Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Czy przed zawarciem ubezpieczenia domu potrzebne są oględziny?

Redakcja 20.08.2013
Czy przed zawarciem ubezpieczenia domu potrzebne są oględziny?
Strona główna
/
Artykuły
/
Czy przed zawarciem ubezpieczenia domu potrzebne są oględziny?
Ubezpieczenie domu lub mieszkania najczęściej nie wymaga wcześniejszych oględzin, ale od tej reguły są pewne wyjątki, które warto poznać. Wyjaśniamy, kiedy przed zakupem polisy musi pojawić się rzeczoznawca i jak przebiega cała procedura wyceny mienia.

W niektórych przypadkach warto, a nawet trzeba zasięgnąć opinii specjalisty. Dzieje się tak, kiedy chcemy ubezpieczyć zabytkowy dom, dom o dużej wartości czy zawarte w domu przedmioty, które wymagają oszacowania.

 

Kiedy wymagane oględziny przed zakupem ubezpieczenia?

Mury, elementy stałe i standardowe ruchomości domowe można objąć ochroną ubezpieczeniową bez wcześniejszych oględzin. Te są natomiast konieczne m. in. wtedy, kiedy posiadamy przedmioty specjalne (wartościowe). W tej kategorii mieszczą się m. in.: biżuteria, kamienie szlachetne, perły, monety, znaczki pocztowe, legalna broń palna czy przedmioty wykonane ze złota, srebra lub platyny. Poszczególne towarzystwa mogą mieć nieco inną listę takiego mienia, a więc ten sam przedmiot w jednym TU będzie traktowany jako zwykła ruchomość, a w innym jako specjalna.

Ponadto, oględziny są konieczne w sytuacjach, kiedy przedmiotem ubezpieczenia ma być zabytkowy dom lub szczególnie wartościowa nieruchomość, np. warta kilka milionów. Towarzystwa mogą wówczas zażądać profesjonalnej wyceny przeprowadzonej przez eksperta.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Przedmioty wartościowe (specjalne) to osobna podkategoria ruchomości domowych, których ubezpieczenie odbywa się na indywidualnych zasadach. Są to przedmioty, które mają dużą jednostkową wartość pieniężną (niektóre towarzystwa podają konkretną kwotę, np. w Generali jest to 6000 zł), kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną czy historyczną. Nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca definicja przedmiotów wartościowych – każde towarzystwo ma swoją listę takiego mienia, którą publikuje w OWU polisy.

Na czym polegają oględziny nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy na bazie swojej wiedzy, kompetencji oraz odgórnych wytycznych ocenia wartość przedłożonych mu przedmiotów specjalnych, ale też nieruchomości o szczególnej wartości. Sprawdza autentyczność oraz wyodrębnia cechy charakterystyczne, a następnie ustala metodę wyceny. Proces wyceny zwieńcza wystawienie przez rzeczoznawcę oficjalnego dokumentu zawierającego oszacowaną wartość mienia.

Rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest do działania zgodnie z:

 • aktualnymi przepisami prawa,
 • obowiązującymi standardami,
 • Kodeksem Etyki Zawodowej,
 • z zachowaniem szczególnej staranności wynikającej ze specyfiki zawodu,
 • zasadami obiektywizmu i niezależności.

 

Kto dokonuje oględzin mienia przed ubezpieczeniem?

Przed ubezpieczeniem mienie specjalne musi zostać wycenione przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia. Najczęściej towarzystwa dopuszczają ekspertyzy wykonane przed trzy rodzaje podmiotów:

 • rzeczoznawców majątkowych,
 • biegłych sądowych,
 • ekspertów domów aukcyjnych.

 

Jakie przedmioty zgłosić do rzeczoznawcy?

Każde towarzystwo ma nieco inną listę przedmiotów, które uznaje za specjalne lub wartościowe, i które ubezpiecza na indywidualnych zasadach. Najczęściej znajdują się na niej dzieła sztuki, antyki, legalna broń palna, trofea myśliwskie, zbiory kolekcjonerskie, biżuteria czy akcesoria wykonane z drogich kruszców. Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel podaje konkretną kwotę oddzielającą zwykłą ruchomość domową od specjalnej – przykładowo w Generali jest to 6000 zł.

To, czy dany przedmiot jest przedmiotem specjalnym w konkretnym towarzystwie, najlepiej sprawdzić w OWU polisy. W przepadku bardzo specyficznego mienia zalecany jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem TU, który rozwieje nasze wątpliwości udzielając nam wiążącej odpowiedzi. W poniższej tabeli prezentujemy trzy przykładowe listy przedmiotów wartościowych, jakie są stosowane w trzech różnych towarzystwach.

