Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie murów - co dokładnie jest chronione?

Redakcja 18.06.2020
Ubezpieczenie murów - co dokładnie jest chronione?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie murów - co dokładnie jest chronione?
W polisach mieszkaniowych wyodrębnia się kilka części składowych nieruchomości. Tą najbardziej podstawową są tzw. mury. Tłumaczymy, jak definiuje się to pojęcie, przed czym można mury ubezpieczyć i ile to będzie kosztowało.

Na nieruchomość składają się trzy podstawowe komponenty: mury, elementy stałe i ruchomości domowe, a każdy z nich może być osobnym przedmiotem ubezpieczenia. Na wstępie wyjaśnijmy sobie każde z tych pojęć, bo ich definicje wcale nie są oczywiste.

 

Czym są mury, elementy stałe i ruchomości domowe?

Mury to sama nieruchomość, bez elementów stałych i ruchomości. W ten sposób określa się lokal, czyli mieszkanie lub dom, który ma być ubezpieczony. Na mury składają się wszystkie fragmenty ścian, a także poszycia dachowego. W tej kategorii mieszczą się również materiały zewnętrzne, czyli np. tynki, gładzie czy dachówki. Innymi słowy, mury to wszystkie elementy sprawiające, że lokal jest zamkniętą przestrzenią mieszkalną.

Elementy stałe to szeroka kategoria uwzględniająca całe wyposażenie mieszkania lub domu, które jest przytwierdzone na stałe, czyli nie można go zdemontować bez użycia siły lub narzędzi. Chodzi tutaj m. in. o: elementy instalacji (gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, itd.), meble w zabudowie (np. szafa wnękowa), kominki, okna i szyby czy powłoki malarskie.

Ruchomości domowe (mienie ruchome) to ta część wyposażenia domu lub mieszkania, która nie należy do elementów stałych, czyli którą można swobodnie wynieść z lokalu, bez konieczności demontażu lub użycia siły. To zarówno niewiele warte drobiazgi (np. rzeczy osobiste, naczynia, ubrania), jak i bardzo drogie sprzęty (m. in. sprzęt elektroniczny, akcesoria sportowe, sprzęt RTV/AGD poza zabudową). Do tej kategorii zalicza się również zwierzęta domowe.

Mury zawsze są uwzględnione w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, elementy stałe często, a ruchomości rzadko. Te ostatnie zawsze jednak można włączyć w zakres ochrony jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

 

Czy ochrona murów dotyczy też drewnianych domów?

W branży ubezpieczeniowej dzieli się konstrukcje budynków na palne i niepalne. Dla ogólnej oceny kluczową rolę odgrywają pokrycia dachowe. Nawet murowane domy mogą zostać uznane za podatne na ogień, jeśli ich dachy zbudowane są z palnych materiałów.

Ten podział jest o tyle istotny, że ma kluczowe znaczenie dla ceny polisy. Za ubezpieczenie nieruchomości o konstrukcji palnej trzeba zapłacić więcej, nawet o połowę. W skrajnych sytuacjach towarzystwo może odmówić objęcia ochroną domu, jeśli uzna, że ryzyko wystąpienia pożaru jest zbyt duże.

Konstrukcję palną mają domy z drewna, zaprojektowane w technologiach kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej oraz zbudowane z bali.

Niepalną konstrukcję mają domy murowane, gdzie dominującymi materiałami są cegła, pustaki czy bloczki betonowe.

Jeśli dach domu pokryty jest blachą, dachówką lub betonem, to ubezpieczyciel powinien uznać go za niepalny. Wśród materiałów najbardziej podatnych na ogień wymienić trzeba z natomiast słomę, trzcinę i gont drewniany. Obecność papy, gontu bitumicznego i eternitu również zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru, ale już w mniejszym stopniu.

Palne i niepalne materiały budowlane

Konstrukcja palna (drewniana)

Konstrukcja niepalna (murowana)

Elementy nośne

(ściany, słupy, podciągi, ramy)

drewno
elementy drewniane
płyty zawierające styropian
płyty zawierające piankę poliuretanową

prefabrykat
cegła
kamień
pustak
suporeks
szkło

Poszycie dachowe

drewniane gonty
słoma
trzcina

blacha
eternit
dachówka ceramiczna
dachówka cementowa

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl.

Współcześnie wiele konstrukcji budynków ma charakter mieszany, czyli tworzy się je zarówno z palnych, jak i niepalnych materiałów. Do oceny podatności na ogień trzeba więc często podchodzić indywidualnie, biorąc pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia przed pożarem. Przykładem takiego rozwiązania jest np. betonowa wylewka pod papą bitumiczną.

