Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest kominiarz?

Redakcja 08.01.2024
Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest kominiarz?
Strona główna
/
Blog
/
Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest kominiarz?
Ubezpieczenie domu chroni przed finansowymi skutkami zaprószenia ognia. Abyś mógł liczyć na odszkodowanie z polisy, niezbędny jest ważny przegląd kominiarski. Sprawdź, ile kosztuje wizyta kominiarza w 2024 roku i na czym dokładnie polega kontrola wentylacji w domu.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski prawie zawsze przebiega w ten sam sposób. Posiadający odpowiednie kwalifikacje specjalista sprawdza stan techniczny przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz służących do odprowadzania dymu. Jego obowiązkiem jest również skontrolowanie drożności oraz szczelności komina.

Kiedy kominiarz wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien zgłosić je właścicielowi, ewentualnie administracji domu lub mieszkania, a także zlecić wykonanie konkretnych działań, które owe nieprawidłowości wyeliminują. Przegląd kominiarski zwieńcza wystawienie protokołu podpisanego zarówno przez fachowca, jak i zlecającego kontrolę.  

Podczas tych przeglądów weryfikuje się dodatkowo jakość użytych materiałów, a także atesty i aprobaty techniczne. Ponadto, kominiarz sprawdza, czy instalacje kominowe zostały wykonane w zgodzie z projektem architektoniczno-budowlanym.

WAŻNE!
Przeglądy kominiarskie standardowo zleca się również przy odbiorze technicznym nieruchomości – bez takiej kontroli nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na zamieszkanie.

Ile kosztuje czyszczenie komina w 2024 roku?

Ceny usług kominiarskich są zróżnicowane głównie ze względu na lokalizację. Sprawdziliśmy, jak pod tym względem prezentują się poszczególne województwa.

Jeśli chodzi o podstawową usługę, czyli kontrolę przewodów kominowych oraz ich czyszczenie w domach jednorodzinnych, średnie stawki wahają się od 110 zł (lubuskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie) do 125 zł (małopolskie). Przegląd kominiarski w domu wielorodzinnym kosztuje z kolei od 2 zł za metr bieżący (podlaskie i świętokrzyskie) do 2,50 zł (pomorskie). Za wystawienie ekspertyzy na potrzeby rozdzielni gazu kominiarze inkasują od 144 zł (lubelskie, świętokrzyskie) do 160 zł (warmińsko-mazurskie, małopolskie, opolskie). Kompleksowe usługi kominiarskie polegające na sprawdzaniu stanu technicznego, czyszczeniu przewodów kominowych oraz kontroli szczelności instalacji gazowej, to koszt rzędu 230 (dolnośląskie, podlaskie)-250 zł (łódzkie, małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie). Musisz pamiętać, że podane kwoty są tylko uśrednieniem i że w dość krótkim czasie, ze względu chociażby na inflację, mogą się zmienić o 10-15%.

Przegląd kominiarski 2024 – uśrednione stawki usług kominiarskich

Województwo

Przewody
kominowe

dom
jednorodzinny

cena za 1 szt.

Przegląd kominiarski 

dom 
wielorodzinny

cena za 1 mb

Ekspertyza
gazowa

dom
jednorodzinny

cena za 1 szt.

Usługi

stan techniczny
przewody kominowe
szczelność instalacji gaz.

cena za 1 szt.

Dolnośląskie

112 zł

2,10 zł

150 zł

230 zł

Kujawsko-pomorskie

115 zł

2,20 zł

150 zł

240 zł

Lubelskie

112 zł

2,10 zł

144 zł

233 zł

Lubuskie

110 zł

2,20 zł

152 zł

237 zł

Łódzkie

120 zł

2,10 zł

153 zł

250 zł

Małopolskie

125 zł

2,30 zł

160 zł

250 zł

Mazowieckie

115 zł

2,40 zł

150 zł

241 zł

Opolskie

116 zł/szt.

2,30 zł

160 zł

241 zł

Podkarpackie

110 zł/szt.

2,10 zł

150 zł

250 zł

Podlaskie

116 zł/szt.

2,00 zł

145 zł

230 zł

Pomorskie

115 zł/szt.

2,50 zł

155 zł

245 zł

Śląskie

120 zł/szt.

