Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

Redakcja 10.04.2015
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Woda jest groźnym żywiołem, która może naruszyć fundamenty naszego domu, uszkodzić mury i elementy stałe, a także zniszczyć wyposażenie oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ubezpieczenie nieruchomości od powodzi, przed czym chroni, ile kosztuje, w których lokalizacjach jest droższe, a w których tańsze i gdzie można je nabyć.

Tradycyjnym źródłem zagrożenia powodziowego są zbiorniki wodne, głównie rzeki, jednak coraz częściej podtopienia są skutkiem silnych opadów atmosferycznych. Na obszarach mocno zurbanizowanych nawalne deszcze potrafią w szybkim tempie zalać ulice, piwnice i niższe kondygnacje budynków.

 

Jak duże ryzyko powodzi w Polsce?

Wbrew pozorom, powódź nie jest zjawiskiem sezonowym. Podtopienia zdarzają się praktycznie przez cały rok. Pomiędzy marcem a październikiem występują powodzie roztopowe, zatorowe i roztopowo-opadowe. Od grudnia do stycznia pojawiają się powodzie opadowe, a przez większość roku można spotkać się ze sztormami sprawiającymi, że woda wdziera się w głąb lądu.

Zagrożenie powodziowe jest więc w Polsce całoroczne i dotyczy praktycznie całego obszaru kraju, a nie tylko terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych w i depresjach.

 

Co oznacza powódź dla ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują powódź w bardzo podobny sposób, różnice są raczej minimalne. Pod tym pojęciem rozumieją bezpośrednie zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących, sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych, na skutek następujących zdarzeń:

 • silnych opadów atmosferycznych,
 • spływu wód po zboczach lub stokach na obszarach górzystych i pofałdowanych;
 • topnienia kry lodowej;
 • powstawania zatorów w korytach rzek;
 • sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Powódź jest jednym z kluczowych zdarzeń ubezpieczeniowych i dlatego jej szczegółową definicję powinniśmy znaleźć praktycznie w każdym OWU polisy mieszkaniowej. Przed wykupieniem ubezpieczenia, dla pewności, możemy sprawdzić, jak dany ubezpieczyciel definiuje powódź.

 

Jak ubezpieczyć nieruchomość od powodzi?

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości przed katalogiem zdarzeń losowych. Powódź, mimo iż niewątpliwie przynależy do takich zdarzeń, w zdecydowanej większości przypadków nie mieści się na podstawowej liście ryzyk. Żeby więc włączyć ją w zakres ochrony, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie, co wiąże się z podwyższeniem składki ubezpieczeniowej.

Jeśli podstawowy wariant polisy poszerzymy tylko o powódź, zabezpieczymy nasz majątek tylko w obrębie murów i stałych elementów. Warto więc rozważyć włączenie w ubezpieczenie również ruchomości domowych, czyli wyposażenia, a także, jeśli mieszkamy w domu, zabudowań znajdujących się na posesji. Opcjonalnie można również wykupić ochronę przed powodzią dla obiektów położonych w dalszej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia, np. dla domu letniskowego oraz nagrobka.

 

Co w domu i mieszkaniu chroni polisa od powodzi?

Powódź zagraża przede wszystkim domom wolnostojącym. Bezpieczni nie mogą czuć jednak również mieszkańcy kamienic i bloków, nawet ci, którzy mieszkają na drugim piętrze, co dobitnie pokazała np. powódź z 1997 roku, gdzie zalane zostało praktycznie całe wrocławskie osiedle Kozanów i wiele innych terenów.

