Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku - co trzeba wiedzieć?

Redakcja 04.01.2024
blok mieszkalny
Strona główna
/
Blog
/
Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku - co trzeba wiedzieć?
Przepisy prawa, które weszły w życie w pierwszej połowie 2023 roku, wymagają uzyskania certyfikatu energetycznego dla niektórych nieruchomości. Ten dokument określa zapotrzebowanie mieszkania lub domu na energię. Dowiedz się, w jakich sytuacjach będziesz potrzebował tego certyfikatu.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie całego budynku lub jego części, np. lokali mieszkalnych, na energię. Dokument ten pozwala oszacować, ile nieruchomość jej zużywa w celu ogrzania lub chłodzenia pomieszczeń, ich wentylacji, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Takie informacje pozwalają precyzyjnie określić efektywność energetyczną oraz koszty użytkowania domu czy mieszkania. Dzięki nim możliwe jest świadome podejście do zużycia energii oraz gospodarowanie w nią w bardziej oszczędny sposób.

Kiedy świadectwo energetyczne mieszkania w bloku jest obowiązkowe?

Wszelkie kwestie związane ze sporządzaniem wspomnianego dokumentu są regulowane przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Jest to wynik działań Unii Europejskiej, które mają na celu propagowanie wiedzy o tym, w jaki sposób skutecznie ją oszczędzać. Ustawa i wprowadzane przez nią regulacje w sprawie charakterystyki energetycznej budynków poprawiają również skuteczność systemu oceny efektywności.

Przepisy te zostały znowelizowane Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że od 28 kwietnia 2023 roku dokument ten jest obowiązkowy dla mieszkań, domów oraz budynków komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, ale nie planujesz zmiany jej stanu prawnego, to nie musisz martwić się o świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli jednak masz w planach sprzedaż lub wynajem swojego mieszkania, to obowiązek sporządzenia dokumentu dotyczy także Ciebie. Co ważne, świadectwo energetyczne będziesz musiał przedstawić drugiej stronie transakcji kupna-sprzedaży lub umowy najmu. Pamiętaj, że niewywiązanie się z tego obowiązku może się wiązać z karami finansowymi.

Świadectwo energetyczne musi być sporządzone oraz przekazane najemcom bez względu na to, czy umowa jest zawierana we własnym zakresie, czy też u notariusza. Nie mogą oni zrzec się praw do tego dokumentu.

Kiedy należy przekazać świadectwo energetyczne?

Świadectwo musi być przekazane nabywcy lub najemcy w chwili, gdy budynek, jego część lub konkretny lokal jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa lub wynajmowany. Oznacza to, że ocenę energetyczną budynku oraz sporządzony dzięki niej dokument trzeba przygotować odpowiednio wcześniej.

W jakich jeszcze sytuacjach świadectwo energetyczne jest wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe także w przypadku zakończenia budowy oraz chęci uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Inwestor musi załączyć ten dokument do składanego zawiadomienia lub wniosku. Czy zawsze jest to konieczne? Ten obowiązek nie dotyczy inwestorów indywidualnych stawiających budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m2, które powstały, aby zaspokoić ich własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli są właścicielami nieruchomości oraz nie zamierzają jej sprzedać, nie muszą się martwić o świadectwo energetyczne.

Niekiedy świadectwa energetyczne są wymagane podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny lub dotację na remont i modernizację. Ten dokument może bowiem ułatwić starania o środki finansowe, jednak nie jest to koniecznością.

Kto ma prawo do wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków. Zawiera on m.in. spis podmiotów, które mają prawo wystawić świadectwo energetyczne. Znajdziesz go pod adresem: rejestrcheb.mrot.gov.pl. Dostęp do tych danych jest powszechny i darmowy, dlatego każdy może z niego skorzystać.

Uprawnienia pozwalające wystawić certyfikat energetyczny mają osoby z wyższym wykształceniem technicznym, czyli:

 • architekci,

 • architekci krajobrazu,

 • inżynierowie i magistrzy pożarnictwa.

