Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Gdzie ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

Redakcja 30.06.2022
Gdzie ubezpieczyć mieszkanie lub dom?
Strona główna
/
Artykuły
/
Gdzie ubezpieczyć mieszkanie lub dom?
Ubezpieczenie mieszkania lub domu może kosztować i 150 zł w skali roku, i 500 zł, i ponad 1000 zł. Cena zależna jest od wielu czynników, jednak kluczowe są: wartość nieruchomości, zakres ochrony oraz towarzystwo, w którym się ubezpieczymy. Wyjaśniamy, jak i gdzie kupić polisę, żeby nie przepłacić i jednocześnie uzyskać wartościowe zabezpieczenie finansowe.

Od 2 lipca AvivaAllianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

***

Ubezpieczyć nieruchomość może zarówno jej właściciel, jak i najemca. Polisę najprościej jest nabyć przez Internet, co warto poprzedzić porównaniem ze sobą większej liczby ofert, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń.

Jak kupić ubezpieczenie dla domu i mieszkania?

Żeby ubezpieczyć dom lub mieszkanie, a także znajdujące się w nim wyposażenie, trzeba najpierw oszacować jego wartość. Będzie nam to potrzebne do ustalenia właściwych sum ubezpieczenia (SU), czyli maksymalnych wysokości odszkodowania, na jakie możemy liczyć przy szkodzie całkowitej. SU deklaruje osoba chcąca się ubezpieczyć i robi to osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych oraz OC w życiu prywatnym. Towarzystwo weryfikuje te kwoty dopiero po szkodzie, a więc to w interesie ubezpieczonego jest rzetelne wycenienie mienia.

Do zakupu polisy mieszkaniowej konieczne jest także wybranie odpowiedniego zakresu ochrony, czyli mienia, które chcemy włączyć w polisę oraz zdarzeń, przed którymi chcemy je chronić. Podstawowymi przedmiotami ubezpieczenia są dom, mieszkanie oraz nieruchomość w budowie (również przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz podczas większego remontu). Do tego dochodzą jeszcze ruchomości domowe, przedmioty specjalne, liczne zabudowania na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem oraz poza posesją (nagrobek oraz dom letniskowy). Podstawowy zakres ochrony obejmuj katalog zdarzeń losowych, których może być tylko kilka, ale może też ponad 30. Wśród najbardziej wartościowych rozszerzeń można wymienić:

 • ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą i rabunek;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • wandalizm i dewastację;
 • powódź;
 • przepięcie;
 • Home Assistance;
 • OC w życiu prywatnym;
 • ochronę prawną;
 • ubezpieczenie NNW.

 

Co ubezpieczę w domu i mieszkaniu?

Jak już wspomnieliśmy, polisa mieszkaniowa w pierwszej kolejności jest dedykowana mieszkaniom, domom oraz nieruchomościom będącym w budowie. Zawsze można ją jednak poszerzyć o dodatkowe mienie. Wymieńmy sobie te przedmioty i obiekty na przykładzie ubezpieczenia Generali Z myślą o domu:

 • stałe elementy: domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego;
 • zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenia;
 • stałe elementy przed zamontowaniem/wbudowaniem lub po demontażu;
 • ruchomości domowe;
 • przedmioty wartościowe (konieczna wycena rzeczoznawcy);
 • przedmioty do działalności gospodarczej;
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia;
 • nieruchomości na posesji: budowle, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy;
 • nieruchomości na posesji będące w budowie: garaż wolnostojący, budynek gospodarczy;
 • stałe elementy domu, mieszkania, budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w budowie.

