Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Redakcja 23.07.2020
Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?
Strona główna
/
Blog
/
Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?
Bycie ubezpieczonym wiąże się z przywilejami, ale i obowiązkami, których trzeba dopełnić, aby móc liczyć na odszkodowanie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas wybierania polisy mieszkaniowej i o czym pamiętać, żeby otrzymać właściwe odszkodowanie.

Obowiązki ubezpieczonego zawiera dokument OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na tej podstawie wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z posiadaniem polisy mieszkaniowej.

 

Jakie są obowiązki ubezpieczonego?

Obowiązki posiadacza polisy mieszkaniowej można podzielić na kilka kategorii:

 1. Zachowanie określonych środków ostrożności – z reguły chodzi tutaj o dość oczywiste sytuacje, np. zamykanie okien i drzwi (przy kradzieży możemy nie uzyskać odszkodowania) czy nie przekazywanie kluczy do domu osobom trzecim.
 2. Właściwa eksploatacja posiadanego mienia – np. właściwe podłączenie i użytkowanie sprzętów RTV/AGD.
 3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów – np. prawa budowlanego i obowiązkowych przeglądów technicznych, o czym jeszcze powiemy kilka słów.
 4. Zabezpieczenie mienia – istotne szczególnie przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem. Chodzi tutaj np. o określone wymogi dotyczące drzwi zewnętrznych i okien.
 5. Ratowanie mienia i ograniczenie rozmiarów szkody – przy tego typu działaniach w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, o czym wspominają również towarzystwa w umowach polisowych.

 

Te dokumenty miej zawsze pod ręką!

Obowiązkiem ubezpieczonego jest również przechowywanie określonych dokumentów. Wśród nich znajdują się m. in.:

 • pozwolenie na budowę;
 • protokoły odbiorów częściowych i końcowego;
 • protokoły budowlane i aneksy do nich;
 • poświadczenia odbytych obowiązkowych przeglądów technicznych;
 • paragony, rachunki i faktury za ubezpieczone mienie;
 • spis ubezpieczonego mienia wraz z cenami – często taki spis jest wymagany dopiero po szkodzie, ale jego sporządzenie nie tylko ułatwi nam proces uzyskiwania odszkodowania, ale również umożliwi precyzyjne oszacowanie mienia konieczne przy ustaleniu SU;
 • uzyskane po szkodzie protokoły i zaświadczenia od policji, straży pożarnej czy innych służb, które interweniowały w miejscu ubezpieczenia.

 

Czym grozi zaniedbanie obowiązków w ubezpieczonej nieruchomości?

Opisanych w OWU obowiązków ubezpieczonego nie należy traktować jako luźnych sugestii. To precyzyjne nakazy i zakazy, których łamanie może mieć poważne konsekwencje.

Towarzystwa ubezpieczeniowe chronią nasze mienie w bardzo konkretnych sytuacjach, a przyznanie odszkodowania odbywa się dopiero po zaistnieniu opisanych w OWU okoliczności.

Jeśli opuścimy mieszkanie i nie zamkniemy drzwi na klucz, a podczas naszej nieobecności dojdzie do kradzieży, to większość ubezpieczycieli nie uzna w ogóle naszej szkody (wyjątkiem są polisy uwzględniające tzw. kradzież zwykłą). Jeśli nasz dom przestanie istnieć w skutek eksplozji instalacji gazowej, która nie była sprawdzana od dekady, to nie mamy najmniejszych szans na uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Jakie są wymagane przeglądy w nieruchomości?

Polskie prawo dość jasno precyzuje, jak często należy sprawdzać poszczególne instalacje i inne elementy nieruchomości. Ważne jest nie tylko dotrzymywanie terminów, ale również korzystanie z usług prawdziwych fachowców.

Więcej obowiązków mają lokatorzy domów niż mieszkań. Jest to spowodowane posiadaniem i użytkowaniem pieca czy instalacji centralnego ogrzewania. Raz do roku należy zrobić przegląd komina oraz instalacji gazowej i wentylacyjnej. Rzadziej, bo co 2 lub 4 lata badanie stanu technicznego kotła. A raz na 5 lat m.in. instalację elektryczną i stan techniczny piorunochronów.

 

Obowiązkowe przeglądy techniczne w domach

Rodzaj przeglądu/kontroli

Jak często?

Jaki specjalista?

Na czym polega?

Kominiarski (przewody kominowe)

Budynki do 2000 m2

 

raz w roku

Mistrz kominiarski; w przypadku czyszczenia przewodów kominowych czeladnik kominiarski

Kontrola prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych

Instalacji gazowej i wentylacyjnej

raz do roku

Osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub posiadająca odpowiednie świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru

Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych fragmentów instalacji, w tym gazomierza

Generalny przegląd stanu technicznego domu i wszystkich instalacji

 

minimum raz na 5 lat

Osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno‑budowlanej

Kontrola:

 • zewnętrznych warstw ścian, dachów, fundamentów;
 • balustrad, loggii, balkonów
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu;
 • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;
 • pokrycia dachowego;
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
 • urządzeń przeciwpożarowych;
 • instalacji kanalizacyjnej.

