Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie od wybuchu gazu

Redakcja 02.11.2022
Ubezpieczenie od wybuchu gazu
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie od wybuchu gazu
Ubezpieczenie od wybuchu gazu pozwoli ochronić finansowo dom i mieszkanie nawet w razie szkody całkowitej. Aby dostać odszkodowanie należy pamiętać o cyklicznych przeglądach instalacji gazowej. Wyjaśniamy, jaką ochronę ubezpieczeniową wykupić, żeby uzyskać skuteczne zabezpieczenie finansowe w razie wybuchu gazu w nieruchomości.

Dla towarzystw ubezpieczeniowych słowa „wybuch” i „eksplozja” są właściwie tym samym. Chociaż zapisane w OWU definicje tych zdarzeń, na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się niezbyt jasne, w praktyce ubezpieczyciele rozumieją je w taki sposób, w jaki się o nich mówi potocznie.

Przykładowo, w polisie Proama Dom wybuch jest zdefiniowany w następujący sposób: „gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i zbiorników tego rodzaju, warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, że na skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień”.

 

Jak ubezpieczyć nieruchomość od wybuchu gazu?

Podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo mury i najczęściej również elementy stałe nieruchomości na wypadek konkretnych zdarzeń losowych. Lista tych zdarzeń może być różna, jednak prawie zawsze znajdziemy na niej takie ryzyka, jak: pożar, wichura, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek statku powietrznego czy właśnie wybuch, który często zwany jest również eksplozją lub połączony dodatkowo z implozją. Ochronę przed wybuchem gazu uzyskamy więc już po zakupie podstawowego ubezpieczenia nieruchomości.

Dla pewności zawsze warto sprawdzić listę podstawowych ryzyk w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czyli oficjalnym dokumencie opisującym daną polisę.

 

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni w razie wybuchu gazu?

W polisach mieszkaniowych ryzyko wybuchu nie podlega karencji – jak chociażby ryzyko powodzi – tak więc ochronę przed nim uzyskujemy od pierwszego dnia obowiązywania polisy. Istotna jest jednak jeszcze jedna kwestia – jakie mienie jest chronione przed wybuchem?

Jak już sobie powiedzieliśmy, w podstawie chronione są mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej). Dodajmy, że podstawowa ochrona dotyczy też tzw. pomieszczeń przynależnych, czyli piwnicy, strychu czy garażu w bryle budynku. Żeby zabezpieczyć finansowo całość posiadanego mienia, potrzebne jest wykupienie co najmniej kilku rozszerzeń w postaci:

 • ruchomości domowych;
 • przedmiotów specjalnych, czyli tych akcesoriów, które nie są zwykłymi ruchomościami i które ubezpiecza się indywidulnie, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy;
 • mienia firmowego, jeśli przechowujemy je w mieszkaniu lub domu;
 • zabudowań na posesji, takich jak garaż wolnostojący czy budynki gospodarcze;
 • ruchomości znajdujących się w zabudowaniach na posesji;
 • domu letniskowego.

Włączenie każdego dodatkowego mienia w ochronę zwiększy składkę, jednak jest to jedyny sposób na zabezpieczenie go finansowo przed wybuchem gazu i innymi zdarzeniami.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie od wybuchu gazu?

Obliczyliśmy koszt ubezpieczenia 60-metrowego mieszkania o wartości 550 000 zł, w którym dodatkowo znajduje się wyposażenie warte 50 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy podstawowe zdarzenia losowe, czyli m. in. wybuch gazu.

W wariancie od ryzyk nazwanych takie ubezpieczenie kosztuje od 257 zł do 401 zł, w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks) od 388 zł do 580 zł. Poszczególne oferty różnią się w niewielkim stopniu co do zakresu (różne dodatki wliczone w cenę). Wszystkie składki odnoszą się do roku obowiązywania ubezpieczenia.

Za 257 zł w wariancie od ryzyk nazwanych i za 388 zł w formule All Risks można ubezpieczyć od wybuchu i innych zdarzeń losowych majątek, który jest wart 600 000 zł. Oczywiście, nie zawsze trzeba decydować się na najtańszą ofertę, ponieważ nie tylko cena świadczy o jej atrakcyjności. Poszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, jak np. powódź czy kradzież z włamaniem, podniesie koszty, jednak da nam większe bezpieczeństwo finansowe. Najlepiej jest najpierw sformatować ubezpieczenie, czyli wybrać jego zakres, a potem, np. za pomocą porównywarki, poszukać takiego produktu w jak najniższej cenie

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Koszt ubezpieczenia od wybuchu gazu i innych zdarzeń losowych

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

257 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

286 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja

288 zł

Benefia

Home Assistance

292 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

296 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

302 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

302 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

354 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

401 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa

Home Assistance, dewastacja, powódź

388 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

406 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

410 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

472 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane, ubezpieczenie NNW psa i kota

504 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

525 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

580 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 27.10.2022 r.).

