Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny

Redakcja 14.02.2024
Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny
Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank zawsze jest wymagane przy kredycie hipotecznym, również wtedy, kiedy jest to Bezpieczny Kredyt 2% w ramach nowego programu rządowego Pierwsze Mieszkanie. Wyjaśniamy w szczegółach, jak korzystnie ubezpieczyć dom lub mieszkanie pod kredyt i ile taki produkt obecnie kosztuje.

Od kredytobiorcy bank może wymagać ubezpieczenia mieszkania na określonych warunkach. Taka polisa powinna zawierać cesję (przeniesienie praw do odszkodowania). Co to właściwie oznacza? Cesja powoduje, że pieniądze z polisy za szkody, np. pożar, nie trafią do właściciela nieruchomości, ale do banku. 

Infografika o tym ile kosztuje polisa mieszkaniowa pod kredyt hipoteczny

 

Na czym polega ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Innym jest m.in. wkład własny, który pokrywa kredytobiorca czy przedstawienie bankowi wysokości dochodów.

W całym procesie ubezpieczenia kredytu hipotecznego kluczowym zjawiskiem jest wspomniana wyżej cesja. Lokator, który ma kredyt i ubezpieczenie, przepisuje prawa do odszkodowania na bank. Lokator jest tym samym cedentem, a bank cesjonariuszem.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego musi być wykupione na cały okres spłacania rat kredytu. W praktyce polisa mieszkaniowa jest najczęściej odnawiana co roku.

Jednocześnie ubezpieczenie polisy mieszkaniowej do hipoteki nie chroni lokatora na wypadek braku możliwości spłaty kredytu.

 

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania pod kredyt?

Do kredytu hipotecznego banki wymagają podstawowego ubezpieczenia nieruchomości, czyli ochrony murów przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. W ofercie, jaką proponują swoim klientom we współpracy z towarzystwami, znaleźć można jednak kilka różnych opcji ubezpieczenia.

Przykładowo, mBank, a właściwie Uniqa, umożliwia kredytobiorcom ubezpieczenie w dwóch wariantach: od ryzyk nazwanych lub od ryzyk wszystkich (All Risks). Polisa może obejmować liczne zdarzenia losowe, a także ryzyka kradzieżowe (kradzież z włamaniem oraz rabunek). Chronione mogą być z niej mury, elementy stałe, ruchomości domowe oraz zabudowania na posesji (ogrodzenie wraz ze stałymi elementami, altany, murowane grille, itp.). Uniqa umożliwia również poszerzenie zakresu ochrony o przepięcie, OC w życiu prywatnym czy Home Assistance. Oferta jest skierowana zarówno dla właścicieli mieszkań, jak i domów oraz nieruchomości w budowie.

Polisę do kredytu hipotecznego z cesją na bank można kupić online (w serwisie transakcyjnym lub za pomocą aplikacji mBanku), telefonicznie lub w placówce bankowej. Więcej szczegółów na temat tej polisy Uniqa znajdziesz na oficjalnej stronie mBanku, gdzie załączone są linki do dokumentu OWU oraz karty produktu.

 

Mieszkanie na Bezpieczny Kredyt 2% - jaką ochronę wybrać?

Zapewne słyszałeś już o nowym programie rządowym Pierwsze Mieszkanie, którego jednym z dwóch filarów jest Bezpieczny Kredyt 2%. Jest on dedykowany osobom do 45 roku życia, które nie mają jeszcze swojej nieruchomości, a chcą ją nabyć w oparciu o pożyczkę hipoteczną. Upraszczając, w ramach tego projektu rząd zobowiązuje się do dopłacania kredytobiorcom do pożyczki w najbliższej dekadzie. Z jednej strony ma to być ułatwienie dla spłacających kredyt, którego część państwo chce wziąć na siebie, z drugiej zaś obniżenie progu kredytowego, który po podwyższeniu stóp procentowanych stał się dla wielu osób barierą nie do przekroczenia.

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% banki standardowo wymagają ubezpieczenia nieruchomości, podobnie jak to było wcześniej. Kredytobiorcy nadal muszą więc nabywać polisy mieszkaniowe i cedować je na pożyczkodawcę. Ubezpieczenie mogą kupić albo w banku, albo na własną rękę, samodzielnie wybierając towarzystwo oraz zakres ochrony. Nowy program nie wpłynął więc praktycznie w żaden sposób na narzucany przez banki obowiązek ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Wszystko przebiega tutaj dokładnie tak samo, jak przed wdrożeniem programu Pierwsze Mieszkanie.

