Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Co z polisą ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania?

Redakcja 16.04.2014
Co z polisą ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania?
Strona główna
/
Artykuły
/
Co z polisą ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania?
Dawniej nieruchomość kupowało się „w pakiecie” z polisą, jednak po zmianie przepisów kwestia ta się nieco skomplikowała. Warto więc wyjaśnić w szczegółach, na jakich zasadach funkcjonuje obecnie ubezpieczenie po sprzedaży mieszkania.

Sprzedaż mieszkania związana jest z licznymi formalnościami, które dla większości z nas nie są do końca jasne, a których trzeba dopełnić. Jedną z nich może być uregulowanie kwestii ubezpieczenia nieruchomości. Ponieważ polisa mieszkaniowa to najczęściej wydatek rzędu kilkuset złotych w skali roku, warto dowiedzieć się, czy możemy liczyć na zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie mieszkania po sprzedaży – jakie przepisy prawne?

Podstawą prawną jest artykuł 823. § 1. Kodeksu cywilnego, w którym możemy przeczytać: „W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej”.

W kolejnych paragrafach tego artykułu znajdują się zapisy mówiące o tym, że wraz z przeniesieniem praw do polisy przenoszone są również obowiązki ubezpieczonego oraz że jeśli prawa (i obowiązki) nie zostaną przeniesione, ubezpieczenie wygasa z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży.

 

Jak długo ważne jest ubezpieczenie po sprzedaży mieszkania? 

Do 2007 roku, według ówczesnych przepisów prawnych, wraz z zakupem ubezpieczonej nieruchomości kupowało się również polisę, a ta obowiązywała do wygaśnięcia umowy albo do chwili, w której jedna ze stron ją wypowiedziała. W przypadku wypowiedzenia to nowy właściciel otrzymywał zwrot składki. Co ciekawe, zapis ten nie dotyczył mienia ruchomego nabytego wraz z domem lub mieszkaniem – w tym przypadku umowa wygasała wraz ze sprzedażą nieruchomości.

Od 2007 roku to towarzystwo decyduje, co stanie się z polisą po sprzedaży nieruchomości. Jeśli ubezpieczyciel nie podejmie żadnych formalnych kroków, ochrona ubezpieczeniowa skończy się wraz z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży. Dotyczy to zarówno ochrony murów i elementów stałych, jak i mienia ruchomego. W takiej sytuacji na zwrot składki może liczyć osoba sprzedająca nieruchomość, co wydaje się bardziej logiczne, niż przed zmianą przepisów, kiedy te pieniądze przysługiwały kupującemu.

Z perspektywy sprzedającego nieruchomość takie rozwiązanie jest korzystne. Nie musi się on martwić, co zrobić z polisą, a także ma możliwość odzyskania niewykorzystanej części składki – towarzystwo powinno ją wypłacić w terminie 30 dni, jeśli oczywiście wcześniej zostało złożone odpowiednie podanie.

 

Co dzieje się z polisą po sprzedaży mieszkania?

Po sprzedaży ubezpieczonej nieruchomości możliwe są dwa scenariusze:

Do tego ostatniego konieczna jest pisemna zgoda towarzystwa. Jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi takiej zgody, polisa wygasa.

Nowy właściciel mieszkania lub domu, którego ubezpieczenie wygasło, ponieważ towarzystwo nie wyraziło zgody na jego przedłużenie, może zakupić nową polisę i objąć ochroną swoje mienie praktycznie od zaraz. Najprościej jest to zrobić za pośrednictwem Internetu, a cała procedura może zająć nawet kilka minut, ponieważ w większości przypadków do ubezpieczenia nieruchomości nie są potrzebne żadne dokumenty.  

UWAGA!
Część towarzystw umieszcza w OWU polisy konkretne zapisy dotyczące omawianej w artykule sytuacji. Część ubezpieczycieli od razu zaznacza, że polisa wygasa automatycznie wraz ze sprzedażą nieruchomości, a część dopuszcza przepisanie ubezpieczenia na nowego właściciela.

Co dzieje się z polisą po sprzedaży mieszkania z kredytem?

