Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie domku holenderskiego - ile kosztuje i co obejmuje?

Redakcja 03.01.2022
Ubezpieczenie domku holenderskiego - ile kosztuje i co obejmuje?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie domku holenderskiego - ile kosztuje i co obejmuje?
Polisa mieszkaniowa to zabezpieczenie nie tylko dla domu i mieszkania, ale również dla innych nieruchomości na posesji, a czasem również poza nią. Wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie domku holenderskiego, co obejmuje i gdzie je można kupić.

Polisy mieszkaniowe umożliwiają ochronę obiektów znajdujących się poza główną nieruchomością (dom, mieszkanie), czyli nagrobków czy domów letniskowych, do których zalicza się czasem również domki holenderskie. Doprecyzujmy najpierw, czym charakteryzują się takie obiekty, żeby później przejść do kwestii ubezpieczeniowych.

 

Co oznacza domek holenderski?

Dom holenderski, czyli inaczej dom mobilny, nie jest na trwałe związany z gruntem, czyli nie posiada fundamentów. Wyposażony jest natomiast w koła, dzięki którym można go w prosty sposób przestawić z miejsca na miejsce lub przewieźć na dłuższą odległość.

Najczęściej ma powierzchnię zbliżoną do kawalerki, czyli ok. 30 mkw. Konstrukcja domku holenderskiego opiera się o stalową ramę, którą zabezpiecza się przed korozją. Ściany zewnętrzne zbudowane są z paneli sidingu z PCV lub blachy. Mogą być również wykończone deskami, co podnosi ich walory estetyczne. W oknach znajdują się szyby, ewentualnie tafle plastiku. W sprzedaży dostępne są także domy holenderskie całoroczne, które są dodatkowo ocieplane. Dachy pokryte są papą lub blachą. Domy mobilne posiadają przyłącza: gazowe, elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.

 

Jak ubezpieczyć domek holenderski?

Domek holenderski możemy ubezpieczyć w ramach wybranych polis mieszkaniowych, ale nie jako podstawową nieruchomość, tylko dodatek do ochrony zwykłego domu lub mieszkania.

Podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości, która jest zamieszkana na stałe. Zakres ochrony można poszerzyć o innego typu obiekty, w tym o znajdujące się poza podstawowym miejscem ubezpieczenia domy letniskowe, do których niektóre towarzystwa zaliczają również domki holenderskie. Włączenie ich w polisę zwiększa jej koszt, ale nie są to jakieś drastyczne różnice w cenie.

Zaznaczmy, że nie u wszystkich ubezpieczycieli domki mobilne zaliczane są do grona domków letniskowych – problemem jest brak stałego związania z gruntem. Zawsze trzeba więc sprawdzić, jak dane towarzystwo definiuje domy letniskowe i czy omawiane obiekty nie są wyłączone z ochrony.

 

Co obejmuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Polisa mieszkaniowa zabezpieczy finansowo, przede wszystkim, tzw. mury i elementy stałe domku holenderskiego. Chodzi tutaj o: dach, ściany działowe, parapety, izolacje, podłogi, armaturę sanitarną, urządzenia techniczne zamontowane na stałe, piece, kotły, kominki czy elementy poszczególnych instalacji.

W niektórych towarzystwach, ramach dodatkowego rozszerzenia, można objąć ochroną również znajdujące się na obszarze domu mienie ruchome. Część ubezpieczycieli oferuję zabezpieczenie tych przedmiotów tylko przed zdarzeniami losowymi, a niektórzy również przed kradzieżą z włamaniem, dewastacją czy wandalizmem.

Zaznaczmy, że często pojawiają się również dodatkowe ograniczenia w ochronie mienia ruchomego, jeśli znajduje się ono na obszarze domu letniskowego. Z polisy mieszkaniowej nie ubezpieczymy np. przedmiotów wartościowych pozostawionych na terenie domku. Szczegółową listę wyłączeń znajdziemy w OWU każdej polisy.

