Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Podatek od nieruchomości 2024 - ile wynosi i do kiedy trzeba go zapłacić?

Redakcja 17.05.2024
Podatek od nieruchomości 2024 - ile wynosi i do kiedy trzeba go zapłacić?
Strona główna
/
Blog
/
Podatek od nieruchomości 2024 - ile wynosi i do kiedy trzeba go zapłacić?
Twój dom lub mieszkania podlegają opodatkowaniu i w związku z tym musisz każdego roku uiszczać określoną kwotę do urzędu gminy lub miasta.

Wysokość podatku zmienia się, a ponadto jego stawka może być różna w zależności od uchwały podjętej przez radę gminy. Dowiedz się, ile wynosi maksymalny podatek od nieruchomości w 2024 roku oraz do kiedy i w jaki sposób można go zapłacić.

Podatek od nieruchomości – kto i dlaczego musi go płacić?

Większość właścicieli mieszkań, budynków mieszkalnych i użytkowych jest zobowiązana do opłacania podatku od nieruchomości. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z zapisami opodatkowaniu podlegają:
 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Natomiast sam obowiązek płacenia podatku od nieruchomości dotyczy:
 • osób fizycznych, czyli osób prywatnych, które mają lokale przeznaczone na cele mieszkalna i grunty np. pod budowę domu;
 • osób prawnych – czyli np. firm i korporacji;
 • spółek nieposiadających osobowości prawnej – jawnych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, spółek kapitałowych w organizacji i wspólnot mieszkaniowych.
 
Do płacenia tego podatku są zobowiązani nie tylko właściciele, ale też:
 • posiadacze samoistni nieruchomości – osoby używające gruntów i władające nimi jak właściciele, ale nimi nie będący;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze mienia publicznego – na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.
 

W jaki sposób nalicza się podatek od nieruchomości?

Górną granicę wysokości podatku od nieruchomości wyznacza corocznie Minister Finansów i ogłasza ją w swoim obwieszczeniu. Jednak stawki tego zobowiązania finansowego podatników są ustanawiane na mocy uchwał rady gmin. Dlatego wysokość podatku od nieruchomości może różnić się w zależności od części kraju.
 
Aby mógł być on corocznie naliczany, świeżo upieczony właściciel domu, mieszkania lub gruntu, musi złożyć deklarację w urzędzie miasta lub gminy. Można to zrobić online, korzystając z platformy ePUAP lub korespondencyjnie. 
 
Jeśli właściciel jest osobą fizyczną, ma on 14 dni na złożenie deklaracji do urzędu, licząc od momentu np. podpisania aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości czy umowy darowizny mieszkania. Natomiast jeśli jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to deklaracja powinna być przekazywana organowi podatkowemu:
 
 • do 31 stycznia na dany rok podatkowy,
 • do 14 dni po powstaniu obowiązku płacenia podatku (po nabyciu nieruchomości).

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2024 roku?

Decyzja o tym, ile maksymalnie zapłacą urzędom gmin i miast właściciele nieruchomości w 2024 roku, zapadła już w lipcu 2023 roku. To wtedy ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Wynika z niego, że podatnicy będą musieli głębiej zajrzeć do kieszeni.
 
Podatek od nieruchomości – budynki
 
Właściciele nieruchomości zapłacą za każdy 1 m2 podatek w kwocie maksymalnie do:
 
 • 1,15 zł – w przypadku budynków mieszkalnych,
 • 33,10 zł – w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 11,17 zł – w przypadku budynków związanych z prowadzeniem organizacji pożytku publicznego,
 • 6,76 zł – w przypadku budynków, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • 15,50 zł – jeśli w budynku jest prowadzona działalność związana z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym.
 
Podatek od gruntu 2024 – ile wynosi?
 
