Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)

Redakcja 25.04.2023
Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)
Ubezpieczenie All Risk to szeroka ochrona finansowa dla Ciebie i współlokatorów domu. To wariant polisy mieszkaniowej, który ma szeroki zakres, większe limity, a także zapewnia ochronę na wypadek nietypowych zdarzeń. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć nieruchomość od wszystkich ryzyk i to na dogodnych warunkach.

Co zrobić, żeby polisa gwarantowała uzyskanie świadczenia za szkodę? To proste, wystarczy maksymalnie rozszerzyć zakres przez wykupienie jak największej liczby umów dodatkowych. Taka metoda oznacza jednak wysoką składkę, dlatego najlepsze będzie rozwiązanie umiarkowane, czyli formuła All Risk.

 

Co oznacza ubezpieczenie All Risk?

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk) to jeden z dwóch podstawowych wariantów polisy mieszkaniowej (drugim jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych). Najprościej mówiąc, ta formuła zakłada, że nieruchomość zostaje objęta ochroną przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych, które są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w dziale wyłączeń odpowiedzialności. All Risks zabezpiecza więc finansowo też przed ryzykami, których nie da się przewidzieć, czyli mniej oczywistymi sytuacjami, które mogą narazić nas na straty finansowe.

Nierzadko zdarza się tak, że w ramach jednego towarzystwa niektóre zdarzenia lub możliwość objęcia ochroną dodatkowego mienia możliwe są tylko w wariancie All Risk – ubezpieczenie od zdarzeń losowych nie posiada takich rozszerzeń.

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich nie jest tak powszechnie dostępne, jak polisa od ryzyk nazwanych, jednak nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem towarzystwa mającego taki produkt w swojej ofercie.

 

Ryzyka nazwane a ryzyka wszystkie - jaka różnica?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (nazywane także All Risk lub All Risks) chroni finansowo od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Czy jest jakieś „oprócz”? Tak, to najczęściej wyłączenia odpowiedzialności, ale i ograniczenia od razu zastrzeżone w dziale All Risk znajdującym się w dokumencie OWU.

W opozycji do All Risk są ryzyka nazwane. Są one wymienione z nazwy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a przez to polisa w takim wymiarze charakteryzuje się węższym zakresem. Ryzyka nazwane i wszystkie ryzyka dotyczą murów, elementów stałych i wyposażenia, ale różnią się między sobą przedmiotem ubezpieczenia, zakresem i limitami odpowiedzialności.

PRZYKŁAD
Towarzystwo ubezpieczeń Proama stosuje wymóg dostarczenia listy ruchomości z podaniem ich typu, marki i ceny, jeśli jednostkowa wartość mienia ruchomego przekracza 5000 zł, a ubezpieczony zdecydował się na polisę od ryzyk nazwanych. W formule All Risk takiego wymogu nie ma.

Ubezpieczenie All Risk w praktyce

Wiele towarzystw ma w ofercie ubezpieczenie All Risks, ale za każdym razem ma ono nieco inny charakter. Różnice są widoczne na wielu poziomach, począwszy od zakresu ochrony, przez limity odpowiedzialności, po wysokość składki. Sprawdź, czym wyróżniają się polisy mieszkaniowe od ryzyk wszystkich w siedmiu przykładowych towarzystwach.

 

Benefia ubezpieczenie All Risks

W ubezpieczeniu Benefia Rodzina III wariant All Risks wyróżnia się ochroną rzeczy osobistych gości oraz przedmiotów wypożyczonych (czasowo użytkowanych) przed ubezpieczonego. W zakresie mieszczą się m. in.: stłuczenie przedmiotów szklanych oraz zniszczenia spowodowane przez zwierzęta (poza zwierzętami domowymi, kretami, nornicami, owadami oraz zwierzętami hodowanymi w celach komercyjnych).

