Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie budynków wielorodzinnych

Redakcja 20.01.2022
Ubezpieczenie budynków wielorodzinnych
Strona główna
/
Artykuły
/
Ubezpieczenie budynków wielorodzinnych
Dla lokalu mieszkalnego można wykupić indywidualną polisę lub skorzystać z grupowego ubezpieczenia w ramach wspólnoty bądź spółdzielni. Wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie budynków wielorodzinnych w obu wymienionych wariantach i gdzie można takie produkty kupić.

Prawie połowa Polaków mieszka w budynkach wielorodzinnych. Nasza średnia jest zbliżona do średniej unijnej (46,1 proc.). W porównaniu z innymi krajami najmniższy odsetek występuje w Irlandii (8 proc), a najwyższy na Łotwie (63 proc.) - podaje Eurostat..

Bezpośrednie sąsiedztwo osób trzecich niesie ze sobą pewne dodatkowe zagrożenia, które nie dotyczą mieszkańców domów wolnostojących, czego najlepszym przykładem jest zalanie będące winą sąsiada lub administracji. Jaką polisę wykupić dla lokalu na parterze, a jaką dla mieszkania na piętrze pośrednim?

 

Czym jest budynek wielorodzinny?

Z definicji budynek wielorodzinny jest obiektem zawierającym co najmniej jedną klatkę schodową oraz minimum trzy mieszkania. Do tej grupy zaliczamy więc bloki mieszkalne, kamienice czy apartamentowce. W kontekście ubezpieczeń nieruchomości można jeszcze dodać, że nie może to być pustostan lub budynek przeznaczony do rozbiórki, bo tego rodzaju zabudowań nie da się objąć ochroną z polisy mieszkaniowej.

W budynku wielorodzinnym szkody mogą powstawać w skutek zdarzeń losowych (np. powódź, uderzenie pioruna, gradobicie), z winy osób trzecich, czyli sąsiadów, administracji budynku i nas samych. Od skutków wszystkich tych zdarzeń można chronić się za pomocą polisy mieszkaniowej.

WAŻNE!
Z perspektywy grupowych ubezpieczeń nieruchomości ważne jest nie to, ile lokali znajduje się w budynku wielorodzinnym, ale czy istnieje tam wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa. Zdarzają się sytuacje, w których jeden dom podzielony jest na dwa czy trzy niezależne gospodarstwa domowe, ale jeśli formalnie nie ma dodatkowego podmiotu zarządzającego, ubezpieczenie grupowe nie może zaistnień.

Jak ubezpieczyć budynek wielorodzinny?

Jeśli posiadamy prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, to możemy go ubezpieczyć indywidualnie lub w ramach grupowej polisy, czyli za pośrednictwem wspólnoty bądź spółdzielni. Zaznaczmy, że pod pojęciem prawa do lokalu mieści się nie tylko własność, ale też najem. 

Ubezpieczenie indywidualne wybieramy sami spośród dostępnych na rynku ofert. Możemy nie tylko zdecydować się na dowolnego ubezpieczyciela, ale również samodzielnie dopasować zakres ochrony do naszych potrzeb i specyfiki posiadanego mieszkania. 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czyli podmioty zarządzające budynkami wielorodzinnymi, często podpisują umowy z towarzystwami, a osobom zamieszkującym w lokalach podlegających pod nie umożliwiają przystąpienie do ubezpieczenia grupowego. Oczywiście, każdy członek wspólnoty bądź spółdzielni sam decyduje, czy chce wykupić taką polisę, czy woli ubezpieczyć się indywidualnie. Słowem, ubezpieczenie grupowe jest całkowicie dobrowolne.

Niektóre zagrożenia, np. przepięcie, odnoszą się w równym stopniu do mieszkań na wszystkich kondygnacjach. Są jednak zdarzenia, które częściej dotyczą lokali na parterze czy na ostatnim piętrze. Wymieńmy sobie kilka przykładów:

Ryzyka w mieszkaniu na parterze, środkowym i ostatnim piętrze

Powódź

dotyka najczęściej mieszkań na parterze i na pierwszym piętrze. Nie zapominajmy jednak o piwnicach, które jako pomieszczenia przynależne również są chronione z polisy

Zalanie na skutek pęknietej rury

najbardziej zagrożone są mieszkania na parterze i na piętrach pośrednich.

Zalanie na skutek opadów

zagraża przede wszystkim lokalom umiejscowionym na górze budynku, a przyczyną zalania jest nie tyle samo działanie wody, co nieszczelny dach lub elementy odpowiedzialne za odprowadzanie opadów.
Kradzież z włamaniem

do mieszkania można się dostać przez drzwi lub przez okno, co sprawia, że mieszkańcy parteru są nieco bardziej zagrożeni ze strony włamywaczy

Opracowanie własne.

 

Co obejmuje polisa mieszkaniowa dla budynku wielorodzinnego?

