Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego

Redakcja 27.10.2021
Ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego
Ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego jest nie tylko możliwe, ale też bardzo proste – potrzebny jest po prostu odpowiedni rodzaj polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy w szczegółach, jak ubezpieczyć dom bez odbioru technicznego, na jakich zasadach się to odbywa i ile kosztuje.

Jednym z warunków zakończenia budowanego czy przebudowywanego domu jest uzyskanie odbioru technicznego. Sprawdzamy, czy bez dopełnienia tej formalności możliwe będzie ubezpieczenie nieruchomości. I co nam grozi, jeśli nie przedstawimy właściwych dokumentów przed wprowadzeniem się do nowego lokum.

 

Czym jest odbiór techniczny?

Odbiór techniczny to nic innego, jak formalne zakończenie budowy nieruchomości. Inaczej odbywa się on w przypadku domów jednorodzinnych, a inaczej jeśli chodzi o budynki wielorodzinne i obiekty użyteczności publicznej.

Właściciele nowopowstałych domów jednorodzinnych najczęściej muszą tylko zgłosić w odpowiedni sposób zakończenie procesu budowy. Przy budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej konieczne jest już wnioskowanie o pozwolenie na użytkowanie. W obu przypadkach wniosek należy złożyć do Powiatowego/Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a we wniosku tym muszą być zawarte wymagane prawem dokumenty. Jeśli któregoś z nich zabraknie, nasz wniosek może zostać odrzucony, co przesunie w czasie legalne zamieszkanie w nowym budynku.

Powiatowy Inspektorat nadzowu Budowlanego  ma 21 dni na odrzucenie go lub wezwanie do uzupełnienia dokumentów od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest prawidłowy, organ wydaje pozwolenie na zamieszkanie w nowopowstałej nieruchomości. 

Zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych musi zawierać następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonania inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz innymi przepisami;
 • protokoły odbioru przyłączy oraz sprawdzeń wewnętrznych instalacji;
 • protokół kontroli przewodów kominowych;
 • protokół odbioru instalacji gazowej (jeśli budynek zawiera taką instalację);
 • test higieniczny szamba (jeśli budynek nie ma kanalizacji);
 • wynik laboratoryjny badania wody (jeśli budynek ma osobne ujęcie wody);
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami.

 

Jak ubezpieczyć dom bez odbioru technicznego?

Jeśli kupiliśmy tzw. dziurę w ziemi, czyli mieszkanie lub dom, które mają dopiero powstać, nie musimy przejmować się kwestiami ubezpieczonymi do momentu przekazania kluczy, które ma miejsce po odbiorze technicznym. Dopóki lokal nie zostanie oficjalnie oddany do użytku, ubezpiecza go deweloper, a od momentu przekazania go nowemu właścicielowi, ten może nabyć dla niego zwykłą polisę mieszkaniową.

Jeśli natomiast budujemy dom na własną rękę, inwestycję możemy ubezpieczyć wykupując polisę dla tzw. domu w budowie. Jest to uproszczona forma standardowej polisy mieszkaniowej. Wykupuje się ją na rok, a jeśli prace budowlane potrwają dłużej, polisę można przedłużyć aż do oficjalnego ich zakończenia, czyli uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lokalu.

Ubezpieczenie dla domu w budowie może zacząć obowiązywać już w pierwszym etapie budowy. Ma ono uproszczoną formę, ponieważ ogranicza się do ochrony murów i elementów stałych, przede wszystkim, od zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, powódź, porywisty wiatr, śnieg, grad, upadek samolotu czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Możliwa jest też ochrona przed wandalizmem, dewastacją i graffiti. Rzadko występują tutaj natomiast rozszerzenia dedykowane lokatorom, takie jak Home Assistance, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie NNW.

Polisę dla domu w budowie można poszerzyć o mienie ruchome i kradzież z włamaniem, ale dopiero w momencie, w którym budynek jest na etapie surowym zamkniętym, czyli będzie posiadać wszystkie ściany zewnętrzne, dach oraz zamykane na zamek drzwi i okna. Wówczas ochroną mogą zostać objęte materiały budowlane i narzędzia.