Opodatkowaniu podlegają nie tylko budynki i lokale mieszkalne, ale też same grunty. W 2024 roku podatnik zapłaci za nie podatek, którego kwota może wynosić do:
 
 • 1,34 zł za 1 m2 gruntu – w przypadku terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 6,66 zł za 1 ha gruntu – w przypadku terenów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
 • 4,39 zł za 1 m2 gruntu – w przypadku terenów niezabudowanych podlegających rewitalizacji,
 • 0,71zł za 1 m2 gruntu – w przypadku pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
 
Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?
 
Podatek ten płaci się w czterech ratach – raz na kwartał. Termin płatności:
 • 1. raty upływa 15 marca,
 • 2. raty upływa 15 maja,
 • 3. raty upływa 15 września,
 • 4. raty upływa 15 listopada.
Czy podatek od nieruchomości można zapłacić jednorazowo?
 
Osoby fizyczne, które mają obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, mogą uiścić go jednorazowo. Taka zasada obowiązuje zawsze, jeżeli należność względem urzędu gminy lub miasta wynosi do 100 zł. Wtedy kwota ta jest traktowana jak pierwsza rata podatku i należy ją zapłacić do organu podatkowego najpóźniej do 15 marca.
 
Osoby prawne a termin zapłaty podatku od nieruchomości
 
Osoby prawne (np. spółki) zawsze płacą podatek od nieruchomości w ratach. Uiszczają go co miesiąc w kwotach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Termin zapłacenia podatku to 15. dzień każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń – wtedy czas na uregulowanie zobowiązania względem urzędu gminy czy miasta jest wydłużony do 31 stycznia.
 
Sposób płacenia podatku od nieruchomości
 
Organem podatkowym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta – w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Dlatego swoje zobowiązania podatkowe należy uregulować:
 
w kasie urzędu gminy lub miasta,
przelewem na konto gminy lub miasta,
u osoby, którą wyznaczyła gmina lub miasto – u inkasenta.
 
Należna kwota, którą musisz zapłacić, wynika z decyzji otrzymanej od urzędu. Jeżeli dostaniesz ją później niż termin płatności pierwszej raty podatku, to na uregulowanie swojego zobowiązania masz 14 dni od momentu jej otrzymania. 

Podatek od budynku gospodarczego – czy trzeba go płacić? 

Przez termin „budynku gospodarczy” można rozumieć obiekt:
 
 • warsztatowy, służący do przechowywania narzędzi czy sprzętu ogrodowego;
 • w zabudowie zagrodowej, w której przechowuje się płody rolne i sprzęty wykorzystywane podczas hodowli zwierząt i uprawy roślin.
 
W obu przypadkach jego właściciel nie będzie musiał płacić podatku za nieruchomość. Zwolnione są z niego budynki gospodarcze:
 
 • znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, leśnej lub rybackiej,
 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • znajdujące się na terenie rodzinnych ogródków działkowych, których metraż wynosi nie więcej niż 35 m2.
 
Jakie jeszcze budynki są zwolnione od podatku od nieruchomości?
 
Istnieje cała lista nieruchomości, które nie są objęte tym podatkiem. Zwolnienie dotyczy np. budynków i gruntów:
 
 • będących własnością muzeów rejestrowanych, znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach i służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody;
 • zajętych trwale na obozowiska oraz na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
 • zajętych w celu prowadzenia nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 • nieużytków, użytków ekologicznych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – pod warunkiem że nie jest tam prowadzona działalność gospodarcza.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. poz. 1840 ze zm.) istnieją również zwolnienia i ulgi dla:
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych .

Wyższy podatek od mieszkania i domu to droższe ubezpieczenie? Nie!

Wysokość podatków od nieruchomości nie ma wpływu na ceny polis mieszkaniowych. Dlatego w urzędzie płacisz coraz więcej, a u ubezpieczyciela niekoniecznie – o ile znajdziesz dobrą ofertę. Jak to zrobić?
 
