CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-domu-od-wszystkich-ryzyk Ubezpieczenie all risks - Co to jest i na czym polega? | Ubezpieczeniemieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)

Redakcja 23.12.2021
Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie all risks (Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)
Najprostszym sposobem na zapewnienie szerokiej i kompleksowej ochrony domu czy mieszkania jest ubezpieczenie od ryzyk wszystkich. Wyjaśniamy, na czym konkretnie polega wariant All Risk, gdzie można kupić tego typu polisę i ile ona kosztuje.

Co zrobić, żeby polisa gwarantowała uzyskanie świadczenia za szkodę? To proste, wystarczy maksymalnie rozszerzyć zakres przez wykupienie jak największej liczby umów dodatkowych. Taka metoda oznacza jednak wysoką składkę, dlatego najlepsze będzie rozwiązanie umiarkowane, czyli formuła All Risk.

 

Co oznacza ubezpieczenie All Risk?

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk) to jeden z dwóch podstawowych wariantów polisy mieszkaniowej (drugim jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych). Najprościej mówiąc, ta formuła zakłada, że nieruchomość zostaje objęta ochroną przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych, które są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w dziale wyłączeń odpowiedzialności. All Risks zabezpiecza więc finansowo też przed ryzykami, których nie da się przewidzieć, czyli mniej oczywistymi sytuacjami, które mogą narazić nas na straty finansowe.

Nierzadko zdarza się tak, że w ramach jednego towarzystwa niektóre zdarzenia lub możliwość objęcia ochroną dodatkowego mienia możliwe są tylko w wariancie All Risk – ubezpieczenie od zdarzeń losowych nie posiada takich rozszerzeń.

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich nie jest tak powszechnie dostępne, jak polisa od ryzyk nazwanych, jednak nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem towarzystwa mającego taki produkt w swojej ofercie.

 

Ryzyka nazwane a ryzyka wszystkie - jaka różnica?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (nazywane także All Risk lub All Risks) chroni finansowo od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Czy jest jakieś „oprócz”? Tak, to najczęściej wyłączenia odpowiedzialności, ale i ograniczenia od razu zastrzeżone w dziale All Risk znajdującym się w dokumencie OWU.

W opozycji do All Risk są ryzyka nazwane. Są one wymienione z nazwy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a przez to polisa w takim wymiarze charakteryzuje się węższym zakresem. Ryzyka nazwane i wszystkie ryzyka dotyczą murów, elementów stałych i wyposażenia, ale różnią się między sobą przedmiotem ubezpieczenia, zakresem i limitami odpowiedzialności.

Przykład: Towarzystwo ubezpieczeń Proama stosuje wymóg dostarczenia listy ruchomości z podaniem ich typu, marki i ceny, jeśli jednostkowa wartość mienia ruchomego przekracza 5000 zł, a ubezpieczony zdecydował się na polisę od ryzyk nazwanych. W formule All Risk takiego wymogu nie ma.

 

Jaki zakres ubezpieczenia All Risk?

Wariant ubezpieczenia od ryzyk wszystkich w każdym towarzystwie, które oferuje taki produkt, posiada nieco inny zakres ochrony. Żeby dać pełen obraz możliwości, jakie daje tego typu polisa, przeanalizowaliśmy trzy konkretne oferty od różnych towarzystw (Proama, Generali oraz Inter Polska) i porównaliśmy je ze sobą.

Podstawowy zakres ubezpieczenia All Risks w Generali obejmuje 30 zdarzeń, wśród których warto wspomnieć chociażby o: katastrofie budowlanej, akcji ratowniczej, wandalizmie, graffiti czy stłuczeniu stałych elementów szklanych. Wśród dostępnych dodatków znajdują się: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, a także ochrona budowli, stałych elementów budynku oraz ogrodzenia przed kradzieżą zwykłą. Do tego trzeba jeszcze wspomnieć o pakiecie Home Assistance, który w wariancie All Risks zawiera również assistance rowerowy. Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności, towarzystwo umieściło na tej liście grad oraz budynek tymczasowy na posesji, czyli np. szklarnię czy tunel foliowy, ale tego typu obiekty rzadko kiedy można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie All Risks w Inter Polska wyróżnia obszerna lista wyłączeń odpowiedzialności, na której znajdziemy m. in. broń palną i amunicję, dane w wersji cyfrowej, uprawy, plony, szklarnie czy materiały opałowe. Polisę można poszerzyć o kilka standardowych dodatków (przedmioty szklane od stłuczenia, dewastacja, powódź, kradzież z włamaniem) oraz rzadziej spotykanych, jak: roślinność ozdobna, nagrobek, dom letniskowy czy bagaż w czasie podróży.

W Proamie w ramach ubezpieczenia od ryzyk wszystkich wyłączona jest np. powódź, co zdarza się raczej rzadko w polisach mieszkaniowych. Zawiera ona natomiast m. in. stłuczenie przedmiotów szklanych. Z ochrony wyłączone są też niektóre przedmioty przechowywane poza przestrzenią mieszkalną, czyli np. w piwnicy, garażu czy zabudowaniach znajdujących się na posesji. Chodzi tutaj m. in. o różnego typu sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne czy przedmioty, które pożyczyliśmy.