Mogą to zrobić także absolwenci studiów podyplomowych na kierunkach, które w programie nauczania uwzględniają zagadnienia związane z wykonywaniem audytów energetycznych budynków, charakterystyką energetyczną budynków, odnawialnymi źródłami energii oraz budownictwem energooszczędnym.

Ile kosztuje certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem odpłatnym. Jego wystawienie wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie od 300 do 1 000 zł. Cena zależy przede wszystkim od:

 • lokalizacji nieruchomości,

 • wielkości i przeznaczenia budynku,

 • stopnia skomplikowania bryły,

 • dostępności dokumentacji technicznej budynku,

 • konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych.

To, ile kosztuje świadectwo energetyczne, w dużej mierze zależy od tego, czy nieruchomość jest położona w dużym mieście, czy też w mniejszej miejscowości.

Brak świadectwa energetycznego - jakie kary są za to przewidziane?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wiąże się z karami za jego brak. Wynikają one nie tyle z jego niesporządzenia, ile z zaniechania przekazania kupującemu lub wynajmującemu nieruchomość. Maksymalna kara grzywny za brak świadectwa energetycznego w grudniu 2023 wynosi roku 5 000 zł.

Mieszkanie w bloku na wynajem a certyfikat energetyczny - co trzeba wiedzieć?

Może zdarzyć się, zwłaszcza w przypadku większych mieszkań, że poszczególne pokoje są wynajmowane przez różnych najemców, a każdy z nich ma odrębną umowę. W takiej sytuacji musisz przekazać certyfikat energetyczny mieszkania wszystkim osobom. Nie oznacza to jednak, że będziesz musiał ponosić dodatkowe wydatki związane z jego sporządzeniem. Możesz powielić otrzymane świadectwo charakterystyki energetycznej i dać je najemcom.

Jak sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej?

W charakterystyce energetycznej budynków są zawarte szczegółowe informacje dotyczące poziomu zużycia energii. Do sporządzenia tego dokumentu potrzeba więc obszernej dokumentacji, z którą musi się zapoznać uprawniona do tego osoba. Najczęściej obejmuje to:

 • projekt instalacji wodnej,

 • projekt architektoniczno-budowlany z opisem technicznym,

 • projekt klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (jeśli znajduje się w mieszkaniu),

 • dokumentację dotyczącą wbudowanego oświetlenia (wyłącznie w przypadku budynków użyteczności publicznej).

Oprócz nich trzeba także załączyć dokumentację ze szczegółowym opisem ewentualnych zmian, jeśli zostały one wprowadzone do projektu. Niezbędne jest również dostarczenie danych technicznych wszystkich urządzeń i systemów, które zostały zainstalowane w mieszkaniu, takich jak m.in. dodatkowy system ogrzewania, rekuperacji itp.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a ochrona środowiska naturalnego

Wystawienie certyfikatu energetycznego pozwala przede wszystkim świadomie podejść do zużycia energii w mieszkaniu. Dzięki niemu właściciel może dowiedzieć się, jakie kroki podjąć, aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Wpływa to korzystnie na jego wydatki, gdyż koszty energii nieustannie rosną. Świadectwo energetyczne budynku, a dokładniej działania podjęte dzięki niemu, wpływają także korzystnie na środowisko naturalne. Mniejsze zużycie energii przekłada się na poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji spalin i gazów cieplarnianych.

Ubezpieczenie mieszkania w bloku a świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny nie jest dokumentem potrzebnym do ubezpieczenia mieszkania. Taka polisa nie jest obowiązkowa, ale warto rozważyć jej zakup, gdyż daje komfort psychiczny i zabezpiecza finansowo np. w razie awarii. W razie różnych nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak pożar czy zalanie właściciel ubezpieczonej nieruchomości otrzyma stosowne odszkodowanie.