Uwzględnienie w polisie powodzi chronić może nie tylko nasz dom i mieszkanie, ale również:

 • dom w budowie,
 • wyposażenie mieszkania wraz ze zwierzętami domowymi,
 • obiekty znajdujące się na posesji,
 • piwnice i garaże,
 • dom letniskowy,
 • budynki gospodarcze,
 • nagrobek,
 • roślinność ogrodową,
 • bramę i ogrodzenie wraz z elementami stałymi.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

Składkę ubezpieczeniową zawsze trzeba liczyć dla nieruchomości o konkretnych parametrach i doprecyzowanego zakresu ochrony. Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia 120-metrowego domu o wartości rynkowej (mury i elementy stałe) 600 000 zł i wyposażonego (ruchomości domowe) za 50 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy podstawowe zdarzenia losowe oraz powódź.

W wariancie od ryzyk nazwanych opisana polisa kosztuje od 453 zł do 851 zł. Jeśli natomiast chodzi o wariant od ryzyk wszystkich (All Risks), minimalna składka wynosi 610 zł, maksymalna 1135 zł. Wszystkie podane kwoty dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Jak widać, ubezpieczenie o opisanych wyżej parametrach może kosztować i 453 zł, i 1135 zł w skali roku. Tak duże dysproporcje zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest wariant polisy, ponieważ ubeczenia od ryzyk wszystkich są, co do zasady, nieco droższe. Kolejną kwestią są drobne różnice w zakresie ochrony, m. in. wliczone w cenę rozszerzenia. Bardzo istotną kwestią jest także indywidualna polityka każdego z towarzystw, które niezależnie szacują ryzyko ubezpieczeniowe i samodzielnie ustalają stawki. Dlatego też bardzo podobne produkty mają tak różne ceny – wyjaśnia Ewelina Ratajczak, ekspert portalu www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

 

Ubezpieczenie domu od powodzi i innych zdarzeń losowych – porównanie ofert

 

 

Towarzystwo

 

W cenie

 

Roczna składka

 

 

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

 

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

453 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

473 zł

Benefia

Home Assistance

521 zł

Mtu24.pl

-

542

Mtu24.pl

Home Assistance

587 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

594 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

640 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

799 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

851 zł

 

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

 

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

610 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

741 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

820 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

846 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

1125 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny, NNW psa i kota

1135 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert (stan na: 27.02.2024 r.).

 

Jak duże odszkodowanie za powódź?

Jeśli prawidłowo ubezpieczysz nieruchomość od powodzi, towarzystwo powinno wypłacić ci pełne odszkodowanie za poniesione szkody. Nigdy jednak na takim zdarzeniu się nie wzbogacisz, ponieważ polisy mieszkaniowe należą do szerszej kategorii ubezpieczeń majątkowych, które, owszem, pozwalają na pełne zrekompensowanie poniesionych strat, ale nic poza tym. Inaczej jest np. w ubezpieczeniach osobowych, gdzie wzbogacenie się przez poszkodowanego jest jak najbardziej możliwe.

Pamiętaj o tym, żeby przy zakupie polisy mieszkaniowej zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustalenie sum ubezpieczenia (SU), które wyznaczają górną granicę odszkodowania. SU ustala się osobno dla poszczególnych rodzajów mienia, a kwoty te powinny jak najlepiej oddawać realną wartość tego mienia. Jeśli pomylisz się w obliczeniach, możesz stracić sporo pieniędzy czy to w skutek nadubezpieczenia, czy niedoubezpieczenia.

Nadubezpieczenie wynika z przeszacowania wartości mienia, czyli zadeklarowania zbyt dużych SU. Przykładowo, twój dom łącznie jest wart 600 000 zł, ale ubezpieczyłeś go na 700 000 zł. Dochodzi do powodzi, która na tyle niszczy konstrukcje budynku, że trzeba go rozebrać, co oznacza, że poniosłeś szkodę całkowitą. Towarzystwo wypłaci ci tylko 600 000 zł, mimo  że SU była wyższa. Twoją stratą będzie wówczas zawyżona składka. Innymi słowy, w takiej sytuacji po prostu przepłaciłeś za ubezpieczenie.

