Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – ile kosztuje?

Redakcja 19.10.2021
Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – ile kosztuje?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – ile kosztuje?
Lokale komunalne są własnością gmin, a ich lokatorzy to najemcy. Wyjaśniamy, jak wygląda ubezpieczenie mieszkania komunalnego i ile kosztuje, przy okazji charakteryzując ten typ nieruchomości.

Polacy wynajmowali 648 374 mieszkań komunalnych, a w kolejce do uzyskania takiego lokalu czekało kolejnych 136 156 chętnych – wynika z danych GUS za rok 2020. Z jednej strony świadczy to o problemach polskiego rynku nieruchomości, z drugiej dowodzi atrakcyjności lokali komunalnych. Zanim przejdziemy do części ubezpieczeniowej artykułu, przyjrzyjmy się im nieco bliżej tego rodzaju mieszkalnictwu.

 

Co to jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne, dawniej kwaterunkowe, to nieruchomości, których prawnym właścicielem jest gmina. Zarządza ona nimi w ramach realizacji swoich ustawowych obowiązków dotyczących zapewnienia lokali mieszkalnych osobom i rodzinom o niskich dochodach – jest to specyficzna forma pomocy społecznej, o czym świadczą niskie czynsze płacone przez lokatorów/najemców, których nie da się porównać ze stawkami rynkowymi.

Osoby, które chcą ubiegać się o mieszkania komunalne, muszą spełniać dwa kryteria:

 1. brak praw do jakiejkolwiek innej nieruchomości (własność, współwłasność);
 2. posiadanie stałego dochodu znajdującego się na określonym pułapie.

Dokładne widełki dochodów umożliwiających uzyskanie lokalu komunalnego określa już gmina, co oznacza, że w różnych częściach Polski stawki są odmienne. To również gmina tworzy listy oczekujących na taki lokal i przydziela je wyselekcjonowanym osobom, podpisując z nimi umowy najmu.

Zaznaczmy, że mieszkania komunalne i mieszkania socjalne to dwa różne typy pomocy socjalnej. W pierwszym przypadku najemca musi posiadać stały dochód na poziomie gwarantującym regularne opłacanie czynszu, ale nieprzekraczający wyznaczonego pułapu. Lokale socjalne przeznaczone są po prostu dla najuboższych.

 

Jak ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć zarówno nieruchomości będące naszą własnością lub współwłasnością, jak i takie, które wynajmujemy od innych (osób prywatnych lub gminy). Lokatorzy mieszkań komunalnych jako najemcy mogą więc bez problemów objąć je ochroną ubezpieczeniową.

Dla wynajmowanych nieruchomości towarzystwa mają specjalne polisy. Dedykowane są im ubezpieczenia umożliwiające ochronę ruchomości domowych oraz elementów stałych (nakładów inwestycyjnych). Z ochrony wyłączone są natomiast mury, których w omawianym przypadku, właścicielem nie jest lokator, tylko gmina. Do polisy można również dokupić rozmaite dodatki.

 

Od czego ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Podstawowa polisa dla najemcy, czyli lokatora mieszkania komunalnego, może chronić mienie ruchome oraz elementy stałe, o ile lokatorzy są ich właścicielami lub samodzielnie wykonali remont – mówimy wówczas o tzw. nakładach inwestycyjnych.

Podstawowa polisa zabezpieczy mieszkanie komunalne przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, takimi jak zalanie, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan, deszcz nawalny czy uderzenie pioruna. Zakres ubezpieczenia można dodatkowo poszerzyć, a wśród dostępnych dodatków warto zwrócić uwagę chociażby na:

