Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu 2024

Redakcja 10.03.2020
Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu 2024
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu 2024
Remonty bywają kosztowne, a w trakcie ich realizacji często powstają szkody, których nie da się uniknąć. Na taką okoliczność można się jednak przygotować, wykupując zawczasu odpowiednią polisę. Wyjaśniamy w szczegółach, na jaki produkt warto się zdecydować i ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania na czas remontu 2024.

Za ubezpieczenie nieruchomości najczęściej zapłacisz 200-300 zł w skali roku. Taki wydatek zdaje się być rozsądnym posunięciem, szczególnie jeśli planujesz większy remont, podczas którego  mieszkanie jest szczególnie narażone na zniszczenia. Podczas wybierania polisy warto dokładnie przeczytać jej warunki i w dokumencie OWU sprawdzić, czy nie ma tam zapisu wyłączającego z odpowiedzialności towarzystwa szkód spowodowanych pracami remontowymi.

 

Jak wygląda remont domu i mieszkania w Polsce?

Według serwisu Fixly 1/3 z nas potrafi samodzielnie wykonać podstawowe remonty w domu i dopiero przy bardziej zaawansowanych działaniach zatrudnia fachowców. Potrafimy, przede wszystkim, samodzielnie malować, szpachlować, kłaść gładź oraz tapety. Specjalistom natomiast powierzamy głównie montaż okien czy zabudowę z karton-gipsu.

Z badania wynika też, że najczęściej remontujemy kuchnie (60%), salony i jadalnie (52%), korytarze (51%), sypialnie (50%) oraz łazienki (48%). Rzadziej pokoje dziecięce (32%), gościnne oraz gabinety (24%). Najrzadziej wykonujemy prace remontowe w pomieszczeniach przynależnych, czyli na poddaszu (5%) oraz w garażu (4%), co jest dość zrozumiałe, ponieważ znajdują się one poza strefą mieszkalną.

Fixly sprawdziło też, jakie prace remontowo-budowlane najczęściej wykonujemy. Na pierwszym miejscu znalazło się malowanie ścian i sufitów (86%), a także szpachlowanie oraz gładzenie ścian (57%). W dalszej kolejności wyglądało to następująco:

 • układanie podłóg – 42%,
 • wymiana i układanie kafelków – 40%,
 • montaż lub wymiana instalacji hydraulicznej – 36%,
 • montaż lub wymiana drzwi – 29%,
 • montaż lub wymiana instalacji elektrycznej – 27%,
 • zabudowa z karton-gipsu – 24%,
 • montaż lub wymiana okien – 10%,
 • wyburzanie ścian – 9%.

Chociaż przytoczone statystyki dotyczą okresu już sprzed kilku lat, nadal mają wartość merytoryczną. Szybko zmieniają się bowiem ceny robocizny i materiałów budowlanych, ale niekoniecznie szersze trendy w budownictwie czy remontach.

 

Jakie zniszczenia mogą powstać w czasie remontu?

Remont domu lub mieszkania może generować liczne zagrożenia, zarówno dla samej nieruchomości, czyli jej murów i elementów stałych, jak i dla wyposażenia, czyli ruchomości domowych. Dowiedz się, dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość.

Podczas wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej czy urządzeń typu pralka czy zmywarka do naczyń często dochodzi do zalania. Straty mogą być tutaj spore, szczególnie jeśli zalanie nastąpi w budynku wielorodzinnym, a woda wydostanie się z twojego mieszkania i dotrze do innych lokali bądź części wspólnych. Zwykłe malowanie ścian nie zawsze wystarczy w takich sytuacjach.

Przy przenoszeniu mebli czy materiałów budowlanych nierzadko dochodzi do uszkodzenia elementów szklanych. Lustra, szyby czy kabiny prysznicowe mogą łatwo ulec w ten sposób zniszczeniu.

Przy niektórych remontach, szczególnie tych większych, lokatorzy są zmuszeni do czasowego opuszczenia lokalu, co stanowi dodatkową okazję dla złodziei czy wandali. Również pozostawione na posesji lub na klatce schodowej meble czy materiały budowlane są bardziej narażone na kradzież czy dewastację.

Musisz też mieć świadomość, że nieruchomości będące w remoncie często są dodatkowo narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wyłączone ogrzewanie może powodować pękania mrozowe, a naprawiany dach łatwiej przecieka i jest bardziej podatny na silne podmuchy wiatru. Jak widzisz, ubezpieczenie nieruchomości w okresie remontu może być bardzo przydatne.