Dużo groźniejszą sytuacją jest niedoubezpieczenie, które wynika z zadeklarowania za niskich SU. Posłużmy się podobnym przykładem – twój dom jest wart 600 000 zł, ubezpieczyłeś go na 500 000 zł, powódź spowodowała szkodę całkowitą. Towarzystwo wypłaci ci wówczas tylko 500 000 zł, czyli będziesz stratny aż o 100 000 zł. Jak widzisz, sumy ubezpieczenia są kluczową kwestią w polisach mieszkaniowych.

Kiedy ubezpieczenie od powodzi nie działa?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, co oznacza, że nie zawsze zadziała. W przypadku powodzi jednym z kluczowych ograniczeń jest karencja, czyli czasowe wyłączenie odpowiedzialności. Kiedy wykupisz polisę uwzględniająca powódź, ochrona przed podtopieniami zacznie działać dopiero po pewnym czasie od wejścia w życie ubezpieczenia (ochrona przed pozostałymi ryzykami zacznie działać od razu). Karencja dla omawianego zdarzenia trwa zazwyczaj 30 dni, ale w niektórych towarzystwach może to być również okres 14, 15 lub 31 dni (pamiętaj, żeby sprawdzić to w OWU swojej polisy!). Karencje są automatycznie znoszone w momencie, w którym przedłużasz polisę w tym samym towarzystwie.  
 
Karencje dla powodzi są stosowane powszechnie. Wynika to zapewne z faktu, że nadejście fali powodziowej można często przewidzieć, a towarzystwa chcą uchronić się przed sytuacjami, w których klienci wykupują polisy mając niemal pewność, że za dzień lub dwa będą mogli ubiegać się od odszkodowanie. Innymi słowy, przy braku karencji ryzyko ubezpieczeniowe byłoby zbyt duże dla ubezpieczycieli.
 
Wymieńmy sobie tutaj również kluczowe dla powodzi wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ochrona przed podtopieniami nie zadziała. Na takiej liście można umieścić m. in.:
 
rażące niedbalstwo;
brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
brak niezbędnej konserwacji budynków;
samowola budowlana;
wyłączenie z ochrony przed powodzią przedmiotów znajdujących się poza strefą mieszkalną, czyli np. ruchomości domowych w piwnicach czy budynkach gospodarczych;
nieruchomości znajdujące się w lokalizacjach skrajnie narażonych na działanie fali powodziowej;
nieruchomości, w których podtopienia wystąpiły we wcześniejszych latach (najczęściej podawana jest konkretna liczba lub skala zdarzeń z przeszłości, które uniemożliwiają ponowne ubezpieczenie od powodzi).
 
Pamiętaj, że każde towarzystwo stosuje nieco inne ograniczenia, co dotyczy szczególnie wyłączeń odpowiedzialności. W OWU polisy znajdziesz ich dokładną listę, podobnie jak opis karencji i innych ograniczeń.  
 

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed powodzią?

O zagrożeniu powodziowym warto pomyśleć już na etapie wyboru działki budowlanej – wystarczy sprawdzić, czy interesujące nas miejsce jest bezpieczne i czy w minionych latach nie dochodziło tam do podtopień. O zabezpieczeniu się przed powodzią warto również myśleć w trakcie tworzenia projektu budowlanego oraz doboru materiałów.

Przegroda ziemna, czyli wał ziemny lub betonowy o wysokości około 1 metra może skutecznie ochronić naszą posesję przed falą powodziową. Trzeba jednak dobrze się zastanowić, w którym miejscu go umieścić, żeby spełnił swoją rolę.

Jeśli chodzi o konstrukcję budynku mieszkalnego, to przy jego budowie warto postawić na ciężkie materiały, czyli: beton, cegły oraz pustaki. W ten sposób minimalizujemy ryzyko naruszenia konstrukcji przez wodę. Wysoki parter oraz progi wejściowe to kolejne skuteczne zabezpieczenie. Mury warto uszczelnić specjalnymi materiałami, dzięki którym woda nie będzie do nich przenikała. Istotny może okazać się również przemyślany rozkład pomieszczeń i właściwe rozlokowanie w nich mienia – np. cenniejsze przedmioty na górnych kondygnacjach.