 • ryzyka kradzieżowe – czyli głównie kradzież z włamaniem, czyli zdarzenie podczas którego intruz pozostawia wyraźne ślady swojej obecności w postaci zbitej szyby czy wyłamanego zamka. Niektóre oferty uwzględniają także kradzież zwykłą (kiedy nie ma śladów włamania) i rabunek, czyli zdarzenie mające miejsce również poza miejscem ubezpieczenia;
 • dewastacja i wandalizm – osoby trzecie mogą nie tylko przywłaszczyć sobie nasze mienie, ale i je zniszczyć, przed czym również możemy się chronić z polisy mieszkaniowej;
 • OC w życiu prywatnym – daje ochronę finansową na wypadek szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim, czyli sąsiadom, przechodniom czy administracji budynku. W praktyce, to rozszerzenie najczęściej przydaje się przy zalaniu sąsiadów, które wynikło z naszej winy;
 • powódź – niezwykle groźne zdarzenie naturalne, które z reguły nie występuje w podstawowej polisie. Wykupienie tego dodatku powinni rozważyć głównie mieszkańcy dolnych kondygnacji;
 • Home Assistance – to właściwie nie ubezpieczenie, a pakiet usług, które towarzystwo deklaruje się świadczyć na rzecz ubezpieczonego. Chodzi tu o usługi m. in. pomoc po szkodzie, infolinie tematyczne, pakiety medyczne czy darmowe usługi specjalistów typu hydraulik, szklarz, murarz, itd..

 

Kto może ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Lokal komunalny może ubezpieczyć osoba, która jest jego najemcą, czyli posiada aktualną umowę najmu podpisaną z zarządcą nieruchomości, czyli z gminą. Po wykupieniu polisy ochroną objęte są wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, czyli głównie współmałżonek i dzieci. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ np. odszkodowanie z OC w życiu prywatnym przysługuje w sytuacji, w której sprawcą nieumyślnej szkody był ktokolwiek z lokatorów, a nie tylko osoba, której nazwisko widnieje na polisie mieszkaniowej.

Dodajmy, że dla każdej nieruchomości, która jest wynajmowana, można wykupić dwie osobne polisy mieszkaniowe. W tym przypadku jedną może nabyć lokator (najemca), a drugą właściciel, czyli w gmina (czy spółdzielnia zarządzana przez gminę). Z perspektywy najemcy nie ma to jednak większego znaczenia – ubezpieczenie wykupione przez gminę chroni głównie mury nieruchomości i nie koliduje z polisą dla lokatora.

 

Które towarzystwa oferują ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Szukając ubezpieczenia mieszkania komunalnego powinniśmy po prostu sprawdzać oferty tych towarzystw, które sprzedają polisy dedykowane najemcom, a takich ubezpieczycieli nie brakuje – to chociażby Proama, Generali, Benefia czy Inter Polska.

Podczas porównywania i analizowania ofert warto wgłębiać się w lekturę OWU, bo właśnie w tym dokumencie zawarte są informacje o wszystkich niuansach wyróżniających poszczególne propozycje. Zwracajmy uwagę chociażby na wyłączenia i limity odpowiedzialności. Nie zaszkodzi też wnikliwie zapoznać się z działem definicji. Jeśli chodzi o porównanie cen polis mieszkaniowych, przydatnym narzędziem powinien okazać się kalkulator ubezpieczeń.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Obliczyliśmy roczny koszt ubezpieczenia mieszkania komunalnego przez najemcę. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 40-metrowego lokalu w Szczecinie. Ubezpieczenie obejmuje ochronę elementów stałych (wartość: 30 000 zł) i ruchomości domowych (wartość 30 000 zł) przed pożarem, zdarzeniami losowymi, powodzią i kradzieżą z włamaniem. Uwzględniliśmy również dodatek w postaci OC w życiu prywatnym.

Najtańsza polisa dla opisanego wyżej mieszkania komunalnego to 240 zł, a najdroższa 484 zł w skali. Średni koszt takiego ubezpieczenia to z kolei 347 zł.

Zakres ochrony, jaki przyjęto w kalkulacji, jest naprawdę solidny, co tylko pokazuje, że w skali roku ubezpieczenie mieszkania komunalnego nie jest szczególnie drogie – zaczyna się już od 20 zł miesięcznie. Za takie pieniądze chronimy nasze mienie warte 60 000 zł przed zdarzeniami losowymi, powodzią i kradzieżą, a ponadto uzyskujemy zabezpieczenie finansowe w postaci OC na 50 000 zł, a w jednej z ofert nawet na 60 000 zł

– podsumowuje Michał Ratajczak, ekspert Rankomatu.

