Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Spis majątku a odszkodowanie

Redakcja 10.01.2020
Spis majątku a odszkodowanie
Strona główna
/
Artykuły
/
Spis majątku a odszkodowanie
Teoretycznie do zakupu polisy mieszkaniowej nie jest nam potrzebny spis posiadanego majątku. Jednak w praktyce przydaje się on zarówno podczas ustalania sumy ubezpieczenia, jak i przy ubieganiu się o odszkodowanie. Podpowiadamy, w jaki sposób sporządzić taki spis i jak objąć kompleksową ochroną mienie ruchome.

Na wyposażenie mieszkania składa się wiele przedmiotów, a część z nich przedstawia sporą wartość. Jeśli więc przymierzamy się do zakupu polisy mieszkaniowej, to powinniśmy przynajmniej rozważyć włączenie tego majątku w zakres ochrony, a żeby to zrobić, warto go najpierw skatalogować. 

 

Jak ubezpieczyć ruchomości domowe?

Pamiętajmy, że nie każda polisa mieszkaniowa obejmuje ochroną wyposażenie mieszkania, czyli tzw. mienie ruchome lub ruchomości domowe. Żeby włączyć je do ubezpieczenia, trzeba wykupić rozszerzenie, co związane jest z dodatkową opłatą. Dopiero wtedy ruchomości będą chronione przed tymi samymi zdarzeniami, co mury i elementy stałe, czyli np. pożarem, powodzią, zalaniem, uderzeniem pioruna czy też upadkiem statku powietrznego.

Warto również pomyśleć poszerzeniu polisy o dodatki istotne z perspektywy mienia ruchomego. Chodzi tutaj m. in. o kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie czy domowy assistance.

 

Jak sporządzić spis majątku?

Kluczem do ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych jest prawidłowe skatalogowanie posiadanego mienia. Precyzyjny wykaz wszystkich posiadanych przedmiotów pozwoli nam właściwie ocenić ich łączną wartość.

 • nowe przedmioty - możemy wycenić na podstawie posiadanych paragonów i faktur, które warto zachować, bo mogą przydać się również przy ubieganiu się o odszkodowanie
 • stare przedmioty - możemy wycenić na podstawie cen z rynku wtórnego, które najprościej sprawdzić w Internecie.  

Nie zapominajmy, że jeśli przeszacujemy lub niedoszacujemy posiadanego mienia, to możemy na tym stracić albo płacąc zbyt wysoką składkę (nadubezpieczenie), albo uzyskując po szkodzie za niskie odszkodowanie (niedoubezpieczenie).

 

Przedmioty wartościowe są wyjątkowe – także dla ubezpieczyciela

Osobną kategorią w ruchomościach domowych są przedmioty wartościowe. W polisie Generali, z myślą o domu tym mianem określa się przedmioty, których jednostkowa wartość przekracza 6000 zł i które można zaklasyfikować jako:

 • Dzieła sztuki,
 • Antyki,
 • Porcelana unikatowa,
 • Legalna broń,
 • Trofea myśliwskie,
 • Znaczki pocztowe,
 • Monety,
 • Medale,
 • Wyroby z pereł, kamieni i metali szlachetnych;
 • Biżuteria wraz z zegarkami;
 • Zbiory kolekcjonerskie.

Inne towarzystwa mogą nieco inaczej definiować przedmioty wartościowe i dlatego warto zawsze sprawdzić to w OWU polisy, zanim jeszcze podpiszemy umowę.

 

Jak wycenić przedmioty wartościowe do polisy?

Niestety, wycena przedmiotów wartościowych często jest dość kłopotliwa. W takich przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają przedstawionej na piśmie opinii eksperta, czyli rzeczoznawcy, pracownika domu aukcyjnego lub biegłego sądowego. Oczywiście, opinia ta musi być aktualna, a nie np. sprzed 10 lat. Koszt wyceny zawsze pokrywa osoba chcąca nabyć polisę.

Część przedmiotów wartościowych może zostać ubezpieczona na podstawie dowodu zakupu, czyli paragonu bądź faktury. Chodzi tutaj m. in. o zegarki czy określony typ biżuterii.