Wśród innych rozwiązań minimalizujących negatywne skutki powodzi można wymienić:

 • drożny system rowów i kanałów, który skutecznie wyprowadzi wodę z posesji;
 • kotłownia znajdująca się na wyższej kondygnacji lub na podwyższeniu;
 • zabezpieczenie kanalizacji przed cofaniem się wody;
 • budynki na posesji z podłogami powyżej poziomu gruntu;
 • osłony na okna i drzwi piwniczne chroniące przed pękaniem pod naporem wody i przeciekaniem.

Wszystkie wymienione wyżej rozwiązania minimalizują ryzyko poniesienia strat w skutek powodzi, jednak nigdy nie zapewnią nam pełnego bezpieczeństwa. Oprócz przygotowania domu i posesji na nadejście fali powodziowej, dobrze jest również zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu nieruchomości.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

Powódź to jedno z największych zagrożeń dla nieruchomości i dlatego też praktycznie wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie na wypadek tego zdarzenia, chociaż prawie zawsze omawiane ryzyko dostępne jest jako rozszerzenie.

Współcześnie ochronę przed powodzią możemy nabyć online, czyli praktycznie bez żadnych formalności. Zanim jednak przejdziemy do zakupów, porównajmy sobie propozycje cenowe większej liczby towarzystw. Narzędziem, które znacznie ułatwi nam ten proces, jest kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu w dosłownie kilka minut znajdziemy ofertę dopasowaną nie tylko do naszych potrzeb, ale i możliwości budżetowych.

Kompleksowe ubezpieczenie wymaga wykupienia rozszerzeń, czyli np. uwzględnienia w umowie ruchomości domowych. Za niewielkie pieniądze możesz uzyskać większe bezpieczeństwo, a jeśli nie chcesz przepłacać za identyczny lub podobny produkt ubezpieczeniowy, sprawdź wysokość składki dla Twojej nieruchomości w naszym kalkulatorze polis mieszkaniowychW 3 minuty porównasz ceny 18 towarzystw w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla Twojej nieruchomości.

To warto wiedzieć

1. W nomenklaturze ubezpieczeniowej powódź i zalanie to dwa różne ryzyka

2. Najczęściej ochrona od powodzi zaczyna obowiązywać po 30-dniowej karencji

3. Ubezpieczenie od powodzi może obejmować nie tylko dom i mieszkanie, ale również np. budynki gospodarcze, piwnice czy garaże

4. Na terenach zalewowych ubezpieczenie od powodzi jest droższe, a czasem niemożliwe

FAQ – najczęściej zadawane pytania o powódź i ubezpieczenie

 1. Czy powódź i zalanie to jedno ryzyko?

  W ubezpieczeniach zalanie i powódź to dwa różne pojęcia, co można łatwo zweryfikować zaglądając do działu „definicje” w OWU każdej polisy mieszkaniowej. Zalanie często dostępne jest w podstawowej wersji polisy, podczas gdy powódź najczęściej jest dodatkowo płatnym rozszerzeniem.

 2. Jak ubezpieczyciele oceniają ryzyko wystąpienia powodzi?

  Przy ocenie zagrożenia powodziowego kluczowa jest lokalizacja domu. Istotna jest też historia ubezpieczenia, bo jeśli w przeszłości nieruchomość bywała już naruszana przez wodę, to prawdopodobieństwo kolejnego podtopienia się zwiększa.

 3. Co to jest strefa powodziowa?

  To obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Ubezpieczyciele samodzielnie szacują, w których rejonach powodzie są realnym zagrożeniem, a w których minimalnym. Dokonują tego najczęściej analizując szkody powodziowe z ostatnich lat oraz analizy sporządzane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

 4. Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej?