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich – porównanie ofert

Towarzystwo

Szczegóły formuły All Risk

Generali

 • w podstawie m. in.: katastrofa budowlana, akcja ratownicza, wandalizm, graffiti, stłuczenie stałych elementów szklanych;
 • jako rozszerzenia m. in. powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, ochrona budowli, stałych elementów budynku oraz ogrodzenia przed kradzieżą zwykłą;
 • rowerowy assistance;
 • wyłączenia: grad, budynek tymczasowy na posesji.

Inter Polska

 • wyłączenia: broń palna i amunicja, dane w wersji cyfrowej, uprawy, plony, szklarnie czy materiały opałowe;
 • jako rozszerzenia m. in.: roślinność ozdobna, nagrobek, dom letniskowy czy bagaż w czasie podróży.

Proama

 • wyłączona powódź;
 • w podstawie m. in. stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • wyłączone niektóre ruchomości przechowywane poza podstawowym miejscem ubezpieczenia.

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie All Risk domu i mieszkania?

Policzyliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie od ryzyk wszystkich mieszkania i domu.

Pod uwagę wzięliśmy mieszkanie o powierzchni 50 mkw. znajdujące się z Poznaniu i warte 400 000 zł. Składkę policzyliśmy dla podstawowego wariantu All Risks, który obejmuje tylko mury i elementy stałe (bez ruchomości i dodatkowych rozszerzeń).

Roczny koszt takiej polisy mieści się w przedziale od 267 zł do 321 zł. Z wyników wyciągnęliśmy średnią – to 295 zł. 

Ubezpieczenie mieszkania od ryzyk wszystkich – przykładowe oferty

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Benefia

Assistance, przedmioty szklane, dewastacja, OC w życiu prywatnym SU: 50 000 zł

267 zł

Proama

Assistance, przedmioty szklane

292 zł

Inter Polska

Assistance, dewastacja

299 zł

Generali

Assistance, przedmioty szklane, pakiet medyczny

321 zł

    Średnio:

295 zł

Tabela 2. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 22.12.2021 r.). W tabeli uwzględniliśmy tylko najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

Licząc składkę dla domu wzięliśmy pod uwagę 120-metrowy budynek znajdujący się również Poznaniu, którego wartość rynkowa to 800 000 zł. Tutaj również przyjęliśmy podstawowy wariant polisy All Risks (tylko mury i elementy stałe nieruchomości).

Stawki dla takiej nieruchomości rozpoczynają się od 616 zł, a kończą na 865 zł. Średni koszt to z kolei 732 zł.

Różnica pomiędzy kosztem ubezpieczenia All Risks dla domu i mieszkania jest wyraźna, a wynika głównie z wartości rynkowych tych nieruchomości oraz ich metrażu. To standard w ubezpieczeniach, że za ochronę większego i droższego lokalu płaci się więcej. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami, zarówno dla domu, jak i mieszkania. Każde towarzystwo ma nieco inną stawkę cenową, ale też oferuje inne dodatki, takie jak dewastacja, Home Asistance, stłuczenie przedmiotów szklanych czy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie domu od ryzyk wszystkich – przykładowe oferty

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Benefia

Assistance, przedmioty szklane, dewastacja

616 zł

Inter Polska

Assistance, dewastacja, OC w życiu prywatnym SU: 50 000 zł

633 zł

Proama

Assistance, przedmioty szklane

813 zł

Generali

Assistance, przedmioty szklane, pakiet medyczny

865 zł

Średnio:

732 zł

Tabela 3. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 22.12.2021 r.). W tabeli uwzględniliśmy tylko najtańsze oferty od każdego z towarzystw.

 

Kiedy ubezpieczenie All Risk nie działa?

Co do zasady, ubezpieczenie od ryzyk wszystkich ma mniej ograniczeń, niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, chociaż oczywiście zawsze trzeba to rozpatrywać na konkretnych przykładach.

Kilka standardowych sytuacji, w których praktycznie żadne ubezpieczenie, w tym wariant All Risks, nie zadziała:

 • szkody wyrządzone celowo przez ubezpieczonego lub domowników;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych, np. przeglądu kominiarskiego lub kontroli poszczególnych instalacji;
 • szkody górnicze w rozumieniu odpowiednich przepisów;
 • część szkód, za które odpowiada osoba trzecia, np. kiedy sąsiad zaleje nasze mieszkanie;
 • szkody powodziowe powstałe w trakcie trwania karencji – to ryzyko najczęściej jest objęte 14-30 dniową karencją;
 • z ochrony wyłączone są budynki do rozbiórki, pustostany czy lokale bez zgody na zamieszkanie;
 • ochronie nie podlegają budowle na posesji, które nie są na trwałe związane z gruntem.

Ogólnie lista wyłączeń odpowiedzialności zamieszczona w OWU polisy to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce się ubezpieczyć. Przy wariancie All Risks zapoznanie się z tymi zapisami jest szczególnie ważne.

