Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)


§1 Warunki Ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl, zwanego dalej "Serwisem", jest Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000877277, NIP 527-27-51-881, REGON 363096183 (dalej: "Rankomat").
 2. Użytkownik Serwisu zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych (dalej: "Użytkownik" oraz "oferta"),ma możliwość skorzystania z porównywarki ofert w Serwisie świadczonej przez Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a po przekazaniu danych do agenta ubezpieczeniowego (Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub innego) lub zakładu ubezpieczeń, ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej (dalej: "Usługi").
 3. W zakresie ubezpieczeń na życie, Użytkownik, korzystając z zakładki "Życie", zamieszczonej w Serwisie, zostanie przekierowany do serwisu ubezpieczenia-na-zycie.rankomat.pl, którego administratorem jest spółka Ubezpieczenia Online.pl Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.
 4. Niezależnie od świadczenia Usługi, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
 5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również skorzystanie z porównywarek finansowych, umieszczonych w subdomenie finanse.rankomat.pl, dotyczących produktów finansowych. Zasady korzystania z porównywarki finansowej określa § 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 pkt.  5).
 7. Usługa w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i danych oraz informacji dotyczących potencjalnych klientów, do agenta ubezpieczeniowego, którym jest spółka Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000549898, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: "agent Ubezpieczenia Rankomat") świadczona jest przez Rankomat.
 8. Usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia świadczona jest niezależnie od usługi Rankomat. Jednak porównanie ofert ubezpieczeniowych i zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez Użytkownika nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych i informacji na temat potencjalnych klientów z Rankomatu do agenta Ubezpieczenia Rankomat.  Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania regulaminu świadczenia usług Rankomat i regulaminu świadczenia usług agenta Ubezpieczenia Rankomat. Akceptacja tych regulaminów nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do wyświetlenia porównania ubezpieczeń i zawarcia umowy ubezpieczenia.
 9. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Rankomat będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług. 
 10. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej ubezpieczeniemieszkania.pl w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.


§2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy ("Umowa") zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat, według jednego z wariantów wskazanych w pkt 5. W przypadku zainteresowania Użytkownika ubezpieczeniami turystycznymi, Rankomat, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, świadczy usługę marketingową porównywarek finansowych i porównywarek ofert telefonii komórkowej. 
 3. Użytkownik po wejściu na stronę ubezpieczeniemieszkania.pl wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny ("Formularz"), podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu), wymagane przez firmy ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć agentowi Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych.
 4. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do agenta Ubezpieczenia Rankomat Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu  świadczenia usług https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu Użytkownik, zależnie od swojej woli, może zdecydować jaki wariant świadczonej Usługi go interesuje. Wybór wariantu uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  3. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),
  4. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),
  5. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  6. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),
  7. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 5. Opis świadczenia Usługi:

  Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik (np. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne). Informacje te mogą zostać przekazane do agenta Ubezpieczenia Rankomat wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu. Warunki na jakich świadczona jest usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat znajdują się tutaj https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu

 6. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 7. Przed przekazaniem informacji zgromadzonych na Formularzu agentowi Ubezpieczenia Rankomat, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 9. Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika są przekazywane do agenta Ubezpieczenia Rankomat. 
 10. Rankomat nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów. Rankomat nie podejmuje jakichkolwiek dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.
 11. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §6.   


