Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu i jakie garaże można objąć ochroną?

Redakcja 29.08.2014
Ile kosztuje ubezpieczenie garażu i jakie garaże można objąć ochroną?
Strona główna
/
Artykuły
/
Ile kosztuje ubezpieczenie garażu i jakie garaże można objąć ochroną?
W garażu przechowujemy narzędzia, materiały budowlane, rowery i wiele innych cennych przedmiotów. Ubezpieczenie garażu wydaje się więc rozsądne. Wyjaśniamy w szczegółach, w jaki sposób to pomieszczenie oraz znajdujące się tam mienie mogą być chronione z polisy mieszkaniowej, gdzie kupić taką polisę i z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

W praktyce ubezpieczenie samego garażu nie jest możliwe. Można go jednak bez problemu włączyć w ochronę z polisy mieszkaniowej, podobnie zresztą jak wiele innych zabudowań znajdujących się przy domu, a nawet w pewnej odległości od niego.

 

Czym jest garaż dla ubezpieczyciela?

Garaż według definicji ubezpieczeniowej to budynek niemieszkalny trwale związany z gruntem, który jest przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Polisa chroni garaż w tym samym zakresie co dom czy mieszkanie, pod warunkiem, że:

 • garaż znajduje się w bryle domu, zarówno jednorodzinnego, jak i szeregowego;
 • garaż jest osobną konstrukcją i znajduje się na posesji,
 • garaż jest budynkiem szeregowym zlokalizowanym poza posesją;
 • garaż przynależy do budynku, w którym znajduje się mieszkanie, czyli np. znajduje się w dolnej jego części (garaż podziemny).

Każde towarzystwo nieco inaczej definiuje i przyporządkowuje garaże oraz różne ich formy. Czasami są one traktowane jako pomieszczenia przynależne, innym razem jako budynki gospodarcze, a nierzadko tworzona jest dla nich oddzielna kategoria pojęciowa.

Ubezpieczenie garażu i definicje

Towarzystwo

Definicja garażu

Link4

 • przynależy do budynku,
 • wolnostojący budynek gospodarczy,
 • metalowy – wyłączony z ochrony.

Proama

 • w bryle domu jako jego integralna część,
 • jako pomieszczenie przynależne,
 • wolnostojący jako oddzielna kategoria.

Inter Polska

 • jako pomieszczenie przynależne.

Generali

 • w bryle domu jako jego integralna część,
 • wolnostojący jako odrębna kategoria.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak ubezpieczyć garaż?

Ubezpieczenie garażu z polisy mieszkaniowej jest jak najbardziej możliwe, jednak jedynie w pakiecie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania. Czasami omawiane pomieszczenie jest chronione już z podstawowej polisy. Dzieje się tak m. in. wtedy, kiedy garaż znajduje się w bryle domu jednorodzinnego – wówczas jest traktowany jako pomieszczenie przynależne lub integralna część nieruchomości.

W niektórych sytuacjach, żeby włączyć garaż w ubezpieczenie nieruchomości, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie. W taki sposób włącza się do polisy np. garaże wolnostojące znajdujące się na posesji.

WAŻNE!
Żeby garaż mógł zostać ubezpieczony z polisy mieszkaniowej, musi posiadać pewne minimalne zabezpieczenia. Każe towarzystwo ma nieco inne wymagania, jednak najczęściej konieczne jest posiadanie bramy garażowej z odpowiednim zamkiem oraz zamkniętych wszystkich otworów (okna i drzwi).

Jeśli garaż jest już uwzględniony w polisie – czy to w postawie, czy jako rozszerzenie – jest on chroniony od takich samych ryzyk, jak mieszkalne części nieruchomości. Jeśli więc zakres ochrony zawiera 15 zdarzeń losowych oraz rozszerzenia w postaci ruchomości domowych, kradzieży z włamaniem i powodzi, to wszystkie one odnoszą się również do przestrzeni garażowej. Jedyne dodatkowe ograniczenia (wyłączenia szczególne) odnoszą się do mienia ruchomego – część przedmiotów znajdujących się w garażu nie podlega ochronie, np. gotówka czy kosztowności.

