CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/ubezpieczenie-domu-drewnianego-jak-wybrac-najlepiej Ubezpieczenie domu drewnianego – jak wybrać najlepiej? | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie domu drewnianego

Redakcja 24.01.2022
Ubezpieczenie domu drewnianego
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie domu drewnianego
Drewniane domy potrafią być piękne, tanie w budowie i funkcjonalne. Niestety, są też bardziej podatne na działanie ognia. Przed pożarem można chronić się na wiele sposobów, ale tylko polisa mieszkaniowa zagwarantuje nam pełne bezpieczeństwo finansowe.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia objęcie polisą domu zbudowanego z drewna, jednak często związane jest to z dodatkową opłatą. Jeśli budynek ma również pokrycie dachowe stworzone z łatwopalnych materiałów, to składka może być nawet o 100% wyższa.

 

Czym jest dom drewniany w polisie mieszkaniowej?

Pojęcia domu drewnianego i domu murowanego są umowne, przynajmniej z perspektywy ubezpieczeń nieruchomości. Dla towarzystw kluczowy jest nie tyle materiał dominujący w konstrukcji budynku, co jego stopień podatności na ogień. Przy ocenie tego parametru stosowana jest klasyfikacja palności wyrobów budowlanych wywodząca się ze struktur Unii Europejskiej.

UE materiały najmniej podatne na ogień przyporządkowuje do kategorii A1 – są to: beton, stal, wełna skalna oraz wełna szklana. Najbardziej niebezpieczne są z kolei materiały oznaczane symbolem F, czyli tworzywa sztuczne. Drewno nieposiadające dodatkowych zabezpieczeń przyporządkowano do kategorii D, co oznacza, że może brać istotny udział w pożarze.

 

Dlaczego ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego?

Elementami budynku, które mają kluczowe znaczenie dla oceny stopnia palności całej konstrukcji, są: ściany, słupy, podciągi i ramy. Do tego dochodzi poszycie dachowe. Jeśli w tych częściach domu dominuje drewno, trzcina i słoma, to najprawdopodobniej cała konstrukcja zostanie uznana za palną. Takie rozwiązania można spotkać głównie w domach powstałych w oparciu o technologię kanadyjską, skandynawską lub pokrewną, a także zbudowanych z bali, chociaż nie jest to żelazna zasada.

Konstrukcję niepalną ma z kolei większość murowanych domów, gdzie dominuje beton, cegła i pustaki, a których dachy pokryte są blachą bądź dachówką.

Oczywiście, wiele budynków ma konstrukcję łączoną, bazującą i na palnych, na niepalnych materiałach, a współcześnie dysponujemy technologiami umożliwiającymi niwelowanie właściwości poszczególnych materiałów, w tym podatności na ogień. Trudno więc jednoznacznie orzec, który dom zostanie przez ubezpieczyciela uznany za podatny na pożar, a który nie.

Ubezpieczenie domy o palnej konstrukcji jest, co do zasady, droższe, czasami nawet o sto procent, a w skrajnych sytuacjach ubezpieczyciele mogą w ogóle odmówić włączenia danej nieruchomości w polisę. Wynika to podwyższonego ryzyka, którego żadna firma nie chce ponosić, a jeśli już ponosi, to dzieje się kosztem zdecydowanie wyższej ceny.

Materiały łatwopalne i niepalne

Konstrukcja palna

Elementy konstrukcyjne

 • drewno
 • elementy drewniane
 • płyty styropianowe
 • płyty z pianki poliuretanowej

Pokrycie dachu

 • trzcina
 • słoma
 • gonty drewniane

Konstrukcja niepalna

Elementy konstrukcyjne

 • cegła
 • prefabrykat
 • kamień
 • pustak
 • suporeks
 • szkło

Pokrycie dachu

 • blacha
 • eternit
 • dachówka ceramiczna
 • dachówka cementowa

Źródło: opracowanie własne.

 

W jakim zakresie polisa mieszkaniowa chroni dom z drewna?

