Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Darowizna mieszkania - jak przepisać nieruchomość zgodnie z prawem?

Redakcja 03.10.2023
Darowizna mieszkania - jak przepisać nieruchomość zgodnie z prawem?
Strona główna
/
Blog
/
Darowizna mieszkania - jak przepisać nieruchomość zgodnie z prawem?
Darowizna mieszkania najczęściej dotyczy członków najbliższej rodzinny, np. rodzice przekazują mieszkanie dzieciom lub dziadkowie wnuczkom. Aby przekazać nieruchomość zgodnie z prawem, trzeba dopełnić formalności, a czasem też i opłat, wobec urzędu skarbowego. Z tego artykułu dowiesz się, z jakimi formalnościami wiąże się darowizna mieszkania, gdy nieruchomość przekazujemy członkom rodziny i gdy ofiarowujemy ją osobie niespokrewnionej.

Pobierz bezpłatny wzór darowizny mieszkania

Poniżej znajdziesz wzór umowy darowizny mieszkania, który możesz bezpłatnie pobrać. Pamiętaj jednak, że samo uzupełnienie takiego dokumentu i podpisanie go nie sprawi, że nabierze on mocy prawnej – musi mieć on formę aktu notarialnego.

Umowa darowizny mieszkania lub innej nieruchomości musi zawierać kilka kluczowych informacji, mianowicie:

 • datę i miejsce jej sporządzenia;
 • oznaczenie stron umowy (dane osobowe);
 • określenie, co jest przedmiotem darowizny;
 • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością;
 • oświadczenie o braku wad prawnych nieruchomości;
 • oświadczenie o darowiźnie;
 • data wykonania umowy;
 • postanowienia końcowe;
 • podpisy, w tym podpis notariusza.

Pobierz wzór umowy darowizny

 

Co oznacza darowizna mieszkania?

Osoby, które są prawnymi właścicielami nieruchomości mają prawo nieodpłatnie przekazać swój dom lub mieszkanie drugiej osobie – członkowi rodziny lub osobie niespokrewnionej w formie darowizny.

Darowizna mieszkania oparta jest o umowę, na mocy której właściciel nieruchomości (darczyńca) przenosi akt własności do danej nieruchomości na rzecz obdarowanego. Darowizna mieszkania jest umową nieodpłatną – darczyńca w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu, niczego nie otrzymuje.

Podstawą prawną darowizny są zapisy księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, który mówi: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

 

Jak przekazać darowiznę mieszkania do urzędu?

W większości przypadków przekazanie darowizny nie wymaga szczególnej formy prawnej. W przypadku darowizny nieruchomości jest jednak inaczej. Kiedy dom lub mieszkanie zmienia właściciela, praktycznie zawsze w procedurze tej musi uczestniczyć notariusz i tak też jest w omawianym przypadku.

Przepisanie mieszkania lub innej nieruchomości wymaga więc sporządzenia specjalnej umowy, która ma formę aktu notarialnego, co oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami, których wysokość jest proporcjonalna do wartości darowanego majątku. Szerzej piszemy o tym w dalszej części artykułu.

Jeśli zostałeś obdarowany mieszkaniem, formalnie musisz zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym, ale w praktyce robi to za ciebie notariusz. Konieczne jest również dokonanie wpisu w księdze wieczystej (czasem też jej założenie) i tym również może zająć się notariusz, za co pobiera dodatkową opłatę w wysokości 200 zł.

Kolejną kwestią jest podatek od spadków i darowizn. Jeśli mieszkanie przepisał ci członek najbliższej rodziny (z tzw. zerowej grupy podatkowej), możesz zostać zwolniony z tej daniny, ale wymaga to dopełnienia pewnych formalności.

 

Na kogo mogę przepisać mieszkanie?

Nieruchomość, a właściwie prawo do niej, możesz przepisać dowolnej osobie i nie ma tutaj znaczenia, czy jest z tobą spokrewniona i w jakim stopniu, ile ma lat, jakiej jest płci czy jakie posiada obywatelstwo. Stopień pokrewieństwa jest jednak kluczowy dla kosztów całej operacji, konkretnie na wysokości podatku, jaki obdarowany będzie musiał zapłacić.

Częstym przypadkiem jest darowizna mieszkania dla dziecka. Rodzice decydujący się na taki krok z pewnością chcieliby uniknąć dodatkowych opłat związanych z przekazaniem nieruchomości potomstwu i właściwie dodatkowe opodatkowanie takiej czynności prawnej byłoby nienaturalne. Na szczęście, dzieci mogą zostać zwolnione z tej opłaty, ponieważ należą do tak zwanej zerowej grupy podatkowej.