Przedmioty wartościowe w przykładowych towarzystwach

Generali

Link4

Inter Polska

 

 • dzieła sztuki;
 • antyki;
 • unikatowa porcelana;
 • legalna broń;
 • trofea myśliwskie;
 • znaczki pocztowe, monety, medale;
 • wyroby z pereł, kamieni i metali szlachetnych, biżuteria (w tym zegarki);
 • zbiory kolekcjonerskie.
 • dzieła sztuki (obrazy, rysunki, grafiki, inne dzieła plastyczne);
 • wykonane ręcznie dywany i gobeliny;
 • przedmioty wyprodukowane lub wytworzone przed 1939 rokiem;
 • biżuteria, kamienie szlachetne, perły, jak również przedmioty wykonane w całości lub w części ze złota, srebra i platyny;
 • gotówka, karty kredytowe, papiery wartościowe;
 • znaczki pocztowe, monety i medale;
 • broń i trofea myśliwskie;
 • futra naturalne;
 • instrumenty muzyczne.
 • dzieła sztuki;
 • antyki;
 • zbiory kolekcjonerskie;
 • tkane ręcznie dywany i gobeliny;
 • biżuteria i zegarki o wartości jednostkowej powyżej 10 000 PLN;
 • wyroby wykonane w całości lub w części z metali szlachetnych, lub półszlachetnych: złota, srebra, platyny, palladu, miedzi, mosiądzu lub kamieni szlachetnych, lub półszlachetnych, niebędące biżuterią;
 • srebrne i złote monety, medale;
 • znaczki pocztowe;
 • banknoty;
 • broń myśliwska
 • trofea myśliwskie,
 • futra naturalne,
 • unikatowa porcelana.

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.my 

 

Jak ubezpieczyć wyposażenie domu?

Żeby ubezpieczyć mienie specjalne, trzeba spełnić dodatkowe warunki. Ich wykaz może prezentować się w następujący sposób:

 • sporządzenie wykazu przedmiotów specjalnych (nazwy, rodzaje, marki i cechy identyfikacyjne poszczególnych przedmiotów);
 • przedłożenie oficjalnej wyceny, w niektórych przypadkach – przedłożenie dowodu zakupu;
 • montaż dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych, np. monitoringu;
 • przechowywanie mienia w specjalnych warunkach, np. w sejfie.

Po włączeniu przedmiotów specjalnych do polisy, automatycznie są one chronione w taki sam sposób, jak mury, elementy stałe czy zwykłe ruchomości domowe.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie może obejmować od kilku do ponad trzydziestu zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie, porywisty wiatr, upadek drzew i masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek samolotu, przepięcie, silne opady deszczu, śniegu i gradu, itd. Zakres ten można poszerzyć o kolejne ryzyka, m. in. powódź, stłuczenie przedmiotów szklanych, wandalizm, dewastację czy kradzież z włamaniem. W przypadku przedmiotów specjalnych, które są łakomym kąskiem dla złodziei, kluczowe wydaje się wykupienie tego ostatniego ryzyka.

 

Ruchomości wartościowe

Towarzystwa często zamiennie używają określeń „przedmioty specjalne” i „przedmioty wartościowe”, jednak można wskazać kilka różnic pomiędzy nimi.

Do kategorii przedmiotów wartościowych przynależą m. in.: biżuteria, sztabki złota, dzieła sztuki czy okazy z jakiejś kolekcji. W tym przypadku kluczowa jest jednostkowa wartość pieniężna. Czasami jej granica jest precyzyjnie dookreślana przez TU, np. 5000 zł, 6000 zł czy 10 000 zł.

 

Ruchomości specjalne

Mienie specjalne niekoniecznie musi być szczególnie wartościowe. Są to głównie przedmioty, które trudno spieniężyć, ale też niełatwo odtworzyć. To np. specjalistyczny sprzęt sportowy, przyrządy medyczne, wózki inwalidzkie, zdalnie sterowana motorówka czy dron.

To, czy dane towarzystwo rozróżnia przedmioty specjalne i wartościowe, czy też traktuje je jako tę samą kategorię mienia, jest już jego indywidualną kwestią. Informacje na ten temat powinny jednak zawsze być obecne w OWU polisy.

 

Jakich przedmiotów ubezpieczenie nie chroni?

Z polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć bardzo różne rodzaje mienia ruchomego, ale są też przedmioty wyłączone z ochrony. W tej grupie mieszczą się m. in. specyficzne dzieła sztuki, głównie nowoczesnej, które są nietrwałe z racji swoich właściwości (np. bioart, w którym wykorzystywane są żywe organizmy) lub budowy (kruche instalacje znajdujące się na świeżym powietrzu).

Często problematyczne jest także włączenie w ochronę rękopisów, danych w formie cyfrowej czy przedmiotów, które trudno precyzyjnie wycenić.

Standardowo ubezpieczone nie może być też mienie, którego posiadanie jest niezgodne z obowiązującym prawem, np. nielegalnie nabyta broń, kradzione przedmioty, nielegalne substancje czy egzotyczne gatunki zwierząt i roślin.

Część towarzystw całkowicie wyłącza też mienie, które znajduje się w miejscu ubezpieczenia, ale nie jest własnością lokatorów, czyli przedmioty pożyczone, należące do pracodawcy ubezpieczonego (np. telefon służbowy) czy też rzeczy osobiste gości.   

