Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Gdzie można kupić ubezpieczenie nagrobka i ile to kosztuje?

Redakcja 31.01.2023
Gdzie można kupić ubezpieczenie nagrobka i ile to kosztuje?
Strona główna
/
Blog
/
Gdzie można kupić ubezpieczenie nagrobka i ile to kosztuje?
Ubezpieczenie nagrobka jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej oferowanym przez wybrane towarzystwa. Budowlę można chronić m. in. przed aktami wandalizmu, kradzieżą, powodzią, wichurami czy upadkiem drzew i masztów. Wyjaśniamy w szczegółach, jak ubezpieczyć nagrobek i kiedy dokładnie taka polisa zadziała.

Za najzwyklejszy granitowy nagrobek zapłacimy minimum 2000-3000 złotych. Jego wartość zwiększają dodatkowe elementy stałe, jak pomnik czy rzeźby. W niektórych towarzystwach możliwe jest też ubezpieczenie grobowców, czyli większych i automatycznie droższych budowli. Szkody na takim mieniu mogą powstać chociażby przez upadek drzew i gałęzi, powódź czy trzęsienie ziemi. Do tego trzeba doliczyć akty wandalizmu i kradzieże, które niestety na cmentarzach zdarzają się dość często. W takich okolicznościach ubezpieczenie nagrobka wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, szczególnie że można to zrobić w ramach posiadanej polisy mieszkaniowej i to za stosunkowo niewielkie pieniądze.

 

Czym jest nagrobek w polisie mieszkaniowej?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), najczęściej na samym początku tego dokumentu, znajduje się dział z definicjami. Sprawdziliśmy, jak poszczególne towarzystwa interpretują pojęcie nagrobka.

Inter Polska definiuje nagrobek jako: budowlę naziemną posiadającą tablicę, rzeźbę nagrobną lub inne przytwierdzone na stałe elementy; która to budowla znajduje się na cmentarzu (wyznaniowym lub komunalnym), a jej obecność tam jest zgłoszona podmiotowi zarządzającemu tym cmentarzem.

W definicjach PZU i Warty dodatkowo znajdziemy informację o przeznaczeniu nagrobka – budowla przeznaczona do pochówku. Bardziej istotne jest natomiast to, że obaj ubezpieczyciele za nagrobek uznają także grobowiec (dosłownie „grobowiec z dostępnym wnętrzem”).

Zdarzają się polisy, gdzie próżno szukać definicji nagrobka. W takiej sytuacji albo dane towarzystwo w ogóle nie ubezpiecza takich budowli, albo nie widzi potrzebny definiowania oczywistego pojęcia – przyjmuje się wówczas intuicyjną, potoczną i powszechnie akceptowaną definicję. W razie wątpliwości kwestię tę można rozstrzygnąć kontaktując się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

 

Gdzie ubezpieczyć nagrobek?

Wiele towarzystw oferuje ubezpieczenie nagrobka z polisy mieszkaniowej, ale każda z tych ofert jest nieco inna. Przeanalizowaliśmy nieco bliżej 8 różnych opcji takiego ubezpieczenia, zwracając uwagę na ich cechy charakterystyczne.

Ubezpieczenie nagrobka PZU

W PZU nagrobek można ubezpieczyć w opcji uniwersalnej i w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks). W pierwszym przypadku zakres ochrony obejmuje:

 • 15 zdarzeń losowych,
 • kradzież stałych elementów,
 • dewastację,
 • akcję ratowniczą.

Ubezpieczenie All Risks uwzględnia wszystkie wymienione ryzyka, a także kilka mniej oczywistych zdarzeń, jak szkody powstałe przez firmę kamieniarską działającą przy sąsiadującym grobie czy zniszczenia powstałe w skutek działania dzikich zwierząt (przy założeniu, że cmentarz nie jest ogrodzony).

Ubezpieczenie nagrobka Warta

Warta oferuje ubezpieczenie nagrobka tylko w jednej wersji. Polisa od tego towarzystwa uwzględnia dość typowe dla polis mieszkaniowych zdarzenia, konkretnie:

 • pożar,
 • powódź,
 • silny wiatr,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie samochodu,
 • upadek drzew lub masztów,
 • upadek samolotu,
 • dewastację,
 • kradzież z włamaniem.

