CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/umowa-najmu-miejsca-garazowego-wzor-z-omowieniem Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem

Redakcja 28.01.2021
Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem
Strona główna
/
Blog
/
Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem
Umowa najmu garażu nie jest niczym skomplikowanym, ale trzeba pamiętać o wszystkich klauzulach. Z tego artykułu dowiesz się, jak stworzyć taką umowę i jakie ważne informacje powinna zawierać. Podpowiemy też, jak ubezpieczyć miejsce garażowe.

W umowie najmu miejsca garażowego należy określić zasady, na jakich garaż będzie użytkowany, a także obowiązki, jakie spoczywają na użytkującym. W dokumencie warto umieścić też informacje dotyczące wyposażenia garażu, jeśli takie się znajdują.

Dołączenie do umowy o najem garażu ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zabezpieczy nas przed ewentualnymi stratami finansowymi.

 

Pobierz wzór umowy

Umowa wynajem miejsca garażowego

Umowa najmu miejsca garażowego – podstawowe informacje

Umowa najmu miejsca garażowego, podobnie, jak inne umowy pisemne, powinna zawierać tytuł oraz datę i miejsce podpisania dokumentu.

Ponadto w umowie należy umieścić dane osobowe wynajmującego oraz dane najemcy:

  • imiona i nazwiska,
  • serie i numery dowodów tożsamości (dowody osobiste i/lub paszporty),
  • adresy zamieszkania,
  • numery PESEL;

A jeśli umowa zawierana jest przez przedsiębiorcę: imię i nazwisko reprezentanta firmy, adres siedziby, numery NIP i REGON.

Koniecznie określmy, co jest przedmiotem najmu, na przykład w ten sposób:

 

Przedmiotem umowy najmu jest miejsce garażowe/garaż.

 

Obowiązkowe jest też określenie położenia garażu, czyli podanie precyzyjnego adresu z nazwą miasta, ulicą i numerem nieruchomości.

Następnie określamy ramy czasowe obowiązywania umowy, czyli termin, od którego Najemca będzie mógł korzystać z miejsca garażowego. Jeśli zawieramy umowę na czas oznaczony, dodatkowo podajmy także, kiedy umowa dobiega końca oraz czas, w którym możliwe będzie jej wcześniejsze wypowiedzenie.

Możemy to zrobić w poniższy sposób:

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, z ………………… terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca lub od ……. dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po …… dniu miesiąca.

 

W kolejnym kroku wskazujemy wysokość miesięcznego czynszu i to w jaki sposób będzie regulowany – przelewem bankowym czy gotówką. Wybierając płatność za pomocą przelewu, należy podać numer rachunku bankowego. Jeżeli do opłaty będzie wystawiana faktura, zaznaczmy to w tym miejscu.

Pamiętajmy, że umowa najmu garażu, jak każdy inny tego typu dokument, powinna zostać spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron i podpisana zarówno przez Najemcę, jak i Wynajmującego.

 

Umowa najmu miejsca garażowego – co z podnajmem?

Niezwykle istotnym punktem umowy najmu garażu jest także określenie warunków, na jakich najemca może korzystać z garażu. Możliwa jest np. sytuacja, w której najemca zechce podnająć garaż osobom trzecim. Jeśli nie zgadzamy się na takie rozwiązanie, należy w umowie zawrzeć klauzulę:

 

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani udostępniać osobom trzecim.

 

Określenie zasad użytkowania garażu powinno obejmować najemcę, ale też wynajmującego. Aby najemca garażu miał pewność, że wynajmujący nie będzie dodatkowo podnajmował garażu, ani jego części, innym osobom, także powinien zadbać o odpowiedni zapis w umowie, który go zabezpieczy. Można to zrobić następująco:

 

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

 

Jeśli w garażu znajdują się przedmioty wartościowe (np. specjalistyczne maszyny) – dokładnie je spiszmy i listę dołączmy do umowy.

Na koniec dodajmy standardową klauzulę:

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Kto ma ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

W garażu często, prócz samochodu, przechowujemy też narzędzi, a to niesie za sobą ryzyko włamania i kradzieży (nie dotyczy samych miejsc postojowych w garażu podziemnym).

Oprócz dobrego zamka i gaśnicy warto pomyśleć o ubezpieczeniu garażu. W szczególności zadbajmy o polisę dla wynajętego garażu, bo to uchroni nas przed niepotrzebnymi sporami z najemcą i dodatkowymi kosztami.

WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu spoczywa po stronie wynajmującego, to on powinien zadbać o to, aby nieruchomość była odpowiednio chroniona.

Wynajmujący powinien zabezpieczyć się także na wypadek roszczeń najemcy związanych z uszkodzeniem samochodu stojącego w garażu. Można zrobić za pomocą odpowiedniego zapisu w umowie. Taka klauzula może brzmieć następująco:

 

Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w pojeździe Najemcy w wyniku ognia, włamania, zalania bądź...

 

Jak ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Jeśli mamy wykupioną polisę mieszkaniową, ubezpieczenie garażu jest bardzo proste – możliwe, że automatycznie został on już włączony do polisy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują „garaż” jako budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Aby ubezpieczyciel uznał nieruchomość za garaż – i wypłacił odszkodowanie – musi on spełniać jeszcze poniższe warunki:

  • budynek musi posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);
  • wszystkie otwory, tj. brama wjazdowa i wyjazdowa, okna i drzwi, muszą być zamykane;

WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu nie zabezpiecza przechowywanego w nim auta. Aby ubezpieczyć auto, trzeba wykupić polisę OC/AC dla kierowcy.

Chroniony w ramach ubezpieczenia nieruchomości może być zarówno garaż połączony z budynkiem mieszkalnym, jak i garaż wolnostojący, znajdujący się na posesji. Jeżeli garaż należy do bryły domu, jest chroniony wraz z całą nieruchomością w ramach podstawowej polisy na dom. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania wraz z ochroną garażu chroni mury oraz stałe elementy nieruchomości, tj. instalacje, armatura sanitarna, urządzenia grzewcze, urządzenia techniczne itp.

Do podstawowego ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe proponują też opcje dodatkowe, podnoszące poziom ochrony ubezpieczeniowej. Rozszerzona polisa na dom może obejmować także ubezpieczenie garażu od kradzieży z włamaniem, aktów wandalizmu, upadku drzewa czy masztu.

 

Polisa mieszkaniowa może mieć różny zakres ochrony, a oferty na rynku ubezpieczeń są bardzo rozbudowane. Podstawowa polisa zapewni nam dobre zabezpieczenie na wypadek wielu zdarzeń losowych, lecz kompleksową ochronę zagwarantują nam dodatki do polisy, tj: kradzież z włamaniem czy ochrona na wypadek przepięć. Aby znaleźć dobre ubezpieczenie nieruchomości wraz z garażem, warto skorzystać z kalkulatora polis mieszkaniowych. Szybko i prosto porównamy w nim wiele ofert i w jednym miejscu znajdziemy najlepszą dla siebie opcję.

To warto wiedzieć

1. W umowie najmu miejsca garażowego niezbędne jest dokładne określenie położenia wynajmowanej nieruchomości: miasto, nazwa ulicy, numer garażu

2. Pamiętajmy, by zawrzeć w umowie klauzulę o tym, czy garaż może być podnajmowany osobom trzecim

3. Do umowy o wynajem garażu warto dołączyć listę wartościowych przedmiotów, jeśli są w nim przechowywane

4. Wynajmujący powinien zadbać o ubezpieczenie garażu – może to zrobić w ramach polisy mieszkaniowe

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.