Uniqa oferuje dwa odrębne warianty ubezpieczenia grupowego, jedno dla wspólnot, a drugie dla spółdzielni mieszkaniowych. Zakres ochrony w obu przypadkach jest podobny, ale nie identyczny. Dostępne warianty zestawiliśmy w poniższej tabeli.

Zarówno ubezpieczenie wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych w Uniqa dostępne jest w dwóch wariantach: Bezpieczny i Bezpieczny Plus. Pierwszy z nich obejmuje ochroną mury, elementy stałe i ruchomości domowe, a także zawiera OC w życiu prywatnym. Drugi obejmuje dodatkowo domowy assistance oraz uwzględnia ubezpieczenie elementów stałych działki. Różnice widoczne są również na poziomie dostępnych rozszerzeń.

Oferta ubezpieczenia budynków wielorodzinnych

Ubezpieczenie dla spółdzielni

Ubezpieczenie dla wspólnot

Podstawowa wersja polisy

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • przedmioty szklane przed stłuczeniem,
 • sprzęt elektroniczny,
 • zewnętrzne urządzenia oraz instalacje,
 • OC związane z zarządzaniem nieruchomościami.
 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • przedmioty szklane przed stłuczeniem,
 • sprzęt elektroniczny,
 • OC związane z posiadaniem mienia oraz z zarządzaniem nieruchomościami,
 • OC członków zarządu wspólnoty,
 • ochrona prawna.

Dostępne rozszerzenia

 • wandalizm i dewastacja,
 • przepięcie i przewężenie,
 • pękanie mrozowe przewodów oraz rurociągów.
 • powódź,
 • koszty utraty mediów,
 • OC od zalania oraz przepięcia,
 • OC za szkody z tytułu kar umownych,
 • szkody w częściach wspólnych nieruchomości,
 • kradzież zwykła (również kradzież elementów zewnętrznych),
 • wandalizm i graffiti,
 •  poszukiwanie awarii,
 • drobne prace remontowe.

Opracowanie na podstawie Uniqa OWU Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku wielorodzinnego?

Polisy mieszkaniowe są jednymi z najtańszych produktów, jakie możemy znaleźć na rynku ubezpieczeń. Ich cena zależna jest głównie od dwóch czynników: zakresu ochrony (liczba ryzyk w podstawie oraz rozszerzeń) oraz wartości ubezpieczonego mienia (cena samej nieruchomości + wyposażenie + mienie dodatkowe). Nie bez znaczenia jest też jednak polityka cenowa poszczególnych ubezpieczycieli, co oznacza, że identyczną polisę można dostać w bardzo różnych cenach. Dlatego też tak ważne jest zapoznanie się z większą liczbą ofert, bo tylko w taki sposób można znaleźć naprawdę tanią opcję ubezpieczeniową.

Co do zasady, ubezpieczenia grupowe powinny być nieco tańsze od indywidualnych, ale nie jest żelazna reguła. Niższa cena często też może przełożyć się za zawężony zakres ochrony, co niekoniecznie jest już korzystne.

Podstawowe polisy mieszkaniowe, czyli posiadające okrojony zakres, dla najtańszych nieruchomości można kupić już za 100 zł, jednak najczęściej płaci się za nie 200-300 zł. Dokładając kolejne 100 czy 150 zł można zapewnić swojemu mieszkaniu już naprawdę solidną ochronę, nie tylko przed zdarzeniami losowymi, ale też np. przed kradzieżą, wandalizmem czy stłuczeniem przedmiotów szklanych.

 

Kiedy ubezpieczenie budynku wielorodzinnego nie działa?

Wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała, są właściwie takie same w obu przypadkach, czyli w polisie indywidualnej i grupowej. Wśród standardowych ograniczeń można wymienić:

 • celowe działanie ubezpieczonego;
 • rażące niedbalstwo;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • samowola budowlana;
 • większe prace remontowe, czyli np. ingerujące w konstrukcję budynku (nie dotyczy polisy dla domu w budowie);
 • szkody górnicze;
 • działanie pod wpływem używek;
 • przechowywanie i użytkowanie materiałów wybuchowych oraz środków pirotechnicznych;
 • wojna, stan wojenny, działania terrorystyczne, itp.

Zaznaczmy, że wyłączenia odpowiedzialności oraz inne ograniczenia w polisach mieszkaniowych to indywidualna sprawa ubezpieczycieli. Oznacza to, że chociaż część ograniczeń jest stosowana powszechnie, to każda polisa nieco różni się pod tym względem. Warto więc czytać uważnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia m. in. pod kątem analizy sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje.

 

Kto jest odpowiedzialny za szkodę w budynku wielorodzinnym?

Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej jest zalanie. Kto ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenie w budynku wielorodzinnym?

W instalacji wodno-kanalizacyjnej można wyodrębnić elementy położone w poziomie i w pionie. Te pierwsze traktuje się jako integralną część mieszkania, a więc za ich rozszczelnienie odpowiadają lokatorzy. Za rury w pionie odpowiada z kolei administracja budynku.