 

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć domek holenderski?

Zakres ochrony domku holenderskiego traktowanego jako domek letniskowy jest najczęściej węższy, niż domu lub mieszkania. Podstawowa ochrona obejmuje zdarzenia losowe w różnej liczbie. Przykładowo, w polisie Generali są to tylko: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozja i upadek statku powietrznego. W innych ofertach lista ta może być dłuższa i zawierać takie ryzyka, jak: upadek drzew i masztów, deszcz nawalny, dym i sadza, osuwanie się ziemi, silny wiatr czy uderzenie pojazdu mechanicznego.

Często istnieje również możliwość dokupienia rozszerzeń zwiększających bezpieczeństwo mienia. Chodzi tutaj np. o: powódź, szkody powstałe w trakcie akcji ratowniczej, kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastację czy stłuczenie przedmiotów szklanych.

Liczba i charakter podstawowych ryzyk i dostępnych rozszerzeń jest inna w każdym towarzystwie i zależy od jego indywidualnej polityki TU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Domki holenderskie są nietypowymi budynkami i trudno jest obliczyć dokładną wysokość składki za ich ubezpieczenie przy pomocy dostępnych kalkulatorów. Żeby uzyskać szczegółową wycenę, najlepiej zgłosić się bezpośrednio do jednego z towarzystw, które ubezpiecza tego rodzaju mienie, np. do PZU.

Jeśli dane towarzystwo ubezpiecza w ogóle domki holenderskie, to przyporządkowuje je do kategorii domów letniskowych. Sprawdziliśmy, ile w Generali trzeba zapłacić za włączenie w ochronę takiego obiektu. Dla potrzeb kalkulacji założyliśmy, że budynek ma konstrukcję murowaną, czyli niepalną, ponieważ domki holenderskie również traktuje się jako obiekty niepalne. Ubezpieczenie obiektów szczególnie podatnych na ogień jest z zasady droższe.

Za włączenie w polisę mieszkaniową domu letniskowego o wartości 20 000 zł trzeba zapłacić 76 zł w skali roku. Jeśli budynek wart jest 30 000 zł, składka wzrasta do 114 zł. Domek za 50 000 zł ubezpieczymy za 190 zł, a jeśli jego cena wynosi 100 000 zł, składka wzrasta do 380 zł. 

Pamiętajmy, że podane wyżej kwoty odnoszą się tylko do ubezpieczenia domu letniskowego od zdarzeń losowych, a łączna cena polisy jest wyższa, ponieważ uwzględnia również ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Za standardową polisę mieszkaniową dla przeciętnego mieszkania zapłacimy około 200-300 zł. Włączenie w nią domu letniskowego to kolejny wydatek, którego wysokość jest zależna od wartości tego domu, co jest zrozumiałe, ponieważ im droższe mienie chcemy ubezpieczyć, tym więcej będzie nas to kosztowało. Domki holenderskie i inne obiekty, które nie są zamieszkane na stałe, narażone są na dodatkowe niebezpieczeństwa. Nikt nie sprawuje nad nimi codziennej pieczy, co zwiększa ryzyko szkód wyrządzonych przez zwykłe zdarzenia losowe oraz przez człowieka. Warto więc ubezpieczać takie obiekty, szczególnie że nie wiąże się to z dużymi kosztami.

Przykładowy koszt ubezpieczenia murowanego domu letniskowego

Wartość domu letniskowego

Koszt ubezpieczenia

20 000 zł

76 zł

30 000 zł

114 zł

50 000 zł

190 zł

100 000 zł

380 zł

Źródło: Generali.pl (stan na: 18.11.2021 r.).

 

Domki holenderskie – formalności

Mimo iż domy mobilne posiadają koła, nie są traktowane przez prawo na takich samych zasadach, jak np. przyczepy kampingowe. Oznacza to, że np. nie muszą przechodzić obowiązkowych przeglądów technicznych oraz nie muszą być rejestrowane.

