Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości

Redakcja 12.03.2024
Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości
Polisę OC najemcy możesz kupić nawet w cenie nawet około 100 zł rocznie. Takie rozwiązanie zapewni Ci wiele ciekawych korzyści. Poniżej dowiesz się, jak wygląda taka forma ochrony.

O co chodzi w OC w życiu prywatnym?

Mówiąc najogólniej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, częściej nazywane po prostu OC, zapewni ci wsparcie finansowe w sytuacji, kiedy to ty wyrządziłeś komuś szkodę. Odszkodowanie z takiej polisy trafi prosto do poszkodowanego, co pozwoli ci uniknąć przykrych konsekwencji finansowych, a jemu zrekompensuje poniesioną stratę.

OC w życiu prywatnym to dodatek do polisy mieszkaniowej, który możesz wykupić i kiedy mieszkasz we własnościowym lokalu, i kiedy ten lokal wynajmujesz.

Aby otrzymać świadczenie z polisy OC w życiu prywatnym, musi zostać spełnione kilka warunków:

 • szkoda dotyczy mienia lub zdrowia osoby trzeciej;
 • szkoda musi powstać przypadkowo, a nie celowo;
 • szkoda nie może powstać w skutek tzw. rażącego niedbalstwa, czyli przez bardzo nieodpowiedzialne i lekkomyślne działanie;
 • zdarzenie musi odbyć się w trakcie aktywności związanych z życiem prywatnym, czyli nie wtedy, kiedy jesteś w pracy, działasz w ramach swojej firmy czy np. bierzesz udział w profesjonalnych zawodach sportowych.

Co ważne, OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę nie tylko osobie, która wykupiła polisę, ale również pozostałym członkom gospodarstwa domowego, bez względu na ich stopień pokrewieństwa. Do tego dochodzą szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, a nawet przez niektórych pracowników najemnych, np. przez opiekunkę do dzieci czy gospodynię domową.

 

Najemca a wynajmujący – jaka różnica?

To zagadnienie często bywa mylone. Najemca w umowie oznacza lokatora, z kolei wynajmujący to nikt inny, jak właściciel mieszkania. Warto je rozróżnić, by łatwiej zrozumieć o co chodzi w polisie OC najemcy.

I najemca, i wynajmujący mogą wykupić polisę mieszkaniową dla lokalu będącego przedmiotem najmu. Takie ubezpieczenia w żadnym wypadku ze sobą nie kolidują, a wręcz się uzupełniają, ponieważ chronią inne mienie i odnoszą się do innych zdarzeń. Oczywiście, ani właściciel, ani lokator nie mają obowiązku zakupu polisy mieszkaniowej, jednak warto chociaż rozważyć taką opcję.

W obu wspomnianych wariantach polisy mieszkaniowej może znaleźć się dodatek w postaci OC w życiu prywatnym – wystarczy tylko rozszerzyć o niego podstawowy zakres ochrony. Rozważmy sobie teraz, w jakich okolicznościach będzie miało zastosowanie OC najemcy, a w jakich OC wynajmującego i kto w danej sytuacji będzie miał prawo do odszkodowania. Zróbmy to na przykładzie zalania:

 1. W skutek awarii pralki należącej do najemcy zalane zostanie wynajmowane mieszkanie – do odszkodowania ma prawo właściciel z polisy OC najemcy. Zrekompensowane będą tylko szkody na mieniu właściciela.
 2. W skutek awarii pralki należącej do wynajmującego zalane zostanie mienie najemcy – odszkodowanie z polisy OC wynajmującego otrzyma najemca.

Z OC najemcy można więc pokryć szkody na mieniu właściciela, ewentualnie sąsiadów czy administracji. Sam najemca nie uzyska jednak rekompensaty w ramach swojego OC, ponieważ nie dotyczy ono jego majątku. Z OC wynajmującego jest analogicznie.

 

Wynajmujesz mieszkanie? Zabezpiecz się przed szkodami lokatora

Przy wynajmie mieszkania warto swoje interesy zabezpieczyć się na wszystkie możliwe sposoby, czyli podpisać właściwie skonstruowaną umowę, wynegocjować rozsądną kaucję, a także wykupić polisę mieszkaniową dedykowaną najemcom.

 1. Umowa dotycząca najmu

Najczęściej to właściciel przedkłada najemcy wzór umowy najmu, który ten powinien dokładnie przeczytać albo nawet skonsultować z prawnikiem. Nie musimy od razu godzić się na wszystkie zapisy – jeśli któryś z nich nam nie odpowiada, możemy spróbować negocjacji.

