczycieli, którzy z nami współpracują. Będziesz mógł podwyższyć lub zmniejszyć sumy ubezpieczenia i kupić najkorzystniejszą polisę online.

  Poznanie wyników jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w serwisie ani podawania danych osobowych.

 4. Dlaczego wypełnienie wszystkich pól formularza jest niezbędne?

  Dlatego, aby prawidłowo przeliczyć składkę ubezpieczenia domu i otrzymać rzetelne porównanie ofert. Wpisywanie w formularzu nieprawidłowych informacji mija się z celem, gdyż otrzymane wyniki nie będą odpowiadać rzeczywistym składkom. Pamiętaj, że kalkulator ubezpieczenia mieszkania został tak zaprojektowany, że formularz pyta tylko o niezbędne, z punktu widzenia ubezpieczyciela, informacje do przeliczenia składki ubezpieczenia.

 5. Na co zwracać uwagę przy porównaniu ofert?

  Porównując oferty ubezpieczycieli, zwróć uwagę na:

  • Zakres ubezpieczenia – czy proponowana oferta zawiera taką ochronę jakiej szukasz? Porównaj kilka zakresów ubezpieczenia domu i mieszkania, aby mieć pewność że wybrałeś najlepiej.
  • Cenę składki– czy cena składki jest współmierna do ochrony którą ma zapewnić Twojej nieruchomości? Im niższa składka, tym węższy zakres ochrony oferuje.
  • OWU i wyłączenia odpowiedzialności – kiedy ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkodę? Jak towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje dane zdarzenie? Kiedy polisa nieruchomości zacznie działać?
 6. Czy można kupić wybraną polisę online?

  Tak, możesz kupić ubezpieczenie domu i mieszkania online. Nie musisz osobiście fatygować się do siedziby danego ubezpieczyciela lub szukać jego przedstawiciela w twojej miejscowości. Wszelkie formalności możesz załatwić drogą mailową oraz telefoniczną. W razie jakichkolwiek pytań i niejasności, będziesz miał możliwość kontaktu z doradcą i wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych kwestii.

 7. Dlaczego kupując polisę mam wpłacać pieniądze na konto firmy PayU, a nie do towarzystwa ubezpieczeń?

  Jako multiagencja ubezpieczeń reprezentujemy firmy ubezpieczeniowe, których ubezpieczenia nieruchomości sprzedajemy. Umowa ubezpieczenia domu i mieszkania zawierana jest za naszym pośrednictwem, dlatego płatność za składkę dokonywana jest na konto firmy PayU, która obsługuje nasze płatności. Dzięki takiej współpracy czas oczekiwania na realizację zlecenia płatności trwa zaledwie kilka lub kilkanaście minut, a nasz klient może otrzymać polisę niemal natychmiast po jej zakupieniu. Pieniądze wpłacane na konto firmy PayU po wystawieniu polisy ubezpieczeniowej przekazywane są bezzwłocznie do firmy ubezpieczeniowej.

 8. Jak otrzymam polisę ubezpieczeniową po zakupie online?

  Przy zakupie jednego z gotowych pakietów lub ubezpieczenia firmy directowej z tabeli kalkulatora, polisa zostaje wysłana przez ubezpieczyciela na adres e-mailowy Klienta zaraz po zaksięgowaniu należnej składki na koncie.

  W przypadku wyboru ubezpieczenia firmy działającej stacjonarnie z tabeli wynikowej kalkulatora, Klient dokonuje zakupu polisy online, lecz dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia (polisa), po zaksięgowaniu kwoty na koncie ubezpieczyciela, zostaje wysłany przez naszą multiagencję pocztą tradycyjną.

 9. Od kiedy działa zakupiona polisa?

  Wszystko zależy od warunków danego ubezpieczenia nieruchomości. Odpowiedzialność ubezpieczyciela może rozpocząć się następnego dnia po zawarciu umowy, dzień po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, a dla niektórych ryzyk (np. deszcz nawalny, zalanie) po okresie tzw. karencji, która może trwać np. 30 dni. Trzydziestodniowy okres karencji oznacza, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się dopiero z chwilą upłynięcia 30 dni od podpisania umowy z ubezpieczonym. Sprawdź w OWU jak wygląda to w przypadku polisy, którą chcesz zawrzeć.