§2.1 Opis Usługi porównywarek finansowych 

 1. Przedmiotem umowy ("Umowa Finanse") zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usługi dostępnej pod adresem finanse.rankomat.pl ("Usługa Finanse"). Umowa Finanse zostaje zawarta w momencie otrzymania danych z formularza przez Rankomat i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy Finanse albo rezygnacji z Usługi Finanse przez Użytkownika.
 2. Usługa Finanse świadczona w ramach Serwisu, w zależności od wybranego wariantu (pkt. 3) może polegać na:
  1. zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą finansową,
  2. umożliwieniu kontaktu w przyszłości, celem przedstawienia oferty,
  3. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i kosztów produktów finansowych oraz złożenia zapytania poprzez funkcjonalności: "Przejdź do porównania", "Wybierz", "Zamów kontakt" .
 3. Usługa Finanse świadczona jest w dwóch wariantach:
  1. WARIANT I – który umożliwia porównanie ofert, prezentowanych w Serwisie; skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie jest bezpłatne i wymaga podania jedynie numeru telefonu Użytkownika,
  2. WARIANT II – który umożliwia porównanie ofert z możliwością złożenia zapytania o wybrany w porównaniu produkt lub prośbę zawarcia umowy, skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych.
 4. W ramach wariantu I, Użytkownik po wejściu na stronę finanse.rankomat.pl, wybiera produkt którym jest zainteresowany (np. kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredy hipoteczny), następnie wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz porównywarki, podając podstawowe informacje o parametrach produktu finansowego którym jest zainteresowany. Dodatkowo podaje numer telefonu i zaznacza zgodę na marketing telefoniczny. Na podstawie wprowadzonych danych wyświetlają się oferty odpowiadające zapytaniu sformułowanemu przez użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o produkt online. Skorzystanie z porównywarki nie wymaga podawania danych osobowych i jest bezpłatne.
 5. Schemat działania Usługi Finanse w wariancie I:
  1. w pierwszym etapie:

   Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do formularza informacje o produkcie finansowym (np. kwota kredytu, okres kredytowania itp.); ich zakres uzależniony jest od rodzaju produktu, jakim zainteresowany jest Użytkownik;

  2. w drugim etapie:

   Rankomat, po otrzymaniu kalkulacji użytkownika, wysyła podane parametry jako zapytanie do swojej bazy danych, na którego podstawie wyświetla oferty instytucji finansowych, odpowiadające sformułowanemu zapytaniu użytkownika.

  Schemat działania Usługi Finanse w wariancie II:
  1. w pierwszym etapie:

   Użytkownik po wybraniu oferty instytucji finansowej na stronie Serwisu i potwierdzeniu swojego wyboru poprzez kliknięcie "wybierz", przechodzi na stronę formularza ze szczegółami swojego wyboru i podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu (numer telefonu jeśli został podany podczas kalkulacji w wariancie pierwszym, zostanie automatycznie wyświetlony w formularzu, użytkownik może go na tym etapie zmienić). Użytkownik zaznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyła zapytanie klikając "Zamów kontakt";
  2. w drugim etapie:

   Rankomat gromadzi dane osobowe Użytkowników, a następnie za pośrednictwem cyfrowej centrali telefonicznej wykonuje połączenie telefoniczne do klienta w celu potwierdzenia zapytania;
  3. w trzecim etapie:

   Rankomat, na podstawie informacji uzyskanych z zapytania wysłanego do bazy ofert instytucji finansowych Rankomat.pl przedstawia Użytkownikowi oferty według kryterium ceny (od najniższej);
  4. w czwartym etapie:

   Rankomat umożliwia Użytkownikowi następujące formy pomocy przy skorzystaniu z najlepszej oferty:
   • złożenie wniosku o produkt i zawarcia umowy o produkt przez Użytkownika w procesie zdalnym;
   • przekierowanie połączenia telefonicznego Użytkownika do wybranej instytucji finansowej;
   • złożenie zapytania w imieniu Użytkownika na wniosku wybranej instytucji finansowej co skutkuje kontaktem telefonicznym z Użytkownikiem ze strony wybranej instytucji finansowej. Dane przekazane na wniosku wybranej instytucji finansowej to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  1. Do złożenia wniosku o produkt finansowy za pośrednictwem Rankomat wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
  2. Przed wysłaniem danych z formularza za pomocą przycisku "Wyślij wniosek" lub "Wybierz", Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu
  3. Dane z formularza, na podstawie których Użytkownikowi wyświetlane są oferty produktów finansowych, oceniane są w sposób automatyczny w ten sposób, że na podstawie danych znajdujących się w formularzu, wprowadzonych przez Użytkownika, Rankomat  wysyła do instytucji finansowych zapytania o ich ofertę, a następnie wyświetla Użytkownikowi oferty produktów finansowych, według kryterium ceny (od najniższej).
  4. Wybór wariantu świadczenia Usługi zależy od woli Użytkownika.
  5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści oraz zaznaczenie wszystkich pól zgody, zamieszczonych pod formularzem które są niezbędne do jej świadczenia Usługi Zaznaczenie pól zgody o których mowa nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi.
  6. Naciśnięcie przycisku "Wyślij wniosek", "Wybierz" lub "Zamów kontakt" powoduje automatyczne zapisanie danych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) po stronie agenta Ubezpieczenia Rankomat.
  7. Rankomat nie zawiera umów o produkty finansowe ani nie działa w imieniu instytucji finansowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w ust. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów.
  8. Wypełnienie formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o produkt finansowy, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
  9. Z Usługi można zrezygnować. Usługa będzie świadczona do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usługi. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §6.