Przeanalizuj swoje potrzeby i budżet
 
Przemyśl, ile jesteś w stanie wydać na ubezpieczenie nieruchomości i oceń, jaki zakres zabezpieczeń jest ci potrzebny. Możesz wybrać polisę w wersji „mini”, które zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy zniszczeniu ulegną mury i elementy stałe budynku. Natomiast jeśli zależy ci na kompleksowym zabezpieczeniu domu lub mieszkania, możesz ubezpieczyć od kradzieży także jego elementy ruchome (sprzęt RTV, biżuterię, rowery), wykupić pakiet Home Assistance czy OC w życiu prywatnym.
 
Zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia
 
To kwota, którą otrzymasz np. gdy twój dom spłonie i ulegnie zniszczeniu. Jednak na jej podstawie oblicza się odszkodowanie, jeżeli np. mury czy dach domu ulegną częściowemu zniszczeniu na skutek wichury. Im suma ubezpieczenia jest wyższa, tym świadczenie od ubezpieczyciela (w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia) będzie większe.
 
Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń
 
Ofert przeznaczonych właścicieli domów i mieszkań jest wiele, ale nie wszystkie spełniają ich oczekiwania dotyczące kosztów składki i zakresu ubezpieczenia. Aby ułatwić sobie wybór polisy, skorzystaj z kalkulatora polis https://kalkulator.ubezpieczeniemieszkania.pl/kalkulator/ubezpieczenia-nieruchomosci/?calculationId=T8S2GV&visitType=Cookie#/s/first
 
W intuicyjnym formularzu podaj informacje dotyczące metrażu nieruchomości, daty jej wybudowania i przeznaczenia. Następnie wyświetli ci się lista polis – w różnej cenie i o różnym zakresie. W ten sposób szybko porównasz warunki proponowane przez ubezpieczycieli, a następnie wybierzesz tę ofertę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Ubezpieczenie mieszkania i domu możesz kupić online – polisę otrzymasz na adres mailowy.
 

Źródła:

 
 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00255#7
 2. https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci
 3. https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci/
 4. https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000007001.pdf

To warto wiedzieć

 • Maksymalna stawka podatku od nieruchomości jest ustalana co roku przez Ministra Finansów. Jednak to rada gminy lub miasta decyduje, jaką będzie miał on wysokość na obszarze podlegającym jej jurysdykcji.
 • W 2024 roku maksymalna stawka podatku za 1 m2 budynku mieszkalnego wynosi 1,15 zł
 • Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości jednorazowo lub w czterech ratach. Jednak, jeśli jest on niższy niż 100 zł, to należy zapłacić go w całości do 15 marca.
 • Z podatku od nieruchomości są zwolnione np. budynki gospodarcze, w których przechowuje się płody rolne i takie mające mniej niż 35 m2, a także grunty znajdujące się w rezerwatach oraz zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży.
 • Wysokość podatku od nieruchomości wymierzona dla domu lub mieszkania nie ma wpływu na cenę ubezpieczenia.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym grozi niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie?

  Grozi to naliczeniem odsetek za zwłokę. W efekcie czego należność wobec urzędu gminu lub miasta wzrośnie.

 2. W jaki sposób płacą podatek współwłaściciele nieruchomości?

  Płacenie podatku od nieruchomości to solidarny obowiązek podatkowy współwłaścicieli. Urząd wydaje tylko jedną decyzję i nie ma znaczenia, kto ureguluje należność. Nie ma możliwości rozbicia podatku na części proporcjonalnie do udziałów w prawie własności czy w użytkowaniu wieczystym gruntu. Podatek musi trafić do urzędu „w całości”.

 3. Czy trzeba płacić podatek od nieruchomości za budynek, który znajduje się na działce należącej do ROD?

  Tak, ale tylko wtedy, gdy jego metraż jest większy niż 35 m2. Z podatku zwolniony jest natomiast grunt działki należącej do ROD oraz budynki gospodarcze mniejsze niż 35 m2, a w tym szopy czy drewutnie.

 4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dotyczący opłacania podatku od nieruchomości?

  Podatek ten jest naliczany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do nabycia nieruchomości

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.