CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jak-ubezpieczyc-dom-przed-powodzia Ubezpieczenie mieszkania i domu od powodzi | UbezpieczenieMieszkania.pl
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

Redakcja 30.03.2022
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Woda jest groźnym żywiołem, która może naruszyć fundamenty naszego domu, uszkodzić mury i elementy stałe, a także zniszczyć wyposażenie oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ubezpieczenie nieruchomości od powodzi, przed czym chroni, ile kosztuje, w których lokalizacjach jest droższe, a w których tańsze i gdzie można je nabyć.

Tradycyjnym źródłem zagrożenia powodziowego są zbiorniki wodne, głównie rzeki, jednak coraz częściej podtopienia są skutkiem silnych opadów atmosferycznych. Na obszarach mocno zurbanizowanych nawalne deszcze potrafią w szybkim tempie zalać ulice, piwnice i niższe kondygnacje budynków.

 

Jak duże ryzyko powodzi w Polsce?

Wbrew pozorom, powódź nie jest zjawiskiem sezonowym. Podtopienia zdarzają się praktycznie przez cały rok. Pomiędzy marcem a październikiem występują powodzie roztopowe, zatorowe i roztopowo-opadowe. Od grudnia do stycznia pojawiają się powodzie opadowe, a przez większość roku można spotkać się ze sztormami sprawiającymi, że woda wdziera się w głąb lądu.

Zagrożenie powodziowe jest więc w Polsce całoroczne i dotyczy praktycznie całego obszaru kraju, a nie tylko terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych w i depresjach.

 

Co oznacza powódź dla ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują powódź w bardzo podobny sposób, różnice są raczej minimalne. Pod tym pojęciem rozumieją bezpośrednie zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących, sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych, na skutek następujących zdarzeń:

 • silnych opadów atmosferycznych,
 • spływu wód po zboczach lub stokach na obszarach górzystych i pofałdowanych;
 • topnienia kry lodowej;
 • powstawania zatorów w korytach rzek;
 • sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Powódź jest jednym z kluczowych zdarzeń ubezpieczeniowych i dlatego jej szczegółową definicję powinniśmy znaleźć praktycznie w każdym OWU polisy mieszkaniowej. Przed wykupieniem ubezpieczenia, dla pewności, możemy sprawdzić, jak dany ubezpieczyciel definiuje powódź.

 

Jak ubezpieczyć nieruchomość od powodzi?

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości przed katalogiem zdarzeń losowych. Powódź, mimo iż niewątpliwie przynależy do takich zdarzeń, w zdecydowanej większości przypadków nie mieści się na podstawowej liście ryzyk. Żeby więc włączyć ją w zakres ochrony, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie, co wiąże się z podwyższeniem składki ubezpieczeniowej.

Jeśli podstawowy wariant polisy poszerzymy tylko o powódź, zabezpieczymy nasz majątek tylko w obrębie murów i stałych elementów. Warto więc rozważyć włączenie w ubezpieczenie również ruchomości domowych, czyli wyposażenia, a także, jeśli mieszkamy w domu, zabudowań znajdujących się na posesji. Opcjonalnie można również wykupić ochronę przed powodzią dla obiektów położonych w dalszej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia, np. dla domu letniskowego oraz nagrobka.

 

Co w domu i mieszkaniu chroni polisa od powodzi?

Powódź zagraża przede wszystkim domom wolnostojącym. Bezpieczni nie mogą czuć jednak również mieszkańcy kamienic i bloków, nawet ci, którzy mieszkają na drugim piętrze, co dobitnie pokazała np. powódź z 1997 roku, gdzie zalane zostało praktycznie całe wrocławskie osiedle Kozanów i wiele innych terenów.

