Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Jak ubezpieczyć mieszkanie w bloku i w TBS?

Redakcja 07.04.2020
Jak ubezpieczyć mieszkanie w bloku i w TBS?
Strona główna
/
Artykuły
/
Jak ubezpieczyć mieszkanie w bloku i w TBS?
Każda polisa mieszkaniowa powinna być dopasowana nieruchomości, którą ma chronić. Dlatego inne ubezpieczenie powinni wykupić właściciele lokali, a inne lokatorzy mieszkań TBS. Podpowiadamy, czym obie grupy powinny się kierować podczas wyboru polisy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo szeroką ofertę ubezpieczeń nieruchomości, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb. Przyglądamy się bliżej polisie Uniqa Bezpieczne Mieszkanie dla mieszkań TBS, a wcześniej sprawdzamy, na czym polega różnica w ubezpieczeniu mieszkania własnościowego i społecznego.

 

Mieszkanie własnościowe i mieszkanie TBS – jaka różnica?

Mieszkanie własnościowe to, oczywiście, nieruchomość, której akt własności należy do nas. Nie ma tutaj znaczenia, czy nabyliśmy je za gotówkę, czy musieliśmy posiłkować się kredytem (i czy ten kredyt już spłaciliśmy) – w obu przypadkach lokal prawnie należy do nas. Podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo mury i ewentualnie elementy stałe, a zakres ochrony ogranicza się tutaj zazwyczaj do kilku lub kilkunastu zdarzeń losowych typu pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego czy eksplozja. Ubezpieczenie nieruchomości można poszerzyć o ruchomości domowe (wyposażenie mieszkania) oraz szereg innych dodatków, m. in. kradzież z włamaniem, powódź, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych, OC w życiu prywatnym czy Home Assistance.

Towarzystwo budownictwa społecznego, czyli TBS, jest podmiotem stworzonym w 1995 na za pomocą specjalnej ustawy. Chodzi tutaj o „mieszkania społeczne”, zbudowane po to, żeby osoby o średnich dochodach stać było na ich wynajem. Czynsze są tu więc relatywnie niskie, a ich wysokość ustala TBS w oparciu o ograniczenia zapisane w ustawie (minimalna i maksymalna wysokość czynszu).

Osoby mieszkające w TBS-ach są więc najemcami (lokatorami), ponieważ nie posiadają aktu własności nieruchomości, tylko umowę najmu. Przy wyborze polisy powinny więc one zdecydować się na wybór ubezpieczenia, które będzie dopasowane do ich sytuacji prawnej.

TBS-y posiadają ubezpieczenia, które obejmują ochronę ich mienia od zdarzeń losowych oraz OC dla szkód wyrządzonych osobom trzecim, czyli również najemcom. Oznacza to, że lokatorzy mogą liczyć na odszkodowanie wtedy, kiedy ich mienie ulegnie zniszczeniu na skutek niedopatrzenia, zaniechania, zaniedbania lub działania podejmowanego przez TBS. W praktyce na rekompensatę mogą więc liczyć osoby, które poniosły straty np. w skutek zalania, którego przyczyną będzie pęknięta rura w pionie czy awarii instalacji, za którą odpowiada administracja.

TBS nie ponosi odpowiedzialności za straty lokatorów, których przyczyną będą m. in.:

 • kradzież prywatnego mienia, zarówno z mieszkania, jak i z piwnicy czy innych pomieszczeń przynależących do lokalu;
 • zdarzenia losowe typu pożar, powódź czy deszcz nawalny;
 • zalanie przez sąsiada;
 • przepięcie w instalacji;
 • zdarzenia losowe i działanie osób trzecich w odniesieniu do auta znajdującego się na miejscu parkingowym udostępnionym przez TBS.

Jeśli chcemy zabezpieczyć nasze mienie przed tymi i innymi zagrożeniami, musimy albo wykupić indywidualne ubezpieczenie, albo skorzystać z polisy „przy czynszu”, czyli ubezpieczenia grupowego, które często jest dostępne dla lokatorów TBS. Takie polisy najczęściej mają uproszczony i ograniczony charakter, co sprawia, że lepszym rozwiązaniem wydaje się podstawienie na indywidualne ubezpieczenie.

 

Mieszkanie własnościowe i mieszkanie TBS – jak ubezpieczyć?

Żeby kompleksowo zabezpieczyć mieszkanie własnościowe, trzeba wykupić polisę uwzględniającą mury, elementy stałe i ruchomości. Warto też zadbać o to, żeby polisa obejmowała większą liczbę zdarzeń losowych, co może zapewnić np. wariant All Risks.

Osoby wynajmujące mieszkania TBS nie są właścicielami murów i większości elementów stałych. Dla nich kluczowe będzie więc poszerzenie polisy o ruchomości domowe. W budynkach wielomieszkaniowych często przydaje się również OC w życiu prywatnym, które chroni przed szkodami nieumyślnie wyrządzonymi osobom trzecim, m. in. sąsiadom. Ubezpieczyciele często przygotowują specjalne oferty OC dla najemców, czym na pewno warto się zainteresować.

 

Mieszkanie własnościowe i mieszkanie TBS – jakie rozszerzenia polisy?

Przyjrzeliśmy się bliżej polisie Uniqa Bezpieczne Mieszkanie (Wariant Bezpieczny), która jest dedykowana lokatorom TBS. W tym przypadku już w podstawie mamy do czynienia z szerokim zakresem ochrony, który zapewnia formuła All Risks, uwzględnienie ruchomości domowych czy kradzieży i rabunku.