Po zakończeniu budowy do ochrony ubezpieczeniowej możemy włączyć całą nieruchomość ze wszystkimi jej elementami, a także posesją, na której stoi z ogrodzeniem włącznie. Zakres ubezpieczenia domu zamieszkanego to nawet kilkanaście rozszerzeń umowy podstawowej, np. przepięcie, powódź, OC w życiu prywatnym, Home Assistance, NNW lokatora, NNW psa i kota, dewastacja czy stłuczenie szklanych przedmiotów.

PAMIĘTAJ!
Polisa dla domu w budowie dotyczy nie tylko sytuacji, w której budynek jest stawiany od zera, ale również jego rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub generalnego remontu. Przy drobnych pracach remontowych wystarczy zwykła polisa, ale kiedy np. burzymy ściany działowe, najczęściej konieczne będzie już wykupienie ubezpieczenia dla nieruchomości w budowie.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego?

Z racji uproszczonej formy oraz zawężonego zakresu ochrony, polisy dla domu w budowie są z reguły tańsze od klasycznych ubezpieczeń nieruchomości. Wysokość składki oblicza się indywidualnie biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wartość powstającej nieruchomości, zakres ochrony, metraż, lokalizację, rodzaj konstrukcji (składka za drewniany dom może być nawet o 100% wyższa) czy wariant polisy (ubezpieczenia All Risks są droższe od ubezpieczeń od ryzyk nazwanych).

Trzeba pamiętać, że identyczne lub bardzo podobne polisy mieszkaniowe w każdym towarzystwie oferowane są w nieco innej cenie. Dotyczy to również wariantu dla domu w budowie. Różnice wynikają z polityki cenowej ubezpieczycieli oraz różnych szacunków dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego. Przed zakupem polisy warto więc zrobić porównanie, sprawdzając oferty większej liczby towarzystw. W ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku.

 

Kiedy otrzymam odszkodowanie za dom bez odbioru technicznego?

Odszkodowanie przysługuje przy zdarzeniach uwzględnionych w zakresie ochrony, o ile nie ma zastosowania któreś z wypunktowanych w OWU wyłączeń odpowiedzialności, a ubezpieczony sumiennie wypełniał obowiązki opisane w tymże dokumencie. Wnikliwa lektura OWU jest więc kluczowa.

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest budowa domu, odszkodowania najczęściej przyznawane są za zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, zalanie, grad, nawalny deszcz, wichura, itd. Rekompensatę możemy też dostać za zniszczenia spowodowane przez wandali i za przedmioty skradzione przez złodziei – jak wspomnieliśmy, ruchomości domowe i kradzież z włamaniem można dokupić dopiero wtedy, kiedy budynek jest na etapie surowym zamkniętym.

Jeśli posiadamy ubezpieczenie All Risks, rekompensatę możemy również uzyskać za zdarzenia, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które w ogóle nie są opisane w OWU (nie ma ich na liście wyłączeń odpowiedzialności).

W większości przypadków otrzymamy kwotę, która pozowli na przywrócenie stanu sprzed szkody. Maksymalną granicę tej kwoty wyznacza suma ubezpieczenia (SU osobno na mury, elementy stałe domu, jak i na wyposażenie domu).

 

Kiedy brak odszkodowania za dom bez odbioru technicznego?

Towarzystwo może nie przyznać nam odszkodowania w niektórych sytuacjach. Zwykle wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczą zdarzeń typu:

 • szkody górnicze, błędy ekipy budowlanej, nieprawidłowy projekt budowlany – odpowiedzialność ponoszą inne podmioty;
 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego celowo lub w skutek rażącego niedbalstwa;
 • szkody powodziowe w trakcie trwania karencji, czyli w pierwszych 14-30 dniach obowiązywania ubezpieczenia;
 • działania podejmowane niezgodnie z prawem budowlanym;
 • przenikanie wód gruntowych;
 • pękania mrozowe;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczonego;
 • kradzież zwykła, czyli taka, przy której złodziej nie pozostawił wyraźnych śladów swojej obecności, np. wyłamanych drzwi;
 • wojna, stan wojenny, akty terrorystyczne, zamieszki;
 • roboty ziemne;
 • uderzenie pojazdu pracującego na budowie.

