CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-domu-od-wszystkich-ryzyk Ubezpieczenie all risks - Co to jest i na czym polega? | Ubezpieczeniemieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Pełna ochrona nieruchomości w Zasięgu Ręki

Przejdź do kalkulatora:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników wybrało polisę za pomocą porównywarki.

Oblicz składkę ubezpieczenia w 2 minuty.
Koszt polisy zaczyna się już od 9 zł miesięcznie.

Dane przekazywane na stronie www są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu protokołem SSL.

Ubezpieczenie all risks od wszystkich ryzyk

Redakcja 11.9.2020
Niektóre polisy zapewniają tylko minimalną ochronę nieruchomości, a inne bardziej kompleksową. Do tej drugiej grupy zalicza się ubezpieczenie od ryzyk wszystkich. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega taka formuła, jakie są jej mocne i słabe strony oraz czym różni się od ubezpieczenia od ryzyk nazwanych.
Porównaj ceny

Można kupić polisę mieszkaniową, która w podstawie ma kilka nazwanych zdarzeń losowych i uzupełnić ją dodatkowo o wszystkie możliwe rozszerzenia. Czy jednak nie prościej i nie taniej jest postawić na wariant All Risks? Zastanówmy się, na czym dokładnie polegają oba warianty i który z nich będzie dla nas najkorzystniejszy.

 

Czym jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych?

Generalnie, polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich. W pierwszym z tych wariantów zakres ochrony jest precyzyjnie wskazany – ubezpieczamy się od ryzyk wypunktowanych (nazwanych i precyzyjnie definiowanych) w OWU polisy.

Może być ich kilka, może kilkanaście, a może i blisko trzydzieści, to już zależy od oferty danego towarzystwa. Najczęściej jednak podstawowy zakres ochrony jest tutaj dość ograniczony, a żeby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo, trzeba dokupić szereg rozszerzeń.

 

Na czym polega ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks)?

W ubezpieczeniu ryzyk od ryzyk wszystkich sytuacja jest odwrotna – w OWU polisy, a konkretnie w dziale wyłączeń odpowiedzialności, precyzyjnie wskazane są te zdarzenia, przed którymi polisa nas nie chroni. Przed wszystkimi innymi możliwymi ryzykami (których nie wymienia się z nazwy) jesteśmy więc zabezpieczeni finansowo.

Ubezpieczenie All Risks też posiada pewną pulę rozszerzeń, które zwiększają cenę polisy. Jest ich jednak mniej, niż w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, a odnoszą się najczęściej do kradzieży (z włamaniem i zwykłej), rabunku, wandalizmu, dewastacji czy powodzi, a także do dodatkowych przedmiotów ubezpieczenia (zabudowania na posesji, dom letniskowy, nagrobek, ogrodzenie z bramą, itd.).

 

Jakie są wady i zalety ubezpieczenia All Risks?

Właściwie jedyną wyraźną wadą ubezpieczenia od ryzyk wszystkich jest ograniczona liczba ofert – nie wszystkie towarzystwa sprzedają takie produkty, w odróżnieniu od ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, które jest dostępne powszechnie. Z reguły wariant All Risks jest też droższy, ale za szerszy zakres ochrony trzeba po prostu więcej zapłacić, co jest przecież logiczne i racjonalne. Od ryzyk wszystkich nie zawsze też można ubezpieczyć dom w budowie (inwestycję budowlaną), ale polisa dla takiej nieruchomości i tak jest zawsze okrojona i uproszczona.

A jakie są zatem zalety formuły All Risks? Ti m.in.:

 • łatwość komponowania polisy (mniej możliwych dodatków) i większa przejrzystość oferty;
 • możliwość szybszego porównania ze sobą poszczególnych ofert i ich cen w różnych towarzystwach;
 • w ramach jednego towarzystwa wariant All Risks może zawierać ryzyka i dodatki (np. rozbudowany pakiet Home Assistance), które nie są dostępne dla formuły z ryzykami nazwanymi;
 • ochrona przed zdarzeniami, których nie sposób przewidzieć czy nazwać;
 • w praktyce łatwiejsze uzyskanie odszkodowania – żeby nie wypłacić odszkodowania ubezpieczyciel musi udowodnić, że przyczyna szkody jest uwzględniona w wyłączeniach odpowiedzialności;
 • często wyższe limity odpowiedzialności lub nawet ich brak.

 

Ubezpieczenie All Risk w Generali

Jednym z towarzystw oferujących polisę w wariancie All Risks jest Generali. Produkt ten w podstawie obejmuje 30 zdarzeń, m. in. katastrofę budowlaną, akcję ratowniczą, zalanie, wandalizm, graffiti i stłuczenie stałych elementów. Z popularnych ryzyk polisa nie uwzględnia natomiast gradu. Przedmiotem ubezpieczenia nie może być tutaj budynek tymczasowy (szklarnia, tunel foliowy czy namiot), ale takie wyłączenie pojawia się bardzo często również z innych polisach (większość towarzystw nie ubezpiecza obiektów, które nie są na trwałe związane z gruntem).