 

Inter Polska ubezpieczenie All Risks

Kupując polisę Inter Lokum w wariancie od ryzyk wszystkich możesz zabezpieczyć się finansowo na wypadek rażącego niedbalstwa, którego przyczyną jest pożar. Chodzi tutaj o następujące sytuacje:

 • pozostawienie włączonych: żelazka, prostownicy, lokówki, suszarki do włosów, grzejnika, termowentylatora, kuchenki elektrycznej, tostera, frytkownicy, grilla elektrycznego;
 • pozostawienie naczyń z wodą na kuchence;
 • pozostawienie niewygaszonego kominka z zamkniętym paleniskiem.

Ponadto, taką polisę można rozszerzyć m. in. o: ubezpieczenie roślinności ozdobnej, nagrobka, bagażu, torby medycznej, domu letniskowego czy o ochronę finansową na wypadek agresji pacjenta.

 

Link4 ubezpieczenie All Risks

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie All Risks w Link4, będziesz chroniony m. in. przed szkodami powstałymi w skutek działania dzikich zwierząt oraz graffiti. W omawianym wariancie towarzystwo stosuje również podwyższone limity odpowiedzialności przy wielu ryzykach.

 

Generali ubezpieczenie All Risks

W Generali ubezpieczenie od ryzyk wszystkich obejmuje m. in. ochronę rzeczy osobistych gości oraz mienia biurowego przeznaczonego do działalności gospodarczej. Polisa zabezpiecza finansowo m. in. przed graffiti oraz szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta niedomowe (z wyłączeniem kretów, ptaków oraz owadów). Podstawowy zakres ochrony dla All Risks zawiera również stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie, ochronę drzew i krzewów na posesji (w ramach ochrony ruchomości) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) psa i kota.

 

Proama ubezpieczenie All Risks

Polisa Proama Dom w opcji All Risks zabezpiecza finansowo m. in. przed szkodami spowodowanymi przez niedomowe zwierzęta (wyłączone ptaki, owady i krety). W podstawowym zakresie ochrony znajdują się tutaj chociażby stłuczenie przedmiotów szklanych czy przepięcie. Polisa zawiera również unikatowy dodatek w postaci ubezpieczenia NNW kota.

 

TU Europa ubezpieczenie All Risks

W TU Europa wariant All Risks zapewnia ochronę finansową na wypadek wyłudzenie gotówki lub biżuterii (limit: 10% SU ruchomości domowych, maksymalnie 10 000 zł). Taka polisa może również chronić stałe elementy przydomowego garażu, zarówno przed kradzieżą, jak i zdarzeniami losowymi. Towarzystwo dla wariantu All Risks ma też wyraźnie podwyższone limity odpowiedzialności przy licznych zdarzeniach i dla różnego rodzaju mienia.

 

Wiener ubezpieczenie All Risks

Wykupując ubezpieczenie All Risks w Wiener możesz liczyć na rekompensatę za psa lub kota, który stracił życie w wypadku komunikacyjnym (limit: 500 zł). Taka polisa pozwoli też ubezpieczyć meble ogrodowe na wypadek kradzieży, a także zapewni odszkodowanie za szkody powstałe w skutek działania dzikich zwierząt, poza kretami, ptakami i owadami. Wiener w wariancie All Risks zapewnia też dużo wyższej limity odpowiedzialności przy licznych zdarzeniach.

Ubezpieczenie All Risks w wybranych towarzystwach

TU

Szczegóły

Benefia

 • ubezpieczenie rzeczy osobistych gości oraz wypożyczonych (czasowo użytkowanych) przedmiotów;
 • w zakresie m. in.: stłuczenie przedmiotów szklanych, szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż domowe.

Inter Polska

 • ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa, którego skutkiem był pożar;
 • możliwe rozszerzenia to m. in.: roślinność ozdobna, bagaż, nagrobek, dom letniskowy, torba medyczna, ochrona na wypadek agresji pacjenta.

Link4

 • uwzględnia m. in. szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta oraz graffiti.

Generali

 • ubezpieczenie rzeczy osobistych gości;
 • ochrona biurowych przedmiotów wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • w podstawie uwzględnia graffiti, ochronę przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta niedomowe, drzewa i krzewy na posesji, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • ubezpieczenie NNW psa i kota.

Proama

 • ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta niedomowe;
 • w podstawie przepięcie i stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • ubezpieczenie NNW kota.