§3 Przekazanie danych Użytkowników agentowi Ubezpieczenia Rankomat 

 1. Usługa świadczona przez Rankomat uwzględnia przekazanie agentowi Ubezpieczenia Rankomat danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je agentowi Ubezpieczenia Rankomat. 
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników agent Ubezpieczenia Rankomat staje się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Rankomat informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.


§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: reklamacje@rankomat.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Rankomat w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§5 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Rankomat.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą agentowi Ubezpieczenia Rankomat i towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z agentem Ubezpieczenia Rankomat, w związku z zawarciem i realizacją Umowy – na podstawie zgody Użytkownika.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Rankomat Usługi.
 8. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 9. Rankomat, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych,  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.


§6 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),do Rankomat w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Klient zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),do Rankomat. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 4. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest, o ile Rankomat nie zdążył przekazać danych Użytkownika agentowi Ubezpieczenia Rankomat, zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Rankomat.


§7 Postanowienia końcowe

 1. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 1 października 2018.

Polityka prywatności


§1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl, dalej: "Serwis", zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000877277, dalej: "Rankomat" lub Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000549898, dalej: "Ubezpieczenia Rankomat".
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rankomat możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl
 4. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, zawarcie umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego  Ubezpieczenia Rankomat oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Rankomat 
 5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl, w celu i zakresie niezbędnym do:
  • zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
  • dokonania kalkulacji i porównywania usług finansowych lub ubezpieczeniowych oraz przygotowania oferty na wybrane usługi,
  • zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu lub call center,
  • wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.


§2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, zawieranej w serwisie ubezpieczeniemieszkania.pl poprzez akceptację regulaminu serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług w serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).
 5. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji że świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, poprzez przesłanie formularza https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług za pośrednictwem serwisu. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze świadczenia usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.


§3 Ochrona danych osobowych

 1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.


§4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do:
  1. Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k., Ubezpieczenia Online.pl Rankomat sp. z o.o. sp. k. – celem wyświetlenia porównania ofert produktów ubezpieczeniowych i zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
  2. towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia,
  3. instytucji finansowych (banki) oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert na produkty finansowe (kredyty) oraz zawarcia umów przez te podmioty.


§5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś lub podmiot oferujący kredyty) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych),dalej jako: "RODO" oraz art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. (wówczas administratorem Twoich danych jest  Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.))
  • podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez agenta Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą kredytową i przekazywaniu tych informacji Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp.k. (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu świadczenia przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcia umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.)-  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Ubezpieczenia Rankomat i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)) –  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Rankomat i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


§6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@rankomat.pl.


§7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


§8 Polityka "cookies" i wymagania techniczne

 1.  W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu "cookies" ("ciasteczka"),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików "cookies" jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora. 
 3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików "cookies" wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione. 
 4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików "cookies", w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 6. Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Rankomat, znajdziesz w odrębnym dokumencie Polityka Cookies serwisów internetowych spółki Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)


§9 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§10 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@rankomat.pl.


Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o. o. sp. k.