Ile kosztuje polisa mieszkania w bloku? Wysokość składki jest uzależniona od wielu czynników. Wpływają na nią m.in. powierzchnia, piętro, rodzaj zabezpieczeń czy zakres ubezpieczenia. Najwygodniejszym sposobem na znalezienie najtańszego ubezpieczenia jest skorzystanie z porównywarki. Dzięki niej szybko i bez wychodzenia z domu sprawdzisz, ile może kosztować ubezpieczenie Twojego mieszkania. Poniżej znajdziesz przykładową symulację takiej polisy.

Przykład: mieszkanie z 2020 roku o wartości 390 000 zł o powierzchni 50 m2 w Olsztynie usytuowane na parterze. Ubezpieczenie mieszkania obejmuje mury, elementy stałe oraz wyposażenie. Polisa chroni przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży oraz powodzi.

 • Europa Ubezpieczenia: 334,94 zł rocznie,

 • Proama: 396,00 zł rocznie,

 • Generali: 422,00 zł rocznie,

 • Uniqa: 449,00 zł rocznie,

 • Benefia: 514,00 zł rocznie.

Symulacja ważna na dzień 03.12.2023 roku, nie jest ofertą w rozumieniu KC (art. 71, art. 63).

Jak widzisz, roczne koszty ubezpieczenia nie są wysokie. Naprawa szkód wyrządzonych przez zdarzenia losowe czy kradzież może być zdecydowanie kosztowniejsza.

Bibliografia

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000697,

 • https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642,

 • https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej,

 • https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec/swiadectwa-energetyczne-budynkow-czyli-co-nas-czeka-z-koncem-kwietnia.

Podsumowanie:

 • Świadectwo energetyczne pozwala określić, ile energii zużywa budynek (lub lokale, które się w nim znajdują) podczas standardowego użytkowania.

 • Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej daje możliwość oszacowania, jakie koszty wiążą się z ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylowaniem pomieszczeń, a także ich oświetleniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

 • Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych na sprzedaż oraz wynajem.

 • Świadectwo energetyczne może sporządzić wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Listę podmiotów można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej.

 • Cena świadectwa energetycznego jest uzależniona od wielu czynników. Wystawienie tego dokumentu kosztuje od kilkuset do tysiąca złotych.

 • Właścicielom mieszkań, którzy nie przekażą najemcom lub kupującym tego dokumentu grozi grzywna w maksymalnej wysokości 5 000 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o świadectwo energetyczne mieszkania w bloku

 1. Czy obowiązek wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy także umów najmu zawartych przed 28 kwietnia 2023 roku?

  Polskie prawo nie działa wstecz, co oznacza, że obowiązek sporządzania tego dokumentu dotyczy wyłącznie umów zawartych po 28 kwietnia 2023 roku, gdy nowelizacja weszła w życie.

 2. W jakiej formie może być sporządzone świadectwo energetyczne?

  Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku może mieć tradycyjną formę papierową lub elektroniczną. W obu przypadkach musi mieć ono numer nadany w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej budynków, a także własnoręczny (lub elektroniczny) podpis osoby, która go sporządziła.

 3. Przez jaki czas jest ważny certyfikat energetyczny?

  Certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat. Jeśli w tym czasie zmienią się lokatorzy mieszkania, to nie zawsze będzie to wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego dokumentu. Jedyna sytuacja, gdy świadectwo energetyczne budynku przestanie być ważne, to przeprowadzenie remontu zmieniającego zużycie energii.

 4. Jak uzyskać dokumenty potrzebne do sporządzenia charakterystyki energetycznej?

  Zgodnie z przepisami prawa właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać ten dokument nieodpłatnie, a jeśli go nie sporządzono, to powinien okazać dokumentację techniczną budynku. Musi go dostarczyć właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Na podstawie dokumentacji można zamówić świadectwo konkretnego lokalu.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

maria

2024-02-27 17:33:54

Bardzo dobry artykul - super zrozumialy. Wiecej takich.