Trwa przygotowywanie oferty...
Może to zająć 15-30 sekund.

Trwa przekierowanie do bezpiecznych płatności PayU.
Proszę czekać...

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Czy ubezpieczenie domu trzeba wypowiedzieć?

Formalności związane z przerwaniem polisy

Data dodania: 09 lutego 2017
Data aktualizacji: 17 lipca 2019

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie nieruchomości to umowa na czas określony. W większości przypadków Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują wykupienie zakresu ochrony w pełnym cyklu, czyli na 12 miesięcy. Ale co zrobić w sytuacji, jeśli okaże się, że konkurencyjna firma ubezpieczeniowa proponuje więcej dodatków za identyczną stawkę? Czy można wypowiedzieć umowę?

Część właścicieli polisy mieszkaniowej zastanawia się na forach dyskusyjnych czy możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu, jeśli wpłacili pierwszą składkę, a z powodu znalezienia na rynku konkurencyjnej oferty chcą wycofać się z dotychczasowych zobowiązań wobec ubezpieczyciela.

Odpowiedź w dużej mierze zależy od zapisu znajdującego się w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie warunki rezygnacji z umowy czy raczej wygaśnięcia polisy powinny być jasno określone. Nie zawsze tak jednak jest – przynajmniej z dwóch powodów:

  • ubezpieczyciel nie przywiduje płatności za polisę w ratach, obowiązuje jedna składka ważna przez 365 dni,
  • ubezpieczyciel nie przewiduje rezygnacji z umowy, chyba że w terminie do 30 dni od podpisania polisy.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Rezygnacja z polisy - z wyprzedzeniem

Ostatni z analizowanych przypadków, czyli termin 30 dni to okres umowny, stosowany powszechnie także dla innego rodzaju ubezpieczeń, towarów i usług. Jeśli tak stanowią przepisy, należy poinformować ubezpieczyciela (pisemnie, ustnie w placówce lub telefonicznie) o zamiarze rezygnacji z dalszej ochrony.

Podobnie jest w przypadku umowy, której termin dobiega końca. Jeśli w warunkach polisy znajduje się zapis o automatycznym przedłużaniu ochrony, a ubezpieczony wyraził swoim podpisem zgodę, otrzyma wezwanie do opłacenia kolejnej składki, chyba że odpowiednio wcześniej powiadomi Towarzystwo o rezygnacji z polisy.

Wypowiedzieć umowę można też w innych szczególnych sytuacjach, np. przy sprzedaży domu. Jednak o tym, czy ubezpieczony otrzyma zwrot za niewykorzystaną składkę, decyduje ubezpieczyciel przekładając wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia mieszkania.

 

Rezygnacja z polisy - za porozumieniem stron

Czy w takim razie ubezpieczony stoi prawie zawsze na straconej pozycji? Niekoniecznie, bo wiele zależy od indywidualnych ustaleń z Towarzystwem. A nawet jeśli, to brak zwrotu niewykorzystanej składki nie będzie poważną finansową stratą, skoro polisa roczna kosztowała ok. 150 zł.

Porozumienie stron może być jedynym wyjściem, jeśli polisa mieszkaniowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy – taką możliwość dają Gothaer i Benefia: 

 

PROAMA (TU oferuje polisy mieszkaniowe na 12 miesięcy)

§ 95. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PROAMA nie poinformowała ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. W razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, rozwiązuje się ona z dniem otrzymania przez PROAMA oświadczenia Ubezpieczającego.

2. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się również: 1) z upływem okresu, na jaki była zawarta, 2) z dniem przeniesienia prawa własności wskazanego w umowie ubezpieczenia mienia na osobę trzecią,

 

BENEFIA (TU oferuje polisy mieszkaniowe na 12, 24  36 miesięcy)

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia § 66.

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

 

Nie wszystkie dokumenty Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawierają informacje o sposobach zrezygnowania z polisy, a jeśli już są, wydają się nie dość jasno sprecyzowane. Poniżej dwa przykładowe fragmenty z ofert polis mieszkaniowych dostępnych na polskim rynku.

Ale porozumienie stron jest dobrą wolą ubezpieczyciela, bo z drugiej strony jest on chroniony przepisami z dkumentu OWU - dostępym dla klienta jeszcze przed zawarciem umowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć lub od niej odstąpić tylko w określonych warunkach. Wystarczy tylko samodzielnie sporządzić druk wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania.

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Kiedy odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest możliwe?

Zgodnie z prawem umowa wygasa z chwilą zakończenia okresu ubezpieczenia – może to być rok, 3 lata lub weekend (jeśli taka opcja została wykupiona).

Gdy wciąż umowa ubezpieczenia obowiązuje, jej wypowiedzenie będzie możliwe, jeśli:

  • własność ubezpieczonej nieruchomości przejdzie na inną osobę,
  • w OWU znajdują się zapisy pozwalające na wypowiedzenie umowy w przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia,
  • w OWU znajdują się zapisy pozwalające na wypowiedzenie umowy po wypłacie odszkodowania (bądź odmowie wypłaty).

Prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Towarzystwu w dwóch sytuacjach:

  • zakład ubezpieczeń ponosił odpowiedzialność jeszcze przed opłaceniem składki, a ta nie została zapłacona w terminie,
  • doszło do ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie ryzyka, o którym ubezpieczyciel nie wiedział.

Ubezpieczający ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Gdy jest osobą fizyczną, ma na to 30 dni od daty zawarcia umowy, a gdy przedsiębiorcą - siedem dni. Odstąpienie nie zwalnia go jednak z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym była udzielana ochrona (art. 812 § 4 k.c.).

 

Porównaj ceny

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

 

Michał Ratajczak
Michał Ratajczak

Ekspert ubezpieczeń nieruchomości. Wcześniej zajmował się m.in. dziennikarstwem sportowym. W wolnym czasie przemierza szlaki rowerowe i piesze.

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

tatarow

2018-04-15 08:30:41

TUZ zawarl ze mna umowe 3-y letnia.Nie zaplacilam ostatniej raty obowiazujacej lipiec 2017r.-2018r.,wczoraj otrzymalam list windykacyjny do zaplaty bez zadnych poprzednich ponaglen,informacji z ich str.o zaplacie,czy jest to wporzadku? i konczaca sie umowa jest ostatecznym rozwiazaniem umowy.tatarow

Ola

2019-07-17 18:34:37

Czy przesłanie emaila z rezygnacją nie wystarczy do anulowania umowy o zawarcie polisy na ubezpieczenie nieruchomości?

Odpowiedź Redakcji

2019-07-18 09:52:40

To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, np. Generali prosi o zostawienie imienia i nazwiska z numerem telefonu, PZU dysponuje formularzem "Zgłoś zwrot składki", a Inter Polska zachęca do skorzystania z infolinii.