Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem

Redakcja 28.01.2021
Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem
Strona główna
/
Blog
/
Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem
Umowa najmu lokalu to raczej prosty dokument, ale lepiej spisać ją w prawidłowy sposób. Wyjaśniamy, co dokładnie powinna zawierać i jaką mieć formę, a także załączamy wzór umowy PDF i DOC do pobrania bezpośrednio ze strony. Dodatkowo podpowiadamy, jak ubezpieczyć miejsce garażowe.

Pobierz darmowy wzór umowy najmu miejsca garażowego

Załączamy bezpłatny wzór umowy najmu miejsca garażowego w dwóch formatach: pdf i doc. Pobierz go i wykorzystaj do zabezpieczenia swoich interesów. Dzięki temu możesz uniknąć licznych nieporozumień i problemów.

Pobierz wzór umowy DOC

Dokument opatrzony jest nagłówkiem, który precyzuje jego przeznaczenie. Poniżej znajdziesz miejsce na wpisanie stron umowy, a także miejsca i daty jej zawarcia. W dalszej części dokumentu powinieneś podać dokładną lokalizację przedmiotu najmu, określić termin obowiązywania umowy oraz wskazać szczegółowe regulacje dotyczące czynszu. Wzór zawiera też dodatkowe zapisy regulujące kwestie wypowiedzenia umowy czy podnajmu.

Pamiętaj, że umowa najmu miejsca garażowego powinna być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarza i zawierać podpisy obu stron.

Pobierz wzór umowy PDF

Umowa wynajem miejsca garażowego

Co musi zawierać umowa najmu miejsca garażowego?

Dla porządku wyjaśnijmy, że żadne przepisy nie narzucają ani formy, ani treści umowy najmu garażu. Mało tego, w wielu sytuacjach nie musi być ona sporządzona na piśmie. Właściwie tylko w przypadku najmu na czas oznaczony i jednocześnie dłuższy niż rok występuje obowiązek spisania takiego dokumentu. Dodajmy, że nawet w takich okolicznościach umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego.

W niczym nie zmienia to jednak faktu, że zawsze warto taką umowę sporządzić i zawrzeć w niej wszystkie istotne informacje, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia nieporozumień pomiędzy stronami. Powinno się tutaj stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie że sporządzenie omawianego dokumentu jest raczej proste, zajmuje mało czasu i nie generuje dodatkowych kosztów (nie trzeba umowy podpisywać u notariusza).

Sensownie sporządzona umowa najmu miejsca garażowego powinna zawierać przynajmniej następujące informacje:

 • miejsce i datę jej podpisania;
 • dane obu stron podpisujących dokument: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, PESEL-e; a w przypadku firm: imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo, jego adres, NIP oraz REGON;
 • precyzyjne wskazanie miejsca, w którym znajduje się garaż: miejscowość, nazwa ulicy, numer;
 • datę rozpoczęcia stosunku najmu;
 • okres najmu: czy umowa podpisana jest na czas oznaczony (konkretnie na jaki?) czy nieoznaczony;
 • wysokość czynszu;
 • termin i formę przekazywania czynszu (gotówka lub przelew, numer rachunku wynajmującego);
 • kwestie regulujące wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Wśród dodatkowych informacji w umowie można również opisać kwestię ewentualnego podnajmu czy obowiązki najemcy oraz właściciela (chociażby to, kto reguluje dodatkowe opłaty, np. za prąd). Jeśli w wynajmowanym garażu jego właściciel przechowuje jakieś mienie ruchome, np. narzędzia czy materiały budowlane, warto byłoby to opisać w umowie najmu, tworząc listę tych przedmiotów. Nie zaszkodzi także uzupełnić dokument o opis stanu technicznego garażu.

 

Jak opisać garaż w umowie najmu?

W omawianej umowie najmu kluczowe jest określenie jej przedmiotu, czyli garażu lub miejsca garażowego. W wielu sytuacjach nie chodzi tutaj tylko o podanie lokalizacji, ale też stanu technicznego czy listy wyposażenia.

 

Informacje podstawowe

W pierwszej kolejności trzeba dokładnie opisać, gdzie znajduje się przedmiot najmu. Trzeba więc podać jego dokładny adres, czyli: miejscowość, nazwę ulicy oraz odpowiedni numer.

 

Informacje dodatkowe

Jeśli przedmiotem najmu jest garaż, a nie miejsce parkingowe, warto opisać również jego stan techniczny oraz wyposażenie. Precyzyjne wskazanie wszystkich usterek czy uszkodzeń oraz sporządzenie listy wyposażenia zminimalizuje ryzyko wystąpienia roszczeń za ewentualne szkody na mieniu właściciela.

 

Kto może ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Wynajmowany garaż może ubezpieczyć tylko jego właściciel, chociaż formalnie nie ma takiego obowiązku. Jeśli nie zdecyduje się na wykupienie polisy, w umowie najmu może zawrzeć następujący zapis: Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź…

Najemca, oczywiście, może nie zgodzić się na taki zapis i niejako wymusić na właścicielu wykup polisy mieszkaniowej uwzględniającej garaż. Wówczas w umowie najmu powinno się zawrzeć inny zapis: Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Jeśli właściciel posiada już polisę mieszkaniową, jest całkiem prawdopodobne, że chroniony jest z niej również garaż, który zdecydował się wynająć. Kwestię te rozstrzygają zapisy OWU danego ubezpieczenia.

 

Jak ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Jeśli mamy wykupioną polisę mieszkaniową, ubezpieczenie garażu jest bardzo proste – możliwe, że automatycznie został on już włączony do polisy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują „garaż” jako budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Aby ubezpieczyciel uznał nieruchomość za garaż – i wypłacił odszkodowanie – musi on spełniać jeszcze poniższe warunki:

 • budynek musi posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);
 • wszystkie otwory, tj. brama wjazdowa i wyjazdowa, okna i drzwi, muszą być zamykane;

WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu nie zabezpiecza przechowywanego w nim auta. Aby ubezpieczyć auto, trzeba wykupić polisę OC/AC dla kierowcy.