Domki holenderskie podlegają natomiast pod prawo budowlane. W praktyce traktowane są jak obiekty tymczasowe, chociaż formalnie ich status nie jest jednoznaczny. Parterowe domki o powierzchni do 35 mkw. można swobodnie postawić na działce (nawet jeśli nie jesteśmy właścicielami tej działki) bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę – wystarczy samo zgłoszenie. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie, ponieważ po 120 dniach domek trzeba przestawić, a jeśli się tego nie zrobi, grozi nam nakaz rozbiórki.

Jeśli zależy nam na tym, żeby domek mobilny nie musiał być ciągle przestawiany z miejsca na miejsce, musimy przekwalifikować go na budynek rekreacyjny i uzyskać zgodę na budowę. Dotyczy to zarówno obiektów do 35 mkw., jak i większych. Potrzebne będą nam do tego dokument poświadczający, że mamy prawo do dysponowania działką na cele budowlane oraz projekt budowlany, który najczęściej można uzyskać od sprzedawcy domku.

 

Co wpływa na cenę polisy dla domku holenderskiego?

Cena polisy mieszkaniowej kształtowana jest głównie przez dwa czynniki: wartość ubezpieczonego mienia i zakres ochrony, czyli liczbę ryzyk w podstawie i rozszerzeń. Jeśli chcemy objąć ochroną domek holenderski lub jakikolwiek inny domek letniskowy, musimy wykupić przynajmniej podstawową polisę dla domu lub mieszkania (podstawowa nieruchomość) plus dopłacić minimum kilkadziesiąt złotych za domek. Składka wzrośnie też, jeśli zdecydujemy się włączyć ochronę mienie ruchome czy dokupić inne rozszerzenia – każdy dodatek to kolejna zwyżka.

 

Czy ubezpieczenie domku holenderskiego działa w zimie?

Polisy mieszkaniowe wykupuje się najczęściej na rok, a ubezpieczenie działa nieprzerwanie bez względu na porę roku czy pogodę. Dotyczy to zarówno podstawowej nieruchomości, jak i domku letniskowego. Zdarza się jednak, że z ochrony wyłączone są pękania mrozowe będące skutkiem długotrwałego działania niskich temperatur. Za szkody powstałe w nieogrzewanym domku holenderskim odszkodowanie może więc nie przysługiwać, o ile oczywiście ich przyczyną jest działanie mrozu. Takie kwestie zawczasu warto sprawić w OWU polisy, którą chcemy nabyć, konkretnie w dziale wyłączeń odpowiedzialności.

 

Czy można ubezpieczyć domek holenderski na działce ROD?

Niestety, domki letniskowe, w tym domki holenderskie, które znajdują się na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) najczęściej są wyłączone z ubezpieczenia.

To, że większość towarzystw nie ubezpiecza takich obiektów, nie oznacza, że wszystkie mają taką politykę. Wyjątkiem jest tutaj m. in. PZU, które ma omawianą opcję w swojej ofercie. Ten ubezpieczyciel umożliwia objęcie ochroną w ramach polisy mieszkaniowej altany bądź domku letniskowego (również holenderskiego) znajdującego się na obszarze ROD.

 

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania za szkody w domku holenderskim?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona. Jeśli chodzi o domy letniskowe, to problem z uzyskaniem odszkodowania możemy mieć m. in. w następujących sytuacjach:

 • kiedy obiekt powstał niezgodnie z prawem budowlanym;
 • kiedy nie posiada obowiązkowych przeglądów technicznych;
 • kiedy w dłuższym okresie (wskazanym w umowie polisowej) był niezamieszkany;
 • kiedy szkoda powstała w skutek rażącego niedbalstwa, np. przez niedomknięte okno;
 • kiedy domek jest w budowie;
 • ze względu na zły stan techniczny – brak niezbędnych remontów i konserwacji;
 • przy szkodach spowodowanych celowo przez lokatorów lub gdy są oni pod wpływem używek;
 • przy zniszczeniach powstałych przez działanie dzikich zwierząt.
   

