CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/wartosc-rynkowa-odtworzeniowa-i-rzeczywista-co-to-takiego Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista – co to takiego?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista – co to takiego?

Redakcja 11.12.2019
Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista – co to takiego?
Strona główna
/
Blog
/
Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista – co to takiego?
Jeśli chcesz mieć pewność, że za pożar czy zalanie otrzymasz świadczenie w pełni pokrywające szkodę, uważnie przeczytaj warunki polisy i dobierz właściwe sumy ubezpieczenia. Dzięki lekturze OWU unikniesz ewentualnego rozczarowania z powodu zbyt niskiej wypłaty odszkodowania.

W polisie mieszkaniowej kluczowe jest, aby ta sprawdziła się w potrzebie. Dlatego tak ważne będzie prawidłowe ustalenie sum ubezpieczenia. To ma spowodować, że odszkodowanie zrekompensuje szkody w 100%.

 

Jak wyliczyć właściwą sumę ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenie to maksymalna rekompensata, jaką uzyskamy, kiedy poniesiemy całkowite straty. Wylicza się ją osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych i niektórych rozszerzeń, np. OC w życiu prywatnym.

Podstawą do ustalenia SU jest realna wartość mienia. Jeśli więc nasze mieszkanie warte jest 300 000 zł, to taka też powinna być wskazana w umowie polisowej suma ubezpieczenia. W innym wypadku możemy być stratni – na skutek niedoubezpieczenia albo nadubezpieczenia.

 

Nadubezpieczenie polega na przeszacowaniu wartości mienia, co skutkuje wyższą składką ubezpieczeniową, nie dając nam w zamian żadnych wymiernych korzyści.

Przykład nadubezpieczenia:

Nasz dom jest wart 700 000 zł, ale ubezpieczyliśmy go na milion złotych. W skutek wybuchu gazu nieruchomość przestaje istnieć. Towarzystwo wypłaca nam tylko 700 000 zł, bo taka kwota jest rekompensatą adekwatną do poniesionych strat. W wyniku przeszacowania płaciliśmy zawyżoną składkę i nie uzyskaliśmy z tego tytułu żadnych profitów.

 

Niedoubezpieczenie to niedoszacowanie wartości mienia, które powoduje nieznaczne zmniejszenie składki, ale w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel pokryje tylko część naszych strat – do wskazanej w umowie SU.

Przykład niedoubezpieczenia:

Mieszkanie warte 500 000 zł ubezpieczyliśmy na 300 000 zł. Roczna składka zmalała o kilkadziesiąt złotych. Dochodzi do pożaru, który niszczy całą nieruchomość. Ubezpieczyciel wypłaca nam tylko 300 000 zł. „Zyskaliśmy” drobną sumę płacąc niższą składkę, straciliśmy 200 000 zł w skutek niedoubezpieczenia.

 

Jak ubezpieczyciel wycenia szkodę? Dowiesz się z OWU

Każdą umowę, którą podpisujemy, musimy najpierw przeczytać ze zrozumieniem. Nie inaczej jest w przypadku umowy polisowej, a w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Znajdziemy tam wiele istotnych zapisów, m. in.: definicje, karencje, wyłączenia i limity odpowiedzialności. Są tam też zapisane szczegółowe informacje na temat tego, według jakich przeliczników będzie nam wypłacane odszkodowanie.

W zależności od skali zniszczeń i przedmiotu ubezpieczenia, towarzystwa stosują 3 podstawowe wartości: rynkową, odtworzeniową i rzeczywistą.

 

Jak obliczyć wartość rynkową nieruchomości?

Ubezpieczyciele wykorzystują wartość rynkową przy ustalaniu sumy ubezpieczenia dla mieszkania.

Wartość rynkowa – charakterystyka

Sposób wyliczenia:

Mnożymy powierzchnię użytkową mieszkania przez cenę rynkową 1 m2.

Podczas szacunków należy wziąć pod uwagę ceny w danej miejscowości lub dzielnicy. Konieczne jest również uwzględnienie stanu technicznego nieruchomości oraz standardu wykończenia. Z racji szybkich zmian na rynku, cena mieszkania jest ustalana zawsze na dzień, w którym zawarta zostaje umowa.