§1 Warunki Ogólne

 1. Użytkownik serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl (zwanego dalej "Serwisem") może skorzystać z usług porównywarki ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych (dalej: "Użytkownik" oraz "oferta"), po wyrażeniu zgody na przekazanie jego danych do agenta (dalej: "Usługa").
 2. Podmiotem świadczącym Usługę w Serwisie jest Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000549898, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: "agent Ubezpieczenia Rankomat").
 3. Usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia w Serwisie świadczona jest oddzielnie od usługi Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.), na podstawie danych otrzymanych z tej spółki.
 4. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 ust. 5).
 5. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, agent Ubezpieczenia Rankomat będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.  
 6. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/ w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.


§2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy ("Umowa") zawieranej między agentem Ubezpieczenia Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:
  1. gromadzeniu informacji na temat osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową,
  2. zachowaniu informacji o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji w przyszłości lub w celu wykorzystania zachowanych informacji do przedstawienia ofert w przyszłości,
  3. umożliwieniu kontaktu agentowi Ubezpieczenia Rankomat w przyszłości, celem przedstawienia oferty,
  4. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych,
  5. umożliwieniu zakupu ubezpieczenia (komunikacyjnego, majątkowego lub turystycznego) poprzez usługi: "Sprawdź cenę", "Zamów rozmowę", "Najlepsza oferta" lub funkcjonalności "Przejdź na stronę", "Kup online",
  6. umożliwieniu wsparcia telefonicznego w postaci dokończenia rozpoczętej kalkulacji oraz doradzeniu w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.
 3. Wybrane informacje podane na Formularzu w Serwisie tj. o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu) są wykorzystywane przez  agenta Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych ("APU")
 4. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu świadczenia usług  https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu oraz zapoznania się z informacjami o ograniczeniach lub wyłączeniach w produktach ubezpieczeniowych zamieszczonych na stronie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu.
 5. Wybór wariantu świadczonych usług wymienionych w pkt. 2 zależy od woli Użytkownika i uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2.
  2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2. z wyłączeniem usługi opisanej w punkcie 2e. Usługa opisana w punkcie 2d jest świadczona z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
  3. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b, 2d oraz 2e.
  4. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a oraz 2d z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
  5. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b i 2f.
  6. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis nie może świadczyć żadnych usług wymienionych w pkt. 2. Opuszczenie Serwisu bez uzupełnionych informacji wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe oraz bez pozostawienia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
  7. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 6. Schemat działania Usług opisanych w pkt. 2:
  1. w pierwszym etapie:

   Po zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usługi Rankomat oraz regulaminu świadczenia usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat, wszystkie informacje zawarte w Formularzach zostaną przekazane do agenta Ubezpieczenia Rankomat. Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik (np. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne).
  2. w drugim etapie:

   Agent Ubezpieczenia Rankomat, po otrzymaniu danych z Formularza dokonuje na ich podstawie Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych ("APU") i wysyła do towarzystw ubezpieczeniowych te informacje spośród wymienionych w pkt. a, które są wymagane przez poszczególne z nich do przedstawienia wstępnych ofert ubezpieczenia, a następnie udostępnia Użytkownikowi ranking ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, które przysłały odpowiedzi ("Ranking").

   W przypadku decyzji Użytkownika o niepozostawieniu danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.

   Agent Ubezpieczenia Rankomat domyślnie wskazuje na Rankingu te oferty, które spełniają potrzeby Użytkownika wynikające z APU i sortuje je według ceny. W przypadku gdy zaprezentowane oferty nie są dla Użytkownika satysfakcjonujące lub Użytkownik zmienia pierwotne potrzeby, może skorzystać z sekcji "Pozostałe oferty" poniżej ofert wynikających z APU, samodzielnie posortować Ranking według wybranych przez siebie kryteriów lub ograniczyć liczbę wyświetlanych ofert do tych, które spełniają wybrane przez Użytkownika filtry.Na Rankingu mogą wyświetlać się oferty wyłącznie tych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi agent Ubezpieczenia Rankomat ma podpisaną umowę agencyjną i ważne pełnomocnictwo. Oferty pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych mogą wyświetlać się wyłącznie na zasadzie usługi "Sprawdź cenę" opisanej w pkt. 6c.