TU Europa

 • w zakresie wyłudzenie gotówki oraz biżuterii;
 • ochrona stałych elementów garażu przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą.

Wiener

 • ubezpieczenie kota i psa przed wypadkiem komunikacyjnym;
 • ochrona przed  szkodami spowodowanymi przez niedomowe zwierzęta;
 • ubezpieczenie od kradzieży mebli ogrodowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie All Risk domu i mieszkania?

Obliczyliśmy, jaka jest różnica cenowa pomiędzy polisą od ryzyk nazwanych i polisą od ryzyk wszystkich. Pod uwagę wzięliśmy nieruchomość o konkretnych parametrach: 120- metrowy dom wolnostojący, który jest wart 500 000 zł (mury i elementy stałe)  i posiada wyposażenie za 30 000 zł (ruchomości domowe).

Średni koszt ubezpieczenia opisanej nieruchomości od ryzyk nazwanych to 461 zł (oferty od 330 zł do 684 zł). W wariancie All Risks taka polisa kosztuje z kolei średnio 708 zł (oferty od 460 zł do 864 zł). Różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami wynosi 247 zł, co oznacza, że tyle średnio trzeba dopłacić za ubezpieczenie All Risks. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy, a poszczególne oferty różnią się od siebie w sposób minimalny, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Dopłacając około 247 zł rocznie możesz uzyskać dodatkową ochronę przed nagłymi i niespodziewanymi zdarzeniami, dostęp do unikatowych ryzyk, a także wyraźnie wyższe limity odpowiedzialności. Daje to, z je jednej strony większe realne poczucie bezpieczeństwa, z drugiej zaś daje możliwość lepszego dopasowania polisy do indywidualnych potrzeb. All Risks wydaje się więc warte swojej ceny, chociaż oczywiście zawsze powinieneś sprawdzić, które towarzystwo zaoferuje ci taki produkt w najlepszej lub po prostu atrakcyjnej cenie, która nie przełoży się jednak za zawężony zakres ochrony

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Licząc składkę dla domu wzięliśmy pod uwagę 120-metrowy budynek znajdujący się również Poznaniu, którego wartość rynkowa to 800 000 zł. Tutaj również przyjęliśmy podstawowy wariant polisy All Risks (tylko mury i elementy stałe nieruchomości).

Stawki dla takiej nieruchomości rozpoczynają się od 616 zł, a kończą na 865 zł. Średni koszt to z kolei 732 zł.

Różnica pomiędzy kosztem ubezpieczenia All Risks dla domu i mieszkania jest wyraźna, a wynika głównie z wartości rynkowych tych nieruchomości oraz ich metrażu. To standard w ubezpieczeniach, że za ochronę większego i droższego lokalu płaci się więcej. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami, zarówno dla domu, jak i mieszkania. Każde towarzystwo ma nieco inną stawkę cenową, ale też oferuje inne dodatki, takie jak dewastacja, Home Asistance, stłuczenie przedmiotów szklanych czy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich i od ryzyk nazwanych – porównanie

TU

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich

Różnica

Benefia

330 zł

460 zł

130 zł

Europa Ubezpieczenia

336 zł

478 zł

142 zł

Inter Polska

421 zł

600 zł

179 zł

Generali

474 zł

860 zł

386 zł

Link4

490 zł

807 zł

317 zł

Proama

493 zł

885 zł

392 zł

Wiener

684 zł

864 zł

180

Średnio:

461 zł

708 zł

247 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 21.04.2023 r.)

 

Kiedy ubezpieczenie All Risk nie działa?

Co do zasady, ubezpieczenie od ryzyk wszystkich ma mniej ograniczeń, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, chociaż oczywiście zawsze trzeba to rozpatrywać na konkretnych przykładach.