Chroniony w ramach ubezpieczenia nieruchomości może być zarówno garaż połączony z budynkiem mieszkalnym, jak i garaż wolnostojący, znajdujący się na posesji. Jeżeli garaż należy do bryły domu, jest chroniony wraz z całą nieruchomością w ramach podstawowej polisy na dom. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania wraz z ochroną garażu chroni mury oraz stałe elementy nieruchomości, tj. instalacje, armatura sanitarna, urządzenia grzewcze, urządzenia techniczne itp.

Do podstawowego ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe proponują też opcje dodatkowe, podnoszące poziom ochrony ubezpieczeniowej. Rozszerzona polisa na dom może obejmować także ubezpieczenie garażu od kradzieży z włamaniem, aktów wandalizmu, upadku drzewa czy masztu.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie garażu?

Ubezpieczenie nieruchomości zawierające ochronę garażu możesz kupić online, chociażby za pośrednictwem kalkulatora polis. W ten sposób nabędziesz zarówno polisę dla mieszkania, jak i dla domu. Samodzielnie będziesz mógł wybrać mienie do ubezpieczenia oraz dodatkowe ryzyka, przed którymi postanowisz chronić swój majątek.

Kalkulator ubezpieczeń w dosłownie kilka minut pozwoli ci zestawić ze sobą minimum kilkanaście ofert od takich towarzystw, jak m. in.: Proama, Generali, Link4, Inter Polska, mtu24.pl, Wiener, TU Europa czy Benefia. Sprawdzisz wówczas, które z nich zaoferuje najlepszy zakres i najrozsądniejszą cenę za polisę dla twojego domu lub mieszkania. Oferty będą uporządkowane w oparciu o wysokość składki, a wszelkie niuanse dotyczące poszczególnych ubezpieczeń będziesz mógł sprawdzić analizując ich OWU oraz karty produktu.  

Zakup polisy dla nieruchomości z garażem za pomocą kalkulatora ubezpieczeń to z jednej strony oszczędność czasu (brak zbędnych formalności), z drugiej zaś strony skuteczny sposób na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych w skali roku. Sprawdź, jakie są koszty polisy konkretnie dla twojej nieruchomości – zajmie ci to dosłownie kilka minut.

To warto wiedzieć

1. Umowę najmu miejsca garażowego warto zawrzeć na piśmie, mimo iż w wielu sytuacjach nie jest to obowiązkowe

2. Taki dokument powinien zawierać m. in. dane obu stron, lokalizację garażu, wysokość czynszu, termin obowiązywania najmu, miejsce i datę zawarcia umowy oraz podpisy obu stron

3. Wynajmowany garaż może ubezpieczyć finansowo jego właściciel ze zwykłej polisy mieszkaniowej

4. Ubezpieczenie wynajmowanego garażu można kupić za pomocą kalkulatora polis

FAQ – najczęściej zadawane pytanie o umowę najmu garażu

 1. Czy umowę najmu garażu muszę zgłosić do urzędu skarbowego?

  Samego faktu podpisania umowy najmu garażu lub miejsca garażowego nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ani do żadnej innej instytucji. Istnieje natomiast obowiązek odprowadzania podatku od przychodów osiąganych z tego tytułu, podobnie jak ma to miejsce przy wynajmie domu lub mieszkania.

 2. Czy umowa garażu musi być zawarta na piśmie?

  Na piśmie musi być zawarta jedynie umowa najmu garażu zawarta na czas oznaczony powyżej jednego roku. W innych przypadkach umowa może być ustna, jednak warto ją spisać, żeby uniknąć licznych problemów czy nieporozumień i tak też robi się najczęściej.

 3. Czy wynajem garażu bez umowy jest legalny?

  Najem bez spisanej umowy, owszem, jest legalny, ale nie we wszystkich sytuacjach. Obowiązek podpisania stosownego dokumentu pojawia się w momencie, w którym najem ma trwać przez czas oznaczony, dłuższy niż rok. Co ważne, odprowadzenie podatku z tytułu najmu zawsze jest obowiązkowe, bez względu na to, czy umowa jest ustna, czy pisemna.

 4. Jak ubezpieczyć najmowany garaż?

  Wynajmowany garaż może ubezpieczyć tylko jego właściciel. Taka opcja dostępna jest w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej. Czasami, kiedy np. garaż znajduje się w bryle ubezpieczonej nieruchomości, jest on chroniony już w podstawowym wariancie polisy. W innych sytuacjach konieczne jest dokupienie odpowiedniego rozszerzenia.

 5. Kto otrzyma odszkodowanie w wynajmowanym garażu?

  Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej chroniącej garaż zawsze otrzyma osoba, która poniosła stratę finansową. Jeśli szkoda dotyczy np. samego garażu (jego murów lub elementów stałych), rekompensatę uzyska właściciel. Jeśli zniszczone zostały przedmioty ruchome przechowywane tam przez najemcę, a winę ponosi właściciel, odszkodowanie może zostać wypłacone z jego polisy, konkretnie z pakietu OC w życiu prywatnym.

 6. Czy mogę podnająć miejsce garażowego kolejnej osobie?

  W tej kwestii decydują zapisy umowy najmu miejsca garażowego. Wynajmujący może zastrzec sobie, że najemca nie ma prawa podnajmować nieruchomości, ani też udostępniać jej darmowo osobom trzecim. To dość istotna kwestia, którą warto jednoznacznie rozstrzygnąć w podpisywanym dokumencie.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.