Odnotujmy, że w Warcie górny limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku wynosi 20 000 zł. Jeśli więc szkoda przekroczy ten pułap, czyli wyniesie np. 30 000 zł, towarzystwo pokryje ją tylko do kwoty 20 000 zł.

Ubezpieczenie nagrobka Allianz

W Allianz ubezpieczenie nagrobka może obejmować wyłącznie zdarzenia losowe, a więc w zakresie ochrony nie znajdziemy ani kradzieży, ani dewastacji/wandalizmu. Towarzystwo oferuje ochronę tylko przed następującymi ryzykami:

 • pożar,
 • eksplozja,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek samolotu,
 • silny wiatr,
 • deszcz i grad,
 • lód i śnieg,
 • uderzenie samochodu,
 • powódź (o ile podstawowa nieruchomość, czyli dom lub mieszkanie, również są chronione przed tym zdarzeniem).

Podobnie jak w Warcie, tutaj również występuje limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku – to 20 000 zł. Wysokość odszkodowania za zniszczenie nagrobka towarzystwo ustala w oparciu o jego wartość rzeczywistą.

Ubezpieczenie nagrobka Wiener

W Wiener nagrobek może być ubezpieczony od tych samych ryzyk, co podstawowa nieruchomość, czyli dom lub mieszkanie. Wyjątkiem jest ochrona przed powodzią – wymaga ona dokupienia odpowiedniego rozszerzenia.

Wiener dla szkód na nagrobku stosuje franszyzę redukcyjną, która wynosi 150 zł. Oznacza to, że jeśli zniszczenia zostaną wycenione na kwotę mniejsza lub równą 150 zł, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania.

Towarzystwo z ochrony wyłącza zabytkowe nagrobki, a także szkody o charakterze estetycznym. Odszkodowanie nie zostanie przyznane również w momencie, w którym na nagrobek upadnie chore lub martwe drzewo, jeśli to ubezpieczony był odpowiedzialny za to drzewo.

Ubezpieczenie nagrobka HDI

W HDI ubezpieczenie nagrobka może obejmować:

 • huragan,
 • upadek drzew i masztów,
 • powódź,
 • uderzenie samochodu,
 • trzęsienie ziemi,
 • kradzież zwykłą,
 • dewastację.

Również HDI dla nagrobka stosuje limit odpowiedzialności na poziomie 20 000 zł. Towarzystwo nie respektuje jednorazowych uszkodzeń, jeśli ich wartość jest mniejsza lub równa kwocie 100 zł.

Ubezpieczenie nagrobka Inter Polska

W Inter Polska zakres ochrony dla nagrobka może zawierać całkiem pokaźną listę zdarzeń. Znajdziemy na niej:

 • pożar,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • uderzenie pojazdu lądowego,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • falę uderzeniową,
 • dewastację,
 • upadek drzew i masztów,
 • kradzież zwykłą.

Inter Polska stosuje franszyzę redukcyjną w postaci 150 zł. Towarzystwo nie ubezpiecza zabytkowych nagrobków oraz nie rekompensuje szkód w postaci graffiti.

Ubezpieczenie nagrobka Uniqa

Uniqa nie ubezpiecza nagrobków na wypadek kradzieży. Zakres ochrony obejmuje tutaj 16 ryzyk:

 • pożar,
 • wybuch,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan,
 • upadek samolotu,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawinę,
 • śnieg,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • powódź,
 • uderzenie samochodu,
 • osuwanie się ziemi,
 • upadek przedmiotów,
 • wandalizm.

Ubezpieczenie nagrobka TUW

Również TUW umożliwia ochronę nagrobka przed 16 ryzykami, wśród których nie ma jednak ryzyk kradzieżowych. Znajdują się tam natomiast:

 • deszcz nawalny,
 • dewastacja,
 • fala ponaddźwiękowa,
 • grad,
 • lawina,
 • powódź,
 • pożar,
 • silny wiatr,
 • śnieg i lód,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie samochodu,
 • upadek drzew i masztów,
 • upadek samolotu,
 • wybuch,
 • zalanie.