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego – porównanie składek

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Proama

OC w życiu prywatnym 60 000 zł, dewastacja

240 zł

Europa

OC w życiu prywatnym 50 000 zł, dewastacja, Home Assistance

267 zł

Generali

OC w życiu prywatnym 50 000 zł, dewastacja, Home Assistance, pakiet medyczny

319 zł

Benefia

OC w życiu prywatnym 50 000 zł, dewastacja, Home Assistance

427 zł

Inter Polska

OC w życiu prywatnym 50 000 zł, dewastacja, Home Assistance

484 zł

Średnio za 12 miesięcy ochrony

347 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan: 18.10.2021 r.). Kalkulacja uwzględnia tylko najtańszą ofertę TU.

 

Jak dostać odszkodowanie z polisy w mieszkaniu komunalnym?

Ubieganie się o odszkodowanie z polisy mieszkaniowej praktycznie zawsze wygląda tak samo, bez względu na to, czy mówimy o lokalu wynajmowanym na zasadach rynkowych, komunalnym czy własnościowym.

Żeby uzyskać odszkodowanie za szkodę, trzeba zgłosić jej zaistnienie ubezpieczycielowi w terminie 3-7 dni. Można to zrobić na kilka sposobów: mailowo, przez formularz na stronie, telefonicznie, listownie, SMS-owo albo bezpośrednio w placówce towarzystwa. Od zgłoszenia ubezpieczyciel ma 30 dni przelanie nam bezspornej części odszkodowania. Sporna część pieniędzy (wymagająca dodatkowych wyjaśnień) powinna znaleźć się na naszym rachunku bankowym maksymalnie po kolejnych 14 dniach. Jeśli nie odpowiada nam wysokość świadczenia lub w ogóle nam go nie przyznano, mamy prawo złożyć reklamację. Jeśli i wtedy nie będziemy usatysfakcjonowani z otrzymanej kwoty, możemy wejść na drogę sądową.

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest dopełnienie terminów i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Przyczyna szkody nie może też być wyłączona z ochrony.

 

Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za szkodę w mieszkaniu komunalnym?

W ubezpieczeniu dla najemców, podobnie jak w każdej innej polisie mieszkaniowej, lista ograniczeń jest długa. Kluczowymi z nich są wyłączenia odpowiedzialności, czyli konkretne sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje. Wymieńmy sobie kilka przykładów takich ograniczeń i jednocześnie zaznaczmy, że każde towarzystwo podchodzi do tego tematu nieco inaczej:

 • rażące niedbalstwo i celowe działanie ubezpieczonego lub jego bliskich;
 • szkody powstałe w wyniku aktywności podejmowanych pod wpływem używek;
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
 • niewłaściwe podłączenie i użytkowanie urządzeń;
 • szkody na ruchomościach wyłączonych z ochrony, np. mienie służbowe, broń palna, rękopisy, dane przechowywane w formie cyfrowej;
 • szkody na mieniu osób trzecich powstałe podczas wykonywania przez nas obowiązków zawodowych lub profesjonalnego uprawiania sportu (dotyczy OC w życiu prywatnym);
 • kradzież w przypadku, w którym złodziej dostał się do mieszkania przez otwarte drzwi (dotyczy kradzieży z włamaniem).

Warto jeszcze wspomnieć o limitach odpowiedzialności, czyli górnych granicach odszkodowania dotyczących konkretnego mienia lub określonych sytuacji – ubezpieczyciel nigdy nie wypłaci nam większych pieniędzy, niż ustalony w umowie limit. Standardem są również karencje, najczęściej spotykane przy ryzyku powodzi – ochrona zaczyna działać dopiero po 15 czy 30 dniach od wykupienia polisy, o ile nie przedłużamy ubezpieczenia w tym samym towarzystwie.

Polisę mieszkaniową może wykupić nie tylko właściciel nieruchomości, ale także najemca, który w ten sposób może chronić swoje mienie przechowywane w najmowanym mieszkaniu. Zakres polisy można bez trudu dopasować do indywidualnych potrzeb. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania uwzględnia wiele zdarzeń losowych, lecz pełną ochronę zapewnią nam dodatki do polisy, np. kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Dobre i tanie ubezpieczenie mieszkania można szybko znaleźć w kalkulatorze polis mieszkaniowych – w kilka minut porównamy w nim oferty nawet 18 towarzystw!