Kilka standardowych sytuacji, w których praktycznie żadne ubezpieczenie, w tym wariant All Risks, nie zadziała:

 • szkody wyrządzone celowo przez ubezpieczonego lub domowników;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych, np. przeglądu kominiarskiego lub kontroli poszczególnych instalacji;
 • szkody górnicze w rozumieniu odpowiednich przepisów;
 • część szkód, za które odpowiada osoba trzecia, np. kiedy sąsiad zaleje nasze mieszkanie;
 • szkody powodziowe powstałe w trakcie trwania karencji – to ryzyko najczęściej jest objęte 14-30 dniową karencją;
 • z ochrony wyłączone są budynki do rozbiórki, pustostany czy lokale bez zgody na zamieszkanie;
 • ochronie nie podlegają budowle na posesji, które nie są na trwałe związane z gruntem.

Ogólnie lista wyłączeń odpowiedzialności zamieszczona w OWU polisy to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce się ubezpieczyć. Przy wariancie All Risks zapoznanie się z tymi zapisami jest szczególnie ważne.

 

Jakie korzyści ubezpieczenia All Risk?

Ubezpieczenie All Risks to najszerszy zakres ochrony dostępny w ramach danego towarzystwa, w którym mieszczą się również zdarzenia niemożliwe do przewidzenia i niezdefiniowane. Często znajdziemy tutaj ryzyka, które nie są dostępne w żadnej polisie od ryzyk nazwanych. All Risks to także większe limity odpowiedzialności. Tego typy polisy są też prostsze z analizie z racji swojej struktury, co ułatwia podjęcie wyboru co do zakupu.

Co ważne, w ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich procedura ubiegania się o odszkodowanie jest łatwiejsza. Osoba ubezpieczona jedynie zgłasza szkodę, a „ciężar dowodu” jest po stronie ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że jeśli pojawią się jakieś wątpliwości odnośnie zasadności roszczenia, to towarzystwo musi wykazać, że nie odpowiada za stratę powstałą w tych konkretnych okolicznościach – powinno on wskazać konkretny punkt w wyłączeniach odpowiedzialności, który udowadnia jego tezę.

 

Gdzie kupić polisę mieszkaniową All Risk?

Ubezpieczenie nieruchomości w formule All Risks to popularny produkt, który znajdziesz w ofercie większości towarzystw. Możesz go kupić online, zaoszczędzając w ten sposób i czas, i sporo pieniędzy, nawet do kilkuset złotych w skali roku. Żeby jednak znaleźć polisę All Risks w dobrej cenie i z atrakcyjnym zakresem ochrony, musisz porównać ze sobą większą liczbę ofert. W tym pomorze ci kalkulator ubezpieczeń.

Kalkulator ubezpieczeń jest narzędziem darmowym i dostępnym online. Za jego pomocą obliczysz składki dla nieruchomości o konkretnych parametrach. Wystarczy tylko wprowadzić do systemu kilka podstawowych informacji o domu lub mieszkaniu, które zamierzasz objąć ochroną oraz o szczegółach interesującej cię ochrony, czyli jej zakresie. W kalkulatorze znajdziesz oferty od czołowych ubezpieczycieli, m. in. od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz. Po wybraniu interesującej cię propozycji możesz od razu przejść do zakupu i nawet od następnego dnia roboczego posiadać ważną polisę mieszkaniową. Porównanie ofert i zakupy powinny ci zająć dosłownie kilka minut.

To warto wiedzieć

1. Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks/All Risk)

2. Ubezpieczenie All Risks chroni dodatkowo przed nieprzewidzianymi i nagłymi zdarzeniami, które nie znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności

3. Polisy od ryzyk wszystkich często posiadają unikatowe dodatki oraz wyższe limity odpowiedzialności

4. Co do zasady, ubezpieczenia All Risks są nieco droższe, o około 150-400 zł w skali roku

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

 1. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez graffiti?

  Część polis w wariancie All Risks obejmuje graffiti, nie jest to jednak żelazna reguła – każdy ubezpieczyciel nieco inaczej konstruuje zakres ochrony. Przykładowo, to zdarzenie znajdziemy w podstawowym ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich w Generali.

 2. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez pozostawiony bez dozoru kominek?

  Wszystko zależy od szczegółowych okoliczności danego zdarzenia, np. od tego, czy do szkody doszło mimo zrobionego terminowo przeglądu kominiarskiego czy też przegląd ten się nie odbył. W niektórych polisach All Risks uwzględnione jest rażące niedbalstwo, co sprawia, że zniszczenia powstałe w skutek pozostawienia kominka bez nadzoru mogą zostać uznane przez towarzystwo.