 

Remont mieszkania - porównanie kosztów prac remontowych

Wiadomo, że ceny usług remontowo-budowlanych zależą od kilku różnych czynników, ale kluczowa jest lokalizacja. Za daną usługę w Trójmieście czy w Warszawie zapłacisz zdecydowanie więcej, niż np. na Podkarpaciu. Istotna jest również jakość realizacji – zatrudnienie wykonawcy gwarantującego usługę w wariancie premium może być droższe nawet o 25-30% w stosunku do usług średniej klasy przedsiębiorstwa budowlanego.

Podając przybliżone koszty remontu zawsze więc trzeba operować pewnymi widełkami cenowymi i zaokrągleniami. W poniższej tabeli, za portalem muratorplus.pl, prezentujemy uśrednione stawki, jakie na początku 2023 roku (przed rozpoczęciem okresu budowlanego) obowiązywały w Polsce za wybrane usługi o charakterze remontowo-wykończeniowym.

Prace remontowo-wykończeniowe w 2023 roku – orientacyjne koszty

Rodzaj prac

Zakres cen

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych

40-52 zł

Wykonanie tynków gipsowych

36-44 zł

Ułożenie gładzi gipsowej ze szlifowaniem

42-56 zł

Malowanie ścian i sufitów

15-20 zł

Układanie płytek gresu

80-120 zł

Układanie mozaiki

150 zł

Układanie paneli podłogowych

35-44 zł

Wykonanie obudowy wanny lub zabudowy pod umywalkę z płyt gipsowo kartonowych (za sztukę)                                                                   

500 zł

Szlifowanie płytek do narożników (za m)

60 zł

Montaż lustra (za sztukę)

100-150 zł

Montaż dodatków łazienkowych (za sztukę)

50-80 zł

Montaż parapetów wewnętrznych (za m)

55-65 zł

Montaż parapetów zewnętrznych (za m)

65-85 zł

Montaż okien (za m)

36-45 zł

Ocieplenie elewacji styropianem (robocizna)

66-85 zł

Ocieplenie elewacji wełną mineralną (robocizna)

90-1115

Źródło: muratorplus.pl (stan na: 28.11.2023 r.).

 

Co oznacza remont dla ubezpieczyciela?

Z racji tego, że remont jest pojęciem dość oczywistym i powszechnie znanym, część towarzystw w ogóle nie definiuje go ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Tak jest chociażby w ubezpieczeniach nieruchomości od Generali, Proamy czy Inter Polska.

Link4 definiuje natomiast remont domu lub mieszkania jako wykonanie prac polegające na zamontowaniu, wbudowaniu lub demontażu stałych elementów i instalacji, a także prac mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego stałych elementów. Towarzystwo ubezpieczeniowe zaznacza też w swojej definicji, że do remontu nie są zaliczane prace konserwacyjne.

Co ważne, wiele towarzystw rozgranicza poważne prace remontowe od drobnych remontów. Jest to o tyle istotne, że w standardowej polisie mieszkaniowej większe remonty znajdują się wśród wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli więc np. planujesz wyburzenie ściany działowej, potrzebne ci będzie nie klasyczne ubezpieczenie mieszkania, ale ubezpieczenie dla nieruchomości w budowie.

PAMIĘTAJ!
Za mniejsze prace remontowe uznaje się najczęściej te działania, które nie naruszają instalacji, konstrukcji nośnej, dachu i jego elementów. W każdym towarzystwie może być to ujęte nieco inaczej, dlatego zawsze powinieneś dokładnie zapoznać się z OWU polisy mieszkaniowej, gdzie takie informacje są szczegółowo opisane.

Kiedy brak odszkodowania w remontowanej nieruchomości?

Nie za wszystkie szkody powstałe w trakcie remontu uzyskasz odszkodowanie, to oczywiste. Zawsze powinieneś jednak mieć świadomość, w jakich sytuacjach otrzymanie rekompensaty może okazać się niemożliwe. W OWU polisy mieszkaniowej często umieszczane są m. in. następujące ograniczenia:
 • prace budowlane realizowane wbrew obowiązującym przepisom budowlanym;
 • prace wykonywane przez niewykwalifikowanych pracowników, jeśli dla danych czynności wymagane jest posiadanie potwierdzonych kwalifikacji (np. prace przy instalacji elektrycznej);
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • nieprawidłowa konserwacja;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń;
 • wady fabryczne urządzeń i materiałów;
 • uszkodzenia urządzeń i materiałów podczas transportu;
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • szkody spowodowane przez ludzi będących pod wpływem używek;
 • pękania mrozowe;
 • osuwanie i zapadnie się ziemi będące skutkiem prac budowlanych i remontowych;
 • szkody górnicze.
Pamiętaj, że każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń odpowiedzialności. Przykładowo, w jednej polisie pękania mrozowe mogą być wyłączone, a w innej obecne w zakresie ochrony. Takie pozorne niuanse są ważne i warto zwracać na nie uwagę podczas studiowania OWU.
 