Nieruchomości zakupione w oparciu o kredyt hipoteczny muszą być ubezpieczone, ponieważ tego wymagają udzielające pożyczek banki. Takie polisy muszą spełniać minimalne kryteria, czyli chronić mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi.

Przy zbyciu nieruchomości nabytej na kredyt obowiązują takie same zasady, jak w przypadku nieruchomości kupionej za gotówkę. O dalszych losach polisy decyduje więc towarzystwo, które może umożliwić przepisanie jej na nowego właściciela lub rozwiązać z dniem sprzedaży – wówczas sprzedający może odzyskać niewykorzystaną składkę.

Jeśli staliśmy się właścicielami nieruchomości kupionej wcześniej na kredyt, a towarzystwo zadecydowało, że ubezpieczenie wygasa z dniem sprzedaży, musimy wykupić dla niego nową polisę. Do momentu spłaty pożyczki dom lub mieszkanie muszą posiadać przynajmniej podstawowe ubezpieczenie.

 

Co dzieje się z polisą po zakończeniu budowy domu?

Polisy mieszkaniowe kupuje się nie tylko dla zamieszkanych już nieruchomości, ale również dla inwestycji budowlanych, czyli dla domów w budowie, jak powszechnie nazywa się je w nomenklaturze ubezpieczeniowej. W ten sposób można zabezpieczyć majątek na wypadek wielu różnych zdarzeń losowych i ingerencji osób trzecich (np. kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja).

Wiadomo, że trudno jest przewidzieć dokładny czas zakończenia prac budowlanych, podczas gdy polisy mieszkaniowe wykupuje się zazwyczaj na rok. Co więc zrobić w sytuacji, w której dom został już oddany do użytku, a ubezpieczenie nadal obowiązuje? Możliwe są dwa rozwiązania tego problemu:

 1. Możemy rozwiązać umowę polisową, a towarzystwo zwróci nam niewykorzystaną składkę w terminie do 30 dni;
 2. Możemy zamienić polisę dla domu w budowie na zwykłą polisę mieszkaniową, dopłacając różnicę w składce. Ubezpieczenie w pierwszym wariancie jest uproszczone i ma mniejszy zakres ochrony. Warto je więc uzupełnić np. o ruchomości domowe.

Jeśli w OWU polisy nie jest wyraźnie określone, jak wyglądają procedury w omawianej sytuacji, to decydujący głos ma towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Czy ubezpieczenie może zostać przeniesione na nowego właściciela?

Towarzystwo ubezpieczeń może przepisać polisę na nowego właściciela, ale jest to indywidualna decyzja ubezpieczyciela , jeśli w umowie nie było to doprecyzowane w inny sposób.

Jeśli natomiast ubezpieczyciel nie podejmie decyzji o przedłużeniu ubezpieczenia, czyli polisa nie przejdzie na nabywcę nieruchomości, sprzedający otrzyma zwrot niewykorzystanej składki. Jeśli umowa polisowa nie zawiera innych zapisów, to pieniądze zostają przelane na konto starego właściciela w terminie do 30 dni od daty sprzedaży nieruchomości.

 

Jak wypowiedzieć polisę po sprzedaży mieszkania?

Jak już wspomnieliśmy, sprzedający nieruchomość nie musi wypowiadać polisy, ponieważ ta albo wygasa wraz ze sprzedażą, albo zostaje przeniesiona na nowego właściciela.

Jeśli ubezpieczenie zostanie przeniesione na nowego właściciela, a ten po pewnym czasie postawowi z niego zrezygnować – np. kiedy znajdzie na rynku ciekawszą ofertę – ma pełne prawo do wypowiedzenia umowy. W takich sytuacjach procedura wypowiedzenia zależna jest od zapisów znajdujących się w OWU danej polisy.

 

Jak odzyskać niewykorzystaną składkę z ubezpieczenia mieszkania?

W ubezpieczeniach nieruchomości składki opłaca się najczęściej na rok z góry, chociaż możliwe jest też rozliczenie ratalne. W momencie sprzedaży nieruchomości możemy ubiegać się o zwrot tylko tej części składki, która nie została wykorzystana. Kwotę tę wylicza się procentowo. Przykładowo, jeśli zapłaciliśmy za polisę 300 zł, a mieszkanie sprzedajemy dokładnie w połowie opłaconego okresu ubezpieczenia, przysługuje nam 150 zł zwrotu.

