Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Redakcja 27.10.2014
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
W niektórych sytuacjach ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe, w innych obligatoryjne. Decyduje o tym powierzchnia gruntu i ewentualnie sposób finansowania inwestycji, konkretnie kredyt hipoteczny. Wyjaśniamy wszystkie niuanse związane z polisami dla budynków rolniczych.

Czym jest budynek gospodarstwa rolnego?

Za budynek gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy) uznajemy nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego, która posiada fundament (trwałe powiązanie z gruntem) oraz dach, a także przegrody budowlane, dzięki którym jest ona wydzielona z przestrzeni. Do tego dochodzi odpowiedni metraż (minimum 20 mkw.), usytuowanie na obszarze ubezpieczonej nieruchomości oraz fakt, że budynek jest własnością rolnika.

W kontekście ubezpieczenia nieruchomości budynkiem gospodarstwa rolnego można uznać nieruchomość, która:

 • wchodzi w skład gospodarstwa rolnego;
 • posiada trwałe związanie z gruntem, czyli po prostu fundamenty;
 • posiada dach oraz przegrody budowlane, co sprawia, że jest ona wydzielona z przestrzeni;
 • jest budynkiem o powierzchni co najmniej 20 mkw.;
 • znajduje się na obszarze ubezpieczonej nieruchomości;
 • jest własnością rolnika

Przy ubezpieczeniu gospodarstwa rolnego ochroną z polisy można objąć: domy mieszkalne, garaże wolnostojące, obory, stodoły, kurniki, chlewnie, magazyny, wiaty, przybudówki oraz inne zabudowania, które spełniają wypunktowane wyżej kryteria.

Pamiętaj, że gospodarstwa rolne mające powierzchnię do 1 hektara oraz większe. Jest ono o tyle istotne, że większe gospodarstwa, właśnie te powyżej 1 hektara, ubezpiecza się w ramach polisy rolniczej, a te mniejsze w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej.

W przypadku gospodarstw o powierzchni poniżej hektara, budynek gospodarstwa rolnego może mieć już inną, dużo prostszą definicję. W ramach takiego ubezpieczenia można objąć ochroną niemal wszystkie zabudowania znajdujące się na przydomowej działce, o ile są one trwale związane z gruntem i nie są pustostanami czy też obiektami przeznaczonymi do rozbiórki. Ich przeznaczenie nie ma więc większego znaczenia. W gospodarstwie nie większym niż hektar można więc ubezpieczyć m. in.: budynek mieszkalny, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy, budynek o przeznaczeniu rolniczym, szopę, wiatę czy altanę.

WAŻNE!
W ramach ubezpieczenia gospodarstwa rolnego można objąć ochroną: domy mieszkalne, garaże wolnostojące, obory, stodoły, kurniki, chlewnie, magazyny, wiaty, przybudówki oraz inne obiekty, które spełniają wymienione wyżej kryteria.

 

Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

W niektórych sytuacjach ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe, a w innych nie. Dotyczy to zarówno polisy mieszkaniowej, jak i rolniczej. Przyjrzyjmy się osobno każdej z możliwych sytuacji.

TAK - z polisy rolniczej

Przypomnijmy, że ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe, o ile jego powierzchnia przekracza 1 hektar.  Wynika to z odgórnych przepisów, konkretnie z ustawy dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń z 22 maja 2003 roku. Dokument ten określa, że każdy budynek należący do gospodarstwa rolnego musi zostać ubezpieczony od momentu, w którym pokryje się go dachem. Ustawa nakazuje również włączenie w polisę budynku mieszkalnego, jeśli znajduje się na obszarze gospodarstwa.
 
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych musi mieć wskazany w ustawie zakres obejmujący 13 ryzyk:
 • pożar (powstały na zewnątrz budynku);
 • huragan (o sile co najmniej 24 m/s);
 • powódź (dotyczy wód płynących i stojących);
 • podtopienie (w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach);
 • deszcz nawalny (wydajność minimum 4 l/m² w ciągu 1 minuty);
 • gradobicie;
 • śnieg (ciężar przekraczający 85% wartości właściwej dla miejsca lokalizacji budynku);
 • uderzenie pioruna;
 • eksplozja i implozja;
 • obsunięcie się ziemi (a także zapadanie – na nizinach i usuwanie się ziemi – na stokach);
 • tąpnięcie (wywołane pęknięciem skał, bez ingerencji człowieka);
 • lawina (masy śniegu, lodu, błota, kamieni lub ziemi);
 • upadek statku powietrznego (katastrofa lub przymusowe lądowanie).

Rzecz jasna, takie ubezpieczenie zawsze można poszerzyć o wybrane dodatki, dopasowując je do własnych potrzeb. Przedstawiona wyżej lista stanowi tylko minimalną ochronę, do której wykupienia zobowiązują przepisy prawne.

