CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jak-zdobyc-wysokie-odszkodowanie-z-polisy Jak zdobyć wysokie odszkodowanie z polisy?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Jak zdobyć wysokie odszkodowanie z polisy?

Czynności, jakie zaraz po szkodzie powinien wykonać ubezpieczony

Michał Ratajczak 11.12.2019
Suma ubezpieczenia ustala górną granicę wysokości odszkodowania. Z drugiej strony ubezpieczyciel zawsze będzie próbował zaniżyć tę wartość, doszukując się zaniedbań ze strony właściciela posesji, któremu zalało piwnicę czy zerwało dach. Co zrobić, żeby jeszcze bardziej nie być poszkodowanym?
Porównaj ceny

O dodatkowej pomocy dla poszkodowanych głośno jest w przypadku powodzi czy innych zdarzeń losowych występujących na masową skalę. Obietnice polityków przybyłych na miejsce klęski żywiołowej to w rzeczywistości kwoty rzędu kilku tysięcy złotych wypłacane jako jednorazowa zapomoga.

Nawet na kilkaset razy więcej może liczyć właściciel nieruchomości posiadający odpowiednie ubezpieczenie. Ale nawet mając dopasowaną polisę nie warto czekać z założonymi rękoma na przyjazd rzeczoznawcy.

 

Przydatne dla pomyślnego rezultatu (czyt. wysokiego odszkodowania) będą:

  • fotografie nieruchomości wykonane zaraz po zdarzeniu – warto również posiadać zdjęcia domu czy mieszkania w normalnym stanie, aby łatwiej ocenić i porównać skalę zniszczeń,
  • szacunkowa wartość zniszczonego mienia – wykonana własnoręcznie z uwzględnieniem wszystkich utraconych czy zniszczonych dóbr materialnych,
  • relacje świadków zdarzenia – sąsiedzi czy zaświadczenia od odpowiednich służb obecnych na miejscu dodatkowo uwierzytelnią wersję wydarzeń i skalę zniszczeń,
  • paragony i rachunki za czynności związane z usuwaniem szkody – będą niezbitym dowodem na poniesione koszty, które powinien zwrócić ubezpieczyciel.

 

Minimalizowanie strat

Dużo zależy od rodzaju zdarzenia, ale za każdym razem będzie chodziło o ograniczenie strat do minimum. Jeśli zatem doszło do zerwania dachu, należy zabezpieczyć mienie narażone na zawilgocenie czy kradzież. Z kolei zalanie pomieszczenia to w razie możliwości ochrona przed rozprzestrzenianiem się wody.

W skrajnych przypadkach ubezpieczyciel, za pośrednictwem wysłanego na miejsce zdarzenia rzeczoznawcy, może w ogóle nie przyznać odszkodowania sugerując taką odmowę celowym działaniem poszkodowanego, dopuszczeniem do świadomego zwiększenia rozmiaru szkody czy wreszcie próbą wyłudzenia środków z polisy.

 

Co w praktyce należy zrobić?

  • wynieść z nieruchomości kosztowny sprzęt (meble, RTV, AGD, ubrania), dotyczy również już uszkodzonych przedmiotów celem ich osuszenia czy naprawy,
  • zbudować tymczasowe zadaszenie (zerwanie dachu przez huragan) dla ograniczenia dostania się wody do środka,
  • zabezpieczyć inne pomieszczenia przed rozprzestrzenieniem się skutków zdarzenia losowego.

 

Oszacowanie strat

Stworzenie własnoręcznie napisanego kosztorysu to równie istotny krok w zdobyciu zadowalającego odszkodowania i dodatkowy argument dla ubezpieczyciela, który będzie w stanie oszacować skalę zniszczeń pod względem finansowym.

 

Kosztorys (najlepiej poparty dokumentacja fotograficzną) powinien uwzględniać:

  • przedmioty, które uległy uszkodzeniu,
  • spis zniszczonego inwentarza,
  • sumę kosztów potrzebnych do zakupu nowych zamienników czy naprawy.

 

Inny dokumentem potwierdzającym wielkość strat będzie zaświadczenie od przybyłych na miejsce służb mundurowych (policja i straż pożarna).

 

Kontakt z agentem

Jak najszybsze zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie to podstawa skutecznego domagania się świadczenia z polisy. Przekroczenie terminu, który w zależności od Towarzystwa wynosi od 24 godzin do nawet 7 dni, może skutkować ograniczeniem wypłacanego świadczenia.

WARTA
Warta Dom Plus

Działanie: niezwłocznie zgłosić szkodę pod numerem telefonu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody. Następnie złożyć wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody postępując zgodnie z podawanymi wskazówkami

LINK4
Dom

Działanie: należy podjąć działania zapobiegające powiększaniu się szkody; niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia powodującego szkodę; postępować zgodnie z telefonicznymi dyspozycjami do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela

GENERALI
Generali z myślą o domu

Działanie: niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić o wypadku; nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić miejscową jednostkę policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia, jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub czynu niedozwolonego oraz w takim samym terminie powiadomić administrację budynku w razie zalania mieszkania

CONCORDIA
Concordia Plus

Działanie: w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody ubezpieczony obowiązany jest do dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w tym w szczególności: oryginałów rachunków, dotyczących kosztów objętych ubezpieczeniem, wykazu utraconych lub zniszczonych przedmiotów, z podaniem ich ilości oraz wartości

Tabela 1. Procedury zgłaszania szkody u wybranych ubezpieczycieli
Źródło opracowanie własne na podstawie OWU

 

Porównaj ceny
Michał Ratajczak
Michał Ratajczak

Ekspert ubezpieczeń nieruchomości. Wcześniej zajmował się m.in. dziennikarstwem sportowym. W wolnym czasie przemierza szlaki rowerowe i piesze.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Sprawdź podobne artykuły