Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Franszyza

Strona główna
/
Słownik
/
Franszyza

Franszyza — pojęcie odnoszące się do różnego rodzaju ubezpieczeń, w tym mieszkań. Wyróżnia się franszyzę integralną i redukcyjną. Franszyza integralna pozwala określić granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zastosowanie rozwiązania ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której musiałby on wypłacać odszkodowania w przypadku wystąpienia drobnej szkody. Franszyza nie zmniejsza kwoty odszkodowania, a jedynie określa wysokość, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci środków. 

Franszyza redukcyjna polega na ustaleniu wysokości kwoty, która każdorazowo zostanie odjęta od wartości odszkodowania. Oznacza to, że odpowiedzialność za szkodę poniosą dwie strony — ubezpieczyciel i ubezpieczony. Jest to pojęcie tożsame z wkładem własnym w szkodę lub udziałem własnym. Wartość ta może zostać wyrażona procentowo lub kwotowo.

Przykład praktyczny — franszyza integralna
Pani Jadwiga ma wykupione ubezpieczenie, w którym wartość franszyzy integralnej została ustalona na poziomie 500 zł. Szkodę, którą poniosła na skutek wyłamania zamków w drzwiach, wyceniono na 350 zł. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

Przykład praktyczny — franszyza redukcyjna
Pani Marzena posiada ubezpieczenie mieszkania. W OWU (Ogólne Warunki Umowy) znajduje się zapis dotyczący franszyzy redukcyjnej, której wysokość ustalono na 100 zł. Na skutek zalania mieszkania pani Marzena poniosła stratę wycenioną na 500 zł. Ubezpieczyciel wypłaci jej kwotę 400 zł, czyli pomniejszoną o wartość franszyzy.