 

Kiedy ubezpieczenie od wybuchu nie wystarczy?

W każdej polisie opisane są sytuacje, w których polisa mieszkaniowa nie zadziała. Określa się je mianem wyłączeń odpowiedzialności, a ich szczegółowa lista znajduje się w OWU. Wśród wyłączeń istotnych w kontekście wybuchu gazu można wymienić m. in.:

 • wybuch będący skutkiem tzw. rażącego niedbalstwa, czyli np. pozostawienia odkręconych kurków w kuchence;
 • wybuch będący skutkiem celowego działania ubezpieczonego lub lokatorów;
 • przechowywanie na obszarze nieruchomości materiałów wybuchowych lub pirotechniki;
 • eksplozja mająca miejsce w związku z prowadzonym większym remontem (na taką okoliczność potrzebna jest polisa dla domu w budowie);
 • eksplozja zbiornika gazu w znajdującym się na obszarze nieruchomości pojeździe mechanicznym lub wybuch przechowywanej w nim butli gazowej;
 • wojna, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne;
 • eksplozja mająca bezpośredni związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączenia odpowiedzialności i pozostałe ograniczenia są inne w każdej polisie, co sprawia, że dokładne zapoznanie się z OWU ubezpieczenia jest konieczne.

 

Ile odszkodowania za wybuch gazu w domu lub mieszkaniu?

Polisy mieszkaniowe należą do szerszej kategorii ubezpieczeń majątkowych, a w tego typu produktach wysokość odszkodowania nie może być większa od poniesionej szkody. Innymi słowy, rekompensata może pokryć szkodę w całości, ale nic ponadto.

Kluczem do otrzymania pełnej rekompensaty jest ustalenie prawidłowych sum ubezpieczenia (SU). Wyznacza się je osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. W założeniu mają one jak najlepiej oddawać wartość mienia, do jakiego się odnoszą. Jeśli tak nie jest, ubezpieczony ryzykuje albo zawyżoną składką, albo zaniżonym odszkodowaniem. Dodajmy, że SU można zmienić w trakcie obowiązywania polisy, np. wtedy, kiedy zrobimy remont lub kupimy nowe meble – wartość majątku wzrośnie i powinno się to przełożyć na wyższe sumy ubezpieczenia.

Reasumując, wysokość odszkodowania za wybuch i inne zdarzenia z polisy mieszkaniowej wyznacza, po pierwsze, wielkość szkody, po drugie, podana suma ubezpieczenia.

 

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za wybuch gazu w nieruchomości?

Kiedy dojdzie do wybuchu w ubezpieczonej nieruchomości powinniśmy postępować w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności staramy się zatrzymać rozprzestrzenianie się zniszczeń, nie zapominając, że najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i innych osób.
 2. O wybuchu zawiadamiamy właściwe służby, a po interwencji pobieramy od nich protokół z interwencji.
 3. Szkodę zgłaszamy towarzystwu w terminie od 3 do 7 dni, w wybrany przez nas sposób: mailowo, przez formularz na stronie, telefonicznie, w placówce ubezpieczyciela, SMS-em lub listownie.
 4. Nie sprzątamy miejsca zdarzenia, ewentualnie je zabezpieczamy i czekamy na rzeczoznawcę, którego przyśle towarzystwo. Warto udokumentować szkody robiąc zdjęcia lub kręcąc filmy.
 5. Przesyłamy towarzystwu wymaganą dokumentację, czyli m. in. paragony i faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia, listę tego mienia, protokoły z interwencji służb czy poświadczenia odbytych przeglądów technicznych.
 6. Od dnia zgłoszenia szkody towarzystwo ma 30 dni na przelanie na bezspornej części odszkodowania.
 7. Sporną część powinniśmy otrzymać maksymalnie po dodatkowych 14 dniach.
 8. Jeśli uważamy, że odszkodowanie jest za niskie, odwołujemy się od decyzji towarzystwa.
 9. Jeśli nasze odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, możemy skierować sprawę do sądu.

 

Kiedy nie dostanę odszkodowania za wybuch gazu?

Wymieniliśmy już sobie kluczowe wyłączenia odpowiedzialności związane z ryzykiem wybuchu gazu. Tę listę należy uzupełnić o kilka innych sytuacji, w których polisa może nie zadziałać:

 • przekroczenie terminu, jaki mamy na zgłoszenie szkody;
 • nie przedłożenie towarzystwu niezbędnej dokumentacji;
 • nie wezwanie służb w sytuacji, w której jest to wymagane prawem;
 • nie udostępnienie miejsca zdarzenia przedstawicielowi towarzystwa;
 • nie opłacanie składki w terminie;
 • nie dotrzymanie obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej i pieca gazowego;
 • niewłaściwa konserwacja urządzeń gazowych;
 • nieprawidłowe podłączenie urządzeń gazowych.