Ogólnie, wyróżniamy trzy grupy podatkowe, a każda z nich, w przypadku uzyskania darowizny, ma inną kwotę zwolnioną od podatku. Istnieje jeszcze wspomniana grupa zerowa, w której mieszczą się: małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki oraz prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowe oraz pradziadkowie), rodzeństwo, a także macocha oraz ojczym. Osoby te mogą uzyskać całkowite zwolnienie z podatku od darowizny – muszą jedynie złożyć odpowiednie pismo do urzędu skarbowego. Jeśli nie dopełnią tej formalności, obowiązek uiszczenia daniny nadal będzie obowiązywał.

Grupy podatkowe przy podatku od darowizny mieszkania

Grupa

Osoby należące do grupy

Kwota zwolniona z podatku

1.

 • małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha (grupa zerowa z możliwością całkowitego zwolnienia z podatku)
 • pasierb, zięć, synowa, teściowie

36 120 zł

2.

 • zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

27 090 zł

3.

 • pozostali

5 733 zł

Źródło: podatki.gov.pl (stan na: 1.10.2023 r.).

W wyjątkowych sytuacjach całkowite zwolnienie z podatku od darowizny nieruchomości może uzyskać osoba spora grupy zerowej, a nawet spoza rodziny. Chodzi tutaj o kogoś, kto sprawował opiekę nad darczyńcą, a także spełnia wszystkie spośród następujących kryteriów:

 • jest obywatelem Polski;
 • nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej (ewentualnie jeśli przekaże tę drugą nieruchomość innej osobie lub Skarbowi Państwa);
 • nie posiada spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (tutaj również może nastąpić przekazanie);
 • nie ma spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nie wynajmuje mieszkania lub domu;
 • będzie zamieszkiwać w darowanym mieszkaniu przez minimum kolejnych 5 lat (wymagane jest zameldowanie się pod tym adresem).

Dodajmy, że zwolnienie z podatku jest tutaj możliwe tylko wtedy, kiedy lokal mieszkalny ma do 110 mkw. powierzchni użytkowej, a darowizna została przekazana w formie aktu notarialnego.

 

Ile kosztuje przepisanie mieszkania?

Przepisanie mieszkania zawsze łączy się z pewnymi kosztami, ponieważ we wszystkich przypadkach obowiązkowe są chociażby opłaty notarialne. W naszym kraju przeniesienie praw do nieruchomości zawsze musi odbyć się przy udziale notariusza, bez względu na to, czy mówimy o spadku, darowiźnie czy sprzedaży.

Wśród dodatkowych opłat trzeba jeszcze wspomnieć o wpisie lub założeniu księgi wieczystej, a także o podatku. Ten jednak bywa różny w różnych sytuacjach, a czasami – jak już wspomnieliśmy – obdarowany może uzyskać z niego częściowe (kwota wolna od podatku) lub nawet całkowite zwolnienie (głównie zerowa grupa podatkowa).

Koszty notarialne

Przy darowiźnie mieszkania, przy której obecny musi być notariusz, musimy liczyć się z kosztami notarialnymi. Przede wszystkim należy uiścić taksę notarialną, czyli wynagrodzenie dla notariusza.

Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości nieruchomości, która jest przedmiotem darowizny, ale stawki taks notarialnych ustalone są prawnie. 

Szczegóły dotyczące taks notarialnych zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Wysokość taksy notarialnej przy darowiźnie mieszkania

Wartość mieszkania

Taksa notarialna netto (bez VAT- 23%)

60 000 – 1000 000 zł

1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60%

1 000 000 - 2 000 000 zł

4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

Powyżej 2 000 000

6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla pierwszej grupy podatkowej)

Na podstawie zaradnyfinansowo.pl.

Podatek

Jeśli obdarowany nieruchomością nie uzyska zwolnienia z podatku od darowizny, w odprowadzeniu daniny pośredniczy notariusz, który oblicza jej wysokość oraz pobiera ją przy sporządzaniu umowy.

Obliczenie wysokości podatku przy darowiźnie mieszkania jest dość skomplikowane. Zanim przejdziemy do operowania liczbami, przypomnijmy sobie kwoty zwolnione od podatku. Od lipca 2023 roku, kiedy to zostały istotnie podwyższone, wynoszą one:

 • 36 120 zł – pierwsza grupa podatkowa,
 • 27 090 zł – druga grupa podatkowa,
 • 5733 zł – trzecia grupa podatkowa.

