CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/ubezpieczenie-budynkow-gospodarstwa-rolnego Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego - jak wybrać ubezpieczenie? | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Redakcja 02.04.2020
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
Przenosząc się z miasta w bliskie sąsiedztwo natury trzeba jednak mieć świadomość, że taka przeprowadzka łączy się z pewnymi zmianami i kosztami, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jednym z nich jest obowiązek ubezpieczenia nieruchomości, w tym budynku gospodarczego.

Wyjaśniamy, dla których gospodarstw polisa mieszkaniowa jest obowiązkowa, w jakim zakresie, a także jakie budynki można włączyć w ubezpieczenie, a jakie nie. Przy okazji porównujemy ze sobą konkurencyjne oferty i wyliczamy składki dla konkretnej nieruchomości położonej na wsi.

 

Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Na początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe tylko wtedy, kiedy łączna powierzchnia tego gospodarstwa przekracza 1 hektar. Decydującą kwestią jest tutaj więc nie przeznaczenie nieruchomości, tylko jej wielkość. W mniejszych gospodarstwach można prowadzić działalność rolniczą bez konieczności wykupywania żadnej polisy, chociaż też oczywiście nikt nam nie zabroni zabezpieczyć w ten sposób swojego majątku.

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego ma swoje umocowanie w prawie. Mówi o tym ustawa dotycząca ubezpieczeń obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. Określa ona, że każdy budynek gospodarczy od momentu pokrycia go dachem, musi być włączony w polisę. Ubezpieczenie musi również chronić dom mieszkalny znajdujący się na obszarze działki.

Obowiązkowa polisa dla rolników powinna uwzględniać 13 zagrożeń, a wśród wymaganych ustawowo ryzyk znajdują się:

 • pożar (powstały na zewnątrz budynku),
 • huragan (o sile co najmniej 24 m/s),
 • powódź (dotyczy wód płynących i stojących),
 • podtopienie (w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach),
 • deszcz nawalny (wydajność minimum 4 l/m² w ciągu 1 minuty),
 • gradobicie,
 • śnieg (ciężar przekraczający 85% wartości właściwej dla miejsca lokalizacji budynku),
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja oraz implozja,
 • obsunięcie się ziemi (a także zapadanie – na nizinach i usuwanie się ziemi – na stokach),
 • tąpnięcie (wywołane pęknięciem skał, bez ingerencji człowieka),
 • lawina (masy śniegu, lodu, błota, kamieni lub ziemi),
 • upadek statku powietrznego (katastrofa lub przymusowe lądowanie).

Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obowiązkowe ubezpieczenie uzupełnić o wszystkie te rozszerzenia, które wydają nam się niezbędne do zapewnienia swojemu mieniu kompleksowej ochrony.

 

Jakie budynki gospodarstwa rolnego można ubezpieczyć?

Jak wspomnieliśmy, obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników dotyczy wszystkich budynków znajdujących się na obszarze gospodarstwa. Polisa obejmuje więc stodołę, szopy, garaże wolnostojące, kurniki, chlewnie i innego typu zabudowania, a także dom, w którym mieszkamy.

Polisa dla gospodarstw poniżej 1 hektara, czyli ta nieobowiązkowa, również może obejmować praktycznie wszystkie zabudowania i instalacje znajdujące się na posesji. Chodzi tutaj m. in. o:

 • altany,
 • budynki gospodarcze,
 • garaże wolnostojące,
 • oczka wodne i basen,
 • ogrodzenie wraz bramą wjazdową,
 • wybrukowany podjazd,
 • roślinność ogrodowa,
 • wmurowany grill.

Problematyczne może okazać się natomiast ubezpieczenie zabudowań, które nie są na trwałe związane z gruntem, czyli np. blaszanego garażu czy tuneli foliowych, a także budynków niedokończonych lub przeznaczonych do rozbiórki. Możemy mieć również kłopoty z objęciem ochroną zabudowań wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności oraz przedmiotu ubezpieczenia znajdziemy w OWU polisy, które zawsze trzeba wnikliwie przeczytać.

Nie ma możliwości ubezpieczenia samych budynków gospodarczych i innych zabudowań obecnych na posesji – są to zawsze dodatki do polisy dla domu mieszkalnego.

 

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego – jakie rozszerzenia?

Jeśli zależy nam na tym, żeby nasze mienie, były należycie chronione, podstawą polisę powinniśmy uzupełnić przynajmniej kilkoma dodatkami. Wśród najpopularniejszych i zarazem najbardziej przydatnych rozszerzeń trzeba wymienić:

W polisach mieszkaniowych zwierzęta domowe przypisane są do kategorii mienia ruchomego, co oznacza, że także mogą być chronione z polisy. Chodzi tutaj m. in. o:

 • psy i koty,
 • gryzonie,
 • rybki akwariowe,
 • żółwie,
 • pszczoły (do określonej liczby uli),
 • konie.