 1. Protokół zdawczo-odbiorczy

To kluczowy załącznik do umowy, który zawiera m. in. szczegółowy spis wyposażenia lokalu oraz opis jego stanu technicznego. Najemca powinien dokładnie przyjrzeć się wszystkim sprzętom w mieszkaniu i sprawdzić, które z nich są uszkodzone czy zużyte. Te informacje powinny znaleźć się w protokole, podobnie jak fotografie poświadczające stan faktyczny mieszkania lub domu. Szczegółowe i rzetelne zredagowanie tego dokumentu może okazać się kluczowe w momencie zdawania lokalu.

 1. Kaucja

W umowie najmu standardowo podaje się wysokość kaucji, sposób jej opłacenia i późniejszego zwrotu. Powinna się tam również znaleźć informacja, jakie wydatki właściciel może pokryć z tej puli, a jakie nie.

 1. Polisa mieszkaniowa dla najemcy

Najemca ma pełne prawo do zakupu ubezpieczenia, które będzie chroniło jego majątek. Taka polisa powinna uwzględniać ruchomości domowe oraz ewentualnie nakłady inwestycyjne, które poniósł lokator. Podstawową ochronę od zdarzeń losowych warto poszerzyć, przede wszystkim, o OC najemcy, a także inne dodatki, jak powódź, stłuczenie przedmiotów szklanych, dewastację, wandalizm czy kradzież z włamaniem.

 1. Polisa mieszkaniowa dla właściciela

Dla wynajmowanej nieruchomości polisę może kupić również właściciel – w żaden sposób nie koliduje to z ubezpieczeniem nabytym przez najemcę. Wynajmujący zabezpieczy w ten sposób nie tylko swój interes, ale również najemcy, jeśli uwzględni w polisie OC w życiu prywatnym. Z tej puli będzie można pokryć wszystkie szkody na mieniu lokatora, które powstaną z winy właściciela, np. w wyniku zalania mieszkania wodą z pękniętej rury w poziomie.

Sposoby na szkodowego lokatora

Sposób

Szczegóły

Umowa najmu

szczegółowo opisuje warunki najmu, najlepiej podpisać ją u notariusza (najem okazjonalny)

Protokół zdawczo odbiorczy

szczegółowo opisuje wyposażenie lokalu, jego stan techniczny, stan liczników, liczbę przekazanych kluczy

Kaucja

zabezpieczenia na wypadek szkód i zaległości z czynszem bądź opłatami

Polisa mieszkaniowa dla najemcy

chroni m. in. przed nieumyślnymi szkodami, jakie lokator wyrządzi właścicielowi

Polisa mieszkaniowa dla wynajmującego

chroni m.in. przed nieumyślnymi szkodami, jakie właściciel wyrządzi lokatorom

Źródło: opracowanie własne.

 

Za co odszkodowanie z OC najemcy mieszkania i domu?

Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z puli OC w życiu prywatnym jest zalanie. W przypadku OC najemcy rekompensatę może uzyskać sąsiad, właściciel wynajmowanego mieszkania oraz administracja. Odszkodowanie będzie też przysługiwało wtedy, kiedy np. nasz pies pogryzie przechodnia, podczas jazdy rowerem uszkodzimy czyiś samochodów lub kiedy nasze dzieci stłukę szybę na klatce schodowej.

Żeby OC najemcy zadziałało, muszą jednak zajść określone okoliczności, mianowicie:

 • szkoda nie może być celowa;
 • szkoda nie może powstać w skutek rażącego niedbalstwa;
 • ucierpieć musi osoba trzecia, a nie my sami;
 • szkoda musi powstać w trakcie wykonywania aktywności życia prywatnego, a nie np. w pracy.

Dla OC w życiu prywatnym ustala się osobną sumę ubezpieczenia (SU), czyli maksymalną kwotę potencjalnego odszkodowania. Są to duże kwoty, zaczynające się na 50 000 zł, kończące się nawet na 500 000 zł. Z tej puli można więc zrekompensować naprawdę spore zniszczenia.

 

Ile kosztuje polisa OC najemcy?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia polisy dla lokatora dla mieszkania o powierzchni 40 mkw, gdzie zakres obejmuje ochronę od zdarzeń losowych mienia ruchomego o wartości 25 000 zł oraz OC najemcy.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

TU

Składka roczna od

Zakres ochrony

Europa

216 zł

Assistance, pakiet Dewastacja

INTER Ubezpieczenia

259 zł

Assistance, pakiet Dewastacja

UNIQA

261 zł

Assistance, pakiet Dewastacja, pakiet medyczny

Europa

281 zł

Assistance, pakiet Dewastacja, powódź, All Risk

INTER Ubezpieczenia

337 zł

Assistance, pakiet Dewastacja, All Risk

Mtu24

354 zł

Assistance, pakiet Dewastacja

Benefia

407 zł

Assistance, pakiet Przedmioty szklane, pakiet Dewastacja, All Risk

Generali

529 zł

Assistance, pakiet Przedmioty szklane, pakiet Dewastacja, NNW psa i kota, All Risk

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji (06.03.2024 r.).