Jak widać, lekceważenie przepisów, nie dotrzymywanie terminów i zwykły brak ostrożności przy obcowaniu z instalacją gazową może pozbawić nas odszkodowania. Jeśli chcemy posiadać realne zabezpieczenie finansowe na wypadek wybuchu gazu, musimy stosować się do odgórnie narzuconych zaleceń oraz warunków umowy, którą podpisaliśmy z towarzystwem.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu?

Polisę mieszkaniową chroniącą przed wybuchem i innymi zdarzeniami losowymi możemy bez problemów nabyć za pomocą Internetu. W tym celu przyda nam się porównywarka ubezpieczeń, która nie tylko ułatwi transakcję, ale pozwoli nam zapoznać się z większą liczbą ofert i sprawdzić, która z nich jest najciekawsza i jednocześnie niedroga. W porównywarce dostępne są polisy m. in. od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, Wiener, Benefia, mtu24.pl czy TU Europa.

Korzystanie z porównywarki ubezpieczeń jest bardzo proste i intuicyjne, wystarczy podążać za instrukcją:

 1. Wprowadź do formularza dane o nieruchomości – metraż, rodzaj budownictwa, kondygnację, itd.
 2. Podaj formę własności, swój wiek, liczbę lokatorów i datę, w której polisa ma wejść w życie.
 3. Wybierz, czy chcesz ubezpieczyć tylko mury i elementy stałe, czy też ruchomości domowe.
 4. Uzupełnij podstawowy zakres ochrony wybranymi dodatkami: kradzież (z włamaniem), powódź, przedmioty szklane (od stłuczenia), OC w życiu prywatnym.
 5. Zadeklaruj wartość posiadanego mienia, czyli podaj sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jego rodzajów.
 6. Jeśli polisa ma obejmować również kradzież, podaj zabezpieczenia własne, jakie posiadasz.
 7. Jeśli chcesz zapisać kalkulację i wrócić do niej w dowolnym momencie, podaj adres mailowy, na który zostanie ona przesłana.
 8. Zatwierdź informacje, żeby przejść do analizy tabeli z uporządkowanymi według ceny ofertami.
 9. Wybierz jedną ofertę i przejdź do zakupów
 10. Wprowadź swoje dane osobowe niezbędne do transakcji i wybierz formę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.

To warto wiedzieć

1. Podstawowa polisa chroni przed wybuchem gazu mury i najczęściej też elementy stałe
 
2. Żeby chronić przed wybuchem gazu również ruchomości domowe, trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie
 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała, jeśli nie posiadamy aktualnych przeglądów, nie konserwujemy urządzeń i instalacji gazowej
 
4. Polisę chroniącą przed wybuchem gazu można kupić online, np. za pomocą porównywarki ubezpiecze

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wybuchu gazu i ubezpieczenie

 1. Co oznacza wybuch dla ubezpieczyciela?

  Przykładowo, w polisie Proama Dom wybuch jest definiowany jako: gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się (…). Ogólnie towarzystwa definiują wybuch w podobny sposób, jak jest on powszechnie rozumiany. Często słowo „wybuch” jest uznawane za synonim słowa „implozja”.

 2. Kto odpowiada za wybuch gazu?

  Za wybuch gazu może odpowiadać kilka podmiotów: właściciel lokalu, administracja, ekipa remontowa czy producent danego elementu instalacji gazowej. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

 3. Czy gaz skroplony wybucha?

  Tak, w określonych warunkach butle wypełnione skroplonym gazem mogą wybuchnąć.

 4. Kiedy piec gazowy może wybuchnąć?

  Piec gazowy może wybuchnąć, jeśli jest niewłaściwie podłączony bądź użytkowany. Zdarzają się również awarie wynikające z wad fabrycznych czy naturalnego zużycia. Konieczne jest więc dokonywanie cyklicznych przeglądów tego typu urządzeń, minimum raz do roku.

 5. Jak silny jest wybuch gazu?

  Gaz, a właściwie gaz ziemny, którego powszechnie używa się w gospodarstwach domowych, jest skrajnie niebezpieczną substancją. W określonych okolicznościach jego wybuch jest w stanie zrównać z ziemią wielorodzinny budynek mieszkalny.

 6. Czy polisa chroni w razie eksplozji i implozji?

  Tak, polisy mieszkaniowe chronią i od implozji, i od eksplozji. Czasami te ryzyka są traktowane jako jedno zdarzenie, czasami jako dwa niezależne spośród tzw. zdarzeń losowych.

 7. Ile dostanę odszkodowania za wybuch gazu?

  Odszkodowania z polisy mieszkaniowej wypłacane są do górnej granicy sum ubezpieczenia, więc jeśli owe sumy zostały prawidłowo ustalone, rekompensata pokryje straty w całości.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.