Uwzględnienie w polisie powodzi chronić może nie tylko nasz dom i mieszkanie, ale również:

 • dom w budowie,
 • wyposażenie mieszkania wraz ze zwierzętami domowymi,
 • obiekty znajdujące się na posesji,
 • piwnice i garaże,
 • dom letniskowy,
 • budynki gospodarcze,
 • nagrobek,
 • roślinność ogrodową,
 • bramę i ogrodzenie wraz z elementami stałymi.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

Obliczyliśmy koszty ubezpieczenie 120-metrowego domu wolnostojącego, który znajduje się w Toruniu i którego wartość rynkowa to 800 000 zł. Przyjęliśmy, że polisa dotyczy murów i elementów stałych, które chroni przed powodzią oraz innymi zdarzeniami losowymi. Przyjęliśmy też, że na obszarze nieruchomości w ostatnich latach nie wystąpiły żadne szkody powodziowe, co może mieć istotne znaczenie dla wysokości składki.

Za najtańszą polisę trzeba zapłacić 476 zł, podczas gdy najdroższa oferta opiewa na 597 zł. Średni koszt ubezpieczenia to z kolei 530 zł. Wszystkie składki dotyczą roku obowiązywania polisy mieszkaniowej.

W skali roku podstawowe ubezpieczenie domu poszerzone o powódź nie jest przesadnie drogie. Warto jednak zwrócić uwagę na zróżnicowanie cenowe niemal identycznego produktu – każde towarzystwo oferuje go za inną stawkę, a różnica pomiędzy najdroższą i najtańszą ofertą to 121 zł. Przy większej wartości ubezpieczonego mienia oraz większej liczbie rozszerzeń różnice cenowe byłyby jeszcze wyraźniejsze.

Ubezpieczenie domu od powodzi i innych zdarzeń losowych – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Proama

Home Assistance, dewastacja

476 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja

477 zł

Benefia

Home Assistance, dewastacja

488 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

502 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

584 zł

Mtu24.pl

587 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

597 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 29.03.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Jak duże odszkodowanie za powódź?

Polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie majątkowe, a w tej kategorii produktów maksymalna wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości poniesionych strat. Oznacza to, że jeśli powódź zniszczy całą nieruchomość (szkoda całkowita), to ubezpieczony może otrzymać pełną rekompensatę, ale nic poza tym. W ubezpieczeniach majątkowych niemożliwe jest wzbogacenie się ubezpieczonego, w przeciwieństwie np. do ubezpieczeń osobowych.

Żeby uzyskać pełne odszkodowanie za powódź konieczne jest ustalenie właściwych sum ubezpieczenia (SU). Kwoty te winne odzwierciedlać faktyczną wartość poszczególnych rodzajów mienia, które jest włączone w polisę. Ustala się je osobno dla ruchomości, stałych elementów i murów.

Ryzyko związane z podaniem błędnych SU jest spore, szczególnie w przypadku zaniżenia tych liczb, co określa się mianem niedoubezpieczenia. W takiej sytuacji przyznane po szkodzie odszkodowanie może zrekompensować zniszczenia tylko częściowo. Nadubezpieczenie, czyli zawyżenie wartości mienia, poskutkuje z kolei niepotrzebnym podwyższeniem składki, które nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści.

 

Kiedy ubezpieczenie od powodzi nie działa?

Pierwszym z istotnych ograniczeń w ubezpieczeniach nieruchomości, które odnoszą się bezpośrednio do ryzyka powodzi, są karencje. Najczęściej obowiązują one przez 30 dni od momentu wejścia w życie polisy, ale nie jest to żelazna reguła – niektórzy ubezpieczyciele stosują karencje na 14, 15 czy 31 dni. Ograniczenie polega na tym, że ochrona przed powodzią zaczyna obowiązywać dopiero po podanym okresie, podczas gry ochrona przed pozostałymi ryzykami wchodzi w życie od razu. W ten sposób towarzystwa chcą uniknąć sytuacji, w których klienci wykupują polisę dopiero w momencie, w którym media ogłaszają zagrożenie powodziowe.