 

W jakich sytuacjach przyda się ubezpieczenie garażu?

Garaże są narażone praktycznie na takie same niebezpieczeństwa, jak przestrzeń mieszkalna. Warto je więc ubezpieczyć zarówno od zdarzeń losowych, jak i szkód spowodowanych przez osoby trzecie.  
 
Podstawowe ubezpieczenie zabezpieczy garaż tylko przed naturalnymi zdarzeniami, takimi jak pożar, zalanie, upadek drzew i masztów, porywisty wiatr czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Ryzyk tych może być od dosłownie kilku do ponad trzydziestu. Dostępne są również polisy w formule All Risks, które chronią mienie przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami oprócz tych wymienionych z nazwy w OWU. Taka ochrona dotyczy także sytuacji, których nie da się przewidzieć. 
 
Szczególnie istotne dla zabezpieczenia finansowego garażu są też następujące rozszerzenia:
 
 • ruchomości domowe – garaż rzadko kiedy jest tylko przestrzenią, w której parkujemy auto. Najczęściej przechowujemy w nim wiele cennych przedmiotów, jak kosiarka, rower, narzędzia, sprzęt sportowy, zapasy czy materiały budowlane. Warto więc poszerzyć zakres ubezpieczonego mienia również o ruchomości domowe;
   
 • kradzież z włamaniem – z perspektywy złodzieja przedmioty znajdujące się w garażu, szczególnie w garażu wolnostojącym lub znajdującym się w dalszej odległości od budynku mieszkalnego, są łatwiejszym łupem od wyposażenia domu, o czym również nie należy zapominać przy zakupie polisy mieszkaniowej;
   
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – logika myślenia wandali może być podobna, jak w przypadku złodziei;
   
 • powódź – podtopienia garażu możemy nie zauważyć w porę, co sprawi, że szkody będą duże;
   
 • przepięcie – w garażu często używamy elektronarzędzi i innego sprzętu, który może powodować skoki napięcia prowadzące do strat finansowych.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie domu wolnostojącego, w którym garaż znajduje się w bryle domu, a więc jest on chroniony już w podstawowym wariancie polisy. Kalkulację przeprowadziliśmy dla konkretnej nieruchomości, mianowicie dla domu o powierzchni 110 mkw. położonego w Szczecinie, którego wartość rynkowa wynosi 800 000 zł. Wybraliśmy ubezpieczenie chroniące mury, elementy stałe (SU: 50 000 zł) i ruchome (SU: 50 000 zł) przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem.

Średni koszt ubezpieczenia takiej nieruchomości to 813 zł. Najtańsza spośród przedstawionych ofert opiewa na 556 zł, a najdroższa na 1039 zł. Poszczególne propozycje w niewielkim stopniu różnią się zakresem – posiadają inne ryzyka dodatkowe wliczone w cenę. Jako że polisy mieszkaniowe najczęściej wykupuje się na rok, wszystkie kwoty odnoszą się właśnie do takiego okresu ubezpieczenia.

Kalkulacja pokazuje wyraźnie, że za identyczny lub bardzo podobny produkt możemy zapłacić i 556 zł, i 1039 zł, czyli prawie dwukrotnie więcej. Różnice w cenach wynikają głównie z polityki poszczególnych towarzystw, w mniejszym stopniu z obecności darmowych dodatków.

Ubezpieczenie domu z garażem – porównanie ofert

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Proama

Assistance, dewastacja

556 zł

Generali

Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

573 zł

Link4

Assistance, dewastacja

766 zł

Mtu24.pl

dewastacja, powódź

950 zł

Benefia

Assistance, dewastacja

995 zł

Inter Polska

Assistance, dewastacja

1039 zł

Średnio:

813 zł

 

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 18.03.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

 

Jak duże odszkodowanie za zniszczony garaż?

Polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie majątkowe, a więc maksymalna wysokość odszkodowania przyznana z tego tytułu powinna pozwolić na całkowite pokrycie szkód, jednak już nie wzbogacenie. To, na jaką rekompensatę możemy liczyć, jest uzależnione od skali zniszczeń oraz od podanej sumy ubezpieczenia (SU).