Dodajmy, że polisy mieszkaniowe standardowo wyłączają też zarejestrowane pojazdy mechaniczne, czyli samochody i motocykle – dedykowane są im ubezpieczenia komunikacyjne, czyli OC kierowcy i autocasco.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie domu?

W znakomitej większości przypadków polisę mieszkaniową można nabyć online. W ten sposób ubezpieczymy mury, elementy stałe i ruchomości domowe w niemal dowolnym zakresie, łącznie z wariantem All Risks. Samodzielnie możemy skonstruować zakres ochrony, dobierając interesujące nas rozszerzenia, a później sprawdzić, w jakim towarzystwie taki produkt dostaniemy w najlepszej cenie. W porównaniu ofert pomoże nam kalkulator ubezpieczeń.

Żeby zestawić ze sobą nawet 20 różnych propozycji ubezpieczenia, wystarczy tylko:

1. Wpisać w kalkulatorze kluczowe parametry domu lub mieszkania, czyli: metraż, wiek, rodzaj budownictwa, kondygnację;

2. Podać: formę własności, swój rocznik, historię szkód z ostatnich lat oraz datę, od której polisa ma zacząć obowiązywać.

3. Zdecydować, czy chcemy ubezpieczyć tylko mury i elementy stałe, czy również mienie ruchome.

4. Wybrać ryzyka, o jakie chcemy uzupełnić podstawowy zakres ochrony – stłuczenie przedmiotów szklanych, powódź, kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym.

5. Zadeklarować osobne sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych.

6. Jeśli polisa ma uwzględniać kradzież z włamaniem, wskazać, jakie zabezpieczenia własne posiadamy (to może wygenerować zniżkę).

7. Podać adres mailowy, jeśli chcemy zapisać kalkulację i przeanalizować ją później.

8. Wybrać jedną spośród kilkudziesięciu ofert, jakie znajdziemy w uporządkowanej tabeli – jeśli chcemy szczegółowo przeanalizować poszczególne propozycje, możemy pobrać dokumenty: OWU oraz kartę produktu.

9. Wpisać dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia oraz wybrać jedną z dostępnych form płatności – BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa, karta kredytowa lub Google Pay.

To warto wiedzieć

1. Przy ubezpieczeniu murów, elementów stałych i standardowych ruchomości domowych oględziny nie są konieczne

2. Rzeczoznawca jest niezbędny tylko do wyceny przedmiotów specjalnych (wartościowych) czy nieruchomości o szczególnej wartości

3. Przedmioty specjalne to m. in. biżuteria, antyki, dzieła sztuki, trofea myśliwskie, legalna broń palna

4. Przy ubezpieczeniu przedmiotów specjalnych towarzystwo może zażądać dodatkowych zabezpieczeń własnych lub postawić inne wymogi

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu

 1. Czy muszę zgłaszać TU zakup mienia o szczególnej wartości, np. drogiego dywanu?

  Jeśli w trakcie obowiązywania ubezpieczenia istotnie wzrośnie łączna cena ruchomości domowych, warto zgłosić towarzystwu chęć podniesienia sumy ubezpieczenia dla tego mienia. W przypadku przedmiotów wartościowych/specjalnych, również warto zgłosić ich nabycie i dopełnić wymaganych formalności, czyli np. przedłożyć wycenę rzeczoznawcy.

 2. Czy mogę wezwać na miejsce własnego rzeczoznawcę?

  Ubezpieczony może powołać wybranego przez siebie rzeczoznawcę, o ile oczywiście osoba ta posiada odpowiednie uprawnienia. Towarzystwo oczekuje od nas profesjonalnej wyceny, ale jej organizacja (wraz z pokryciem kosztów) leży już w naszej gestii.

 3. Kto pokrywa wynagrodzenie rzeczoznawcy?

  Pokrycie wynagrodzenia rzeczoznawcy lub innego podmiotu, który dokona wyceny przedmiotów specjalnych/wartościowych leży po stronie osoby chcącej się ubezpieczyć.

 4. Jak długo trzeba czekać na decyzję o wypłacie odszkodowania?

  Standardowo od dnia zgłoszenia szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli jakaś część rekompensaty jest sporna, czyli wymaga dodatkowych wyjaśnień, ubezpieczyciel ma dodatkowe 14 dni na przelanie pieniędzy (w tym przypadku bezsporna część odszkodowania przelewana jest w pierwotnym terminie).

 5. O ile więcej zapłacę za ubezpieczenie wartościowych przedmiotów?

  Wszystko zależy od łącznej wartości tych przedmiotów oraz ryzyka ubezpieczonego – na podstawie tych parametrów ustala się stawki. Ogólnie zwyżki są jednak zauważalne i nierzadko wynoszą kilkaset złotych w skali roku.

 6. Czy mogę ubezpieczyć tylko ruchomości domowe?

  Ubezpieczenie ruchomości domowych jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej chroniącej mury i elementy stałe. Wyjątkiem jest produkt dedykowany najemcom (lokatorom), gdzie chronione jest tylko mienie ruchome oraz ewentualnie nakłady inwestycyjne.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 4.33

Głosów: 3

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.