 

Jakie przedmioty wartościowe nie mogą być ubezpieczone?

Pewna część mienia ruchomego, w tym niektóre przedmioty wartościowe, są niechętnie ubezpieczane przez towarzystwa. Lista takich dóbr znajduje się w OWU każdej polisy. Mogą się na niej znaleźć m. in.:

 • Przedmioty przechowywane w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych;
 • Przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej;
 • Nowoczesne dzieła sztuki, których wartość jest trudna do oszacowania lub zbudowane są materiałów wyjątkowo narażonych na zniszczenie;
 • Rękopisy i dane zapisane w formie cyfrowej;
 • Nielegalnie posiadana broń;
 • Nielegalne trofea myśliwskie;
 • Przedmioty znajdujące poza domem i innymi budynkami, czyli np. rzeźby i instalacje artystyczne przechowywane na posesji;
 • Papiery wartościowe;
 • Akta, dokumenty, plany konstrukcyjne, prototypy, wzory, eksponaty.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczone lub skradzione przedmioty?

Procedura odszkodowawcza jest praktycznie identyczna u wszystkich towarzystw. Na zgłoszenie szkody mamy 3 dni od daty jej zaistnienia lub od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu. Zgłoszenie powinno zawierać wykaz utraconego lub zniszczonego mienia, rok nabycia wraz udokumentowaniem faktu jego posiadania (np. paragon lub faktura).

Towarzystwo ma z kolei 30 dni od zgłoszenia zdarzenia na wypłatę odszkodowania. W sytuacjach problematycznych część sporna jest przelewana na konto ubezpieczonego do 14 dni od ustalenia wzbudzających wątpliwość faktów.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że jest taka konieczność, ma prawo do powołania rzeczoznawcy w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Koszt i organizacja takiej usługi leży po stronie towarzystwa.

 

Jakie obowiązki ma ubezpieczony?

Polisa mieszkaniowa daje nam konkretne uprawnienia, ale podpisując ją godzimy się również na określony zbiór obowiązków, których niespełnienie może skutkować brakiem odszkodowania. Przykładowo, Aviva przy wystąpieniu szkody wymaga od swoich klientów następujących czynności:

 • Jeśli wymagają tego okoliczności, należy zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie służby, np. policję;
 • Zgłoszenie szkody towarzystwo niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni;
 • Użycie wszelkich dostępnych środków, żeby zminimalizować straty;
 • Jeżeli w związku ze szkodą doszło do utraty papierów wartościowych lub innych dokumentów związanych z rozporządzaniem pieniędzmi, należy niezwłocznie zastrzec je oraz podjąć działania zmierzające do ich unieważnienia;
 • Niezwłoczne zawiadomienie administracji budynku, jeśli doszło do zalania lub pękania mrozowego;
 • W przypadku zdarzeń odnoszących się do OC w życiu prywatnym, należy postarać się ustalić świadków zdarzenia i spisać okoliczności jego powstania;
 • Zachowanie stanu faktycznego w miejscu wystąpienia szkody (nie dotyczy działań mających zminimalizować szkodę) aż do przybycia przedstawiciela towarzystwa lub do 3 dni od zajścia zdarzenia;
 • Jeśli posiadamy drugą polisę, powinniśmy poinformować o tym Avivę;
 • Poinformowanie towarzystwa o przyczynie szkody.

 

Dobierając polisę dla nieruchomości musisz zwrócić uwagę zarówno na jej zawartość, jak i cenę. Zapewnienie kompleksowej ochrony wymaga poszerzenia podstawy o wartościowe dodatki, czyli np. uwzględnienie w niej ruchomości domowych. Jeśli wolałbyś nie przepłacić za ten sam lub bardzo podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. Sporządzenie spisu majątku jest bardzo przydatne przy ustalaniu sumy ubezpieczenia

2. Ruchomości domowe można włączyć do polisy mieszkaniowej jako rozszerzenie

3. Nie wszystkie przedmioty wartościowe można ubezpieczyć

4. Na zgłoszenie szkody mamy 3 dni, a towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić nam odszkodowanie najpóźniej 30 dnia od otrzymania zgłoszenia

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.