  3. w trzecim etapie:

   Agent Ubezpieczenia Rankomat umożliwia następujące formy wsparcia Użytkownika w wyborze ubezpieczenia:
   • "Zamów rozmowę" – to usługa call center świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeniowe, dostępna dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b i kliknęli przycisk "Zamów rozmowę". Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych.
   • "Najlepsza oferta" – to usługa bezpośredniego kontaktu call center towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę dla Użytkownika i możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z takim towarzystwem ubezpieczeniowym – w takim przypadku w celu wykonania przedmiotowej usługi agent Ubezpieczenia Rankomat przekaże numer telefonu Użytkownika do towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę; usługa ta realizowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie zamieszczonym na stronie www.rankomat.pl/lista-partnerow. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b. Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych lub majątkowych.
   • "Sprawdź cenę" – to usługa, która umożliwia przekierowanie Użytkownika bezpośrednio do serwisów wybranych firm ubezpieczeniowych bez przekazywania danych dotyczących przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d.
   • "Przejdź na stronę" – to usługa, która umożliwia modyfikację zakresu produktu lub zakup polisy bezpośrednio na stronie firmy ubezpieczeniowej. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d. W trakcie świadczenia usługi, agent Ubezpieczenia Rankomat może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie w celu zweryfikowania, czy usługa po stronie firmy ubezpieczeniowej została wykonana zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z pomocy agenta Ubezpieczenia Rankomat lub dokończyć proces zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem call center. Dodatkowa asysta, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest dla Użytkowników, którzy skorzystali z Formularza w sposób opisany w pkt 5a lub 5b.
   • "Kup online" – to usługa, która umożliwia zakup polisy online w Serwisie oraz możliwość dokonania płatności za polisę. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5c. Do zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
  4. w czwartym etapie:

   Agent Ubezpieczenia Rankomat skontaktuje się z Użytkownikiem ponownie przed końcem ubezpieczenia w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia na kolejny rok. Usługa nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych.

 7. Przed wysłaniem danych z Formularza za pomocą przycisku "Pokaż oferty" Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu
 8. Warunkiem skorzystania z Usług wymienionych w pkt. 2c, 2e lub 2f jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 9. Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika mogą być przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym do realizacji wybranego przez Użytkownika wariantu Usług w kolejnych etapach opisanych w pkt. 6 :
  1. W pierwszym etapie Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) lub kontaktowe (nr telefonu, e-mail) do agenta Ubezpieczenia Rankomat (wariant usług opisany w pkt. 5a, 5b lub 5c). Na tym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  2. W drugim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) do towarzystw ubezpieczeniowych (wariant usług opisany w pkt. 5a, 5b lub 5c). Na tym etapie dane kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  3. W trzecim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje do towarzystw ubezpieczeniowych dane kontaktowe w przypadku formy wsparcia: "Zamów rozmowę" lub "Najlepsza oferta".
  4. W czwartym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym.
 10. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia agent Ubezpieczenia Rankomat określa, na podstawie uzyskanych od Użytkownika informacji i otrzymanych od Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) lub na podstawie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji.Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne informacje wymagane na mocy  art. 9 ust 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej w formie dostępnego w sekcji Szczegóły Ofert każdej z ofert prezentowanych na Rankingu dokumentu PDF zgodnego z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiającym ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Agent Ubezpieczenia Rankomat zapewnia dostępność tych informacji bezpośrednio Użytkownikowi na stronie internetowej do czasu wygaśnięcia ważności kalkulacji ubezpieczenia tj. w okresie od daty dokonania kalkulacji do dnia poprzedzającego start ubezpieczania.
 11. Agent Ubezpieczenia Rankomat na żądanie Użytkownika, przekazuje mu nieodpłatnie informacje o których mowa w pkt. 10, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 12. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez agenta Ubezpieczenia Rankomat jest akceptacja regulaminu Rankomat i regulaminu Ubezpieczenia Rankomat, które są niezbędne do świadczenia Usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat. Zaznaczenie pola zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat.
 13. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania agenta Ubezpieczenia Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8.