TAK - z polisy mieszkaniowej

Ze zwykłej polisy mieszkaniowej ubezpiecza się gospodarstwa rolne mniejsze niż 1 hektar. Wykupienie ubezpieczenia jest tutaj obowiązkowe tylko i wyłącznie w jednym przypadku, mianowicie kiedy gospodarstwo jest finansowane z kredytu hipotecznego.

Jeśli zasięgasz pożyczkę na inwestycję budowlaną, np. na dom na wsi, bank zawsze będzie wymagał od ciebie wykupienia polisy mieszkaniowej. Jest to warunek konieczny, bez którego nie sposób uzyskać kredytu hipotecznego. Nie normują tego żadne odgórne przepisy, ale dosłownie wszystkie banki działają w ten sposób.

Wymagana polisa mieszkaniowa do kredytu hipotecznego ma zawsze podstawowy zakres, czyli musi chronić mury od pożaru oraz innych zdarzeń losowych typu: uderzenie pioruna, upadek samolotu, uderzenie samochodu, upadek drzew i masztów czy deszcz nawalny. W tym przypadku, podobnie jak w obowiązkowej polisie rolniczej, również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poszerzyć zakres np. o elementy stałe, ruchomości domowe, ryzyka kradzieżowe czy OC w życiu prywatnym. Mało tego, jest to nawet wskazane, ponieważ polisa wymagana przez bank zabezpiecza finansowo tylko jego interes i dopiero rozszerzenia zapewniają ochronę majątku kredytobiorcy.

NIE - z polisy mieszkaniowej

Jeśli stałeś się właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni do 1 hektara, ale nie wziąłeś na nie kredytu hipotecznego, nie masz obowiązku zakupu polisy mieszkaniowej. Oczywiście, masz też pełne prawo nabyć taki produkt w wybranym zakresie i w dowolnym towarzystwie.

Polisy mieszkaniowe to wciąż jedne z najtańszych produktów ubezpieczeniowych. Płacąc 200-300 zł w skali roku można zapewnić swojemu gospodarstwu solidną ochronę, a dopłacając kolejne 100-200 zł uzyskać już ochronę szeroką. Ubezpieczenie można dopasować do własnych potrzeb, dobierając do podstawy wybrane ryzyka, a sam jego zakup w dzisiejszych czasach odbywa się w stu procentach online i jest możliwy w dosłownie kilka minut. Warto więc przynajmniej rozważyć możliwość ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

 

Jakie budynki chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników dotyczy wszystkich budynków znajdujących się na obszarze gospodarstwa. Polisa obejmuje więc stodołę, szopy, garaże wolnostojące, kurniki, chlewnie i innego typu zabudowania, a także dom, w którym mieszkamy.

Polisa dla gospodarstw poniżej 1 hektara, czyli ta nieobowiązkowa, również może obejmować praktycznie wszystkie zabudowania i instalacje znajdujące się na posesji. Chodzi tutaj m. in. o:

 • altany,
 • budynki gospodarcze,
 • garaże wolnostojące,
 • oczka wodne i basen,
 • ogrodzenie wraz bramą wjazdową,
 • wybrukowany podjazd,
 • roślinność ogrodowa,
 • wmurowany grill.

Problematyczne może okazać się natomiast ubezpieczenie zabudowań, które nie są na trwałe związane z gruntem, czyli np. blaszanego garażu czy tuneli foliowych, a także budynków niedokończonych lub przeznaczonych do rozbiórki. Możemy mieć również kłopoty z objęciem ochroną zabudowań wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności oraz przedmiotu ubezpieczenia znajdziemy w OWU polisy, które zawsze trzeba wnikliwie przeczytać.

PAMIĘTAJ!
Nie ma możliwości ubezpieczenia samych budynków gospodarczych i innych zabudowań obecnych na posesji – są to zawsze dodatki do polisy dla domu mieszkalnego.

Kiedy przyda się ubezpieczenie budynków rolniczych?

Właściciele gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekracza 1 hektar, są zobligowani do ubezpieczenia budynków wchodzących w skład ich gospodarstwa oraz wykupienia OC rolnika.

Zgodnie z ustawą, obowiązkowa polisa dla budynków gospodarstwa rolnego musi obejmować minimum 13 zdarzeń losowych. Są to:

 • pożar,
 • deszcz nawalny,
 • eksplozja wraz z implozją,
 • grad,
 • huragan,
 • lawina,
 • obsunięcie się ziemi,
 • opady śniegu,
 • podtopienie,
 • powódź,
 • tąpnięcie,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie statku powietrznego.

Tak przedstawia się podstawowy zakres ochrony z polisy dla rolników, jednak możliwe jest również poszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, jak wandalizm, przepięcie, upadek drzew i masztów czy pękanie mrozowe. Każde rozszerzenie generuje zwyżkę składki, jednak zapewnia też dodatkową ochronę dla majątku.

