Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych - co warto wiedzieć?

Redakcja 30.09.2020
Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych - co warto wiedzieć?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych - co warto wiedzieć?
Przed niektórymi żywiołami możemy zabezpieczyć swoją nieruchomość tylko finansowo. Powódź, pożar czy huragan potrafią zniszczyć nie tylko dom, ale również wyposażenie i wszystko to, co znajduje się na posesji. Wyjaśniamy, jak przed klęskami żywiołowymi zabezpiecza polisa mieszkaniowa.

Ostatnie dekady przynoszą zmiany klimatyczne, które wywołują coraz liczniejsze anomalia pogodowe. Huragany, trąby powietrzne, powodzie, burze, ulewy czy gradobicia stają się więc coraz większym zagrożeniem. Warto więc zabezpieczać się przed ekonomicznymi skutkami ich występowania.

 

Czym jest klęska żywiołowa?

Klęska żywiołowa to ekstremalne zjawisko naturalne generujące istotne szkody, mogące doprowadzić nawet do zmiany obrazu powierzchni ziemi. Takie kataklizmy wywołują ogromne straty w gospodarce, zmieniają stan przyrody oraz zagrażają organizmom żywym, w tym również człowiekowi.

W polskim prawie klęska żywiołowa może mieć nie tylko charakter naturalny, ale również być skutkiem awarii technicznej. Do klęsk żywiołowych zaliczamy:

 • powódź,
 • suszę,
 • rozległy pożar terenu,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • erupcję wulkanu,
 • tsunami,
 • huragan,
 • tornado,
 • obfite opady śniegu i lawiny śnieżne,
 • ekstremalne temperatury w dłuższym okresie,
 • osuwiska ziemne.

 

Jakie klęski żywiołowe występują w Polsce?

Niestety, większość wymienionych wyżej klęsk żywiołowych stanowi realne zagrożenie również dla mieszkańców naszej szerokości geograficznej, choć na chwilę obecną nie występują w Polsce właściwie tylko eksplozje wulkanów i tsunami, a trzęsienia ziemi są mało intensywne.

Klęskami regularnie nękającymi nasz kraj są powodzie. Z ostatnich lat to powódź w roku 2010, która przyniosła łączne straty rzędu niemal 13 miliardów złotych. Rok 2017 okazał się z kolei najcieplejszym, odkąd w ogóle prowadzi się tego typu pomiary. Straty w rolnictwie dotknęły wówczas 3 mln hektarów gruntów ornych, czyli powierzchni porównywalnej do całego województwa wielkopolskiego. W ostatnich latach nie oszczędzały nas też nawałnice. W 2017 roku wiatry wiejące z prędkości dochodzącą do 150 km/h zniszczyły 45 tysięcy hektarów lasów. Takich strat Lasy Państwowe nie odnotowały nigdy wcześniej.

 

Co może zniszczyć w nieruchomości klęska żywiołowa?

Dom zbudowany z solidnych i niepalnych materiałów jest odporny na działanie wielu czynników naturalnych. Doglądając wymaganych przeglądów i dbając o jego stan techniczny dodatkowo minimalizujemy ryzyko strat. Kiedy jednak przyjdzie fala powodziowa lub huragan wyrywający drzewa z korzeniami, pomóc może nam wyłącznie polisa mieszkaniowa, o ile ją posiadamy właściwy zakres ochrony.

Osobną kwestią jest katalog zdarzeń uwzględniony w polisie, a osobną mienie, które ubezpieczamy. Co z tego, że zabezpieczymy finansowo mury i elementy stałe naszego domu, jeśli powódź czy pożar zniszczy również wyposażenie czy budynki na posesji.

Oprócz domu i mieszkania polisa może również chronić wiele innych przedmiotów i obiektów. Są to:

 • ruchomości domowe, w tym zwierzęta domowe, i przedmioty wartościowe (specjalne), które ubezpiecza się na odrębnych zasadach;
 • pomieszczenia przynależne (garaż i piwnica);
 • budynki gospodarcze;
 • zabudowania tzw. małej architektury, np. altana;
 • garaż wolnostojący, również poza posesją;
 • ogrodzenie i brama wjazdowa;
 • kolektory słoneczne;
 • oczka wodne, baseny;
 • podjazdy i chodniki;
 • roślinność ogrodową i doniczkową;
 • ruchomości na posesji i częściowo poza miejscem ubezpieczenia;
 • dom letniskowy i nagrobek.

Poza pomieszczeniami przynależnymi wszystkie wymienione wyżej przedmioty i obiekty dostępne są jako rozszerzenia polisy, czyli trzeba za nie dodatkowo zapłacić.

 

Jaki wybrać zakres ochrony w polisie mieszkaniowej?

Podstawowe polisy chronią mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi. Taki zakres nie daje jednak kompleksowej ochrony przed klęskami żywiołowym, jak choćby powódź. Ponadto sama podstawa nie chroni nieruchomości i jej lokatorów na wypadek wielu innych zdarzeń, jak kradzież, wandalizm czy rabunek.

W niektórych towarzystwach dodatkowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks). Zabezpiecza ono nieruchomość przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, również niemożliwymi do przewidzenia, poza ryzkami wymienionymi w wyłączeniach odpowiedzialności.  

 

Kto powinien ubezpieczyć się od klęsk żywiołowych?

Powódź czy huragan są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą pozbawić nas praktycznie całego dobytku. Dlatego też ubezpieczenie od klęsk żywiołowych przyda się każdej nieruchomości.