Żeby odzyskać niewykorzystaną składkę, trzeba zwrócić się o to z pisemną prośbą do ubezpieczyciela. Przy sprzedaży nieruchomości nie powinniśmy mieć problemów z odzyskaniem niewykorzystanych pieniędzy, a towarzystwo wypłaci nam je maksymalnie po 30 dniach od złożenia wniosku.

 

Nawet jeśli planujemy w niedługim czasie sprzedać nieruchomość, warto pomyśleć nad zakupem polisy. Przy jej wyborze trzeba wziąć pod uwagę zarówno cenę, jak i zakres ochrony, dobierając rozszerzenia, które najlepiej zabezpieczą naszą nieruchomość. Aby nie przepłacać, wystarczy sprawdzić wysokość składki dla domu lub mieszkania w kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Kiedy ubezpieczenie obowiązuje, a mieszkanie zmienia właściciela, TU decyduje o tym, czy polisa może być przepisana na nowego właściciela

2. Jeśli umowa ze sprzedającym mieszkanie zostaje rozwiązana, ma on prawo do zwrotu niewykorzystanej składki

3. W umowie polisowej może być zawarty zapis, który indywidualnie reguluje kwestię przeniesienia ubezpieczenia

4. Polisę dla domu w budowie można rozwiązać przed końcem okresu ubezpieczenia lub zmienić jej zakres ochrony

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie po sprzedaży mieszkania

 1. Czy razem z mieszkaniem mogę sprzedać ubezpieczenie?

  Tak, przy sprzedaży mieszkania możliwe jest nie tyle sprzedanie ubezpieczenia, co przeniesienie go na nowego właściciela. Do tego konieczna jest jednak pisemna zgoda towarzystwa. Jeśli jej nie uzyskamy, nie będziemy stratni, ponieważ ubezpieczenie wygaśnie, a towarzystwo wypłaci nam niewykorzystaną składkę.

 2. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania poprzedniego właściciela?

  Tak, ale za wiedzą i zgodą ubezpieczyciela. Jeśli przeniesienie praw do polisy nie będzie możliwe, nowy właściciel może praktycznie od ręki kupić nowe ubezpieczenie w dowolnym towarzystwie i objąć swój majątek ochroną praktycznie od razu.

 3. Czy polisa mieszkaniowa odnowi się nawet jeśli sprzedam mieszkanie?

  Osoba sprzedająca ubezpieczone mieszkanie nie musi się martwić o polisę, którą wykupiła, ponieważ ta albo wygaśnie, albo przejdzie na nowego właściciela. Koszty ewentualnego automatycznego przedłużenie ubezpieczenia poniesie więc ten, który kupił nieruchomość, a nie ten, kto ją sprzedał.

 4. Ile czasu mam na rezygnację z polisy po sprzedaniu mieszkania?

  Po sprzedaży mieszkania nie trzeba rezygnować z polisy, ponieważ przy braku formalnych działań ze strony towarzystwa wygasa ona wraz z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży. Wówczas mamy prawo do ubiegania się o zwrot niewykorzystanej składki, a na jej wypłatę ubezpieczyciel ma 30 dni.

 5. Kiedy mogę ubezpieczyć kupione mieszkanie, jeśli poprzednia polisa wygasła?

  Nowo nabytą nieruchomość można ubezpieczyć już dniu uzyskania do niej prawa. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem Internetu, gdzie – poza szczególnymi sytuacjami – nie jest wymagane przedłożenie jakichkolwiek dokumentów.

 6. Jak długo po sprzedaży mieszkania mam czekać na zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia?

  Od momentu złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanej składki towarzystwo ma 30 dni przelanie pieniędzy na nasze konto. Odbywa się to według standardowej procedury, więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów z odzyskaniem swoich środków.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 4.33

Głosów: 3

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Danuta

2021-12-08 17:26:53

Wszystko jasne ale jaki dokument trzeba przedstawić przy sprzedazy domu.mam tylko akt notarialny ale to jest bardzo osobistą sprawa ,nie do pokazywania.