§3 Przekazanie danych Użytkowników agentowi Ubezpieczenia Rankomat

 1. Rankomat, po zebraniu w Serwisie informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je agentowi Ubezpieczenia Rankomat. 
 2. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników agent Ubezpieczenia Rankomat staje się administratorem tych danych osobowych.
 3. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu.
 4. Wskazane w Serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


§4 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym

 1. Usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat uwzględnia przekazanie towarzystwom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Agent Ubezpieczenia Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je towarzystwom ubezpieczeniowym.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników, towarzystwa ubezpieczeniowe stają się administratorem tych danych osobowych. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych i podmiotów współpracujących.


§5 Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat wpisany jest pod numerem 11229663/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się na stronie: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
 3. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych Pełnomocnictw udzielonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, udostępnionych na stronie: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu
 4. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw). Pełnomocnictwa osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne są do wglądu w siedzibie spółki wskazanej w pkt. 1.
 5. Agent Ubezpieczenia Rankomat otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta i towarzystwo ubezpieczeń.
 6. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego, w sytuacji gdy agent Ubezpieczenia Rankomat mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.
 7. Agent Ubezpieczenia Rankomat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 8. Towarzystwa ubezpieczeniowe, bez udziału spółki Ubezpieczenia Rankomat, określają warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
 9. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ma wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym ubezpieczenie.
 10. Na wniosek klienta agent Ubezpieczenia Rankomat udostępnia dokument potwierdzający przeprowadzoną Analizę Potrzeb Ubezpieczeniowych w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 11. Po zawarciu polisy informacja na temat umowy ubezpieczenia jest przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail.


§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: reklamacje@rankomat.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Agenta Ubezpieczenia Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja agenta Ubezpieczenia Rankomat w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§7 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez agenta Ubezpieczenia Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest, w zależności od celu przetwarzania określonego w § 2 pkt. 2 albo § 2.1 pkt 2, jest agent Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeń.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez agenta Ubezpieczenia Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z agentem Ubezpieczenia Rankomat, w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez agenta Ubezpieczenia Rankomat Usługi.
 8. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 9. Agent Ubezpieczenia Rankomat stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 10. Agent Ubezpieczenia Rankomat jest co do zasady podmiotem przetwarzającym dane osobowe zawarte w formularzu w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ale w odniesieniu do celu – przetwarzanie danych osobowych we własnych celach marketingowych, jest ich administratorem i stosuje środki bezpieczeństwa o których mowa w pkt 9.


§8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),do agenta Ubezpieczenia Rankomat w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Klient zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),do agenta Ubezpieczenia Rankomat. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 4. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest, o ile agent Ubezpieczenia Rankomat nie zdążył przekazać danych Użytkownika podmiotom oferującym ubezpieczenie, zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do agenta Ubezpieczenia Rankomat.


§9 Postanowienia końcowe

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z agentem Ubezpieczenia Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności  ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152 z póżn. zm.).
 4. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 27 marca 2020 r.

Regulamin usługi "Kontakt z Agentem"

 1. Definicje
  1. ubezpieczeniemieszkania.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.) oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.
  3. Agent – przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, działająca w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
 2. Każdy użytkownik serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt z Agentem poprzez zaznaczenie pola checkbox na formularzu służącym do zebrania danych do przekazania do Agenta.
 3. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 12h po wykonaniu kalkulacji w serwisie ubezpieczeniemieszkania.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do jednego Agenta.
 4. Aby skrócić czas obsługi u Agenta Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby ubezpieczeniemieszkania.pl wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie również dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora.
 5. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik udziela ubezpieczeniemieszkania.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz danych kalkulacji do jednego z Agentów znajdujących się na poniższej liście:
  1. HUMAN, 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 129
  2. SAW Agata Kiersten, 41-106 Siemianowice Śląskie, Tadeusza MajcherczykA-Zdana 2
  3. Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Emka Magdalena Karcz, 98-300 Wieluń ul. Sieradzka 9 c
  4. Polinar SA – Serwis Ofiar Dąbia 14, 31-564 Kraków
 6. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/regulamin-serwisu oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.), ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.