2,40 zł

151 zł

244 zł

Świętokrzyskie

110 zł

2,00 zł

144 zł

238 zł

Warmińsko-mazurskie

110 zł

2,40 zł

160 zł

245 zł

Wielkopolskie

120 zł

2,10 zł

155 zł

250 zł

Zachodniopomorskie

115 zł

2,30 zł

155 zł

245 zł

Źródło: kb.pl (stan na: 6.01.2024 r.).

Jak często wzywać kominiarza do domu?

Przepisy prawne regulują nie tylko obowiązek zlecania przeglądów kominiarskich, ale również ich częstość. Stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych powinno się kontrolować minimum raz w roku – tak wynika z ustawy o prawie budowlanym oraz z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jeśli natomiast chodzi o czyszczenie przewodów dymowych oraz spalinowych, powinny być one wykonywane w następujących terminach:

 • paleniska opalane paliwem płynnym bądź gazowym – co najmniej raz na kwartał;
 • paleniska opalane paliwem gazowym oraz płynnym – co najmniej raz na pół roku.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, musisz sam pilnować terminów przeglądów kominiarskich oraz je zlecać. Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych najczęściej mają ułatwione zadanie, ponieważ to administracja budynków zajmuje się takimi sprawami.

Oczywiście, jeśli istnieją wyraźne przesłanki, że np. instalacja gazowa może być nieszczelna albo przewody kominowe są niedrożne, niezwłocznie powinieneś zlecić przegląd, nawet jeśli był on robiony stosunkowo niedawno. Nie chodzi tutaj przecież tylko o przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo nas, naszych bliskich oraz osób trzecich.

Co grozi za brak ważnego przeglądu instalacji grzewczej?

Jeśli chodzi o sankcje finansowe, za brak aktualnego przeglądu kominiarskiego możesz otrzymać mandat w wysokości do 500 zł, który ma prawo wystawić inspektorat nadzoru budowlanego.

W niektórych sytuacjach brak przeglądu kominiarskiego może poskutkować też czasowym odcięciem dopływu gazu, co potrafi być uciążliwe szczególnie zimą, jeśli dom jest ogrzewany właśnie w ten sposób.

Co ważne, jeśli zaniedbałeś kontrolę kominiarską, a nawet jeśli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego jej terminowe przeprowadzenie, w przypadku pożaru twój ubezpieczyciel może odmówić ci wypłaty odszkodowania. Szkoda powstała w skutek takiego zaniedbania praktycznie w każdym towarzystwie jest wyłączona z ochrony, czyli nie można otrzymać za nią rekompensaty.

Najdotkliwszą konsekwencją braku przeglądu kominiarskiego jest jednak ryzyko pożaru, a jak groźny potrafi być ogień, chyba każdy zdaje sobie mniej więcej sprawę. Lepiej więc pamiętać o corocznych wizytach kominiarza i nie narażać siebie oraz bliskich na nieprzyjemności oraz realne zagrożenie.

Po co zlecać przegląd kominiarski?

Nieprzypadkowo przepisy narzucają tak częste przeglądy kominiarskie. Brak kontroli nad przewodami kominowymi, wentylacją czy instalacją gazową w prosty sposób może doprowadzić do tragedii.

Jeśli w kominie osadzi się zbyt dużo sadzy i smoły, osad może się zapalić, a stąd już prosta droga do rozprzestrzenia się ognia na cały dom. Ponadto, podczas rozgrzewania się komina smoła zaczyna parować i wydzielać łatwopalne opary. Kolejnym zagrożeniem jest ściekanie po ściankach komina smoły i sadzy, co może doprowadzić do zaślepienia. W kominie gromadzą się wówczas gazy, które nie mają drogi ucieczki, przez co mogą wybuchnąć. Pamiętaj także o możliwym zaczadzeniu domowników, które wyniknąć może właśnie z braku przeglądów kominiarskich. Zapewne niejednokrotnie słyszałeś z mediów o przypadkach zaczadzenia – każdego zimy jest to przyczyna licznych tragedii.

Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest ważny przegląd kominiarza?

Jak odnoszą się do przeglądów kominiarskich towarzystwa ubezpieczeniowe? Na poniższych przykładach widać wyraźnie, że towarzystwa w zasadzie są zgodne co do konieczności dokonywania przeglądów kominiarskich, a jeśli zostaną poczynione zaniedbania w tej materii, to w razie szkody odszkodowanie przepada

Przegląd kominiarski w polisie mieszkaniowej – przykłady

Proama

Wyłączone z odpowiedzialności są sytuacje, w których brak jest bieżącej konserwacji, czyli m. in. okresowych przeglądów przewodów kominowych udokumentowanych paragonem, rachunkiem lub protokołem.