Przykładowo, Generali pod pojęciem ruchomości domowych rozumie artykuły, narzędzia, urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego, dywany i meble poza zabudową, lampy wolnostojące, odzież, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, elektroniczny, medyczny i instrumenty muzyczne, anteny telewizyjne, radiowe i satelitarne, rowery, wózki dziecięce i wózki inwalidzkie, bagażniki samochodowe i foteliki dziecięce, pojazdy bez napędu mechanicznego, małe jednostki pływające, sprzęt turystyczny, sportowy, rehabilitacyjny, jeździecki i do nurkowania, opony i części do samochodu, motocykla, motoroweru i roweru, sprzęt do majsterkowania, sprzęt ogrodniczy i narzędzia gospodarcze służące do uprawy lub pielęgnacji działki, dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny, prawo jazdy, karty płatnicze, wartości pieniężne, klucze, zwierzęta domowe i rośliny doniczkowe, ruchomości czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonych, przedmioty wartościowe o wartości jednostkowej do 6 000 zł, rzeczy osobiste gości (w wariancie All Risks), biurowe przedmioty do działalności, komputer, laptop, fax, telefon, tablet, kserokopiarka (w wariancie All Risks) i narzędzia budowlane.

Jak widać, polisa mieszkaniowa może chronić zdecydowanie więcej, niż tylko samo mieszkanie lub dom.

 

Ile zapłacę za ubezpieczenie domu?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za podstawowe ubezpieczenie (mury i elementy stałe od zdarzeń losowych) 120-metrowego domu o wartości rynkowej 800 000 zł.

Polisa mieszkaniowa dla opisanej nieruchomości to koszt rzędu od 393 zł do 587 zł w skali roku. Średnia wysokość składki w tym przypadku wynosi 497 zł.

Różnica pomiędzy najtańszą a najdroższa ofertą wynosi niemal 200 zł w skali roku, a przypomnijmy, że mówimy o prawie identycznych produktach ubezpieczeniowych, których zakres ochrony różni się detalami. Tak duża rozpiętość cen wynika z indywidualnej polityki poszczególnych towarzystw i dowodzi, że przed zakupem polisy warto sprawdzić, jak jej cena ma się do konkurencyjnych ofert

wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeniemieszkania.pl

Ubezpieczenie domu – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Proama

Home Assistance, dewastacja

393 zł

Benefia

Home Assistance, dewastacja

456 zł

Generali

 Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

487 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

502 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

558 zł

Mtu24.pl

powódź

587 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 20.04.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

 

Ile zapłacę za ubezpieczenie mieszkania?

Zestawiliśmy też ze sobą podstawowe polisy (ochrona murów i elementów stałych od zdarzeń losowych) dla 60-metrowego mieszkania wartego 400 000 zł.  

Tutaj ceny rozpoczynają się od 153 zł w skali roku, a kończą na 272 zł. Średnio za taką polisę trzeba zapłacić 219 zł.

Ubezpieczenie mieszkania, co do zasady, jest tańsze od ubezpieczenia domu, a wynika to głównie z różnic w wartości mienia. Mimo iż w tym przypadku składki są zdecydowanie niższe, różnice pomiędzy nimi wciąż są zauważalne – najtańszą i najdroższą polisę dzieli 119 zł. Zwróćmy też uwagę, że to samo towarzystwo, które ma najdroższą ofertę dla opisanego wyżej domu, ma też najtańsza propozycję dla przytoczonego mieszkania

– podsumowuje Michał Ratajczak.

Ubezpieczenie mieszkania – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Mtu24.pl

powódź

153 zł

Benefia

Home Assistance, dewastacja

165 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

227 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

229 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

269 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

272 zł

Tabela 2. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 20.04.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

 

Kiedy ubezpieczenie domu i mieszkania nie działa?

Każda polisa mieszkaniowa, nawet ta o bardzo szerokim zakresie ochrony, nie zabezpiecza nas na wypadek wszystkich możliwych zdarzeń. Wśród ograniczeń, jakie stosują towarzystwa, wyróżniamy karencje, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Karencje odnoszą się tylko do wybranych ryzyk, np. do powodzi i oznaczają, że ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać dla danego zdarzenia dopiero po upływie określonej liczby dni. W przypadku powodzi najczęściej jest to 30 dni, ale bywają też karencje na 14 czy 31 dni.

Limity odpowiedzialności dotyczą głównie górnych pułapów odszkodowania za dane zdarzenie (np. maksymalnie 5000 zł za rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia). Występują one też w pakiecie Home Assistance, gdzie odnoszą się do liczby darmowych interwencji danego specjalisty (np. stolarza, elektryka, hydraulika) czy też jednorazowego kosztu takiej interwencji (np. do 300 zł za wizytę).