 

Jakie mury oprócz domu można chronić z polisy?

Polisa mieszkaniowa może odnosić się nie tylko do samego domu, ale i do innych obiektów. Ubezpieczenie może chronić większość budowli znajdujących się na posesji, m. in. budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, altany czy murowane grille. Kluczową kwestią jest tutaj stałe związanie budowli z gruntem – jeśli dany obiekt nie spełnia tego kryterium, to trudno jest go włączyć w polisę.

Ubezpieczenie mieszkania z zasady odnosi się również do tzw. pomieszczeń przynależnych, czyli głównie piwnicy, garażu i pomieszczeń gospodarczych.

Część towarzystw pozwala na objęcie ochroną domu letniskowego i nagrobka, czyli obiektów znajdujących się w większej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia.

 

Kiedy przyda się ubezpieczenie murów w nieruchomości?

Murom zagrażają zarówno czynniki naturalne, jak i ingerencja osób trzecich. Powódź, pożar czy huragan są zdarzeniami mogącymi doszczętnie zniszczyć budynek. Spore straty może również przynieść uderzenie pojazdu mechanicznego, eksplozja gazu czy akty wandalizmu. Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej jest zalanie, które również może naruszyć mury.   

Co zagraża murom w nieruchomości?

Zdarzenia naturalne

Działanie osób trzecich

 

 • powódź,
 • huragan,
 • trąba powietrzna,
 • upadek drzew i masztów,
 • porywisty wiatr,
 • grad,
 • lawina,
 • uderzenie pioruna,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • pękania mrozowe,
 • napór śniegu,
 • osuwanie się ziemi.

 

 • pożar,
 • zalanie,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • wandalizm,
 • dewastacja,
 • graffiti,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • dym i sadza,
 • huk ponaddźwiękowy.

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Niektóre spośród wymienionych wyżej ryzyk nie są dostępne w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, tylko jako dodatkowo płatne rozszerzenia. W podstawie raczej rzadko znajdziemy m. in. powódź, przepięcie, wandalizm czy dewastację.

 

Kiedy ubezpieczenie murów nie zadziała?

Każda polisa mieszkaniowa chroni mury, ale żadna nie chroni ich na wypadek wszystkich możliwych zdarzeń. Wśród popularnych wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których polisa nie zadziała, można wymienić:

 • długookresowe działanie, m. in. wilgoci czy dymu i sadzy;
 • brak wymaganych prawem przeglądów instalacji;
 • błędy konstrukcyjne – rozwiązania budowlane niezgodne z prawem budowlanym;
 • zniszczenia wywołane pracami podziemnymi (wówczas za straty odpowiada inny podmiot);
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • działania podejmowane pod wpływem środków psychoaktywnych;
 • straty poniesione w skutek ogłoszenia stanu wojennego czy stanu wyjątkowego.

Wyłączenie odpowiedzialności to nie jedyne ograniczenia, jakie mogą być obecne w polisie mieszkaniowej. Dla przykładu, w odniesieniu do ryzyka powodzi towarzystwa powszechnie stosują karencje – ochrona przed podtopieniami zaczyna obowiązywać dopiero po 15 czy 30 dniach od wejścia w życie umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności, karencje i inne ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy i warto je wnikliwie przestudiować jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.

 

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie murów?

Polisa uwzględniająca mury i elementy stałe jest stosunkowo tania, jeśli nie rozszerzy się jej o dużą liczbę dodatków.

Sprawdziliśmy, ile trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie konkretnej nieruchomości, a mianowicie domu własnościowego o powierzchni 110 m2, który ma niepalną konstrukcję. Pod uwagę wzięliśmy polisę zabezpieczającą mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi.

Średni koszt omawianej polisy w czterech rozpatrywanych towarzystwach to 224 zł, a zróżnicowanie cenowe pomiędzy poszczególnymi ofertami jest dość duże – różnica pomiędzy najdroższą i najtańszą propozycją to aż 258 zł.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie murów w Link4?

Dla nieruchomości o wspomnianych parametrach najtańsze ubezpieczenie oferuje Link4 i jest to 109 zł. Mury i elementy stałe chronione są tutaj przed 20 zdarzeniami losowymi:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • dym i sadza,
 • grad,
 • pękanie mrozowe,
 • zalanie (również przez osoby trzecie),
 • deszcz nawalny,
 • powódź,
 • silny wiatr,
 • fala dźwiękowa,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • napór śniegu,
 • obsuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek drzew i masztów.