Towarzystwo stosuje limit odpowiedzialności dla szkód na nagrobku w wysokości 15 000 zł, czyli najniższy spośród wszystkich rozpatrywanych tutaj ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie nagrobka z polisy mieszkaniowej – porównanie ofert

TU

Cechy charakterystyczne ubezpieczenia

PZU

 • dostępny wariant All Risks
 • ubezpieczenie od kradzieży stałych elementów

Warta

 • ubezpieczenie od kradzieży
 • limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku – 20 000 zł

Allianz

 • ubezpieczenie od powodzi
 • limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku – 20 000 zł

Wiener

 • franszyza redukcyjna na poziomie 150 zł
 • ubezpieczenie od powodzi za dodatkową dopłatą

HDI

 • limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku – 20 000 zł
 • wyłączone szkody poniżej 100 zł

Inter Polska

 • franszyza redukcyjna na poziomie 150 zł
 • wyłączone szkody w postaci graffiti

Uniqa

 • ubezpieczenie od 16 zdarzeń
 • brak możliwości ubezpieczenia od kradzieży

TUW

 • ubezpieczenie od dewastacji
 • limit odpowiedzialności za szkody na nagrobku – 15 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Kiedy ubezpieczenie chroni nagrobek?

Ubezpieczenie nagrobka nie występuje jako pojedyncza polisa. Dostępne jest w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Nie wchodzi jednak w zakres podstawowej wersji polisy – funkcjonuje jako dodatek do niej.

Ubezpieczenie nagrobka, w ramach ubezpieczenia mieszkania, może chronić go na wypadek:

 • upadku drzew i masztów,
 • upadku statku powietrznego,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • uderzenia pioruna,
 • powodzi,
 • porywistego wiatru,
 • wandalizmu i dewastacji,
 • kradzieży z włamaniem (włamanie na teren cmentarza),
 • kradzieży zwykłej.

Warto pamiętać, że w każdej polisie istnieją sytuacje, w których nie otrzymamy odszkodowania, pomimo regularnie opłacanych składek – tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Spis tych sytuacji znajduje się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Jeśli do polisy mieszkaniowej włączymy dodatkową budowlę, np. nagrobek, to automatycznie będzie ona chroniona od tych samych zdarzeń, co pozostałe mienie uwzględnione w polisie. Wyjątkiem są tzw. szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności, których listę znajdziemy w OWU polisy.

Jeśli ubezpieczyliśmy nagrobek od powodzi, musimy mieć na uwadze, że akurat na to ryzyko najczęściej obowiązuje karencja, która może trwać od 14 do 31 dni, w zależności od wybranego przez nas towarzystwa. To ograniczenie przestaje obowiązywać, jeśli przedłużamy polisę u tego samego ubezpieczyciela.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka działa tak długo, jak polisa mieszkaniowa, której to ubezpieczenie jest rozszerzeniem – najczęściej jest to 12 miesięcy. Roczny koszt takiego produktu może być bardzo różny, ponieważ zależy głównie od wartości podstawowej nieruchomości i dodatkowego mienia, a także od wybranego zakresu ochrony. Im droższy majątek chcemy objąć ochroną i im szersza ma to być ochrona, tym wyższą składkę przyjdzie nam opłacić.

Minimalny koszt polisy mieszkaniowej to około 100 zł, najczęściej jednak kwota ta jest nieco wyższa między 200 a 400 zł w skali roku.

Włączenie w polisę mieszkaniową ochrony nagrobka nie powinno podwyższyć składki w sposób istotny, ponieważ wartość takiej budowli to niewielki procent wartości całego majątku, w którym mieści się przecież dom lub mieszkanie (mury, elementy stałe, ruchomości domowe). Przykładowo, nagrobek może być wart 10 000 zł, a wyposażony dom 750 000 zł. Dlatego też cena polisy tylko w minimalnym stopniu zależy od ceny nagrobka.