 

Dlaczego musisz się zdecydować na polisę mieszkaniową do kredytu? 

Formalnie obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości muszą posiadać tylko rolnicy, których gospodarstwa mają powierzchnię większą niż jeden hektar. W praktyce taki obowiązek mają również osoby biorące kredyt hipoteczny. Zapewne nurtuje cię pytanie, dlaczego tak jest? Odpowiedź jest w zasadzie prosta: banki narzucają klientom obowiązek ubezpieczenia mieszkania lub domu, żeby lepiej zabezpieczyć swój interes finansowy. W momencie, w którym kredytowana nieruchomość zostałaby zniszczona, to bank uzyska odszkodowanie od towarzystwa, co zapewni mu bezproblemowy zwrot inwestycji, a nawet zysk.

Banki udzielające kredytów pod hipotekę nierzadko stawiają też inne wymagania przed swoimi klientami. Chodzi tutaj m. in. o:

 • obowiązkowy wkład własny – obecnie minimum 20% wartości nieruchomości;
 • potwierdzenie posiadania płynności finansowej poprzez przedłożenie umowy o pracę;
 • wykupienie polisy na życie z odpowiednimi rozszerzeniami (na okoliczność choroby, trwałego inwalidztwa, utraty pracy);
 • wykupienie ubezpieczenia pomostowego;
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (jeśli wkład własny jest niższy niż 20%, ale wyższy niż 10%).

Niestety, jeśli chcesz kupić mieszkanie lub dom pod kredyt, musisz spełniać wszystkie warunki, które stawia przed tobą pożyczkodawca. W innym wypadku marzenie o własnych czterech kątach będziesz musiał odłożyć na później. Miejmy nadzieję, że wdrażany od lipca program Pierwsze Mieszkanie ułatwi Polakom dostęp do kredytów mieszkaniowych oraz zmniejszy związane z nimi koszty.

 

Czy polisę do kredytu musisz kupić w banku?

Jeśli zgłosisz się do banku w celu wzięcia kredytu hipotecznego, zapewne zostanie ci od razu zaproponowana polisa mieszkaniowa w pakiecie z pożyczką. Banki powszechnie współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferując swoim klientom od razu dwa produkty. Zakup polisy w ten sposób może i jest wygodny, ale niekoniecznie opłacalny. Jako kredytobiorca, owszem, musisz kupić ubezpieczenie nieruchomości i scedować je potem na bank, ale niekoniecznie musisz nabywać je za pośrednictwem swojego banku – żaden przepis tego odgórnie nie narzuca.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu możesz kupić w każdym towarzystwie, które sprzedaje polisy mieszkaniowe i bank nie może ci nic w tej materii narzucić. Oprócz cesji, jedynym wymogiem, jaki musisz spełnić, jest posiadanie odpowiedniego zakresu ochrony, ale jest to zakres minimalny, a więc dostępny w praktycznie każdej polisie mieszkaniowej. Co ważne, możesz go też poszerzyć o wybrane ryzyka, ponieważ dla banku nie jest to ogóle istotne – w jego interesie jest tylko ochrona murów. Co ważne, ubezpieczenie nieruchomości poza bankiem może być tańsze, a także zawierać atrakcyjniejsze limity odpowiedzialności, większy katalog zdarzeń czy rozszerzenia dostępne tylko u nielicznych ubezpieczycieli.  

 

Czy bank może być też ubezpieczycielem?

Warto mieć świadomość, że banki nie są ubezpieczycielami, a jedynie pośrednikami w sprzedaży ubezpieczeń do kredytu hipotecznego. Oferują więc polisy mieszkaniowe od współpracujących z nimi towarzystw i, oczywiście, uzyskują z tego tytułu prowizję. Wiele osób preferuje zakup ubezpieczenia od razu w banku ze względu na mniejsze formalności. Nie da się ukryć, że taka opcja jest wygodna, chociaż, jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie zawsze korzystna dla pożyczkobiorcy.

Od reguły zdarzają się wyjątki i tak też jest w przypadku dwóch działających w Polsce banków, które są jednocześnie ubezpieczycielami. Chodzi tutaj o PKO BP oraz Credit Agricole. Chociaż pod innym szyldem, oferują one w pakiecie kredyt hipoteczny i dopasowaną do niego polisę mieszkaniową.