W ramach oferty dostępne są również: wandalizm, dewastacja, przepięcie oraz pakiet Home Assistance. Ubezpieczyciel umieścił w polisie zapis o franszyzie integralnej, co oznacza, że uznaje on szkody, których wartość przekracza 100 zł.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie murów w Inter Polska?

Drugą najtańszą propozycję przedstawił Inter Polska – 166 zł. W tym przypadku zakres ochrony obejmuje 15 ryzyk:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • dym i sadza,
 • wybuch,
 • grad,
 • zaleganie śniegu lub lodu,
 • zalanie,
 • wiatr,
 • fala uderzeniowa,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • osuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek statku powietrznego.

W podstawowym pakiecie mieści się również Home Assistance oraz przepięcie. Polisa nie uwzględnia franszyzy integralnej oraz innych tego typu ograniczeń.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie murów w Proama?

Za rok ubezpieczenia omawianej nieruchomości w Proamie zapłacimy 256 zł. Ubezpieczenie obejmuje katalog 22 zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • dym i sadza,
 • powódź,
 • zalanie,
 • deszcz,
 • śnieg i lód,
 • grad,
 • silny wiatr,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • tąpnięcie,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 •  trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i budowli,
 •  katastrofa budowlana,
 • pękanie na skutek mrozu,
 • lawina,
 • implozja.

Ubezpieczyciel umieścił w podstawie również wandalizm, dewastację oraz przepięcie. Pakiet Home Assistance dostępny jest jako rozszerzenie.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie murów w Generali?

W tym konkretnym przypadku najdroższa jest polisa Generali, która kosztuje 367 zł. Zakres ochrony jest zbliżony do tego, który oferuje Proama – również zawiera 22 zdarzenia losowe:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • dym i sadza,
 • powódź,
 • zalanie,
 • deszcz,
 • śnieg i lód,
 • grad,
 • silny wiatr,
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej,
 • tąpnięcie,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i budowli,
 • katastrofa budowlana,
 • pękanie na skutek mrozu,
 • lawina,
 • implozja.

Ponadto, Generali oferuje w podstawie przepięcie, wandalizm, dewastację oraz Home Assistance.

Polisa dla murów i elementów stałych – przykładowe oferty

Towarzystwo

Dodatkowo

Składka za 12 miesięcy

Link4

Home Assistance, przepięcie, wandalizm, dewastacja

109 zł

Inter Polska

Home Assistance, przepięcie

166 zł

Proama

przepięcie, wandalizm, dewastacja

256 zł

Generali

Home Assistance, przepięcie, wandalizm, dewastacja

367 zł

Średnio:

224 zł

Tabela 3. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 22.05.2020 r.). Oferty przedstawione w tabeli dotyczą najtańszych polis od danego towarzystwa.

Ubezpieczenie murów i elementów stałych od zdarzeń losowych, owszem, jest tanie, ale nie zapewnia nam kompleksowej ochrony. Za włączenie w polisę ruchomości domowych i kilku wartościowych dodatków trzeba dopłacić 10-20% stawki. Zyskamy w ten sposób nie tylko większe realne bezpieczeństwo finansowe, ale również spokój ducha, który też jest przecież istotny.

Polisa mieszkaniowa musi być dobrana do naszych potrzeb, jeśli chodzi o zakres ochrony, a także do naszych możliwości finansowych. Szerokie ubezpieczenie wymaga dokupienia kilku dodatków: ruchomości domowych, kradzieży, przepięcia czy powodzi. Kiedy już podejmiesz decyzję o rodzaju polisy, jaka Cię interesuje, postaraj się znaleźć taki produkt w jak najniższej cenie. W tym celu oblicz wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę konkretnie dla Twojego domu.

To warto wiedzieć

1. W podstawie polisy mieszkaniowej zawsze mieszczą się mury, często elementy stałe i sporadycznie ruchomości domowe

2. Konstrukcja palna budynku może nawet dwukrotnie zwiększyć składkę ubezpieczeniową, a czasami takie obiekty w ogóle nie mogą zostać objęte ochroną z polisy

3. Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć również większości obiektów znajdujących się na posesji, a czasem nawet poza jej obszarem

4. Kompleksowa ochrona murów wymaga uzupełnienia podstawy polisy przynajmniej o kilka rozszerzeń

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.