Inne sytuacje związane z zalaniem mieszkania i odpowiedzialnością za straty:

 1. Pęknięta rura w naszym mieszkaniu zalewa lokal sąsiada
  Rekompensata za zniszczenia wypłacana jest z naszej polisy, a konkretnie z pakietu OC w życiu prywatnym.
   
 2. Pęknięta rura (poziom) w naszym mieszkaniu zalewa tylko nasz lokal
  Odszkodowanie pod warunkiem posiadania ryzyka zalania w polisie. Wysokość odszkodowania zależy od zakresu (ściany, stałe elementy i wyposażenie).
   
 3. Pęknięta rura w mieszkaniu sąsiada zalewa nasz lokal
  Odszkodowanie wypłacane jest z pakietu OC w życiu prywatnym sąsiada albo na drodze sądowej, jeśli sąsiad nie ma polisy i nie chce pokryć kosztów naprawy szkody.
   
 4. Pęknięta rura (pion) zalewa nasze mieszkanie.
  Rekompensatę wypłaca towarzystwo, z którym umowę ma nasza spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie budynku wielorodzinnego? 

Jeśli chcemy dołączyć do ubezpieczenia grupowego w ramach wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej, musimy zrobić to za jej pośrednictwem, co jednak nie wymaga zbyt wielu formalności.

Ubezpieczenie mieszkania indywidualnie jest jeszcze prostsze, ponieważ transakcję można zrealizować całkowicie przez Internet, bez konieczności przedkładania towarzystwu jakichkolwiek dokumentów (wartość mienia weryfikowana jest dopiero po szkodzie). Wyjątków od tej reguły jest niewiele, a dopełnienie dodatkowych formalności może być konieczne np. przy ubezpieczaniu przedmiotów specjalnych (duża wartość jednostkowa). Najczęściej jednak wystarczy uzupełnienie formularza online, w którym podajemy dane nieruchomości, dane osobowe oraz interesujący nas zakres ochrony. Wcześniej warto też sprawdzić ceny w różnych towarzystwach, żeby nie przepłacić, a w tym pomocny będzie kalkulator ubezpieczeń.  

Polisę mieszkaniową trzeba dobrać nie tylko pod kątem zawartości, ale również ceny. Kompleksowa ochrona wymaga nabycia przynajmniej kilku wartościowych dodatków, jak OC w życiu prywatnym czy kradzież z włamaniem. Jeśli nie chcesz przepłacić za produkt, który najbardziej Ci odpowiada, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojego domu lub mieszkania.

To warto wiedzieć

1. Budynek wielorodzinny musi posiadać przynajmniej jedną klatkę schodową i trzy mieszkania

2. Ubezpieczenia grupowe są dostępne w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

3. Za pęknięcie rury w poziomie odpowiada właściciel lub lokator mieszkania, do którego ona przynależy

4. OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas przed szkodami nieumyślnie wyrządzonymi osobom trzecim

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie budynku wielorodzinnego

 1. Czy można ubezpieczyć mienie przed wprowadzeniem się do budynku wielorodzinnego?

  Lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem można ubezpieczyć już w dniu, w którym nastąpiło jego oficjalne odebranie. Także wtedy gdy przed wprowadzeniem potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie remontu.

 2. Co wpływa na cenę ubezpieczenia?

  Koszt polisy mieszkaniowej jest zależny głównie od dwóch kwestii: wartości nieruchomości oraz wybranego zakresu ochrony. W istotny sposób cenę mogą podwyższyć takie czynniki, jak: wysoka podatność na ogień konstrukcji i poszycia dachowego, prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej czy ubezpieczenie dodatkowego mienia, jak zabudowania na posesji i poza nią czy przedmioty specjalne (wartościowe).

 3. Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu mieszkania?

  Zniżki można uzyskać m. in. dzięki okresowym promocjom, zabezpieczeniom własnym (dotyczy ryzyk kradzieżowych) czy składce opłaconej jednorazowo (płatność ratalna jest z reguły droższa). Warto również skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń – w ten sposób można znaleźć interesujący nas produkt w najlepszej cenie.

 4. Czy wystarczy polisa ze wspólnoty mieszkaniowej?

  Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań. Czasami polisa ze wspólnoty czy spółdzielni będzie dla nas najkorzystniejsza, a w innych okolicznościach rozsądniej będzie znaleźć indywidualne ubezpieczenie.

 5. Mogę wykupić polisę jako najemca w budynku wielorodzinnym?

  Umowa najmu jest dokumentem upoważniającym do ubezpieczenia mieszkania lub domu. Towarzystwa często mają w ofercie polisy dedykowane najemcom, które mogą obejmować ochronę mienia ruchomego oraz nakładów inwestycyjnych przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą oraz innymi dodatkowymi ryzykami.

 6. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie komunalne w budynku wielorodzinnym?

  Zarówno mieszkania komunalne, jak i socjalne można bez problemów ubezpieczyć przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem i innymi ryzykami. Polisy dla takich lokali nie różnią się praktycznie niczym od standardowych ubezpieczeń nieruchomości.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.