Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

TUZ ubezpieczenie mieszkania - zakres ochrony, dodatkowe umowy

Redakcja 07.08.2019
TUZ ubezpieczenie mieszkania - zakres ochrony, dodatkowe umowy
Strona główna
/
Blog
/
TUZ ubezpieczenie mieszkania - zakres ochrony, dodatkowe umowy
W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych mamy do wyboru między innymi ubezpieczenie mieszkania. Analizujemy szczegółowo, przed czym chroni polisa TUZ, a w jakich sytuacjach nie będzie oznaczać wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenia mieszkania w ofercie TUZ obejmuje szeroki zakres ochrony lokalu mieszkaniowego, jak również odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Ochroną ubezpieczeniową w przypadku tej polisy może zostać objęte mieszkanie, które jest częścią budynku wielorodzinnego, ale także wraz z mieszkaniem jego stałe elementy znajdujące się w budynku wielorodzinnym. Mogą to być między innymi:

 • pomieszczenia gospodarcze,
 • części wspólne z pomieszczeniami gospodarczymi,
 • garaż lub miejsce garażowe w hali garażowej, które znajdują się w tym samym budynku,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy mieszkania,
 • budynki gospodarcze,
 • garaż wolnostojący,
 • obiekty małej architektury.

Ubezpieczenie mieszkania w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ochroni przed skutkami szkód, które spowodowane zostały przez ogień oraz zdarzenia losowe między innymi przez: deszcz nawalny, dym oraz sadzę, grad, huragan, lawinę, napór śniegu, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.

 

Umowy dodatkowe do ubezpieczenia mieszkania w TUZ

Oprócz podstawowego ubezpieczenia mieszkania w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ można wybrać dodatkowo ubezpieczenie mienia. Inną opcją doubezpieczenia polisy mieszkaniowej w TUZ jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (z możliwością rozszerzenia o pakiet NNW Plus).

Kolejną możliwością rozszerzenia ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczonego i bliskich (również to ubezpieczenie może zostać rozszerzone). Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia mieszkań w TUZ TUW o Pakiet HOME ASSISTANCE oraz o ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

TUZ ubezpieczenie mieszkania – co jest wyłączone z odpowiedzialności

W ramach ubezpieczenia mieszkania w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ nie są objęte ochroną ubezpieczeniową koszty:

 • powstałe na skutek wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego umyślnie lub czynu zabronionego,
 • obsługi prawnej, która została wykonana przez osoby nie będące radcami prawnymi ani adwokatami,
 • poniesione przez ubezpieczonego w sytuacji obrony przed roszczeniem bliskich osób,
 • związane z udziałem ubezpieczonego w ruchu drogowym,
 • pokrywane z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez inny zakład ubezpieczeń zawartej przez ubezpieczonego,
 • ochrony prawnej w każdej sprawie, która prowadzona jest przeciwko TUZ TUW,
 • stanowiące równowartość wynagrodzenia utraconego w wyniku stawiennictwa w sądzie,
 • dojazdu pełnomocnika na rozprawę,
 • dojazdu ubezpieczonego na rozprawę w sytuacji, gdy stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

 

Wyłączenia obowiązują także w sytuacjach , w których:

 • ubezpieczony udzielił świadomie wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji lub dostarczył wadliwe dokumenty pod względem formalnoprawnym lub sfałszowane dokumenty,
 • ubezpieczony zataił świadomie dokumenty lub informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania lub sposób świadczenia prawnej pomocy,
 • gdy mamy do czynienia z dochodzeniem roszczeń z tytułu wierzytelności, które zostały przejęte przez ubezpieczonego lub scedowane na rzecz ubezpieczonego,
 • gdy prowadzone są sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, prawa prasowego lub naruszenia dóbr osobistych, a wyłączenie to nie dotyczy szkód na osobie,

 

TUZ ubezpieczenie mieszkania - Home Assistance

W ramach doubezpieczenia mieszkania do polisy TUZ TUW można zdecydować się na pakiet Home Assistance, który obejmuje:

 • interwencję specjalisty domowego, który świadczący usługi z zakresu: parkieciarskie dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, stolarskie, glazurnicze, malarskie, murarskie, szklarskie, dekarskie, elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie,
 • organizację interwencji specjalisty od napraw sprzętu AGD/RTV,
 • świadczenia w sytuacji, gdy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania,
 • opiekę po hospitalizacji,
 • pomoc informacyjną.

 

Ubezpieczenie mienia przy ubezpieczeniu mieszkania w TUZ

Doubezpieczenie mienia to możliwość zabezpieczenia mieszkania od szkód, które powstają na skutek:

 • kradzieży z włamaniem, a także rabunku i zniszczenia mienia, które nastąpiło w wyniku kradzieży z włamaniem,
 • dewastacji,
 • przepięcia, które miało miejsce w mieniu ubezpieczonym od zdarzeń losowych i ognia,
 • stłuczeń (szyby oraz elementy szklane).

Można w tym zakresie dodatkowo także ubezpieczyć elementy zewnętrzne anteny satelitarnej i różnego rodzaju baterie słoneczne oraz koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody.

 

Ubezpieczenie od NNW przy ubezpieczeniu mieszkania w TUZ

W zakresie doubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków umowa obejmuje następujący zakres i przedmiot i ubezpieczenia:

 • ubezpieczeni to chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, którym ubezpieczony uległ podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • umową tą mogą zostać objęte tylko osoby, które w dniu jej zawarcia nie ukończyły 70 roku życia, w przypadku osób, które przeszły zawał serca lub udar mózgu przed ukończeniem 65 roku życia.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia tej umowy o pakiet NNW Plus.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przy ubezpieczeniu mieszkania w TUZ

W tym doubezpieczeniu chroniona jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lub jego osób bliskich pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie. Ubezpieczenie to odpowiada za szkody na osobie lub rzeczowe szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim w wyniku czynu niedozwolonego, czyli tzw. OC delikt, a wynikają z wykonywania czynności życia prywatnego albo z posiadani mienia, które służący do wykonywania tych czynności życia prywatnego, a wszystko oczywiście w granicach, które są określone przez prawo.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej przy ubezpieczeniu mieszkania w TUZ

W ramach doubezpieczeń mieszkania, które TUZ ma w swojej ofercie także ubezpieczenie ochrony prawnej, czyli pokrycie kosztów prawnej pomocy. Mamy do wyboru wariant podstawowy oraz wariant pełny.

 

TUZ ubezpieczenie mieszkania - sumy ubezpieczenia

Sumę gwarancyjną w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na jedno oraz wszystkie zdarzenia ustala ubezpieczony. W przypadku ubezpieczenia NNW suma ubezpieczenia określana jest przez TUW TUZ. W przypadku doubezpieczenia ochrony prawnej suma ubezpieczenia dla Wariantu Podstawowego wynosi 500 zł, natomiast dla Wariantu Pełnego 10 000 zł. Suma ubezpieczenia w pakiecie Assistace to 300 zł, natomiast w pakiecie technicznym 400 zł. W przypadku ubezpieczenia mienia suma ubezpieczenia powinna odpowiadać rzeczywistej wartości ubezpieczanego przedmiotu.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ oferuje kompleksowe ubezpieczenie mieszkania. Można je rozszerzyć o szereg umów dodatkowych, które zapewnią jeszcze lepszą ochronę mieszkania ubezpieczonego, samego ubezpieczonego oraz jego bliskich.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.