Przy powodzi zastosowanie mają zarówno ogólne, jak i szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności. Wśród tych pierwszych można wymienić np. rażące niedbalstwo, brak wymaganych prawem przeglądów technicznych czy też należytej konserwacji mienia. Wśród wyłączeń szczegółowych stosowanych przez różne towarzystwa możemy wskazać:

 • w HDI powódź (jako siła wyższa) nie dotyczy pakietu Home Assistance;
 •  Allianz wyklucza w ogóle ubezpieczenie od powodzi, jeśli dana nieruchomość została podtopiona co najmniej dwa razy w przeciągu ostatnich 10 lat;
 • Wiener z ochrony przed powodzią wyłącza przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budynku gospodarczym i innych budowlanych na posesji, jeśli są one przechowywane niżej, niż 14 cm od podłogi, która znajduje się poniżej poziomu gruntu;
 • Link4 uznaje dane zjawisko za powódź tylko wtedy, kiedy taką informację podaje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); jeśli nie ma możliwości zdobycia takich informacji, pod uwagę brany jest stan faktyczny i rozmiar szkód.

Tego typu zapisy, pozornie będące niuansami, w niektórych przypadkach mogą przesądzić o przyznaniu odszkodowania. Warto więc zawsze dokładnie sprawdzić je w OWU wybranej przez nas polisy, szczególnie że u każdego ubezpieczyciela mogą mieć inną treść.

 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed powodzią?

O zagrożeniu powodziowym warto pomyśleć już na etapie wyboru działki budowlanej – wystarczy sprawdzić, czy interesujące nas miejsce jest bezpieczne i czy w minionych latach nie dochodziło tam do podtopień. O zabezpieczeniu się przed powodzią warto również myśleć w trakcie tworzenia projektu budowlanego oraz doboru materiałów.

Przegroda ziemna, czyli wał ziemny lub betonowy o wysokości około 1 metra może skutecznie ochronić naszą posesję przed falą powodziową. Trzeba jednak dobrze się zastanowić, w którym miejscu go umieścić, żeby spełnił swoją rolę.

Jeśli chodzi o konstrukcję budynku mieszkalnego, to przy jego budowie warto postawić na ciężkie materiały, czyli: beton, cegły oraz pustaki. W ten sposób minimalizujemy ryzyko naruszenia konstrukcji przez wodę. Wysoki parter oraz progi wejściowe to kolejne skuteczne zabezpieczenie. Mury warto uszczelnić specjalnymi materiałami, dzięki którym woda nie będzie do nich przenikała. Istotny może okazać się również przemyślany rozkład pomieszczeń i właściwe rozlokowanie w nich mienia – np. cenniejsze przedmioty na górnych kondygnacjach.

Wśród innych rozwiązań minimalizujących negatywne skutki powodzi można wymienić:

 • drożny system rowów i kanałów, który skutecznie wyprowadzi wodę z posesji;
 • kotłownia znajdująca się na wyższej kondygnacji lub na podwyższeniu;
 • zabezpieczenie kanalizacji przed cofaniem się wody;
 • budynki na posesji z podłogami powyżej poziomu gruntu;
 • osłony na okna i drzwi piwniczne chroniące przed pękaniem pod naporem wody i przeciekaniem.

Wszystkie wymienione wyżej rozwiązania minimalizują ryzyko poniesienia strat w skutek powodzi, jednak nigdy nie zapewnią nam pełnego bezpieczeństwa. Oprócz przygotowania domu i posesji na nadejście fali powodziowej, dobrze jest również zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu nieruchomości.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

Powódź to jedno z największych zagrożeń dla nieruchomości i dlatego też praktycznie wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie na wypadek tego zdarzenia, chociaż prawie zawsze omawiane ryzyko dostępne jest jako rozszerzenie.

Współcześnie ochronę przed powodzią możemy nabyć online, czyli praktycznie bez żadnych formalności. Zanim jednak przejdziemy do zakupów, porównajmy sobie propozycje cenowe większej liczby towarzystw. Narzędziem, które znacznie ułatwi nam ten proces, jest kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu w dosłownie kilka minut znajdziemy ofertę dopasowaną nie tylko do naszych potrzeb, ale i możliwości budżetowych.