Przykład:

Posiadamy mieszkanie, którego wartość przez lata zwiększyła się minimalnie. W dniu zakupu nieruchomość była warta 300 000 zł i na taką kwotę je ubezpieczyliśmy. W skutek dużych inwestycji w mieście ceny za m2 znacznie wzrosły i teraz nasze mieszkanie jest warte 350 000 zł. Odnawiając polisę powinniśmy więc zwiększyć SU do tej kwoty. W innym wypadku, jeśli dojdzie do straty całkowitej, z tytułu odszkodowania uzyskamy tylko 300 000 i będziemy stratni o 50 000 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak obliczyć wartość odtworzeniową nieruchomości?

Wartość odtworzeniową (wartość nową) stosuje się w sytuacjach, w których celem jest przywrócenie domu, elementów stałych lub wyposażenia do stanu nowego, ale nie ulepszonego w stosunku do stanu sprzed szkody. Robi się to albo przez naprawę, albo odkupienie.

Wartość odtworzeniowa – charakterystyka

Sposób wyliczenia:

  • NIERUCHOMOŚĆ: rekompensata odzwierciedlająca koszt naprawy lub odbudowy, z uwzględnieniem lokalnych cen za prace budowlane, remontowe i instalacyjne (ceny są zróżnicowane dla różnych regionów kraju)
  • ELEMENTY STAŁE: rekompensata odzwierciedlająca koszt zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu identycznej marki, o takich samych wymiarach, typie, itp.. Uwzględnia się też koszt montażu, demontażu i transportu
  • WYPOSAŻENIE: rekompensata odzwierciedlająca koszt zakupu, naprawy lub wytworzenia przedmiotu identycznej marki, o takich samych wymiarach, typie, itp.  

Przykład:

Jesteśmy właścicielami domku letniskowego nad jeziorem, który jest uwzględniony w polisie mieszkaniowej. Budynek ma już swoje lata. Jego stan techniczny jest dobry, ale nie idealny – przez lata poszczególne elementy konstrukcji się nieco zużyły. Burza uszkodziła dach i do środka dostało się trochę wody. Koszt doprowadzenia domku do stanu sprzed szkody to 2000 zł i właśnie taką sumę otrzymamy od ubezpieczyciela.

Dodatkowe informacje:

Wartość odtworzeniowa jest liczona dla przedmiotu ubezpieczenia do określonego wieku. Jeśli jest on starszy, niż ustalony pułap wiekowy, wówczas odszkodowanie oblicza się na podstawie wartości rzeczywistej. Towarzystwa indywidualnie określają ten limit.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Jak obliczyć wartość rzeczywistą nieruchomości?

Towarzystwa wykorzystują wartość rzeczywistą przy starszych przedmiotach ubezpieczenia, przy których widoczny jest pewien stopień zużycia.

Wartość rzeczywista – charakterystyka

Sposób wyliczenia:

Od wartości odtworzeniowej odejmuje się stopień zużycia technicznego.

Przykład:

Dom letniskowy, którego dach uległ zniszczeniu, przekroczył limit wiekowy obowiązujący u naszego ubezpieczyciela (miał ponad 10 lat). Pokrycie dachowe jeszcze przed zdarzeniem było w pewnym stopniu uszkodzone, a silny wiatr poczynił kolejne zniszczenia. Całkowity koszt naprawy dachu to 4000 zł. Ubezpieczyciel wypłaci nam tę kwotę pomniejszoną o 30%, bo na tyle wycenił zużycie techniczne, które było obecne przed zdarzeniem.

Dodatkowe informacje:

Wartość rzeczywista stosowana jest przy obliczaniu SU dla domu, elementów stałych, budynków gospodarczych, obiektów małej architektury, domu letniskowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Dobierając polisę mieszkaniową trzeba brać pod uwagę szereg czynników, w tym oczywiście odpowiednie wysokości sum ubezpieczenia. Kluczowy jest też zakres ochrony, ale nie możemy zapominać o cenie. Kompleksowe ubezpieczenie kosztuje nieco więcej, ale warto w nie zainwestować, żeby chronić swoje mienie w odpowiedni sposób. Nie chcąc przepłacać za taki sam lub zbliżony produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, którą uzyskamy w przypadku szkody całkowitej

2. Niedoubezpieczenie wynika z niedoszacowania, a nadubezpieczenie z przeszacowania wartości mienia

3. Towarzystwa stosują 3 wartości przy obliczaniu SU: rynkową, odtworzeniową i rzeczywistą

4. Do starszych i zużytych przedmiotów ubezpieczenia stosuje się wartość rzeczywistą, a limit wieku wynika z indywidualnych ustaleń danego towarzystwa  

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.