Ubezpieczenia domu drewnianego i murowanego niczym się nie różnią – w obu przypadkach nieruchomość można objąć polisą o takim samym zakresie i na takich samych zasadach. Identycznie jest z polisami dla dopiero powstających budynków, czyli dla tzw. domów w budowie.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości przed kilkoma bądź kilkunastoma zdarzeniami losowymi. Ich liczba i charakter może być różna, ale zawsze znajdziemy tam pożar. Oprócz tego, w podstawie często znajdują się takie ryzyka, jak: zalanie, ulewny deszcz, grad, huragan czy upadek drzew i masztów.

Polisę można poszerzyć, zarówno o dodatkowe mienie, jak i o kolejne ryzyka. Można w nią włączyć, przede wszystkim, mienie ruchome (ruchomości domowe), a także przedmioty specjalne (o dużej wartości jednostkowej), zabudowania na posesji (np. garaż wolnostojący) oraz poza nią (np. dom letniskowy). Jeśli chodzi o ryzyka rzadko dostępne w podstawie, a dość istotne, to trzeba wspomnieć o powodzi, kradzieży z włamaniem, przepięciu czy stłuczeniu przedmiotów szklanych. Do tego dochodzą dodatki dedykowane lokatorom, czyli pomoc prawna, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie NNW.

WAŻNE!
Dla posiadaczy drewnianego domu kluczowe jest zapewnienie sobie kompleksowej ochrony przed działaniem ognia. Polisa, które będzie spełniała to kryterium, powinna również zawierać zniszczenia spowodowane dymem i sadzą, zniszczenia powstałe podczas akcji ratowniczej i pakiet Home Assistance zawierający szerokie wsparcie po szkodzie, czyli m. in. zabezpieczenie i transport ocalałego mienia, utylizację zniszczonego mienia czy transport i zakwaterowanie lokatorów w hotelu.

 

Na jaką kwotę ubezpieczyć drewniany dom?

Zarówno murowane, jak i drewniane domy powinno się ubezpieczać na kwotę, która jak najlepiej oddaje ich realną wartość. Podobnie jest z pozostałym mieniem, które włączymy w polisę mieszkaniową

Przy ubezpieczaniu domu ustala się tzw. sumy ubezpieczenia (SU) dla poszczególnych rodzajów mienia (mury, elementy stałe, ruchomości domowe, OC w życiu prywatnym). Są to limity, do jakich możliwe jest wypłacenie odszkodowania po szkodzie całkowitej. 

Zawyżając wartość mienia poprzez podanie zbyt wysokiej SU generujemy zwyżkę składki, jednocześnie nie uzyskując w zamian żadnej korzyści. Taka sytuacja nazywa się nadubezpieczeniem. Przykładowo, kiedy dom warty 300 000 zł ubezpieczymy na 350 000 zł, to za jego całkowite zniszczenia, np. w wyniku pożaru, otrzymamy tylko 300 000 zł. Ubezpieczycieli nigdy nie wypłaci nam rekompensaty wyższej, niż realnie poniesione straty, bez względu na wysokość SU.

O niedoubezpieczeniu mówimy wtedy, kiedy deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa, niż faktyczna wartość mienia. Zaniżenie wartości majątku nieco obniży składkę, ale po szkodzie całkowitej towarzystwo wypłaci pieniądze, które nie pokryją całości strat. Przykładowo, posiadamy nieruchomość wartą 500 000 zł, ale ubezpieczymy ją na 400 000 zł. Kiedy dojdzie do szkody całkowitej, otrzymamy 400 000 zł odszkodowania, więc będziemy stratni 100 000 zł.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego?

Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę dla dwóch domów: drewnianego (konstrukcja palna, niepalne poszycie dachowe) oraz murowanego (niepalne konstrukcja i poszycie dachowe). W obu nieruchomościach powierzchnia użytkowa (120 mkw.) oraz wartość rynkowa (500 000 zł) są identyczne. Pod uwagę wzięliśmy podstawową polisę mieszkaniową – ochrona murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Z naszych obliczeń wynika, że za roczne ubezpieczenie domu drewnianego trzeba zapłacić 608 zł, a murowanego 281 zł. Różnica pomiędzy składkami wynosi więc 327 zł.

Z racji palnej konstrukcji, ubezpieczenie drewnianego budynku jest ponad dwa razy droższe od polisy dla budynku murowanego. Niestety, w taki sposób towarzystwa oceniają różnice w podejmowanym przez siebie ryzyku. Pamiętajmy jednak, że w skali roku nawet ponad 600 zł za ubezpieczenie nieruchomości nie jest jakąś astronomiczną kwotą, a opłacenie składki może uchronić nas przed potężnymi stratami, które w tym konkretnym przypadku mogą dojść do 500 000 zł, bo tyle kosztuje nieruchomość, dla której przeprowadziliśmy kalkulację.