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności o charakterze ogólnym (są też szczegółowe wyłączenia, które odnoszą się poszczególnych zdarzeń):

 • rażące niedbalstwo i celowe działanie ubezpieczonego;
 • działanie pod wpływem używek;
 • szkody górnicze (odpowiedzialność ponosi inny podmiot);
 • zniszczenia podczas remontu (najczęściej wymagana jest wówczas polisa dla domu w budowie);
 • posiadanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych;
 • profesjonalne uprawianie sportu (dotyczy OC w życiu prywatnym);
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych, np. kontroli instalacji gazowej;
 • samowola budowlana;
 • wojna, akty terrorystyczne, stan wojenny, zamieszki;
 • wyłączenia dotyczące konkretnych rodzajów mienia, np. broni palnej, rękopisów, danych w formie cyfrowej, niektórych dzieł sztuki.

Stosowane przez towarzystwa wyłączenie odpowiedzialności można wymieniać jeszcze długo, ale trudno sporządzić ich kompletną listę, ponieważ każdy z ubezpieczycieli konstruuje ją nieco inaczej, co sprawia, że dane zdarzenie przez jedno towarzystwo będzie uznane, a przez drugie już nie. Koniecznie przeczytajmy więc OWU polisy, którą chcemy kupić, również pod kątem wyłączeń odpowiedzialności i innych ograniczeń.  

 

Gdzie szukać ubezpieczenia nieruchomości?

Najszybszym i jednocześnie najwygodniejszym sposobem na znalezienie odpowiedniej polisy mieszkaniowej jest droga internetowa. Praktycznie wszystkie działające na polskim rynku towarzystwa stwarzają możliwość zakupu online, mało tego, najczęściej zakup ten odbywa się bez konieczności okazywania jakichkolwiek dokumentów i dopełniania żmudnych formalności.

Jak znaleźć dobrą polisę w sieci? Z pewnością, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo czasu i niemało pieniędzy. To proste intuicyjne urządzenie pozwala na zestawienie ze sobą większej liczby ofert, zapoznanie się z ich szczegółami oraz porównanie cen. Z poziomu kalkulatora – kiedy już wybierzemy dla siebie ubezpieczenie – możemy płynnie przejść do zakupu i praktycznie od zaraz zapewnić swojej nieruchomości ochronę finansową w wybranym przez siebie zakresie.

O TYM PAMIĘTAJ!

Elementy stałe – parkiety, gładzie, tapety meble i sprzęt RTV/AGD w zabudowie

Ruchomości domowe – rzeczy osobiste, gotówkę, meble, kosztowności, akcesoria sportowe

OC w życiu prywatnym – zabezpiecza nas finansowo przez szkodami na mieniu i zdrowiu, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim

Home Assistance – obejmuje interwencje specjalistów (ślusarza, szklarza, hydraulika, itp.), wsparcie po szkodzie, infolinie tematyczne czy pomoc medyczną

Kradzież z włamaniem – w sytuacji gdy włamywacz pozostawi po sobie wyraźne ślady swojej obecności, np. wybitą szybę czy wyłamany zamek

Suma ubezpieczenia (SU) – maksymalna wysokość odszkodowania, ustalana osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych i innych dodatków

Franszyza redukcyjna – kwota, o którą towarzystwo redukuje odszkodowanie

Franszyza integralna – do wysokości tej kwoty towarzystwo nie wypłaci odszkodowania

To warto wiedzieć

1. Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi

2. Każda polisa w podstawie zawiera inny katalog ryzyk

3. W niektórych ubezpieczeniach znajdziemy unikatowe dodatki, których próżno szukać u konkurencyjnych towarzystw

4. Niektóre polisy zawierają limity w postaci karencji, franszyzy redukcyjnej czy franszyzy integralnej

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu i mieszkania

 1. Jakie nieruchomości ubezpieczę oprócz domu i mieszkania?

  Polisa mieszkaniowa może odnosić się również do nieruchomości w budowie (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, podczas większego remontu), a także obejmować liczne zabudowania na posesji (m. in. garaż wolnostojący, altanę, ogrodzenie, budynek gospodarczy, murowany grill) oraz poza nią (dom letniskowy i nagrobek).