Współcześnie koszty ubezpieczenia dla każdej nieruchomości można obliczyć samodzielnie, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki temu prostemu i darmowemu narzędziu w dosłownie kilka minut można zestawić ze sobą aktualne oferty cenowe takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Inter Polska, Link4, Benefia, Wiener, mtu24.pl czy TU Europa. Z poziomu kalkulatora można też dokonać zakupu wybranej polisy i to bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Dodajmy, że dzięki porównaniu ofert większej liczby ubezpieczycieli można zaoszczędzić na polisie nawet kilkaset złotych w skali roku.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu nagrobka

Spis sytuacji wyłączonych z zakresu ochrony jest różny u poszczególnych ubezpieczycieli. Istnieją jednak wyłączenia odpowiedzialności, które się powtarzają.

Raczej nie uda nam się ubezpieczyć nagrobka na wypadek:

 • usuwania i zapadania się ziemi;
 • uszkodzeń będących skutkiem naturalnego starzenia się materiałów;
 • zabrudzenia, np. woskiem;
 • działania dymu i sadzy;
 • szkód spowodowanych przez zarząd cmentarza,
 • szkód spowodowanych przez kamieniarzy;
 • szkód spowodowanych przez firmy pogrzebowe.

Ubezpieczenie nagrobka nie uwzględnia także elementów dekoracyjnych, które nie są do niego trwale przymocowane, tj: rośliny doniczkowe, wieńce, znicze itp.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie nagrobka z polisy mieszkaniowej wymaga wykupienia odpowiedniego rozszerzenia

2. Nagrobek można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, kradzieży i wandalizmu/dewastacji

3. Z ochrony najczęściej wyłączone są szkody powstałe w skutek zapadania i osuwania się ziemi

4. Jeśli szkodę spowoduje kamieniarz, zarząd cmentarza lub firma pogrzebowa, odpowiedzialność finansowa leży po stronie tych podmiotów

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nagrobka

 1. Na jaką kwotę najlepiej ubezpieczyć nagrobek?

  Nagrobek najlepiej ubezpieczyć na kwotę, która precyzyjnie odzwierciedla jego aktualną wartość. Jeśli zadeklarujemy większą kwotę, przepłacimy za polisę, jeśli mniejszą, możemy mieć problem z pełnym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

 2. Czy ubezpieczę nagrobek znajdujący się poza granicami Polski?

  Towarzystwa działające na obszarze Polski niechętnie ubezpieczają budowle i inne obiekty znajdujące się poza granicami kraju, tak więc wykupienie polisy dla nagrobka w innym państwie jest raczej niemożliwe, o ile nie skorzystamy z usług lokalnego ubezpieczyciela.

 3. Czy mogę ubezpieczyć nagrobek na kilka miesięcy?

  Ubezpieczenie nagrobka z polisy mieszkaniowej na kilka miesięcy jest raczej trudne, ponieważ nieruchomości ubezpiecza się najczęściej na rok, czasem na 2-3 lata, a towarzystwa niechętnie oferują polisy na krócej niż pół roku.

 4. Ile nagrobków można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

  W OWU polisy mieszkaniowej rzadko kiedy podana jest maksymalna liczba nagrobków, które można włączyć w polisę. Przy braku takiej informacji można śmiało założyć, że limit ilościowy nie istnieje, jednak zawsze lepiej dopytać w towarzystwie, czy faktycznie tak jest.

 5. Jakie inne budowle ubezpieczę z polisy mieszkaniowej?

  Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć licznych zabudowań znajdujących się na przydomowej posesji, m. in.: garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, budowli małej architektury czy wiat śmietnikowych. Ponadto, w polisie mieszkaniowej można uwzględnić również dom letniskowy.

 6. Czy z polisy mieszkaniowej ubezpieczę zabytkowy nagrobek?

  Dzieła sztuki i przedmioty zabytkowe często trzeba ubezpieczyć na indywidualnych zasadach, do czego potrzebna jest wycena przeprowadzona przez rzeczoznawcę. Jeśli więc chcemy włączyć w polisę mieszkaniową zabytkowy nagrobek lub grobowiec, musimy dopytać o taką możliwość u ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa, jak np. Inter Polska, z góry wyłączają taką możliwość.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Anna Juskowiak

2022-02-26 16:03:40

Proszę o kontakt 603276552