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za pożar w domu z drewna?

W każdej polisie mieszkaniowej znajdują się zapisy traktujące o obowiązkach ubezpieczonego. Standardowo jednym z nich jest dbałość o dotrzymanie wszystkich przeglądów, w tym np. kominiarskiego. Jeśli nie spełnimy tego wymogu, a w skutek naszego zaniedbania dojdzie do pożaru, to ubezpieczyciel ma pełne prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.  

Rekompensata może zostać wstrzymana również w sytuacji, w której ubezpieczony lub inny z domowników celowo podpalił nieruchomość albo też pożar wybuchł w skutek działań podejmowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pamiętajmy też o terminowym zgłoszeniu szkody – najczęściej jest to 7 dni roboczych od jej zaistnienia lub też od momentu, w którym się o niej dowiedzieliśmy.

 

Od czego zależy cena ubezpieczenia domu drewnianego?

Palność bądź niepalność konstrukcji oraz poszycia dachowego to tylko jeden z czynników wpływających na wysokość składki ubezpieczeniowej. Najważniejszymi z nich są wartość ubezpieczonego mienia i liczba zdarzeń w zakresie ochrony. Zależność jest prosta: im droższy dom i szersza ochrona, tym więcej zapłacimy za ubezpieczenie.

Wśród pomniejszych czynników, które mają realne przełożenie na koszt polisy, trzeba jeszcze wymienić:

 • historię ubezpieczenia, czyli liczbę, charakter i wielkość strat w latach minionych;
 • lokalizację, w tym położenie względem zbiorników wodnych oraz obszarów zalewowych;
 • liczbę i wiek lokatorów – głównie chodzi o ich pełnoletniość;
 • kwestie formalno-prawne, czyli m. in. forma własności, najem, działalność gospodarcza;
 • ubezpieczenie przedmiotów specjalnych (wartościowych) i innego dodatkowego mienia (np. zabudowania na posesji lub poza nią);
 • politykę cenową danego towarzystwa;
 • zabezpieczenia własne (w odniesieniu do ryzyk kradzieżowych);
 •  budowę, rozbudowę, nadbudowę, remont – takie polisy są tańsze, ponieważ mają ograniczony zakres ochrony.

 

Czy warto budować dom z drewna?

Drewniane budynki powstają szybciej, niż murowane, co nierzadko wiąże się również z mniejszymi kosztami, jakie trzeba przeznaczyć na inwestycję.

Drewno, jako naturalny i odnawialny surowiec, najlepiej nadaje się do budowania tzw. domów ekologicznych, czyli maksymalnie przyjaznych naturze i ekonomicznych w utrzymaniu. Jego ogromną zaletą jest również „klimat”, chociaż oczywiście kwestie estetyczne zależne są od indywidualnego gustu.

W naszym kraju zdecydowana większość domów to domy murowane – drewniane konstrukcje stanowią zaledwie 1% całego rynku nieruchomości. Z tego też powodu trudniej jest znaleźć firmę budowlaną, które zagwarantuje nam najwyższą jakość wykonania domu z bali czy domu szkieletowego, a trzeba mieć na uwadze, że przy tego typu konstrukcjach precyzja jest kluczowa dla zapewnienia ergonomiczności, trwałości, ekologiczności oraz niewielkiej podatności na ogień. Brak przedsiębiorstw specjalizujących się w konstrukcjach drewnianych może także poskutkować długimi terminami realizacji, a wiadomo, że każdy z nas chciałby jak najszybciej zamieszkać w swoich nowych czterech kątach.

Plusy i minusy drewnianych domów

Plusy

Minusy

technologie przyjazne środowisku

potencjalnie większe ryzyko pożaru

niepowtarzalna estetyka

często wyższy koszt ubezpieczenia

krótszy okres budowy

niewielka liczba wykonawców

często mniejsze koszty inwestycji

trudno dostępne materiały najwyższej jakości

Tabela 2. Źródło: opracowanie własne.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie domu drewnianego?