Tej formie ubezpieczenia nie podlegają niektóre agresywne rasy psów, gatunki egzotyczne i dzikie lub półdzikie zwierzęta. Nie odnosi się ono również do zwierząt wykorzystywanych do zarobkowania, handlu oraz profesjonalnego uprawiania sportu.  

 

Kiedy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego nie działa?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoje ograniczenia, które powinny być opisane w OWU polisy. W odniesieniu do budynków gospodarstwa rolnego warto wskazać na następujące wyłączenia odpowiedzialności:

 • budynek nie posiada wymaganych zabezpieczeń, czyli np. nie można zamknąć go na klucz;
 • budynek jest przeznaczony do rozbiórki lub jest pustostanem;
 • w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • budynek nie spełnia norm obowiązującego prawa budowlanego lub powstał bez w sposób nieprawny;
 • budynek nie posiada wymaganych przeglądów technicznych.

Osobną kwestią jest ochrona mienia przechowywanego w budynkach niemieszkalnych. Z reguły ochronie nie podlegają np. trzymane tam przedmioty wartościowe, gotówka czy sprzęt elektroniczny. Ubezpieczyciele zwracają też uwagę na to, czy dane pomieszczenie jest we właściwy sposób zabezpieczone, czyli np. czy posiada szczelne okna i drzwi zamykane na klucz lub kłódkę.

Polisa dla domu w budowie, owszem, może uwzględniać mienie ruchome, ale nie całe i nie w każdej sytuacji. Przykładowo, przedmioty przechowywane wewnątrz budynku można włączyć w polisę dopiero w momencie, w którym tenże budynek jest w stanie surowym zamkniętym, czyli posiada dach, okna i drzwi zamykane na klucz.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego?

Korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ubezpieczeniemieszkania.pl wyliczyliśmy przykładowe koszty polisy mieszkaniowej dla domu na wsi. Pod uwagę wzięliśmy dom o powierzchni 100 m2, którego wartość wynosi 220 000 zł. Sprawdziliśmy, ile w poszczególnych towarzystwach trzeba będzie zapłacić za roczne ubezpieczenie uwzględniające ochronę murów, elementów stałych (SU: 20 000 zł) i ruchomości domowych (SU: 20 000 zł) przed następującymi zdarzeniami:

 • zdarzenia losowe (m. in.: pożar, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, eksplozja);
 • kradzież z włamaniem;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • powódź;
 • wandalizm;
 • dewastację.

Za podstawową polisę z 5 rozszerzeniami w skali roku zapłacimy co najmniej 276 zł (TU Proama). Jak widać, różnice w cenach za mniej więcej takie same ubezpieczenie są dość duże – w tym przypadku jest to aż 284 zł. Dlatego też warto porównywać ze sobą propozycje poszczególnych towarzystw.

 

Ubezpieczenie budynku gospodarstwa rolnego – przykładowe oferty

Towarzystwo

Dodatkowo

Roczna składka

Proama

przepięcie

276 zł

Generali

przepięcie, assistance

345 zł

Inter Polska

przepięcie, assistance

429 zł

Mtu24.pl

przepięcie, assistance

560 zł

Tabela 1. Źródło: kalkulator.ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 25.03.2020 r.).

 

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego – jakie odszkodowanie?

W przypadku budynków gospodarczych odszkodowanie po szkodzie wylicza się na podstawie wartości rzeczywistej. Oznacza to, że wypłacona przez towarzystwo rekompensata będzie odpowiadała wartości nieruchomości z dnia zawarcia umowy, ale pomniejszonej o koszty zużycia technicznego. Stopień amortyzacji oceniają specjaliści zatrudniani przez ubezpieczyciela. Jeśli wysokość odszkodowania wypłacona na podstawie ich opinii nie będzie nas satysfakcjonowała, to mamy pełne prawo dochodzić swoich racji przed sądem.

Polisę mieszkaniową należy wybierać w oparciu o zakres ochrony oraz cenę. Żeby zapewnić swojej nieruchomości solidną ochronę, trzeba wykupić przynajmniej kilka spośród kluczowych rozszerzeń, np. mienie ruchome, kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Aby nie przepłacić za interesujący Cię produkt, porównaj wysokość składek dla Twojego domu lub mieszkania w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty zestawisz ze sobą ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy tylko gospodarstw, których łączna powierzchnia przekracza 1 hektar
 
2. Wymagana prawnie polisa dla rolników musi uwzględniać minimum 13 zagrożeń, które precyzuje ustawa
 
3. Polisa mieszkaniowa może chronić dom oraz praktycznie wszystkie inne zabudowania znajdujące się na posesji
 
4. Ubezpieczenie nieruchomości może również chronić wybrane mienie ruchome znajdujące się w budynku gospodarczy
Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.