Jak ustala się sumy ubezpieczenie? Dokonuje tego ubezpieczony na podstawie własnych szacunków, a towarzystwo weryfikuje te kwoty dopiero po szkodzie. Konieczne jest więc precyzyjne oszacowanie wartości mienia, bo w innym wypadku narażamy się na potencjalne straty, czy to z racji nadubezpieczenie (przepłacenie za polisę), czy niedoubezpieczenia (odszkodowanie pokrywające straty tylko częściowo).

 

Kiedy ubezpieczenie garażu nie działa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zróżnicowane wyłączenia odpowiedzialności, jednak można się pokusić o wymienienie co najmniej kilku powszechnie stosowanych ograniczeń. W kontekście szkód na obszarze garażu na odszkodowanie raczej nie mamy co liczyć m. in. w następujących sytuacjach:

 • brak wymaganych zabezpieczeń, np. brama garażowa bez zamka;
 • garaż przeznaczony do rozbiórki lub będący pustostanem;
 • budynek powstały wbrew obowiązującym przepisom;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • przechowywanie lub użytkowanie w garażu materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • rażące niedbalstwo, np. pozostawienie otwartej bramy;
 • niewłaściwie podłączenie lub użytkowanie urządzeń;
 • działanie pod wpływem używek;
 • szkody powstałe w skutek celowego działania ubezpieczonego;
 • szkody górnicze (odpowiada za nie inny podmiot);
 • kradzież z garażu określonych przedmiotów, które są wyłączone z ochrony, np. gotówki czy kosztowności;
 • szkody powstałe w trakcie większego remontu;
 • szkody powodziowe w trakcie karencji (ochrona przed powodzią rozpoczyna się po wygaśnięciu karencji, najczęściej po 14 lub 30 dniach od wykupienia polisy).

 

Jakie inne budowle oprócz garażu chroni polisa mieszkaniowa?

Piwnice, poddasza czy schowki najczęściej są traktowane jak pomieszczenia przynależne, co oznacza, że są chronione już z podstawowej polisy. Zabudowania na posesji można natomiast włączyć w ochronę po wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia. Chodzi tutaj o następujące budowle:

 • ogrodzenie wraz z furtkami, bramami i ich elementami stałymi;
 • budynki gospodarcze;
 • altany;
 • murowany grill;
 • utwardzone powierzchnie, czyli np. chodniki, podjazdy i boiska;
 • basen i oczko wodne;
 • fontanny;
 • dziecięce place zabaw;
 • roślinność ogrodowa, w tym rośliny doniczkowe na balkonie lub tarasie;
 • inne budynki tzw. małej architektury;
 • przydomowa pasieka (do określonej liczby uli, o ile pszczoły nie są hodowane w celach komercyjnych);
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne.

W praktyce, polisa mieszkaniowa może chronić niemal wszystkie obiekty na posesji, o ile są one na trwałe związane z gruntem. Wyłączone są więc głównie instalacje tymczasowe typu namioty foliowe czy garaże blaszane.

Dodajmy, że ubezpieczenia nieruchomości mogą zabezpieczać finansowo także obiekty poza posesją, konkretnie domy letniskowe i nagrobki. Takie rozszerzenia dostępne są może nie we wszystkich towarzystwach, ale w sporej ich części.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie garażu i innych budowli?

Garaż można ubezpieczyć praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej, ale za każdym razem na nieco innych zasadach. Warto więc poszukać takiej oferty, która ma najlepsze warunki ochrony omawianego pomieszczenia i która ogólnie stanowi wartościową propozycję. Oczywiście, trzeba też zwracać uwagę na cenę, a żeby nie przepłacić, warto skorzystać z nowoczesnego i darmowego narzędzia porównawczego, jakim niewątpliwie jest kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu dosłownie w kilka minut znajdziemy produkt, który nas interesuje, w rozsądnej cenie.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie garażu nie jest możliwe bez równoczesnego ubezpieczenia domu lub mieszkania

2. Z polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć nie tylko zabudowania znajdujące się na posesji, ale również np. dom letniskowy czy nagrobek

3. Ubezpieczenie garażu nie oznacza, że ubezpieczone są również znajdujące się w nim pojazdy mechaniczne

4. Przedmioty znajdujące się w garażu i budynkach gospodarczych mogą być objęte ochroną przed kradzieżą, ale z pewnymi ograniczeniami

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę ubezpieczyć garaż szeregowy poza posesją?