Wśród dostępnych rozszerzeń polisy Generali Z myślą o domu znajdziemy: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, budowle od kradzieży zwykłej, zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej.

Ubezpieczenie obejmuje również pakiet Home Assistance w rozbudowanej wersji (np. assistance rowerowy), który nie jest dostępny dla polisy w wariancie od ryzyk nazwanych.

 

Ubezpieczenie All Risk w Proama

Polisa Proama Dom w wariancie All Risks w podstawie zawiera m. in. zniszczenia wywołane przez dzikie zwierzęta (oprócz kretów, ptaków, owadów i zwierząt domowych), katastrofę budowlaną, pękanie mrozowe, wandalizm, graffiti, stłuczenie stałych elementów czy przepięcie. Jako ciekawostkę dodajmy, że w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych towarzystwo bierze odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwego wypadku kota.

Podstawę można dodatkowo rozszerzyć o: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, budowle od kradzieży zwykłej, zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej.

Różnice pomiędzy wariantem All Risks a ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych widoczne są na poziomie limitów odpowiedzialności: dla graffiti odpowiednio 2 500 zł i 10 000 zł; poszukiwanie przyczyny szkody 5 000 zł i 10 000 zł; zakwaterowanie po szkodzie do 30 dni i 3 000 zł oraz do 90 dni i 10 000 zł.

 

Ubezpieczenie All Risk w Inter Polska

Polisa Inter Lokum w wariancie od ryzyk wszystkich w podstawie obejmuje m. in.: akcję ratowniczą i akty terroru (do 100 000 zł), a także „nagłe zdarzenia, których nie można dziś przewidzieć ani nazwać”, które są niedostępne dla wariantu od ryzyk nazwanych.

Wśród dostępnych rozszerzeń trzeba wspomnieć o: kradzieży z włamaniem, rabunku, powodzi, dewastacji i graffiti.

Również w tej polisie wariant All Risks posiada większe limity, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, np.: przepięcie 20 000 zł i 30 000 zł, koszty poszukiwania przyczyn szkody 10 000 zł i 20 000 zł czy koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – 10% i 20% wartości szkody.

Co ciekawe, pakiet Home Assistance jest identyczny dla obu wariantów ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie All Risks – przykładowe oferty

Towarzystwo

Charakterystyka

PZU

 • w podstawie graffiti
 • nie dotyczy obiektów specjalistycznych

Compensa

 • ryzyka przyszłe, niepewne, nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego
 • może dotyczyć mienia biurowego
 • wyłączenie: działanie mrozu

Concordia

 • brak szczegółowych informacji o wariancie All Risks w OWU

Generali

 • w podstawie 30 ryzyk
 • wyłączenie: grad

Inter Polska

 • w podstawie akty terroru (do 100 000 zł)
 •  nagłe zdarzenia, których nie można dziś przewidzieć ani nazwać

InterRisk

 • jako rozszerzenie: przenośny sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia
 • franszyza redukcyjna: 200  zł

Proama

 • w podstawie zniszczenia wywołane przez dzikie zwierzęta (oprócz kretów, ptaków, owadów i zwierząt domowych)
 • w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych następstwa nieszczęśliwego wypadku kota

Warta

 • dotyczy domu w budowie i innych obiektów w budowie

Aegon

 • w podstawie 20 wskazanych ryzyk oraz nagłe, przypadkowe i  nieprzewidziane zdarzenia
 • rozszerzenie: mienie firmowe

AXA

 • dotyczy domu w budowie i innych obiektów w budowie

Nationale Nederlanden

 • w podstawie: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, przepięcie, zniszczenia wywołane przez zwierzęta niedomowe

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Polisa mieszkaniowa musi mieć zakres ochrony, który odpowiada naszym potrzebom i cenę, która nie przekracza naszego budżetu. Kiedy zdecydujesz, czy interesuje Cię wariant od ryzyk nazwanych, czy od ryzyk wszystkich, postaraj się znaleźć wybrany produkt w jak najlepszej cenie. W tym celu sprawdź wysokość składki dla Twojego mieszkania lub domu w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychDosłownie w 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz ofertę najkorzystniejszą ze swojej perspektywy.

To warto wiedzieć

1. Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenia od ryzyk wszystkich i od ryzyk nazwanych

2. W wariancie All Risks ubezpiecza się mienie od wszystkich możliwych zdarzeń, oprócz tych umieszczonych w wyłączeniach odpowiedzialności

3. Ubezpieczenie All Risks jest przejrzyste, zapewnia kompleksową ochronę oraz ułatwia uzyskanie odszkodowania

4. Nie wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie od ryzyk wszystkich

Porównaj ceny
Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Sprawdź podobne artykuły