Kompleksowe ubezpieczenie wymaga wykupienia rozszerzeń, czyli np. uwzględnienia w umowie ruchomości domowych. Za niewielkie pieniądze możesz uzyskać większe bezpieczeństwo, a jeśli nie chcesz przepłacać za identyczny lub podobny produkt ubezpieczeniowy, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. W nomenklaturze ubezpieczeniowej powódź i zalanie to dwa różne ryzyka

2. Najczęściej ochrona od powodzi zaczyna obowiązywać po 30-dniowej karencji

3. Ubezpieczenie od powodzi może obejmować nie tylko dom i mieszkanie, ale również np. budynki gospodarcze, piwnice czy garaże

4. Na terenach zalewowych ubezpieczenie od powodzi jest droższe, a czasem niemożliwe

FAQ – najczęściej zadawane pytania o powódź i ubezpieczenie

 1. Czy powódź i zalanie to jedno ryzyko?

  W ubezpieczeniach zalanie i powódź to dwa różne pojęcia, co można łatwo zweryfikować zaglądając do działu „definicje” w OWU każdej polisy mieszkaniowej. Zalanie często dostępne jest w podstawowej wersji polisy, podczas gdy powódź najczęściej jest dodatkowo płatnym rozszerzeniem.

 2. Jak ubezpieczyciele oceniają ryzyko wystąpienia powodzi?

  Przy ocenie zagrożenia powodziowego kluczowa jest lokalizacja domu. Istotna jest też historia ubezpieczenia, bo jeśli w przeszłości nieruchomość bywała już naruszana przez wodę, to prawdopodobieństwo kolejnego podtopienia się zwiększa.

 3. Co to jest strefa powodziowa?

  To obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Ubezpieczyciele samodzielnie szacują, w których rejonach powodzie są realnym zagrożeniem, a w których minimalnym. Dokonują tego najczęściej analizując szkody powodziowe z ostatnich lat oraz analizy sporządzane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

 4. Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej?

  Oficjalnym źródłem, w którym możemy sprawdzić, czy nasza nieruchomości leży w strefie powodziowej, jest strona wody.isok.gov.pl. Przydatny może również okazać się portal ongeo.pl. Nie zapominajmy też, że zawsze możemy zgłosić się do towarzystwa, w którym chcemy kupić polisę, z prośbą o ocenę omawianej kwestii. W niektórych lokalizacjach ubezpieczenie od powodzi w ogóle nie jest dostępne, a w innych obowiązuje wyższa składka.

 5. Czy za zalanie domu przez powódź dostanę lokal zastępczy?

  Tak, jeśli mamy pakiet Home Assistance. Zawiera on m.in. organizację i opłacenie lokalu zastępczego, transport osób do tego lokalu, zabezpieczenie ocalałego mienia czy utylizację zniszczonych przedmiotów. W domowym assistance występują limity, co oznacza m. in., że lokal zastępczy będzie nam udostępniony tylko na określoną liczbę dni i do podanej w OWU polisy kwoty.

 6. Czy dostanę odszkodowanie za zalanie piwnicy?

  Tak, ponieważ to integralna część nieruchomości. Jeśli więc posiadamy ubezpieczenie domu lub mieszkania, które uwzględnia powódź, piwnica również jest chroniona przed tym żywiołem. Dzięki dodatkowemu rozszerzeniu możemy również włączyć w ochronę przechowywane w piwnicy niektóre rodzaje mienia ruchomego.

 7. Czy mogę ubezpieczyć budynki gospodarcze przed powodzią?

  Tak, mogą to być wszystkie obiekty na posesji, o ile są one na trwałe związane z gruntem. Chodzi tutaj m. in. o budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, altany, ogrodzenie, murowane grille, infrastrukturę dla dzieci, a nawet utwardzone powierzchnie czy roślinność ogrodową.

 8. Kiedy dostanę odszkodowanie za szkody powodziowe?

  Procedura ubiegania się o odszkodowanie z polisy mieszkaniowej jest właściwie identyczna dla wszystkich rodzajów szkód. Na zgłoszenie zdarzenia, w zależności od ubezpieczyciela, mamy od 3 do 7 dni. Później nastąpi weryfikacja naszego zgłoszenia i szacowanie strat. Odszkodowanie powinno wpłynąć na nasze konto po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia. (chyba że do tego czasu woda powodziowa nie opada). Sporną część rekompensaty, czyli wymagającą dodatkowych ustaleń, towarzystwo wypłaci nam po dodatkowych 14 dniach.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.