Praktycznie wszystkie towarzystwa umożliwiają ubezpieczenie drewnianego domu, chociaż każde na nieco innych warunkach i to nie tylko warunkach cenowych. Polisy mieszkaniowe, chociaż co do podstawowej konstrukcji są bardzo podobne, jednocześnie są rozbieżne co do wielu mniej i bardziej istotnych kwestii, czyli m. in.: ceny, definicji poszczególnych zdarzeń, liczby ryzyk w podstawie oraz rozszerzeń, skali i charakteru ograniczeń (karencje, wyłączenia, limity). Ubezpieczenie nieruchomości warto więc dobrać pod kątem konkretnego domu lub mieszkania, a także indywidualnych preferencji. W tym celu warto porównać ze sobą jak największą liczbę ofert, w czym przydatny jest kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu oraz pieniędzy, ponieważ różnice w cenach za taki sam produkt bywają naprawdę spore.

 

Polisę nieruchomości warto dobrać zarówno pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksową ochronę przed pożarem i innym realnymi zagrożeniami, pamiętaj o wykupieniu właściwych dodatków, np. o uwzględnieniu w umowie polisowej ruchomości domowych. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub zbliżony produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Pożar to podstawowe ryzyko dostępne w każdej polisie mieszkaniowej

2. Żeby kompleksowo chronić się przed pożarem, trzeba ubezpieczyć nie tylko mury, ale i elementy stałe oraz ruchomości domowe

3. Większość towarzystw ubezpiecza drewniane domy, jednak składka jest w takich wypadkach nawet do 100% droższa

4. O palności bądź niepalności domu przesądzają elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu drewnianego

 1. Czy można ubezpieczyć drewniany dom w budowie?

  Tak, podobnie jest z przebudową, rozbudową, nadbudową lub większym remontem naruszającym konstrukcję budynku. Dostępnych jest jednak mniej rozszerzeń, np. ochrona ruchomości domowych.

 2. Jak obniżyć składkę za ubezpieczenie domu drewnianego?

  Korzystając z okresowych promocji, montując zabezpieczenia własne (dotyczy ryzyk kradzieżowych) lub płacąc za polisę jednorazowo (raty są z reguły droższe). Każde towarzystwo ma nieco inną politykę cenową, co oznacza, że taki sam produkt praktycznie u każdego ubezpieczyciela oferowany jest za nieco inne pieniądze.

 3. Czy można ubezpieczyć drewniany dom letniskowy?

  Tak, wiele towarzystw ubezpiecza zarówno drewniane, jak i murowane domy letniskowe, ale z reguły jest to dodatek do polisy dla podstawowej nieruchomości. Problematyczne jest tylko ubezpieczenie domów nie związanych na trwałe z gruntem, czyli np. holenderskich oraz tych, które znajdują się na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 4. Czy ubezpieczenie domu drewnianego można kupić online?

  Współcześnie praktycznie wszystkie polisy mieszkaniowe można kupić w stu procentach online, również polisy dla domów zbudowanych z drewna. Tylko w wyjątkowych sytuacjach nabycie ubezpieczenia wiąże się z dodatkowymi formalnościami.

 5. Jak uzyskać odszkodowanie za pożar drewnianego domu?

  Dla wszystkich nieruchomości, bez względu na rodzaj ich konstrukcji, procedura ubiegania się o odszkodowanie jest taka sama. Na zgłoszenie zdarzenia mamy 3-7 dni, w zależności od towarzystwa. Później na miejscu zjawia rzeczoznawca, a ubezpieczony musi przedłożyć odpowiednie dokumenty (protokół z interwencji służb, kosztorys zniszczonego mienia, protokoły z obowiązkowych przeglądów technicznych, itd.). Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia szkody, a w przypadku spornej części rekompensaty po dodatkowych dwóch tygodniach.

 6. Czy można ubezpieczyć drewniane zabudowania na posesji?

  Tak, począwszy od garażu wolnostojącego, a skończywszy na ogrodzeniu wraz z jego elementami stałymi. Wśród takich obiektów mogą znajdować się również drewniane zabudowania, przykładowo altany. Z ochrony wyłączone są tylko budynki nie będące na trwałe związane z gruntem, przeznaczone do rozbiórki czy pustostany.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.