Instalacji elektrycznej i piorunochronów

minimum raz na 5 lat

Osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub osoba posiadająca świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru

Kontrola prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej – skuteczności zerowania

Stanu technicznego kotłów

co 2 lub co 4 lata, w zależności od użytej technologii

Osoba z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

  Kontrola:

 • działania zabezpieczeń gazowych, elektrycznych, hydraulicznych;
 • procesu spalania analizatorem spalin;
 • usunięcie zanieczyszczeń.

Tabela 1. Źródło: Poradnik PZU „Mój dom jak z obrazka”.

 

Chociaż przepisy prawne nie zawsze to precyzują, konieczne jest również dokonanie odpowiednich kontroli po większych zniszczeniach i awariach. Chodzi tutaj np. o uderzenie pioruna, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, pożary, podtopienia czy eksplozje. Nawet jeśli nie wymagają tego ubezpieczyciel i prawodawca, to warto to zrobić dla własnego bezpieczeństwa. 

 

Co grozi nieruchomości bez ważnych przeglądów?

Zaniedbanie przeglądów może zaszkodzić nam na trzy sposoby. Przede wszystkim, niedopatrzenia w tych kwestiach mogą doprowadzić do tragedii, np. pożaru będącego skutkiem zapalenia się sadzy w kominie. Po drugie, za brak terminowych przeglądów grożą kary pieniężne. Po trzecie, jeśli dojdzie do szkody, której przyczyną lub jedną z przyczyn będzie jest niedopełnienie przeglądu, to możemy nie otrzymać odszkodowania.

 

Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Kluczowe jest dopasowanie polisy do swoich potrzeb i specyfiki posiadanej nieruchomości. Inaczej powinno wyglądać ubezpieczenie dla domu w budowie, a inaczej dla mieszkania. Ubezpieczony powinien pamiętać też o kilku zasadach, dzięki którym szkoda w nieruchomości zostanie pokryta w całości, a sama polisa nie okaże się przepłacona:

 • Wybierz właściwą sumę ubezpieczenia (SU) – czyli maksymalną wysokość odszkodowania, jaką uzyskasz przy szkodzie całkowitej, czyli np. wtedy, kiedy dom doszczętnie spłonie. Jej wysokość powinna być jak najlepszym odzwierciedleniem realnej wartości mienia. Jeśli zawyżymy lub zaniżymy SU, to możemy sporo stracić.
 • Nie przepłacaj – za identyczny albo bardzo podobny produkt ubezpieczeniowy możemy zapłacić bardzo różne stawki. Żeby nie przepłacić, trzeba zestawić ze sobą jak najwięcej konkurencyjnych ofert, najlepiej za pomocą kalkulatora ubezpieczeń.
 • Uważaj na ograniczenia w polisie – każde ubezpieczenie ma swoje ograniczenia w postaci wyłączeń odpowiedzialności, limitów czy karencji (np. przy powodzi). Wszystkie one są szczegółowo opisane w OWU.
 • Nie musisz kupować polisy w banku – banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych niejako wymuszają na nas nabycie polisy mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że musimy korzystać z oferty, którą nam zaproponują. Możemy samodzielnie znaleźć lepsze ubezpieczenie, które musi tylko spełniać minimalne kryteria, jakie stawia pożyczkodawca.
 • Opłacaj składki w terminie – niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody, nieopłacenie składki w terminie albo niedopatrzenie któregoś z opisanych w OWU obowiązków może spowodować nieprzyznanie odszkodowania.

 

Polisa mieszkaniowa musi mieć zakres ochrony dopasowany do naszych potrzeb oraz adekwatną do niego cenę. Do kompleksowego ubezpieczenia potrzebne jest dokupienie przynajmniej kilku rozszerzeń, takich jak ruchomości domowe, kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Jeśli już wiesz, jakiego typu polisa Cię zadowala, poszukaj takiego produktu w dobrej cenie. W tym celu sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty porównasz ze sobą ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę konkretnie dla Twojego domu lub mieszkania.

To warto wiedzieć

1. Wszystkie obowiązki ubezpieczonego są szczegółowo wypunktowane w OWU polisy

2. Niedopełnienie któregoś z obowiązków w skrajnej sytuacji może poskutkować brakiem odszkodowania

3. Za brak obowiązkowych przeglądów możemy zapłacić mandat i nie uzyskać odszkodowania

4. Przy ubieganiu się o odszkodowanie towarzystwo może od nas zażądać określonych dokumentów, m. in. protokołów z przeglądów czy spisu zniszczonego mienia

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.