Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Strona główna
/
Słownik
/
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – obszar, na którym działa polisa zawarta przez klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to lista ryzyk objętych ochroną. Dotyczy zdarzeń wyszczególnionych w zawartej umowie, za które ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie. Zakres może dotyczyć określonego czasu, terytorium, powstałych szkód lub też zdarzeń, które miały miejsce. Wysokość wypłaconej kwoty także jest określona w polisie. Im niższa wysokość płaconej przez ubezpieczonego składki, tym mniejsza będzie kwota ewentualnego odszkodowania.

Można wyróżnić:

  • stały zakres ochrony (np. w przypadku OC, suma gwarancyjna określona jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych),
  • zmienny zakres ochrony (np. ubezpieczenie domu w zależności od specyfiki miejsca zamieszkania, w tym przypadku zakres i sumę odszkodowania określa umowa ubezpieczeniowa).

Inny podział to:

  • podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (np. ubezpieczenie podróżne obejmujące Polskę),
  • rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej (np. dodatek do polisy podróżnej w postaci ubezpieczenia bagażu). 

Przykład praktyczny:

Pani Janina mieszka na terenie, który już kilkakrotnie zalewała woda z pobliskiej rzeki. Postanowiła więc ubezpieczyć się od powodzi. W rozmowie z konsultantem towarzystwa ubezpieczeniowego okazało się, że w sąsiedztwie jej domu już kilkukrotnie dochodziło do włamań. Pani Janina po namyśle postanowiła więc rozszerzyć ubezpieczenie, by chroniło jej mienie zarówno przed stratami wynikającymi z kradzieży, jak i przed zalaniem domu.