 

Jakie korzyści ubezpieczenia w formule All Risk?

Ubezpieczenie All Risks to najszerszy zakres ochrony dostępny w ramach danego towarzystwa, w którym mieszczą się również zdarzenia niemożliwe do przewidzenia i niezdefiniowane. Często znajdziemy tutaj ryzyka, które nie są dostępne w żadnej polisie od ryzyk nazwanych. All Risks to także większe limity odpowiedzialności. Tego typy polisy są też prostsze z analizie z racji swojej struktury, co ułatwia podjęcie wyboru co do zakupu.

Co ważne, w ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich procedura ubiegania się o odszkodowanie jest łatwiejsza. Osoba ubezpieczona jedynie zgłasza szkodę, a „ciężar dowodu” jest po stronie ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że jeśli pojawią się jakieś wątpliwości odnośnie zasadności roszczenia, to towarzystwo musi wykazać, że nie odpowiada za stratę powstałą w tych konkretnych okolicznościach – powinno on wskazać konkretny punkt w wyłączeniach odpowiedzialności, który udowadnia jego tezę.

 

Gdzie kupić polisę mieszkaniową All Risk?

W dzisiejszych czasach ubezpieczenia nieruchomości kupuje się głównie online, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Praktycznie wszystkie towarzystwa umożliwiają swoim klientom zakup polisy bez konieczności wychodzenia z domu i przy dopełnieniu minimalnych formalności. Również ubezpieczenie od ryzyk wszystkich można kupić w taki sposób i objąć ochroną swój dom lub mieszkanie praktycznie od zaraz.

Narzędziem niezwykle pomocnym przy poszukiwaniu odpowiedniej polisy jest kalkulator ubezpieczeń. Kiedy już wiemy, jaki konkretnie produkt nas interesuje, np. ubezpieczenie All Risks poszerzone o konkretne dodatki, za pomocą kalkulatora możemy szybko sprawdzić, które towarzystwo oferuje nam dokładnie taką polisę w najlepszej cenie. Z poziomu tego narzędzia można potem przejść bezpośrednio do zakupów.

 

Polisę dla nieruchomości warto dobrać pod kątem zawartości, jak i ceny. Jeśli chcesz posiadać kompleksowe ubezpieczenie, pamiętaj o wykupieniu dodatków, np. wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży i kosztuje niewiele. A jeśli nie chcesz przepłacać za ten sam lub podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie All Risks to najszerszy zakres ochrony dostępny w ramach polisy mieszkaniowej danego towarzystwa

2. Polisa od ryzyk wszystkich nie dotyczy przypadków opisanych w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności

3. W ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich procedura ubiegania się o odszkodowanie jest łatwiejsza

4. Roczna składka za polisę All Risk zależy głównie od wartości domu czy mieszkania 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

 1. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez graffiti?

  Część polis w wariancie All Risks obejmuje graffiti, nie jest to jednak żelazna reguła – każdy ubezpieczyciel nieco inaczej konstruuje zakres ochrony. Przykładowo, to zdarzenie znajdziemy w podstawowym ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich w Generali.

 2. Czy ubezpieczenie All Risk obejmuje szkody wyrządzone przez pozostawiony bez dozoru kominek?

  Wszystko zależy od szczegółowych okoliczności danego zdarzenia, np. od tego, czy do szkody doszło mimo zrobionego terminowo przeglądu kominiarskiego czy też przegląd ten się nie odbył. W niektórych polisach All Risks uwzględnione jest rażące niedbalstwo, co sprawia, że zniszczenia powstałe w skutek pozostawienia kominka bez nadzoru mogą zostać uznane przez towarzystwo.

 3. Czy kradzież bez włamania to też ryzyka wszystkie?

  Kradzież bez włamania to albo kradzież zwykła, albo rabunek. Pierwszy wariant zakłada, że złodziej nie pozostawił żadnych wyraźnych śladów swojej obecności w miejscu ubezpieczenia. Rabunek ma z kolei miejsce poza miejscem ubezpieczenia, np. na ulicy, i jest połączony z użyciem lub groźbą użycia siły. Oba wymienione ryzyka bywają dostępne w ramach ubezpieczenia od ryzyka wszystkich, najczęściej jako rozszerzenia.

 4. Czy wariant All Risks może dotyczyć mienia znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia?

  All Risks może obejmować szkody poza miejscem ubezpieczenia w kilku sytuacjach, np. podczas rabunku czy szkód na bagażu podróżnym. Taka polisa może też obejmować nieruchomości znajdujące się poza podstawowym miejscem ubezpieczenia, np. domek letniskowy czy nagrobek.

 5. Czy ubezpieczenie od ryzyk wszystkich chroni też zwierzęta domowe?

  Psy i koty oraz inne zwierzęta domowe typu gryzonie, żółwie czy ptaki są przez towarzystwa traktowane jak ruchomości domowe. Jeśli więc polisa uwzględnia mienie ruchome, to automatycznie chroni też naszych pupili. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, jak i od ryzyk wszystkich.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.