Każde towarzystwo wprowadza nieco inne wyłączenia odpowiedzialności. Pełną listę ograniczeń znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

 

Gdzie ubezpieczę dom bez odbioru technicznego?

Polisy mieszkaniowe w różnych wariantach można porównać w kilka minut. Wiąże się to z minimalnymi formalnościami, a także oszczędnością czasu i pieniędzy.

Ceny ubezpieczeń nieruchomości sprawdzimy przez kalkulator ubezpieczeń. To narzędzie pozwoli zestawić ze sobą ponad 20 konkurencyjnych ofert od czołowych towarzystw, porównać je pod kątem oferowanego zakresu i wysokości składek. W niektórych przypadkach można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku i to bez zawężania zakresu ochrony czy rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego mienia.

To warto wiedzieć

1. Odbiór techniczny należy rozumieć jako formalne zakończenie budowy nieruchomości
 
2. Dla domów bez odbioru technicznego przeznaczone są polisy dla nieruchomości w budowie
 
3. Inwestycję budowlaną można ubezpieczyć już na pierwszych etapach budowy 
 
4. Ubezpieczenie domu bez odbioru technicznego może uwzględniać zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem czy dewastację

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o odbiór techniczny i ubezpieczenie domu

 1. Ile kosztuje odbiór techniczny domu w 2023 roku?

  Zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokalu jest zwolnione z jakichkolwiek opłat. Koszty pojawiają się natomiast podczas gromadzenia dokumentacji potrzebnej do uzyskania odbioru – łącznie mogą wynieść mniej więcej 1600-2600 zł.

 2. Jak wygląda odbiór techniczny domu?

  Odbiór techniczny domu i uzyskanie pozwolenia na zamieszkanie wymaga zgłoszenia odpowiedniego wniosku do Powiatowego/Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do dokumentu muszą być załączone wymagane prawem dokumenty.

 3. Kto wykonuje odbiór techniczny domu?

  Organem odpowiedzialnym za odbiór techniczny domu jest Powiatowy bądź Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 4. Co sprawdza nadzór budowlany przy odbiorze?

  Sprawdzana jest poprawność złożonej dokumentacji, m. in. dziennika budowy, protokołów z odbioru poszczególnych instalacji, testu higienicznego szamba czy wyniku laboratoryjnego badania wody pitnej.

 5. Jak zmienić polisę dla domu w budowie na ubezpieczenie domu z odbiorem technicznym?

  Wystarczy zgłosić do towarzystwa formalne zakończenie prac budowlanych oraz ustalić zakres nowej polisy. Przemianowanie ubezpieczenia najczęściej będzie się również wiązało z koniecznością dopłaty do składki.

 6. Czy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?

  Polisa dla domu w budowie jest obligatoryjna. Wyjątkiem jest sytuacja, w której inwestycja budowlana realizowana jest z kredytu hipotecznego – wówczas bank wymusza na pożyczkodawcy zakup podstawowego ubezpieczenia powstającej nieruchomości (ochrona murów i ewentualnie elementów stałych przed zdarzeniami losowymi).

 7. Co grozi za zamieszkanie w domu bez odbioru technicznego?

  Jeśli nadzór budowlany uzna, że inwestor złamał prawo zasiedlając lokal bez odbioru, w pierwszej kolejności formalnie go upomni. Po 60 dniach od upomnienia nastąpi kontrola, podczas której naliczone mogą być już kary finansowe z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w kwocie 5000 zł. Jeśli status nieruchomości się nie zmieni, po miesiącu nastąpi kolejna kontrola i przyznana zostanie kolejna grzywna – tym razem w wysokości 2500 zł. Od 2020 roku, kiedy to zmieniło się prawo budowlane, kary mogą być naliczane wielokrotnie, chociaż za każdym razem nadzór budowlany musi odczekać 30 dni.

 8. Kto wydaje pozwolenie na użytkowanie domu?

  To m.in. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jeśli w ciągu 14 dni od odpowiedniego urzędu nie wpłynie wystosowany sprzeciw, możemy czekać na wydanie odbioru technicznego. Nadzór Budowlany (znajduje się w urzędzie miasta lub gminy, tam, gdzie ubiegamy się o pozwolenie na budowę) na wydanie decyzji ma 21 dni.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.