 2. Których nieruchomości nie ubezpieczę z polisy mieszkaniowej?

  Standardowo nie ubezpieczymy pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki, powstałych niezgodnie z prawem, nie posiadających trwałego powiązania z gruntem (np. domów holenderskich) oraz o konstrukcji skrajnie podatnych na działanie ognia.

 3. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie na wynajem?

  Oczywiście, można ubezpieczyć wynajmowaną nieruchomość, a polisę może wykupić nie tylko jej właściciel, ale również lokator.

 4. Kiedy ubezpieczenie domu i mieszkania jest obowiązkowe?

  Obowiązkowe jest ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 hektar, a także nieruchomości kupowanej w oparciu o kredyt hipoteczny – tutaj polisa mieszkaniowa jest standardowym wymogiem stawianym przez bank.

 5. Czy ubezpieczę dom i mieszkanie za mniej niż 100 zł?

  Tak tania polisa jest możliwa dla bardzo taniej nieruchomości i przy minimalnym zakresie ochrony.

 6. Czy ubezpieczę dom lub mieszkanie, jeśli tam prowadzę firmę?

  Towarzystwa często dają taką możliwość, jeśli tylko powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie przekracza 50% powierzchni użytkowej całej nieruchomości.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (7)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Patryk45

2018-06-08 09:28:35

Bardzo dobre porady, wezmę je pod uwagę kiedy będę kupował wymarzone mieszkanie, znalazłem już nawet ciekawą ofertę i jestem ciekaw jak się rozwinie nasza współpraca.

Villain

2018-10-05 00:08:30

Ja mam ubezpieczenie w Aviva które obejmuje szeroki zakres ubezpieczenie przed zalaniem, przepięciem i innymi zdarzeniami losowymi, powodzią i zalaniem opadami atmosferycznymi, kradzieżą z włamaniem oraz stłuczeniem elementów szklanych.

Lili

2018-12-13 10:13:55

Nie rozumie dlaczego w kalkulacji wymagane są dane jak nr. telefonu i dokładny adres? skoro podany jest e-mail .

Mariza

2019-05-07 22:43:22

Mam pytanie o konieczność podpisywania wszystkich zgód (marketingowych, o zapoznaniu z wynagrodzeniem agenta, informacji o zdrowiu itp.) w przypadku ubezpieczenia mieszkania. Inter Risk wymaga obecnie 20 różnych zgód. Czy takie wymuszanie jest zgodne z prawem ???

Odpowiedź Redakcji

2019-05-08 14:56:05

Zgody marketingowe reguluje m.in. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast podanie informacji o zdrowiu ma związek z ofertą InterRisk. Jednym z rozszerzeń dla lokatora jest pakiet NNW i leczenie szpitalne.

polak

2019-07-13 10:51:49

dlaczego nikt nie radzi na co zwracać uwagę tylko żeby u nich ubezpieczyć, artykuł jest reklamą firmy rankomat....potem nie można się od nich opędzić wydzwaniają i są bardzo nachalni...

Online Ekspert Compensa

2019-07-31 10:36:17

Mieszkanie można ubezpieczyć na dwa sposoby: od ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk. Pierwszy to polisa, która zapewnia ochronę w konkretnie wskazanych sytuacjach (kilka przykładowych: pożar, powódź, przepięcie, wandalizm). Drugi to natomiast ubezpieczenie, które zapewnia ochronę w przypadku dowolnego zdarzenia - z małymi wyjątkami, które szczegółowo opisane są w ogólnych warunków ubezpieczenia. Ta opcja jest więc szersza, bo pozwala chronić mienie na wypadek zdarzeń, które trudno przewidzieć. Oczywiście w ramach ubezpieczenia warto mieć OC w życiu prywatnym (przyda się, jeśli zalejemy sąsiada), assistance oraz zabezpieczyć się na wypadek kradzieży z włamaniem.