Generali

Ubezpieczony ma obowiązek utrzymania i użytkowania mienia w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi.

Inter Polska

Obowiązkiem ubezpieczonego jest konserwacja przewodów kominowych i urządzeń gazowych; dokonywanie przeglądów instalacji kominowych udokumentowanych paragonem, rachunkiem lub protokołem.

Ergo Hestia

Obowiązkiem ubezpieczonego jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Link4

Wśród wyłączeń odpowiedzialności obecne jest naruszenie prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Czasami ubezpieczyciel bardzo precyzyjnie opisuje sytuację, wspominając np. o konieczności pisemnego potwierdzenia przeglądu, a w innym przypadku traktuje ten temat ogólnikowo. Dla ubezpieczonych wnioski z wszystkich tych zapisów są jednak takie same – brak przeglądów kominiarskich może poskutkować wstrzymaniem wypłaty rekompensaty.

Jakie inne przeglądy techniczne w nieruchomości?

Pełna odpowiedzialność za stan techniczny domu spoczywa na jego właścicielu. Poza omówionymi wizytami kominiarza, wśród obowiązkowych przeglądów, o które musi on zadbać, trzeba wymienić:

 • kontrolę instalacji gazowej i wentylacyjnej (raz do roku),
 • generalny przegląd stanu technicznego domu i wszystkich instalacji (minimum raz na 5 lat)
 • kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronów (raz na 5 lat),
 • badanie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji (raz na 5 lat),
 • badanie stanu technicznego kotłów (2 lub 4 lata, w zależności od zastosowanej technologii).

Chociaż nie jest to jednoznacznie opisane w przepisach prawnych, to jednak konieczne zdaje się też dokonanie stosownych przeglądów po większych awariach czy zniszczeniach. Chodzi tutaj m. in. o:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • silne wiatry,
 • intensywne opady atmosferyczne (deszcz, grad i śnieg),
 • osuwiska ziemne,
 • pożary,
 • powodzie,
 • eksplozje.

Przeglądy są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa domownikom i posiadanemu mieniu. Z perspektywy ubezpieczenia nieruchomości równie istotne jest także zadbanie o otrzymanie dokumentu potwierdzającego przebytą kontrolę. Najlepiej jest uzyskać stosowny protokół, który szczegółowo opisuje stan techniczny wybranych elementów budynku i ma konkretną datę. Tego typu dokumenty powinno się przechowywać w bezpiecznych miejscach.

Gdzie kupię ubezpieczenie domu na wypadek pożaru?

Każda polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo przed skutkami pożaru i to już w podstawowym wariancie. Takie ubezpieczenie możesz kupić online, np. za pomocą porównywarki, uzupełniając podstawowy zakres ochrony o wybrane ryzyka, takie jak powódź, kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym.

Porównywarka ubezpieczeń to proste i intuicyjne narzędzie, dzięki któremu znajdziesz polisę dopasowaną do swoich potrzeb w dosłownie kilka minut. Wystarczy tylko że wprowadzisz do panelu podstawowe dane o preferowanym zakresie ochrony i specyfice posiadanej nieruchomości, żeby uzyskać dostęp do co najmniej kilkunastu wartościowych ofert od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, Uniqa, mtu24.pl, Wiener, TU Europa czy Benefia. Kiedy się z nimi zapoznasz, analizując karty produktu i dokumenty OWU, będziesz mógł wybrać najciekawszą propozycję i od razu opłacić składkę. Ochrona przed pożarem i innymi wybranymi przez ciebie zdarzeniami może zacząć działać nawet od następnego dnia.

To warto wiedzieć

1. Przegląd kominiarski polega na badaniu technicznym przewodów kominowych, przeznaczonych do odprowadzania dymu oraz wentylacji

2. Aktualny przegląd kominiarski nie jest wymagany przy zakupie polisy mieszkaniowej, ale jego brak może poskutkować również brakiem odszkodowania

3. Przegląd kominiarski powinien być zlecany raz w roku, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych

4. Brak aktualnego przeglądu kominiarskiego może poskutkować mandatem do 500 zł, odcięciem gazu, brakiem odszkodowania z polisy i przede wszystkim tragedią w postaci pożaru bądź wybuchu

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przeglądy kominiarskie

 1. Czy przegląd kominiarski jest potrzebny do ubezpieczenia?

  Do samego zakupu polisy mieszkaniowej nie jest potrzebny przegląd kominiarski, ale jego brak, w określonych sytuacjach, może poskutkować brakiem odszkodowania lub niepełnym odszkodowaniem.