  Oficjalnym źródłem, w którym możemy sprawdzić, czy nasza nieruchomości leży w strefie powodziowej, jest strona wody.isok.gov.pl. Przydatny może również okazać się portal ongeo.pl. Nie zapominajmy też, że zawsze możemy zgłosić się do towarzystwa, w którym chcemy kupić polisę, z prośbą o ocenę omawianej kwestii. W niektórych lokalizacjach ubezpieczenie od powodzi w ogóle nie jest dostępne, a w innych obowiązuje wyższa składka.

 5. Czy za zalanie domu przez powódź dostanę lokal zastępczy?

  Tak, jeśli mamy pakiet Home Assistance. Zawiera on m.in. organizację i opłacenie lokalu zastępczego, transport osób do tego lokalu, zabezpieczenie ocalałego mienia czy utylizację zniszczonych przedmiotów. W domowym assistance występują limity, co oznacza m. in., że lokal zastępczy będzie nam udostępniony tylko na określoną liczbę dni i do podanej w OWU polisy kwoty.

 6. Czy dostanę odszkodowanie za zalanie piwnicy?

  Tak, ponieważ to integralna część nieruchomości. Jeśli więc posiadamy ubezpieczenie domu lub mieszkania, które uwzględnia powódź, piwnica również jest chroniona przed tym żywiołem. Dzięki dodatkowemu rozszerzeniu możemy również włączyć w ochronę przechowywane w piwnicy niektóre rodzaje mienia ruchomego.

 7. Czy mogę ubezpieczyć budynki gospodarcze przed powodzią?

  Tak, mogą to być wszystkie obiekty na posesji, o ile są one na trwałe związane z gruntem. Chodzi tutaj m. in. o budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, altany, ogrodzenie, murowane grille, infrastrukturę dla dzieci, a nawet utwardzone powierzchnie czy roślinność ogrodową.

 8. Kiedy dostanę odszkodowanie za szkody powodziowe?

  Procedura ubiegania się o odszkodowanie z polisy mieszkaniowej jest właściwie identyczna dla wszystkich rodzajów szkód. Na zgłoszenie zdarzenia, w zależności od ubezpieczyciela, mamy od 3 do 7 dni. Później nastąpi weryfikacja naszego zgłoszenia i szacowanie strat. Odszkodowanie powinno wpłynąć na nasze konto po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia. (chyba że do tego czasu woda powodziowa nie opada). Sporną część rekompensaty, czyli wymagającą dodatkowych ustaleń, towarzystwo wypłaci nam po dodatkowych 14 dniach.

 9. Ile odszkodowania za zalanie domu?

  W ubezpieczeniach nieruchomości powódź i zalanie to dwa odrębne ryzyka. Upraszczając, powódź rozumiana jest jako naturalne wystąpienie wód ze zbiorników, które powoduje podtopienia, podczas gdy przyczyną zalania są głównie awarie, usterki i innego typu wypadki losowe. Za oba zdarzenia możesz uzyskać pełną rekompensatę, o ile prawidłowo ubezpieczyłeś nieruchomość (np. ustaliłeś poprawne sumy ubezpieczenia), zgłosiłeś szkodę w terminie i nie zaszło żadne z ograniczeń ubezpieczeniowych typu karencja czy wyłączenie odpowiedzialności.

 10. Jak działa ubezpieczenie od zalania?

  Ubezpieczenie od zalania (nie mylić z ubezpieczeniem od powodzi, bo to odrębne zdarzenia) chroni nieruchomość przed wyciekami wody i innych cieczy, które powstały na skutek m. in. awarii urządzeń i instalacji, pęknięcia akwarium czy innego niezamierzonego wypadku losowego, który nie podpada pod tzw. rażące niedbalstwo. Odszkodowanie przysługuje więc m. in. za awarie pralki czy pęknięcie rury, które miało miejsce w twoim lokalu i zniszczyło twoje mienie. Jeśli natomiast chodzi o odszkodowanie za zalanie przez sąsiada, wypłacane jest ono z jego polisy, konkretnie z pakietu OC w życiu prywatnym.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.