 

Kiedy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego nie działa?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoje ograniczenia, które powinny być opisane w OWU polisy. W odniesieniu do budynków gospodarstwa rolnego warto wskazać na następujące wyłączenia odpowiedzialności:

 • budynek nie posiada wymaganych zabezpieczeń, czyli np. nie można zamknąć go na klucz;
 • budynek jest przeznaczony do rozbiórki lub jest pustostanem;
 • w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • budynek nie spełnia norm obowiązującego prawa budowlanego lub powstał bez w sposób nieprawny;
 • budynek nie posiada wymaganych przeglądów technicznych.

Osobną kwestią jest ochrona mienia przechowywanego w budynkach niemieszkalnych. Z reguły ochronie nie podlegają np. trzymane tam przedmioty wartościowe, gotówka czy sprzęt elektroniczny. Ubezpieczyciele zwracają też uwagę na to, czy dane pomieszczenie jest we właściwy sposób zabezpieczone, czyli np. czy posiada szczelne okna i drzwi zamykane na klucz lub kłódkę.

Polisa dla domu w budowie, owszem, może uwzględniać mienie ruchome, ale nie całe i nie w każdej sytuacji. Przykładowo, przedmioty przechowywane wewnątrz budynku można włączyć w polisę dopiero w momencie, w którym tenże budynek jest w stanie surowym zamkniętym, czyli posiada dach, okna i drzwi zamykane na klucz.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku gospodarczego?

Sprawdziliśmy, jaki jest orientacyjny koszt ubezpieczenia małego gospodarstwa rolnego, czyli takiego, którego powierzchnia nie przekracza 1 hektara. Założyliśmy, że w jego obrębie mieści się dom mieszkalny o wartości 450 000 zł oraz zabudowania rolnicze o wartości 50 000 zł.

Łączna wartość ubezpieczonego mienia to więc 500 000 zł. Dla potrzeb kalkulacji przyjęliśmy podstawowy zakres, czyli ochronę murów i elementów stałych od zdarzeń losowych.

Minimalny koszt takiego ubezpieczenia to 284 zł, a maksymalny 563 zł. Średnio taka polisa z kolei kosztuje 428 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty różnią się od siebie w sposób minimalny, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Jak pokazuje przeprowadzona kalkulacja, dom i ogólnie majątek warty pół miliona złotych można ubezpieczyć nawet za niecałe 300 zł. Koszt podstawowej ochrony z polisy mieszkaniowej jest więc relatywnie niski, bo to przecież raptem około 25 zł miesięcznie. Można go też zmniejszyć porównując ze sobą większą liczbę ofert, co udowadnia przeprowadzone obliczenie. Za niemal identyczny produkt w jednym towarzystwie można zapłacić 284 zł, a w innym 563 zł

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego poniżej 1 hektara – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

284 zł

Benefia

Home Assistance

370 zł

Mtu24.pl

-

396 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

413 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

434 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

480 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

486 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

563 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 3.10.2023 r.). W tabeli uwzględniliśmy po jednej najtańszej ofercie od każdego z towarzystw.

 

Na ile ubezpieczyć budynki gospodarstwa rolnego?

Budynki należące do gospodarstwa rolnego, podobnie zresztą jak wszystkie inne nieruchomości, powinno się ubezpieczać na kwoty, które jak najlepiej oddają ich realną wartość. W ten sposób nie przepłacisz za polisę, a po szkodzie całkowitej będziesz mógł liczyć na pełny wymiar odszkodowania.

W polisach występują tzw. sumy ubezpieczenia (SU). Wyznaczają one górną granicę odszkodowania dla danego rodzaju mienia. Ustala się je osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych, a także dla OC w życiu prywatnym. Kiedy będziesz kupował polisę, samodzielnie je zadeklarujesz, a ich wysokość towarzystwo ewentualnie zweryfikuje dopiero po szkodzie. Musisz więc zadbać o precyzyjną ocenę mienia, w innym wypadku ryzykujesz stratami finansowymi, czy to w skutek niedoubezpieczenia, czy nadubezpieczenia.

Jeśli SU jest zawyżona, mówimy o nadubezpieczeniu. Wzrasta wówczas składka, a ubezpieczony nie uzyskuje żadnych dodatkowych korzyści. Innymi słowy, zwyczajnie przepłaca za polisę.

Jeśli SU jest zaniżona, mówimy o niedoubezpieczeniu i jest to zdecydowanie mniej korzystna sytuacja od nadubezpieczenia. W skutek niedoszacowania mienia po większej lub całkowitej szkodzie ubezpieczony może uzyskać zbyt niskie odszkodowanie, które pozwoli na pokrycie strat tylko po części. Przykładowo, załóżmy, że ubezpieczyłeś gospodarstwo na 400 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości jest ono warte 500 000 zł. Dojdzie do pożaru, w którym stracisz cały majątek. Wówczas towarzystwo wypłaci ci 400 000 zł, bo taką sumę ubezpieczenia zadeklarowałeś. Twoja strata finansowa wyniesie więc aż 100 000 zł.