Współpraca banków i ubezpiczycieli tzw. bancassurance

Bank

TU

Santander

Allianz

PKO Bank Polski

PKO Ubezpieczenia

BGŻ BNP Paribas

Cardif Polska

Bank Millennium

PZU

Alior Bank

PZU

mBank

UNIQA

Pekao

PZU

ING Bank Śląski

Nationale‑Nederlanden, PZU

Citi Handlowy

Nationale-Nederlanden

Credit Agricole

Credit Agricole Ubezpieczenia

Bank Pocztowy

TUW

VeloBank

Europa Ubezpieczenia

Opracowanie własne.

 

Ubezpieczenie mieszkania z cesją – kto otrzyma świadczenie?

To, kto otrzyma odszkodowanie z polisy scedowanej na bank, zależy od konkretnej sytuacji oraz wybranego zakresu ochrony. Może się zdarzyć, że tylko bank uzyska rekompensatę, czasem uzyskają ją dwie strony umowy kredytowej, a w innym przypadku tylko kredytobiorca.

Bank może uzyskać odszkodowanie tylko za szkody na samej nieruchomości, czyli na tzw. murach. Jeśli dopiero zaczynasz spłacanie kredytu hipotecznego i od razu dotknie cię nieszczęście np. w postaci pożaru, który zniszczy doszczętnie nieruchomość, rekompensatę uzyska głównie bank. Jeśli natomiast szkoda całkowita wystąpi w momencie, w którym niemal spłaciłeś pożyczkę, główną część odszkodowania uzyskasz ty.

Omówione przykłady dotyczą podstawowego ubezpieczenia nieruchomości do kredytu, gdzie przedmiotem ubezpieczenia są same mury. Jeśli wybierzesz rozszerzoną wersję polisy, odszkodowanie możesz uzyskać również za szkody na elementach stałych czy mieniu ruchomym, a także, w ramach OC w życiu prywatnym, czyli za nieumyślne zniszczenie majątku osób trzecich, np. kiedy zalejesz mieszkanie sąsiada. W rozszerzonym ubezpieczeniu możesz zawrzeć też ryzyka kradzieżowe i tym samym zapewnić sobie ochronę na wypadek włamania lub rabunku rzeczy osobistych. Możesz także wykupić pakiet Home Assistance lub inne rozszerzenia dedykowane lokatorom, w ten sposób uzyskując dostęp do różnego typu usług. We wszystkich wymienionych przypadkach to ty uzyskasz wsparcie w ramach ubezpieczenia, a nie bank.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania pod kredyt z cesją na bank?

Sprawdziliśmy, jak jest koszt ubezpieczenia mieszkania z cesją na bank. Pod uwagę wzięliśmy 60-metrowy lokal o wartości 550 000 zł. W zakresie, poza ochroną murów i elementów stałych od zdarzeń losowych, uwzględniliśmy również ruchomości domowe (50 000 zł) oraz powódź.

W wariancie od ryzyk nazwanych takie ubezpieczenie do kredytu kosztuje od 257 zł do 364 zł, a w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks) od 388 zł do 601 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy, a poszczególne produkty różnią się od siebie, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego kupione w banku może być atrakcyjną, a nawet optymalną opcją, ale nie musi. Zawsze warto więc przynajmniej sprawdzić, jakie warunki oferuje konkurencyjne towarzystwa. Jak widać po przeprowadzonej kalkulacji, każdy ubezpieczyciela oferuje różne wliczone w cenę dodatki oraz różne ceny za niemal identyczny produkt. Zaprezentowane w poniższej tabeli zestawienie wyraźnie pokazuje, że różnice cenowe nie są minimalne, a więc nawet w przypadku podstawowego ubezpieczenia oferowanego przez bank zawsze warto porównać jego koszt z konkurencyjnymi polisami

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

257 zł

Benefia

Home Assistance

331 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

302 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

312 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

271 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

275 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

313 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

320 zł

Inter Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

363 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 13.02.2024 r.).

 

Co powinna zawierać polisa mieszkaniowa do kredytu?

Wymagany przez bank podstawowy zakres polisy mieszkaniowej chroni tylko w niektórych sytuacjach. Dla kredytobiorcy korzystniejszym rozwiązaniem będzie wykupienie rozszerzonej polisy. Jednak warto to zrobić z głową, aby koszt składki za ubezpieczenie nie był zbyt wygórowany. Zwłaszcza że sam kredyt jest już sporym wydatkiem.