 3. Czy kradzież bez włamania to też ryzyka wszystkie?

  Kradzież bez włamania to albo kradzież zwykła, albo rabunek. Pierwszy wariant zakłada, że złodziej nie pozostawił żadnych wyraźnych śladów swojej obecności w miejscu ubezpieczenia. Rabunek ma z kolei miejsce poza miejscem ubezpieczenia, np. na ulicy, i jest połączony z użyciem lub groźbą użycia siły. Oba wymienione ryzyka bywają dostępne w ramach ubezpieczenia od ryzyka wszystkich, najczęściej jako rozszerzenia.

 4. Czy wariant All Risks może dotyczyć mienia znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia?

  All Risks może obejmować szkody poza miejscem ubezpieczenia w kilku sytuacjach, np. podczas rabunku czy szkód na bagażu podróżnym. Taka polisa może też obejmować nieruchomości znajdujące się poza podstawowym miejscem ubezpieczenia, np. domek letniskowy czy nagrobek.

 5. Czy ubezpieczenie od ryzyk wszystkich chroni też zwierzęta domowe?

  Psy i koty oraz inne zwierzęta domowe typu gryzonie, żółwie czy ptaki są przez towarzystwa traktowane jak ruchomości domowe. Jeśli więc polisa uwzględnia mienie ruchome, to automatycznie chroni też naszych pupili. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich.

 6. Czym się rożni All Risks od ryzyk nazwanych?

  Ubezpieczenie w wariancie All Risks chroni przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych figurujących w dziale wyłączeń odpowiedzialności w OWU. Zabezpiecza więc finansowo również przed nagłymi sytuacjami, których nie da się przewidzieć. Ponadto, są tutaj wyższe limity odpowiedzialności oraz często unikatowe dodatki.

 7. Co w nieruchomości może być chronione w formule All Risks?

  W pierwszej kolejności, od ryzyk wszystkich można ubezpieczyć: mieszkanie, dom lub dom w budowie. Ponadto ochrona może uwzględniać: elementy stałe, ruchomości domowe, liczne zabudowania na posesji i częściowo poza nią (dom letniskowy i nagrobek), przedmioty specjalne czy mienie do działalności gospodarczej.

 8. Jakie są limity odpowiedzialności w All Risks?

  Praktycznie zawsze limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich są wyższe, niż w przypadku polisy od ryzyk nazwanych. To, jak duża jest to różnica, zależy już jednak od indywidualnej polityki towarzystw ubezpieczeniowych.

 9. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić zakres ochrony z ryzyk nazwanych na ryzyka wszystkie?

  Jest to raczej niemożliwe. Wyjątkiem jest pierwszych 30 dni obowiązywania polisy, kiedy można ją rozwiązać i podpisać nową umowę na innych warunkach. Zmiana wariantu ubezpieczenia na All Risks jest też oczywiście możliwa przy przedłużaniu umowy na kolejny rok lub lata.

 10. Jakie są zalety ubezpieczenia All Risks?

  Ubezpieczenie All Risks zapewnia dodatkową ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami (nie wymienionymi z nazwy) oraz ma często większe limity odpowiedzialności dla licznych zdarzeń oraz rodzajów mienia. Ponadto, często dostępne są tutaj ryzyka, których nie można wykupić w ramach polisy od ryzyk nazwanych.

 11. Gdzie można kupić ubezpieczenie All Risks?

  Ubezpieczenia All Risks są oferowane przez liczne towarzystwa, ale nie przez wszystkie. Taką polisę najprościej kupić za pośrednictwem Internetu, np. poprzez porównywarkę ubezpieczeń, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

 12. Czy warto kupić ubezpieczenie All Risks?

  Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich jest nieco droższe od ubezpieczenia od ryzyk nazwanych. W wielu sytuacjach jest to jednak optymalny sposób na zapewnienie szerokiej ochrony finansowej dla domu, mieszkania lub inwestycji budowlanej.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.