Ochrona przed klęskami żywiołowymi jest szczególnie ważna przy kredycie hipotecznym. W sytuacji, w której nieruchomość nie byłaby ubezpieczona, a zniszczyłby ją żywioł, kredytobiorca musiałby spłacić pożyczkę co do grosza, mimo iż jego dom lub mieszkanie by przepadły. Jeśli posiadamy polisę do kredytu, to zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i przy częściowej, to towarzystwo odpowiada za poniesione straty i to ono będzie zobowiązane do przekazania pieniędzy bankowi.

 

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru

Pożar jest ryzykiem, które jest obecne w podstawie każdej polisy, jednak już od nas zależy, czy ubezpieczymy przed tym zdarzeniem tylko mury i elementy stałe, czy również ruchomości i inne obiekty na posesji i poza nią.

Ogień może zostać zaprószony przez nieuwagę lub celowo, a także przez awarie niektórych instalacji oraz urządzeń. Nie brakuje jednak pożarów spowodowanych suszą lub uderzeniem pioruna.

Z ryzykiem pożaru łączą się również inne zdarzenia, np. zniszczenia wywołane akcją ratowniczą czy dym i sadza. Sprawdźmy więc, czy w polisie, którą zamierzamy kupić, są one uwzględnione. Ubezpieczenie może też wesprzeć nas w procesie usuwania szkód. Pakiet Home Assistance może zawierać m. in. pokrycie kosztów pozbycia się zniszczonego mienia, dozór miejsca ubezpieczenia czy transportu i przechowania ocalałego majątku. Za dodatek w postaci domowego assistance najczęściej trzeba dopłacić.

W przypadku nieruchomości o konstrukcji palnej, czyli głównie domów z drewna lub posiadających palne poszycie dachowe (słoma, trzcina, gonty drewniane) polisa może być nawet dwukrotnie droższa. W skrajnych przypadkach towarzystwo może odmówić ubezpieczenia budynku, jeśli uzna, że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem.

 

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

Z reguły powódź dostępna jest jako rozszerzenie polisy, a towarzystwa obejmują ją specjalną karencją. Oznacza to, że ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać odpowiednio 14 lub 30 dni od wejścia w życiu ubezpieczenia. W ten sposób towarzystwa zabezpieczają się przed sytuacjami, w których klienci chcą wykupić polisę dopiero w momencie, w którym ryzyko powodzi jest bardzo wysokie, a podtopienia są właściwie kwestią czasu.

Niestety, nie każdą nieruchomość można ubezpieczyć od klęski powodzi. Wyłączone z ochrony są depresje i tereny zalewowe, w których do podtopień dochodzi cyklicznie. Ubezpieczyciele wyznaczają też strefy, w których ochrona przed powodzią jest droższa, również z racji większego (ale nie skrajnego) ryzyka jej wystąpienia.

 

Ubezpieczenie nieruchomości od huraganu

Huragany na obszarze Polski występowały zawsze, ale w ostatnich latach jest ich więcej i są coraz bardziej niebezpieczne. W polisach mieszkaniowych to ryzyko dostępne jest w podstawie, podobnie jak związane z nim upadek drzew i masztów czy trąby powietrzne. Pamiętajmy jednak, że podstawowa polisa nigdy nie zawiera mienia ruchomego i obiektów na posesji, a dla nich huragan stanowi poważne zagrożenie.

W przypadku działania wiatru kluczową rolę odgrywa stan techniczny nieruchomości, a jeśli towarzystwo wykryje uchybienia np. przy obowiązkowych przeglądach lub w samej konstrukcji (wykonanie niezgodne z prawem budowlanym), to może nie wypłacić nam odszkodowania.

 

Ubezpieczenie nieruchomości od gradu i śniegu

Zalegający na dachu śnieg może doprowadzić do zawalenia się konstrukcji. Równie niebezpieczne są występujące w górach lawiny. Są to najczęściej dwa odrębne zdarzenia, które możemy znaleźć w podstawowej polisie.

W podstawie powinno również znajdować się gradobicie, ale taka polisa będzie miała zastosowanie tylko do elewacji, poszycia dachowego, okien i przeszklonych drzwi, ewentualnie zamontowanych na dachu kolektorów słonecznych (czasami traktuje się je jako elementy stałe nieruchomości). Budynki i instalacje na posesji, a także roślinność ogrodową, trzeba włączyć do ubezpieczenia dodatkowo.

 

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni przed skutkami klęsk żywiołowych, ale nie przed wszystkimi i w ograniczonym zakresie. Żeby uzyskać szerszą ochronę, trzeba dokupić przynajmniej kilka dodatków, jak ruchomości domowe, zabudowania na posesji czy powódź. Kiedy już zdecydujesz, jaki produkt Cię interesuje, poszukaj go w jak najniższej cenie. Żeby nie przepłacić, wykorzystaj kalkulator polis mieszkaniowych. Dosłownie w 3 minuty porównasz z nim 18 towarzystw i w 1 miejscu i znajdziesz najkorzystniejszą polisę dla swojego domu lub mieszkania.

To warto wiedzieć

1. Podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe przed kilkoma lub kilkunastoma zdarzeniami losowymi

2. Przed klęskami żywiołowymi można ubezpieczyć nie tylko samą nieruchomość, ale również mienie ruchome, obiekty na posesji i poza nią

3. Szczególnie podatne na ogień nieruchomości są droższe w ubezpieczeniu, a w skrajnych przypadkach w ogóle nie można dla nich wykupić polisy

4. Niektóre rozszerzenia jak powódź mogą być objęte karencją

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.