 

Gdzie ubezpieczyć budynki rolne?

Dom mieszkalny znajdujący się na obszarze gospodarstwa rolnego o powierzchni do 1 hektara można bez problemów ubezpieczyć online. W przypadku gospodarstw o większym areale konieczny jest już kontakt z przedstawicielem towarzystwa.

Polisę mieszkaniową dla domu na wis warto nabyć za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń. W ten sposób można kupić i podstawowe ubezpieczenie, i rozszerzone o wybrane ryzyka. Online dostępne są zarówno polisy od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich (All Risks).

Kalkulator ubezpieczeń jest dość prostym i intuicyjnym narzędziem, z którego skorzystać może każdy, kto chce kupić polisę mieszkaniową lub też sprawdzić, ile by ona kosztowała dla nieruchomości o konkretnych parametrach i ubezpieczenia o wybranym zakresie. Wystarczy tylko zaznaczyć w kalkulatorze podstawowe informacje o domu lub mieszkaniu, wprowadzić kilka dodatkowych informacji i wybrać zakres ochrony, aby przejść do tabeli z co najmniej kilkunastoma ofertami. Po zapoznaniu się z ich szczegółami przechodzi się już bezpośrednio do zakupu, opłaca składkę i obejmuje ochroną swój majątek nawet od następnego dnia roboczego.

To warto wiedzieć

1. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy tylko gospodarstw, których łączna powierzchnia przekracza 1 hektar
 
2. Wymagana prawnie polisa dla rolników musi uwzględniać minimum 13 zagrożeń, które precyzuje ustawa
 
3. Polisa mieszkaniowa może chronić dom oraz praktycznie wszystkie inne zabudowania znajdujące się na posesji
 
4. Ubezpieczenie nieruchomości może również chronić wybrane mienie ruchome znajdujące się w budynku gospodarczy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

 1. Czy za brak ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego grozi kara?

  Właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni większej od 1 hektara za brak ubezpieczenia mogą zostać ukarani. Obowiązujące przepisy wysokość grzywny uzależniają od wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia, co sprawia, że taryfikatory są ruchome.

 2. Jakie zwierzęta można ubezpieczyć w ramach nieobowiązkowej polisy mieszkaniowej?

  Jeśli zabudowania gospodarstwa nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, ochrona zwierząt znajdujących się na jego obszarze jest ograniczona. Z takiej polisy można jednak zabezpieczyć finansowo zwierzęta domowe - w podobnym zakresie co ruchomości domowe. Chodzi tutaj o psy, koty, ptaki, gryzonie, ryby akwariowe czy żółwie. Zdarza się, że towarzystwa oferują również ochronę dla hodowanych w celach niekomercyjnych koni oraz pszczół (do określonej liczby uli).

 3. Czy ubezpieczenie może obejmować budynki gospodarcze w budowie?

  Ubezpieczenie nieruchomości w budowie może dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. „Budowa” oznacza nie tylko nową inwestycję, ale także rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i remont generalny w już istniejącej. Tego typu polisy są tańsze od standardowych, co wynika z ich ograniczonego zakresu ochrony, który koncentruje się głównie na murach i elementach stałych, zabezpieczając ruchomości tylko częściowo.

 4. Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha kupionego na kredyt jest obowiązkowe?

  Banki standardowo uzależniają udzielenie kredytu hipotecznego od wykupienia polisy mieszkaniowej. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i domów na wsi. Jeśli więc posiłkujemy się pożyczką, będziemy musieli zabezpieczyć ją dodatkową polisą, która obejmuje minimum ochronę murów przed podstawowymi zdarzeniami losowymi.

 5. Jakich budynków gospodarstwa rolnego nie ubezpieczę?

  Z ochrony wyłączone są najczęściej wszelkie konstrukcje nie posiadające trwałego powiązania z gruntem, czyli np. tunele foliowe, blaszane garaże czy domy holenderskie. Towarzystwa nie ubezpieczają natomiast pustostanów, zabudowań przeznaczonych na rozbiórkę oraz nieruchomości powstałych wbrew prawu budowlanemu.

 6. Jak długo trwa obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego?

  Standardowo takie polisy wykupuje się na 12 miesięcy, a później można je przedłużyć lub zmienić ubezpieczyciela. Ważne jest, żeby zachować ciągłość ubezpieczenia, ale już wybór towarzystwa oraz zakresu ochrony (poza obowiązkowymi 13 ryzykami) jest już indywidualną decyzją kupującego.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 4.13

Głosów: 8

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.