 2. Jakie zaświadczenie od kominiarza do ubezpieczenia?

  Po zakończeniu przeglądu powinieneś pobrać od kominiarza specjalny protokół, na którym znajduje się m. in. data odbytej inspekcji. Na wszelki wypadek warto też zachować fakturę lub paragon za wykonaną usługę. Takie dokumenty w zupełności wystarczą ubezpieczycielowi.

 3. Jaka jest kara za brak przeglądu komina?

  Za brak aktualnego przeglądu kominiarskiego można otrzymać mandat od nadzoru budowlanego w wysokości 500 zł Taka sytuacja może też być przyczyną np. odcięcia gazu czy braku odszkodowania z polisy mieszkaniowej, nie wspominając już o wybuchu pożaru czy eksplozji.

 4. Kto płaci za przegląd kominiarski?

  Obowiązek posiadania aktualnego przeglądu kominiarskiego spoczywa na właścicielu domu lub mieszkania i to on powinien pokryć koszt takiej inspekcji. Jeśli lokal jest wynajmowany, najemca ma z kolei obowiązek udostępnienia go kominiarzowi – za przegląd płaci wówczas wynajmujący.

 5. Czy dostanę odszkodowanie, jeśli zapomniałem o przeglądzie komina?

  Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Jeśli powstała szkoda mogła wyniknąć z braku przeglądu kominiarskiego, towarzystwo może nie wypłacić odszkodowania lub zaniżyć jego wysokość. Jeśli jednak szkoda powstała bez związku z brakiem wymaganej kontroli, nie ma żadnego wpływu na rekompensatę finansową.

 6. Czy paragon od kominiarza będzie podstawą do wypłaty odszkodowania?

  Paragon lub faktura mogą być wystarczającym dowodem posiadania przeglądu kominiarskiego, ale dla pewności lepiej jest pobrać od kominiarza specjalny protokół z odbytej inspekcji.

 7. Czy kontrola komina jest obowiązkowa?

  Przepisy prawa budowlanego są w tej kwestii jednoznaczne – przeglądy kominiarskie są obowiązkowe. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak budynków wielorodzinnych. Niezbędne jest systematyczne sprawdzanie stanu technicznego kominów oraz sprawności wentylacji.

 8. Czy mam obowiązek wpuścić kominiarza do domu?

  Systematyczne przeglądy kominiarskie są obowiązkowe zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, co wynika ze względów bezpieczeństwa. Dlatego umożliwienie kominiarzowi przeprowadzenia inspekcji jest konieczne. Oczywiście, zawsze możesz zweryfikować, czy dana osoba faktycznie jest kominiarzem, sprawdzając dokumenty potwierdzając jej kwalifikacje lub dzwoniąc do administracji z pytaniem, czy danego dnia ma odbyć się w budynku przegląd kominiarski.

 9. Jak długo jest ważne zaświadczenie od kominiarza?

  Prawo nakazuje właścicielom i zarządcom nieruchomości zlecanie przeglądów kominiarskich przynajmniej raz w roku. Protokół wystawiony przez kominiarza ważny jest więc przez 12 miesięcy.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (6)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Pricebye

2021-08-14 08:43:27

Usługi kominiarza nie są tak drogie, aby ryzykować komin lub własne zdrowie. Tlenek węgla nie był jeszcze dla nikogo korzystny!

Zainteresowana

2021-10-28 13:36:53

Kto ma obowiazek sprzatniecia

Seba

2022-12-08 10:00:03

A co w przypadku gdy mamy tylko komin od pieca kondensacyjnego? Na dachu brak innych kominów. Wentylacja poprzez rekuperator.

Odpowiedź Redakcji

2022-12-12 13:11:27

Wtedy zachęcamy do kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym, o ile informacja o takim piecu nie znajduje się w OWU polisy.

mb

2022-12-28 14:39:41

witam mam pytanie nastepujace nie używam wogóle komina odkąd mieszkam 10 lat ogrzewanie gazowe wylot w scianie czy muszę mieć przeglad kominiarski

Odpowiedź Redakcji

2023-01-02 15:25:04

W tym przypadku priorytetem jest posiadanie ważnego przeglądu pieca gazowego