 

Kiedy ubezpieczenie OC najemcy nie działa?

Każda polisa mieszkaniowa, a więc również polisa dla najemcy, posiada swoje ograniczenia. Są to karencje, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Karencje stosuje się tylko przy niektórych ryzykach, a jednym z nich jest ryzyko powodzi. W ten sposób określa się czasowe wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa, które w przypadku podtopień wynosi maksymalnie miesiąc od daty wejścia w życie umowy.

Limity mogą odnosić się do wielu kwestii, np. do liczby interwencji specjalisty w ramach pakietu Home Assistance (np., do 3 w skali roku) czy do wartości tych interwencji (np. do 200 zł za jedną).

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w kontekście OC najemcy:

 • brak wymaganych przeglądów technicznych;
 • niewłaściwa konserwacja mienia;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń;
 • celowe działanie ubezpieczonego;
 • rażące niedbalstwo;
 • szkody powstałe podczas aktywności nie zaliczanych do sfery życia prywatnego;
 • szkody powstałe podczas profesjonalnego uprawiania sportu;
 • szkody na mieniu ubezpieczonego lub domowników;
 • posiadanie lub użytkowanie materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;
 • szkody spowodowane przez psa należącego do agresywnej rasy;
 • działanie pod wpływem używek.

Każde towarzystwo ma nieco inną listę ograniczeń, ale taka lista zawsze musi być zamieszczona w OWU, które warto przestudiować jeszcze przed podpisaniem umowy polisowej.

 

Gdzie poza wynajmowanym mieszkaniem przyda się polisa OC?

OC w życiu prywatnym może mieć różny obszar obowiązywania. Czasami działa ono tylko w Polsce, czasami na terenie Europy lub Unii Europejskiej, a niekiedy na prawie całym świecie lub dosłownie na całym. Wszystko zależy od oferty towarzystwa, w jakim się ubezpieczysz oraz od wariantu OC, jaki wybierzesz, bo niekiedy jeden ubezpieczyciel ma kilka opcji pakietu OC do wyboru.

Rzecz jasna, OC najemcy ma zastosowanie nie tylko do kwestii związanych z zamieszkiwaniem i użytkowaniem lokalu. Przyda się ono również w wielu innych codziennych sytuacjach. Rozpatrzmy to na konkretnych przykładach:

 • opieka nad małymi dziećmi – kiedy twoje dziecko rzuci kamieniem i zbije szybę w aucie;
 • posiadanie zwierząt domowych – kiedy twój pies pogryzie przechodnia;
 • posiadanie niewielkiej pasieki (do konkretnej liczby uli) – kiedy twoja pszczoła użądli osobę trzecią;
 • amatorskie uprawianie sportu – kiedy grając mecz w lidze amatorskiej niechcący złamiesz komuś nogę;
 • posiadanie lub użytkowanie modeli latających lub latawców – kiedy pilotowany przez ciebie latawiec spadnie komuś na samochód i go uszkodzi;
 • posiadanie i użytkowanie elektrycznych hulajnóg i innych tego typu pojazdów – kiedy przypadkiem potrącisz przechodnia i dojdzie do uszczerbku na zdrowiu;
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych – kiedy wyrządzisz szkodę w hotelu na wakacjach.

To tylko przykłady, których można by wymienić tutaj jeszcze kilka. Oczywiście, każde towarzystwo może nieco inaczej zakreślić ochronę w ramach OC w życiu prywatnym, np. ochrona przydomowej pasieki jest dostępna tylko u wybranych ubezpieczycieli. Wszystkie szczegóły zawsze jednak możesz sprawdzić w OWU polisy, którą chcesz wykupić.

 

Gdzie kupię ubezpieczenie OC dla najemcy?

Polisę zawierającą OC najemcy, podobnie jak inne ubezpieczenia nieruchomości, można nabyć online. Warto przy tym skorzystać z porównywarki ubezpieczeń, żeby zakup poprzedzić odpowiednim rekonesansem i porównaniem cen w większej liczbie towarzystw. Oto skrócona instrukcja korzystania z tego narzędzia:

 1. Podaj kilka podstawowych informacji o nieruchomości – metraż, adres, rok budowy, itd.
 2. Wskaż formę własności – zaznacz „umowa najmu”.
 3. Podaj historię ubezpieczenia (liczbę szkód z ostatnich lat) oraz termin, w którym polisa ma wejść w życie.
 4. Wybierze mienie, które chcesz ubezpieczyć – do wyboru jest wyposażenie (ruchomości domowe) oraz elementy stałe.
 5. Wybierz ryzyka, które ma zawierać polisa – wybieramy OC w życiu prywatnym i ewentualnie inne dodatki, jak kradzież (z włamaniem) czy powódź.
 6. Wskaż wartość mienia – zadeklaruj sumy ubezpieczenia.
 7. Zatwierdzamy wprowadzone dane i uzyskujemy dostęp do tabeli z uporządkowanymi ofertami.
 8. Wybieramy jedną propozycję – do wyboru mamy oferty m. in. takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz.
 9. Uzupełniamy zamówienie o nasze dane osobowe oraz wybieramy formę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.
 10. Umowa ubezpieczeniowa wejdzie w życie po opłaceniu składki.

OC dla najemcy - To warto wiedzieć

1. OC najemcy to dodatek dla polisy mieszkaniowej dedykowanej lokatorom

2. W podstawie polisa dla lokatorów obejmuje ochronę mienia ruchomego i ewentualnie nakładów inwestycyjnych

3. OC najemcy chroni przed nieumyślnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, m. in. właścicielowi lokalu, administracji, sąsiadom, przechodniom

4. OC najemcy najczęściej ma sumę ubezpieczenia na poziomie od 50 000 zł do 100 000 zł

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC najemcy:

 1. Czym jest ubezpieczenie OC najemcy?

  OC najemcy to specjalny wariant OC w życiu prywatnym dedykowany lokatorom w wynajmowanych mieszkaniach. Nie występuje on jako samodzielny produkt, a jedynie jako dodatek do polisy mieszkaniowej. Takie OC pozwala na zrekompensowanie szkód, jakie najemca nieumyślnie wyrządzi osobom trzecim, m. in. właścicielowi lokalu, administracji, sąsiadom czy przechodniom przy okazji zwykłych codziennych aktywności, m. in. związanych z użytkowaniem nieruchomości.

 2. Co obejmuje ubezpieczenie OC najemcy?

  OC najemcy ma zastosowanie przy szkodach powstałych podczas zwykłych codziennych aktywności, takich jak hobbystyczne uprawianie sportu, poruszanie się po mieście, pieszo lub środkami komunikacji publicznej, wyprowadzanie zwierzęcia domowego na spacer, użytkowanie wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy nie tylko szkód, za które winę ponosi ubezpieczony – ochrona rozpościera się również na pozostałych domowników, w tym dzieci, a nawet pracowników najemnych (np. opiekunka do dziecka, pomoc domowa) i zwierzęta domowe.

 3. Ile kosztuje ubezpieczenie najemcy?

  Wysokość składki zależy, przede wszystkim, od wybranego zakresu ochrony oraz wartości ubezpieczonego mienia. Polisy dla najemców są jednak relatywnie tanie, ponieważ nie uwzględniają murów i elementów stałych nieruchomości.

 4. Co mogę ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia OC najemcy?

  OC najemcy nie chroni mienia należącego do właściciela polisy, tylko zabezpiecza go finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzi on osobom trzecim, np. sąsiadom.

 5. Czy z ubezpieczenia OC zostaną pokryte szkody, jakie wyrządzę w wynajmowanym mieszkaniu?

  Tak, jeśli mówimy o szkodach wyrządzonych nieumyślnie, nie w skutek tzw. rażącego niedbalstwa czy naturalnego zużycia mienia.

 6. Dlaczego warto mieć polisę OC w wynajmowanym mieszkaniu?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to dodatkowe zabezpieczenie interesu najemcy, ale to tylko jedno jego zastosowanie. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wielu różnych rodzajów szkód, które czasami nie da się uniknąć. Stłuczka podczas jazdy rowerem, szkoda spowodowana przez beztrosko bawiące się dzieci czy kable przegryzione przez psa to przykłady sytuacji, w których OC najemcy zadziała. Sporym plusem tego dodatku do polisy mieszkaniowej jest szeroki obszar działania oraz wysokie sumy ubezpieczenia. OC nie jest też specjalnie drogim dodatkiem, nawet w rozbudowanej wersji i z wysoką SU.

 7. Jak zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu lub domu?

  Szkodę powinno się zgłosić w terminie podanym w polisie – najczęściej jest to 3 lub 7 dni. Z towarzystwem można skontaktować się: telefonicznie, SMS-em, mailowo, przez formularz na stronie, pisemnie lub bezpośrednio w jego placówce.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

jaworek

2024-03-29 10:13:52

Najemcy często pozwalają sobie wmówić odpowiedzialność za szkody które w istocie są normalnym zużyciem: https://pamietnikwindykatora.pl/normalne-zuzycie-lokalu/ Za takie wynajmujący nie ma prawa żądać zapłaty od najemcy i kaucji potrącać...