Jeśli udział w nieruchomości, jakim zostałeś obdarowany, nie przekracza jednej z tych kwot (w zależności od tego, do której grupy podatkowej należysz), nie musisz ani płacić podatku, ani pisać pisma o zwolnienie z niego.

W pierwszej grupie podatkowej podatek od darowizny mieszkania (liczony od nadwyżki od kwoty wolnej od podatku) może wynosić 3%, 5% lub 7%. W drugiej grupie podatkowej jest to odpowiednio 7%, 9% i 12%, a w trzeciej grupie podatkowej 12%, 16% i 20%. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat prezentujemy w poniższej tabeli.

Wysokość podatku od darowizny nieruchomości

Pierwsza grupa podatkowa

Podstawa obliczenia podatku (nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku)

Podatek

0 zł - 11 833 zł

3%

11 833 zł - 23 665 zł

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665 zł i więcej

946,60 zł i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Druga grupa podatkowa

Podstawa obliczenia podatku (nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku)

Podatek

0 zł - 11 833 zł

7%

11 833 zł - 23 665 zł

828,40 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665 zł i więcej

1893,30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Trzecia grupa podatkowa

Podstawa obliczenia podatku (nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku)

Podatek

0 zł - 11 833 zł

12%

11 833 zł - 23 665 zł

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665 zł i więcej

3313,20 zł i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Źródło: podatki.gov.pl (stan na: 1.10.2023 r.).

 

O tym pamiętaj przy darowiźnie mieszkania

Analizując kwestię darowizny nieruchomości nie można pominąć dwóch istotnych kwestii, mianowicie służebności oraz zachowku. Konieczne jest również wskazanie dokumentacji, z której korzysta się podczas przepisywania mieszkania lub innej nieruchomości.

Darowizna mieszkania a zachowek

Na darowiznę mieszkania często decydują się osoby starsze, np. dziadkowie, którzy przekazują swoje mieszkanie wnukom, chcąc w ten sposób zabezpiecztć majątek i mieć pewność, że trafi on do wybranych osób po ich śmierci. Warto jednak wiedzieć, że darowizna mieszkania nie wyklucza domagania się zachowku przez inne osoby z rodziny.  

W niektórych przypadkach darowizna mieszkania, w ramach której nieruchomość została przekazana przed śmiercią, może zostać doliczona do spadku i pozostali członkowie rodziny mogą domagać się od obdarowanego wypłaty zachowku.

Lecz to, czy pozostałe osoby w rodzinie rzeczywiście będą miały takie prawo, zależy od różnych czynników, m.in. do spadku nie mogą zostać doliczone darowizny przekazane na więcej niż 10 lat przed otwarciem spadku.

Darowizna mieszkania a służebność

Mieszkanie lub inną nieruchomość możemy też przekazać w oparciu o służebność rzeczową. Zasady, co do służebności rzeczowej reguluje artykuł 244 Kodeksu Cywilnego.

Prawa, jakie otrzymuje obdarowany na mocy służebności rzeczowej, nie są równoznaczne z własnością do tej rzeczy, ale są zbliżone do prawa własności w kwestii zarządzania/używania owej rzeczy. Obdarowany może na określonych warunkach rozporządzać przedmiotem służebności.

Jeśli przedmiotem służebności rzeczowej jest mieszkanie, właściciel podpisuje akt notarialny, który daje służebnikowi (obdarowanemu) prawo do zamieszkiwania i korzystania z mieszkania w określonym zakresie (np. z konkretnych pokoi/piętra lub z całości nieruchomości).

Prawo do korzystania z nieruchomości otrzymane na mocy służebności rzeczowej jest prawem niezbywalnym – obowiązującym do końca życia.

Niezbędne dokumenty

Wśród dokumentów i informacji wymaganych przy przepisywaniu mieszkania znajdują się:

 1. Podstawa nabycia nieruchomości przed darczyńcę – umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu potwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 2. Numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być przedmiotem darowizny.
 3. Dane dotyczące przedmioty umowy – rodzaj nieruchomości, adres, powierzchnia użytkowa, zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu (przy mieszkaniu spółdzielczym własnościowym).
 4. Zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zapłacenie podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z daniny.
 5. Dane osobowe obu stron (notariusz wymaga okazania dokumentów tożsamości).
 6. Opcjonalnie dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o regularności w opłatach eksploatacyjnych czy o wymeldowaniu się z lokalu będącego przedmiotem darowizny.

