CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/kiedy-ubezpieczyciel-odmowi-wyplaty-odszkodowania Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Redakcja 14.04.2020
Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?
Strona główna
/
Artykuły
/
Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?
Nawet bardzo droga polisa mieszkaniowa z szerokim zakresem ochrony nie zagwarantuje nam wypłaty odszkodowania. Każde towarzystwo stosuje limity oraz wyłączenia odpowiedzialności, a także innego typu ograniczenia. Podpowiadamy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby bez problemów uzyskać rekompensatę za poniesione straty.

Każde towarzystwo ma nieco inną politykę i inaczej definiuje sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu. Wszystkie te kwestie są jednak szczegółowo omówione w OWU polisy, głównie w działach dotyczących wyłączeń i limitów odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności oraz limity odnoszą się zarówno do podstawowej umowy, jak i wszystkich rozszerzeń, które traktuje się jako umowy dodatkowe.

 

Polisa od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich – jakie wyłączenia?

Nazwa „ubezpieczenie od ryzyk wszystkich” (All Risks) może być nieco myląca, ponieważ takie polisy również zawierają wyłączenia odpowiedzialności. Co więcej, są one bardzo istotne, bo to właśnie te wyłączenia stanowią wyjątki od reguły.

W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych wyłączeń jest z reguły mniej, ponieważ dotyczą one tylko zamkniętej grupy zdarzeń. Przykładowo, jeśli polisa nie uwzględnia powodzi, to w dziale wyłączeń nie będzie w ogóle mowy o szczegółowych sytuacjach dotyczących tego żywiołu.  

Najczęstsze zdarzenia, za które nie uzyskamy odszkodowania:

 • szkoda w mieszkaniu długo niezamieszkałym, np. przez 90 dni z rzędu,
 • eksplozja wywołana umyślnie przez lokatora,
 • szkodliwe działanie dymu i sadzy,
 • graffiti naniesione na elewację,
 • uderzenie pojazdu w dom lub ogrodzenie, jeśli kierowcą jest lokator,
 • powódź na obszarze zalewowym,
 • pękania mrozowe w nieogrzewanym domu,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta zaliczane do egzotycznych.

Infografika mówiąca o tym jaki zdarzeń nie obejmuje polisa mieszakniowa

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za pożar?

W każdej polisie mieszkaniowej uwzględniona jest lista wymogów, jakie towarzystwo stawia przed ubezpieczonym. Jeśli nie będziemy się do nich stosować, to rekompensata może zostać wstrzymana, a za zniszczenia zapłacimy z własnej kieszeni. Oto kilka popularnych przykładów wymagań ubezpieczycieli:

 • nie pozostawianie otwartych drzwi i okien,
 • dopełnianie obowiązku regularnych przeglądów kominiarskich,
 • drzwi wejściowe spełniające określone wymogi bezpieczeństwa,
 • brak sprzętów RTV i AGD w pomieszczeniach gospodarczych,
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej na terenie ubezpieczonej nieruchomości.

Ubezpieczyciel nie zapłaci nam za szkodzę również wtedy, kiedy ta będzie wynikiem niewłaściwych działań któregoś z lokatorów. Tak może się stać np. wtedy, gdy:

 • dojdzie do uszkodzenia ciała w wyniku użytkowania środków pirotechnicznych lub materiałów wybuchowych;
 • stłuczony zostanie szklany element dzieła sztuki;
 • szkoda, np. zalanie, będzie skutkiem umyślnego działania;
 • straty przyniosą działania lokatora będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Kiedy brak odszkodowania za włamanie w polisie mieszkaniowej?

To bardzo ważna kwestia, o której nie można zapominać. Kradzież w włamaniem najczęściej jest inaczej klasyfikowana, niż kradzież zwykła. Pierwsza z nich najczęściej dostępna jest jako rozszerzenie polisy, a dochodzi do niej w sytuacji, w której włamywacz dostał się na teren nieruchomości siłą i pozostawił po sobie zniszczenia, np. w postaci wybitej szyby czy wyważonych drzwi. Kradzież zwykła najczęściej jest traktowana jako wyłączenie, chociaż zdarza się, że towarzystwo oferują ją jako osobne rozszerzenie.

