Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Likwidacja szkody

Strona główna
/
Słownik
/
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody — proces przeprowadzany przez ubezpieczyciela od momentu zgłoszenia zdarzenia aż po jego wyjaśnienie i ewentualne wypłacenie należnych środków (odnosi się różnego rodzaju ubezpieczeń, w tym dotyczących mienia, np. nieruchomości). Ubezpieczyciel bada okoliczności powstania szkody, ustala ich zakres, a także decyduje o wysokości wypłacanego ubezpieczenia. Likwidacja szkody obejmuje szereg czynności rozłożonych w czasie, a do jej przeprowadzenia niezbędna jest opinia rzeczoznawcy. Zgłaszający szkodę ma obowiązek dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających zaistnienie szkody, a także potwierdzających własność. Czas na zgłoszenie określony jest w warunkach umowy.

Likwidacja szkody to poszczególne działania ubezpieczyciela:

  • analiza dokumentacji,
  • ustalenie zakresu powstałej szkody,
  • określenie odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • ocena wartości szkody,
  • oszacowanie wysokości należnego ubezpieczenia.

Przykład praktyczny:

Do mieszkania pani Agnieszki włamano się, niszcząc zamki w drzwiach. Wyniesiono również kilka wartościowych przedmiotów. Właścicielka zgłosiła zdarzenie na policję i do ubezpieczyciela. Ten rozpoczął proces likwidacji szkody. Poprosił o przesłanie niezbędnych dokumentów oraz wyznaczył termin wizyty rzeczoznawcy. Na podstawie policyjnej notatki, sporządzonej opinii rzeczoznawcy i dokumentów otrzymanych od pani Agnieszki, ubezpieczyciel ocenił wartość szkody oraz oszacował wysokość ubezpieczenia, które następnie wypłacił poszkodowanej kobiecie.