Gdzie kupić ubezpieczenie domku holenderskiego?

Nie wszystkie towarzystwa umożliwiają ubezpieczenie domku letniskowego, a część dodatkowo wyłącza z ochrony obiekty, które nie są na trwałe związane z gruntem oraz znajdujące się w granicach ROD. Liczba ofert dla domków holenderskich jest więc mocno ograniczona.

Właściwie jedynym towarzystwem, które wprost deklaruje, że ubezpiecza domki holenderskie (również te znajdujące się na obszarze ROD) jest PZU. Przy lekturze OWU kilku innych ubezpieczycieli takich jak Ergo Hestia czy Generali trudno natomiast znaleźć zapisy wykluczające z ochrony domy mobilne.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem prawidłowej wyceny, dzięki czemu unikniemy przepłacania za składkę. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele, co sprawdzisz w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Domki holenderskie to domy na kołach, które nie posiadają fundamentów – nie są na trwałe związane z gruntem
 
2. Dom letniskowy można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej – takie obiekty dostępne są jako rozszerzenia
 
3. Wybrane towarzystwa umożliwiają włączenie w polisę mieszkaniową domów holenderskich oraz znajdujących się na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 
4. Domki letniskowe mogą być ubezpieczone od zdarzeń losowych oraz zniszczeń wywołanych przez osoby trzecie (wandalizm, dewastacja, kradzież)

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domku holenderskiego

 1. Ile kosztują domki holenderskie?

  Ceny domów holenderskich rozpoczynają się od 10 000 zł za używany i 30 000 za nowy, a kończą na 100 000 zł.

 2. Czy mogę ubezpieczyć domek holenderski w innym TU niż główną nieruchomość?

  Ubezpieczenie domku holenderskiego nie występuje jako samodzielny produkt, tylko jako dodatek do polisy dla domu lub mieszkania. Nie ma więc możliwości osobnego ubezpieczenia domku w innym towarzystwie.

 3. Ile trwa ubezpieczenie domku holenderskiego?

  Ochrona ubezpieczeniowa domku holenderskiego trwa tak długo, jak ochrona podstawowej nieruchomości, której dotyczy polisa, czyli domu lub mieszkania. Takie produkty wykupuje się najczęściej na rok, ale bez problemów można też od razu na 2 czy 3 lata.

 4. Jak długo domek holenderski może być niezamieszkały, aby ubezpieczenie działało?

  Domy letniskowe, a więc i domki holenderskie, w zdecydowanej większości są zamieszkiwane czasowo, a nie na stałe. Towarzystwa najczęściej podają liczbę dni, której nie można przekroczyć, aby nie stracić prawa do odszkodowania. Przykładowo w Link4 jest to 180 dni, ale w innych towarzystwach okres ten może być inny, chociaż raczej krótszy niż dłuższy.

 5. Kiedy uzyskam odszkodowanie za szkodę w domku holenderskim?

  Na zgłoszenie zdarzenia mamy najczęściej 3-7 dni, a rekompensata powinna wpłynąć na nasze konto do 30 dnia od zgłoszenia. Jeśli jakaś część odszkodowania wymaga dodatkowych wyjaśnień, towarzystwo ma na nie dodatkowe 14 dni.

 6. Czy mogę ubezpieczyć domek holenderski w budowie?

  Towarzystwa najczęściej wyłączają z ochrony będące w budowie domy letniskowe, a więc i domki holenderskie. Zaznaczmy, że termin „w budowie” odnosi się również do przebudowy, rozbudowy czy większego remontu. Drobne prace remontowe nie mieszczą się już jednak w tej definicji.

 7. Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę domku holenderskiego?

  Nie, jednak obecność domku mobilnego, a takim jest właśnie holenderski, wymaga przestawiania z miejsca na miejsce. By tego uniknąć, należy przekwalifikować go na budynek rekreacyjny i uzyskać zgodę na budowę.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.