  Ubezpieczenie garażu poza posesją jest możliwe, najczęściej jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Dotyczy to obiektów trwale związanych z gruntem, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia (te są szczegółowo opisane w OWU). Niektóre towarzystwa, jako dodatkowy wymóg, podają konkretną odległość, jaka może dzielić garaż od podstawowego miejsca ubezpieczenia, np. 2 kilometry.

 2. Czy ubezpieczę sam garaż?

  Ubezpieczenie garażu nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy. Zawsze jest ono powiązane z ubezpieczeniem domu, mieszkania bądź budynku w znajdującego się w budowie. Garaże znajdujące się w bryle budynku lub w jakiś sposób przylegające do niego ubezpieczane są automatycznie jako pomieszczenia przynależne. Pozostałe garaże można włączyć w ochronę wykupując stosowne rozszerzenie.

 3. Czy mogę ubezpieczyć garaż blaszany na posesji?

  Nie, ponieważ nie są one na trwałe związane z gruntem. Garaże blaszane – podobnie jak np. tunele foliowe – najczęściej są więc wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

 4. Czy polisa mieszkaniowa chroni samochód w garażu?

  Tak, ale nie jest to regułą. Taką możliwość daje m.in. Generali. Warunkiem jest obecność samochodu w garażu w trakcie zdarzenia i ograniczona kwota odszkodowania, np. do 30 000 zł.

 5. Czy mogę ubezpieczyć garaż, w którym prowadzę firmę?

  Tak, ale tylko wtedy, kiedy przestrzeń przeznaczona na prowadzenie działalności nie przekracza 50% powierzchni użytkowej całej nieruchomości. Oferty uwzględniające majątek firmy są bardzo różne, co odnosi się głównie do listy przedmiotów do działalności, jakie można objąć ochroną.

 6. Czy mogę ubezpieczyć wszystkie przedmioty znajdujące się w garażu?

  Nie wszystkie przedmioty mogą być chronione. Wyłączenia mogą dotyczyć np. gotówki, kosztowności czy urządzeń elektronicznych o większej wartości. Oczywiście, z polisy mieszkaniowej nie można też chronić pojazdów mechanicznych, zarówno aut, jak i motocykli.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (5)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Arek

2018-09-20 16:16:40

Piszecie o ubezpieczeniu garażu a w kalkulatorze nie ma nawet opcji "garaż".

Bernard

2021-09-05 10:44:10

Artykuł nie opisuje wszystkich możliwych rozwiązań są również garaże szeregowe na które są wystawione osobne księgi wieczyste, nie są one integralną częścią domu nie są one integralną częścią budynku i niekoniecznie muszą być posadowione w tej samej okolicy co mieszkanie bądź też dom. Artykuł wcale nie wyczerpuje tematu i jak wiele jest mało precyzyjny nie wnosi nic dla właścicieli z osobną księgą wieczystą to dla garażu posadowionego osobno.

Odpowiedź Redakcji

2021-09-22 09:31:35

Dziękujemy za uwagi i wnikliwą lekturę. Przy kolejnej aktualizacji artykułu postaramy się wyczerpująco opisać kwestię garaży w zabudowie szeregowej poza posesją ubezpieczonego budynku lub poza blokiem mieszkaniowym.

michal

2023-03-02 07:10:16

Artykuł beznadziejny. Klikasz "Policz cenę" a wyskakuje kalkulator ubezpieczeń mieszkań. Widać, jak dbale ktoś pisał na kolanie te wypociny.

Odpowiedź Redakcji

2023-03-22 12:35:17

Obecnie w porównywarce można ubezpieczyć garaż razem z główną nieruchomością. Po wykonaniu przykładowej kalkulacji wystarczy sprawdzić szczegóły polisy i czy znajduje się tak garaż, piwnica oraz inne pomieszczenia. W razie wątpliwości nasz konsultant rozwieje dodatkowe wątpliwości i odpowie na pytania.