 

Gdzie ubezpieczę przepisane mieszkanie?

Darowaną nieruchomość warto zabezpieczyć finansowo, a polisę mieszkaniową dla niej możesz nabyć za pośrednictwem Internetu, chociażby przez kalkulator ubezpieczeń, ograniczając formalności do minimum. W ten sposób możesz nabyć produkt z podstawowym zakresem albo rozszerzony o dowolnie wybrane dodatki, takie jak: ruchomości domowe, powódź, kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym czy stłuczenie przedmiotów szklanych. W kalkulatorze dostępne są i ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, i od ryzyk wszystkich (All Risks) od takich towarzystw, jak: Proama, Uniqa, Generali, Inter Polska, Link4, mtu24.pl, Benefia, TU Europa czy Wiener.

Kalkulator ubezpieczeń pozwoli ci w dosłownie kilka minut obliczyć składki dla konkretnej nieruchomości i wybranego zakresu ochrony. W ten sposób błyskawicznie rozeznasz się w aktualnych cenach i będziesz mógł wybrać najatrakcyjniejszą pod tym względem ofertę, oszczędzając nawet kilkaset złotych w skali roku. Z poziomu kalkulatora można od razu przejść do zakupu, finalizując transakcję w wybrany sposób i obejmując ochroną uzyskaną w drodze darowizny nieruchomość nawet od następnego dnia roboczego.

To warto wiedzieć

1.  Przekazanie mieszkania w formie darowizny musi być spisane w formie aktu notarialnego w obecności notariusza

2. Podatku od darowizny mieszkania nie muszą płacić najbliżsi członkowie rodziny darczyńcy: małżonek, dzieci/wnuki/prawnuki, pasierby, macochy i ojczymowie

3. Jeżeli chcemy być zwolnieni z podatku od darowizny mieszkania, musimy złożyć specjalne oświadczenie podatkowe w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o darowiznę

4. Przy darowiźnie mieszkania wysokość taksy notarialnej zależy od wartości przekazywanej nieruchomości oraz grupy podatkowej, do której należy obdarowany

FAQ - najczęściej zadawane pytania o darowiznę mieszkania i podatek

 1. Czy mogę anulować darowiznę mieszkania?

  Tak, ale tylko w określonych prawnie sytuacjach. Zgodnie z kodeksem cywilnym, darczyńca może odwołać akt darowizny mieszkania jeśli obdarowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco niewdzięczny, np. doszło do przemocy fizycznej, psychicznej lub znęcania.

 2. Po jakim czasie od otrzymania darowizny mogę sprzedać mieszkanie?

  Jeśli sprzedamy mieszkanie z darowizny przed upływem 5 lat od daty darowania, konieczne będzie uiszczenie podatku dochodowego w wysokości 19 proc. zarobku. Chyba, że przed upływem 2 lat od końca roku, w którym sprzedaliśmy darowane mieszkanie, wykorzystamy pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. na inne mieszkanie, budowę domu czy remont.

 3. Ile kosztuje przepisanie mieszkania u notariusza?

  Wysokość opłat dla notariusza przy darowiźnie mieszkania zależy od wartości przekazanej nieruchomości, grupy podatkowej, do której należy obdarowany oraz odgórnie ustalonych stawek notarialnych.

 4. Jak przekazać mieszkanie dziecku do 18 roku życia?

  Aby dokonać darowizny mieszkania na rzecz dziecka poniżej 13 roku życia, akt notarialny muszą podpisać jego rodzice. Rodzice maja prawo zarządzać darowanym mieszkaniem dziecka do momentu aż osiągnie ono pełnoletniość. Jeśli przekazujemy darowiznę mieszkania na rzecz dziecka po 13 roku życia, ma ono już tzw. „ograniczoną zdolność do czynności prawnych”, lecz na przyjęcie darowizny potrzebuje pisemnej zgody opiekuna prawnego.

 5. Mieszkanie lepiej przekazać w darowiźnie czy zapisać w testamencie?

  Przekazanie mieszkania w formie darowizny wiąże się z wyższymi kosztami notarialnymi niż zapisanie mieszkania w testamencie. Minusem zapisania mieszkania w testamencie jest jednak fakt, że lokal będzie prawną własnością obdarowanego dopiero po śmierci właściciela, w dodatku spadkobierca może zmagać się z roszczeniami inny osób w rodzinie, co do wypłaty zachowku.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

krystyna

2022-11-14 18:45:20

czy muszę zglosić do US fakt nabycia mieszkania w formie darowizny matki córce, akt notarlialny sporzadził notariusz.