W domu czy mieszkaniu na kredyt lokator może zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek różnych sytuacji, jak:

 • kradzież z włamaniem – zabezpiecza głównie ruchomości, ale też elementy stałe;
 • kradzież zwykłą – ma miejsce wtedy, kiedy włamywacze nie pozostawiają w miejscu ubezpieczenia śladów takich, jak wyłamane drzwi, zniszczone zamki czy wybita szyba. Jeśli tego typu pozostałości są obecne, to mówimy już o kradzieży z włamaniem, a przy najmniej tak zapatruje się na to większość towarzystw;
 • rabunek – dotyczy zdarzeń mających miejsce również poza obszarem nieruchomości;
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – pamiętajmy, że nasze mienie może być nie tylko skradzione, ale i zniszczone umyślnie przez osoby trzecie;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych – chroni mienie ruchome oraz elementy stałe;
 • OC w życiu prywatnym – przydatne z punktu widzenia właścicieli, jak i najemców;

Inne dodatki będą bardziej odpowiednie dla mieszkania, a inne dla domu. O doborze rozszerzeń decyduje też kondygnacja, rodzaj zabudowy, konstrukcja, a przede wszystkim możliwości finansowe lokatora.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania do kredytu?

Polisa mieszkaniowa do kredytu hipotecznego to stała oferta ubezpieczycieli. Takie ubezpieczenie można kupić w banku, jak i przez porównywarkę. To ostatnie rozwiązanie pozwala sprawdzić, co oferują różne TU i zaoszczędzić na składce wybierając ofertę najbardziej korzystną.

W formularzu do porównywarki ubezpieczeń nieruchomości wystarczy zaznaczyć TAK na pytanie – Czy potrzebna jest cesja na rzecz banku? Porównanie cen ułatwi nam kalkulator ubezpieczeń. Wystarczy wprowadzić do niego podstawowe dane nieruchomości oraz wybranego przez nas ubezpieczenia, żeby uzyskać dostęp do przejrzystej tabeli z ofertami ułożonymi od najtańsze do najdroższej. Po zapoznaniu się z ich szczegółami możemy płynnie przejść do zakupu. Później wystarczy już tylko scedować polisę na bank, w którym bierzemy kredyt, co jest standardową formalnością.

Polisę pod kredyt warto więc dobrać zarówno pod kątem zakresu ochrony, jak i ceny. Nie przepłacaj za identyczny lub bardzo podobny produkt –  sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu. Dostępne w porównywarce towarzystwa oferujące polisę mieszkaniową do kredytu to m.in. Inter Polska, Generali, Link4, Proama, Wiener, Europa i Benefia.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank to standardowy wymóg, bez którego nie można uzyskać pożyczki hipotecznej
 
2. Banki wymagają podstawowego ubezpieczenia nieruchomości, czyli ochrony murów od pożaru i innych zdarzeń losowych
 
3. Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego można kupić w banku, ale nie jest to konieczne
 
4. Polisę do kredytu można również nabyć na pomocą kalkulatora ubezpieczeń, a później scedować ją na ban

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego

 1. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

  Nie. Dopóki lokator spłaca kredyt hipoteczny jest klientem banku i musi posiadać ważna polisę mieszkaniową. Może natomiast zrezygnować z ubezpieczenia oferowanego przez bank na rzecz polisy z innego źródła, na np. porównywarki ubezpieczeń nieruchomości.

 2. Czym jest cesja ubezpieczenia mieszkania na bank?

  Cesja to przekazanie praw do odszkodowania z polisy ubezpieczonego na rzecz banku. Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia, należy powiadomić ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub złożyć odpowiedni wniosek w trakcie jej trwania.

 3. Jak działa cesja na bank?

  Z reguły po wystąpieniu szkody środki z polisy trafiają z polisy ubezpieczonego lokatora do banku. Jednak w przypadku mniejszych zniszczeń bank zgadza się, by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lokatorowi, a ten naprawił szkodę.

 4. Czy polisa mieszkaniowa to jedyne ubezpieczenie do kredytu?

  Nie, bank może wymagać także ubezpieczenia pomostowego (działa w okresie poprzedzającym uzyskanie zabezpieczenia hipotecznego) oraz polisy na życie w określonym zakresie, np. na wypadek utraty pracy czy trwałego inwalidztwa.

 5. W jakich sytuacjach ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe?

  Oprócz polisy mieszkaniowej do kredytu, ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe jeszcze tylko w jednej sytuacji – przy posiadaniu gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 hektar. Wówczas obowiązek ubezpieczeniowy narzucają nam przepisy prawne.

 6. Czy są w Polsce banki, które nie wymagają polisy mieszkaniowej do kredytu?

  Obowiązkowe ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest powszechnym wymogiem stawianym przez banki, a więc nie można wziąć pożyczki hipotecznej bez zakupienia polisy.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.