Jeśli dojdzie do włamania, to nie za wszystkie skradzione przedmioty ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Problematyczne w tej kwestii są niektóre przedmioty i akcesoria, a ich opis znajdziemy w OWU

Przedmioty, których nie ubezpieczymy z polisy mieszkaniowej od zdarzeń losowych i kradzieży to najczęściej:

 • broń palna,
 • złoto w sztabach,
 • materiały opałowe,
 • trofea myśliwskie,
 • rękopisy,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • dane w formie elektronicznej,
 • przedmioty na handel,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dzieła sztuki.

Dodajmy, że ochrona przed kradzieżą z włamaniem nie dotyczy wszystkich pomieszczeń przynależących do nieruchomości lub znajdujących się na posesji. Wyłączone z tej listy mogą być np. niezabudowane balkony i tarasy, metalowe garaże czy budynki gospodarcze bez zamków w drzwiach.

Lepiej nie trzymajmy też niektórych przedmiotów poza domem lub mieszkaniem. Przykładowo, jeśli pozostawimy gotówkę, kosztowności, dokumenty czy nawet smartfon w domku letniskowym, to ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty odszkodowania.

 

Uwaga na karencję i limity w polisie mieszkaniowej

W odniesieniu do ubezpieczenia mieszkania karencję należy rozumieć jako czasowe wyłączenie odpowiedzialności za konkretne zdarzenie. Towarzystwa najczęściej stosują ten zapis przy powodzi. Jeśli będzie ona miała miejsce w ciągu 30 dni od wejścia w życie umowy polisowej, to rekompensata nie będzie nam przysługiwała. Karencja zazwyczaj jest pomijana, jeśli przedłużamy umowę z tym samym ubezpieczycielem.

Karencja może również występować przy poważnej chorobie – wówczas odnosi się do pakietu NWW i może trwać aż dwa miesiące.

Piętnastodniowa karencja pojawia się w polisach w odniesieniu do trzech typów zdarzeń: spływanie wody po zboczu, napór śniegu i zalanie, za które odpowiadają osoby trzecie, najczęściej po prostu sąsiedzi.

Wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej zawsze jest wypłacana do określonego limitu. Tymi podstawowymi są sumy ubezpieczenia ustalane indywidualnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Oprócz tego OWU może zawierać również inne, pomniejsze, ale jednak istotne, ograniczenia.

Polisa mieszkaniowa – przykładowe limity odpowiedzialności

Rodzaj limitu

Pułap

Rodzaj zdarzenia

Kwota pieniężna

3000 zł

Strata wody

Zalanie

500 zł

Gotówka

Rozbój

800 zł

Ochrona mienia

Domowy assistance

300 zł

Smartfon

Rabunek

20 000 zł

Sprzęt elektroniczny

Przepięcie

Waga

5 kg

Dron

OC w życiu prywatnym

Odległość

100 km

Zakwaterowanie po szkodzie

Domowy assistance

Procent

30% sumy ubezpieczenia

Dzieła sztuki

pożar

Wiek

55 lat

Poważne zachorowanie

Pakiet NWW

Czas

72 h

Dozór zniszczonego mienia

Domowy assistance

Objętość

100 l

Pojemność akwarium

Stłuczenie elementów szklanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU przykładowych towarzystw.

 

Każdą polisę trzeba uważnie przeczytać przed podpisaniem. Zasadne jest też wybranie rozszerzeń dopasowanych do specyfiki naszego domu lub mieszkania, a także zapoznanie się z ofertami jak największej liczby towarzystw. Jeśli nie chcesz przepłacić za ubezpieczenie i nabyć najlepszy dla Ciebie produkt w rozsądnej cenie, sprawdź wysokość składki w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Wypłacenie odszkodowania może być uniemożliwione przez nieprzestrzeganie obowiązków ubezpieczonego

2. Każda polisa, nawet od ryzyk wszystkich, zawiera wyłączenia odpowiedzialności

3. Nie wszystkie ruchomości domowe można ubezpieczyć z polisy

4. Limity, karencje, wyłączenia i wszystkie inne ograniczenia są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.