To warto wiedzieć

 
1. Z zasady, właścicielem mieszkania komunalnego jest gmina, a lokator najemcą
 
2. Mieszkanie komunalne i mieszkanie socjalne to nie to samo – drugi wariant przeznaczony jest dla najuboższych
 
3. Mieszkanie komunalne można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej w wariancie dla najemców
 
4. Ubezpieczenie mieszkania komunalnego obejmuje głównie ochronę elementów stałych (nakładów inwestycyjnych), mienia ruchomego oraz mienia osób trzecich (w ramach OC)

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania komunalnego

 1. Kiedy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w mieszkaniu komunalnym?

  W przypadku nowej polisy dla najemcy mieszkania komunalnego można to zrobić do 30 dni od zawarcia umowy. TU ma prawo potrącić część składki za wykorzystany już okres ochrony. Jeśli termin polisy dobiega końca, a nie chcemy kontynuować ochrony czy zmienić TU, wystarczy wypowiedzieć umowę najpóźniej na miesiąc przed końcem umowy. Wzór wypowiedzenia można znaleźć i pobrać na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/czy-ubezpieczenie-domu-trzeba-wypowiedziec

 2. Czy mogę ubezpieczyć zwierzęta trzymane w mieszkaniu komunalnym?

  Zwierzęta domowe traktowane są przez towarzystwa jak ruchomości domowe – żeby je włączyć w polisę, trzeba wykupić rozszerzenie w postaci mienia ruchomego. Dotyczy to również ubezpieczenia wynajmowanych mieszkań, w tym mieszkań socjalnych. Z polisy, jako ruchomości, mogą być chronione koty, psy (poza niebezpiecznymi rasami), ptactwo, ryby akwariowe, gryzonie czy żółwie.

 3. Kto zapłaci za skutki zalania mieszkania komunalnego?

  Jeśli winowajcą jest sąsiad, odpowiedzialność finansowa leży po jego stronie lub po stronie jego ubezpieczyciela. Jeśli wyciek powstał na rurach znajdujących się w pionie, odpowiada administracja budynku. Jeśli są to rury w poziomie w naszym mieszkaniu lub któreś z naszych urządzeń, szkodę powinien zrekompensować nasz ubezpieczyciel, o ile nie powstała ona na skutek zdarzenia znajdującego się w wyłączeniach odpowiedzialności.

 4. Na jaki okres ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

  Umowę najmu w mieszkaniach komunalnych podpisuje się najczęściej na czas nieoznaczony, natomiast polisy mieszkaniowe zawsze mają datę wygaśnięcia. Najczęściej ubezpieczenie dla nieruchomości wykupuje się na rok, a po upływie tego okresu można ją bez problemów przedłużyć lub skorzystać z ciekawszej oferty. Sytuacja na rynku ubezpieczeń jest dynamiczna a oferta zróżnicowana, również cenowo, co sprawia, że warto sprawdzać na bieżąco nowe produkty i porównywać ich ceny.

 5. Co wpływa na cenę ubezpieczenia mieszkania komunalnego?

  Na koszt standardowej polisy mieszkaniowej wpływają głównie dwa kluczowe czynniki: wartość nieruchomości i zakres ochrony, czyli liczba ryzyk w podstawie i dokupionych rozszerzeń. Ubezpieczenie mieszkania komunalnego jest co do zasady tańsze, ponieważ nie uwzględnia murów. Innymi czynnikami wpływającymi na wysokość składki są m. in.: lokalizacja, historia ubezpieczenia, liczba i wiek lokatorów, działalność gospodarcza, palność konstrukcji budynku czy zagrożenie powodziowe.

 6. Jak zapłacić mniej za ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

  Polisy mieszkaniowe są jednymi z najtańszych produktów ubezpieczeniowych na rynku, a polisy dedykowane najemcom kosztują jeszcze mniej – ich cena jest niższa, ponieważ nie chronią murów. Na takim produkcie można dodatkowo zaoszczędzić chociażby poprzez zapłacenie składki w jednej racie, skorzystanie z jakiejś sezonowej promocji czy też poprzez zamontowanie zabezpieczeń własnych, czyli różnego typu systemów antywłamaniowych (dotyczy ryzyk kradzieżowych). Można również poszukać ubezpieczenia z maksymalnie zawężonym zakresem ochrony, ale to automatycznie zmniejszy poziom bezpieczeństwa naszego mienia.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.