 

Przykład ubezpieczenia dla mieszkań TBS 

Polisa

Uniqa Bezpieczne Mieszkanie

Wariant

Bezpieczny

Formuła

All Risks

Przedmiot ubezpieczenia

mury, elementy stałe, ruchomości domowe

W podstawie

 • zdarzenia losowe (m. in. pożar, zalanie, przepięcie, przetężenie, deszcz, dym, grad, powódź, uderzenie pioruna, pękania mrozowe, eksplozja);
 • wandalizm i dewastacja;
 • kradzież z włamaniem i rabunek;
 • kradzież z włamaniem do pojazdu;
 • OC w życiu prywatnym.

Dostępne rozszerzenia

 • koszty akcji ratowniczej;
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;
 • poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia jej przyczyny;
 • wymiana lub naprawa zabezpieczeń po szkodzie;
 • wymiana zamków do lokalu/budynku mieszkalnego po rabunku kluczy;
 • wymiana dokumentów po kradzieży z włamaniem;
 • postępowanie sądowe lub pojednawcze.

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU Uniqa Bezpieczne Mieszkanie.

 

Mieszkanie własnościowe i mieszkanie TBS – kto odpowiada za szkody?

W budynkach wielorodzinnych zniszczenia mogą być spowodowane przez zdarzenia losowe (huragan, ulewny deszcz, powódź, itd.), lokatorów, osoby trzecie, administrację budynku i nas samych. Rozpatrzmy na kilku przykładach, kto ponosi odpowiedzialność za straty powstałe przy zalaniu, czyli najczęstszej przyczynie wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej. Zestawienie dotyczy TBS-ów i mieszkań własnościowych – w obu przypadkach kwestia odpowiedzialności wygląda identycznie.

 1. Pęka wężyk przy naszej pralce, a woda zalewa mieszkanie sąsiadów – odszkodowanie jest wypłacone z naszego OC w życiu prywatnym.
   
 2. Pęka rura w poziomie w naszym mieszkaniu, ale straty ponosimy tylko my – nasz ubezpieczyciel wypłaca nam rekompensatę z polisy, o ile ta uwzględnia zalanie.
   
 3. Zalewa nas sąsiad – odszkodowanie jest wypłacane z OC w życiu prywatnym sąsiada.
   
 4. Pęka rura w pionie, w skutek czego zniszczone jest nasze mienie – odpowiedzialność leży po stronie administracji budynku, a rekompensata jest wypłacana OC.

Te przykłady pokazują wyraźnie, jak istotnym rozszerzeniem jest OC w życiu prywatnym i że warto je włączyć w swoją polisę mieszkaniową.

 

Mieszkanie własnościowe i mieszkanie TBS – jak wysokie odszkodowanie?

To, czy rezydujemy w mieszkaniu TBS, czy własnościowym, nie ma żadnego znaczenia w kontekście odszkodowania, jakie uzyskamy za poniesione szkody – to zapisane w umowie sumy ubezpieczenia decydują o wysokości rekompensaty.

Suma ubezpieczenie (SU) to maksymalna wysokość odszkodowania, na jakie możemy liczyć przy szkodzie całkowitej, czyli np. wtedy, kiedy nasze mieszkanie doszczętnie spłonie lub zostanie zniszczone w wyniku eksplozji. SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych, a także dla OC w życiu prywatnym. Stawki te ustala się głównie na podstawie wyliczeń, których dokonamy sami. Warto więc rzetelnie podejść do wyceny posiadanego mienia, bo jeśli tego nie zrobimy, to możemy ponieść straty w skutek nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia.

Nadubezpieczenie wynika z przeszacowania wartości posiadanego mienia. Przykładowo, oceniliśmy, że nasze mieszkanie jest warte 200 000 zł, a w rzeczywistość jego wartość rynkowa wynosi 150 000 zł. Wybucha pożar i nieruchomość zostaje doszczętnie zniszczona. Ubezpieczyciel wypłaci nam wówczas tylko 150 000 zł, a jako że SU ma wpływ na wysokość składki, poniesiemy stratę przepłacając za polisę.

Niedoubezpieczenie to z kolei skutek niedoszacowania wartości mienia. Przykładowo, nasz dom ma wartość 300 000 zł, ale wyceniliśmy go na 250 000 zł, co minimalnie zmniejszy składkę ubezpieczeniową. W skutek wybuchu instalacji gazowej nieruchomość zostaje doszczętnie zniszczona. Towarzystwo wypłaci nam wówczas 250 000 zł, czyli będziemy stratni aż o 50 000 zł.

Ważne, żeby polisa mieszkaniowa była dopasowana do specyfiki nieruchomości i naszych indywidualnych preferencji, ale nie możemy też zapominać o cenie. Zapewnienie kompleksowej ochrony mienia wymaga nabycia przynajmniej kilku rozszerzeń, takich jak kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Kiedy już skomponujesz polisę, która spełnia Twoje oczekiwania, poszukaj tego produktu w najatrakcyjniejszej cenie. W tym celu sprawdź wysokość składki dla Twojego mieszkania lub domu w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę konkretnie dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. W polisie mieszkaniowej wyróżnia się trzy podstawowe części składowe nieruchomości: mury, elementy stałe i ruchomości domowe

2. Lokator TBS nie jest właścicielem murów oraz większości elementów stałych i nie w jego interesie leży zabezpieczenie ich polisą

3. OC w życiu prywatnym chroni nas przed szkodami, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim

4. TBS-y chronią z polisy swoje mienie przed zdarzeniami losowymi oraz zabezpieczają się na wypadek szkód, które mogą wywołać u osób trzecich, m. in. lokatorów

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.