Jak ubezpieczyć mieszkanie na czas remontu?

Przypomnijmy, że jeśli wykonujesz tylko drobne prace remontowe, np. malowanie ścian, w zupełności wystarczy ci standardowa polisa mieszkaniowa. Jeśli jednak planujesz remont domu lub mieszkania zakrojony na szerszą skalę, np. renowację dachu czy wymianę instalacji, potrzebna już będzie polisa dla nieruchomości w budowie.

Ubezpieczenie nieruchomości w budowie dotyczy budowy (od podstaw), przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz większych remontów. Jest to uproszczona wersja polisy mieszkaniowej, która chroni głównie mury i elementy stałe domu lub mieszkania, a ruchomości (głównie materiały budowlane i narzędzia) w mniejszym stopniu. Takie ubezpieczenie dostępne jest w wielu towarzystwach, jednak nie we wszystkich. Z racji uproszczonej formy jest ono nieco tańsze, niż standardowa polisa mieszkaniowa.

Dom lub mieszkanie na czas remontu można ubezpieczyć albo w podstawowym wariancie, albo w rozszerzonym. Pierwszy z nich to ochrona murów i ewentualnie elementów stałych od pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie rozszerzyć można i o dodatkowe mienie (głównie ruchomości domowe), i o dodatkowe ryzyka, jak chociażby przepięcie (czasem dostępne w podstawie), powódź, kradzież z włamaniem, dewastację, wandalizm czy stłuczenie elementów szklanych. Kolejnym dodatkiem, który powinieneś co najmniej rozważyć, jest OC w życiu prywatnym. Zapewni ci ono ochronę finansową na wypadek szkód, jakie nieumyślnie wyrządzisz osobom trzecim, np. podczas zalania sąsiada. W trakcie remontu OC mieszkaniowe jest szczególnie przydatne.

Warto jeszcze wspomnieć o opcji All Risks. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk wszystkich ochrona dotyczy również nieoczywistych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

 

Ile odszkodowania za szkodę podczas remontu mieszkania?

Odszkodowania za szkody w czasie remontu mieszkania przyznawane są w oparciu o takie same zasady, jak w normalnie użytkowanym lokalu. Kluczowa jest wielkość zniszczeń, od niej głównie zależy wysokość rekompensaty. Drugim ważnym elementem są zadeklarowane sumy ubezpieczenia (SU). Czasami też mogą wpływać na nią zapisane w polisie dodatkowe limity odpowiedzialności.

Bardzo ważne jest prawidłowe ustalenie sum ubezpieczenia, czyli maksymalnych pułapów odszkodowania. Powinny one jak najlepiej oddawać wartość mienia, którego dotyczą, czyli murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych. Jeśli przeszacujesz swój majątek lub go niedoszacujesz, możesz ponieść straty finansowe.

Przeszacowanie wartości mienia, czyli zadeklarowanie zbyt wysokich sum ubezpieczenia, spowoduje nadubezpieczenie. Składka wzrośnie, a ty nie uzyskasz żadnych dodatkowych korzyści. Mówiąc prościej, zwyczajnie przepłacisz za polisę.

Niedoszacowanie wartości mienia, czyli zadeklarowanie zaniżonych sum ubezpieczenia, może być jeszcze bardziej brzemienne w skutki. Powstanie wówczas niedoubezpieczenie, którego konsekwencją może być nieproporcjonalnie niskie odszkodowanie. Przykładowo, ubezpieczysz mieszkanie łącznie na 500 000 zł, podczas gdy jest ono warte 650 000 zł. Zapłacisz minimalnie niższą składkę, np. o kilkadziesiąt złotych w skali roku, ale po szkodzie całkowitej towarzystwo wypłaci ci tylko wcześniej zadeklarowane 500 000 zł. Twoja strata wyniesie więc 150 000 zł.

 

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy?

Wspominaliśmy już o wyłączeniach odpowiedzialności jako potencjalnych przyczynach braku odszkodowania. Do tego trzeba jeszcze dodać sytuacje, w których za szkodę odpowiada inny podmiot, np. ekipa remontowa. Na placu budowy zdarzają się błędy i niedopatrzenia, ale pracownicy firmy budowlanej nie są zwolnieni z odpowiedzialności – jeśli spowodują szkodę, powinni za nią zapłacić, oni lub ich ubezpieczyciel.

Warto jeszcze wspomnieć tutaj o remontach przeprowadzanych przez sąsiadów oraz spółdzielnię/wspólnotę mieszkaniową. Jeśli podczas tego typu prac pojawią się szkody w twoim mieszkaniu, masz pełne prawo domagać się odszkodowanie od wspomnianych podmiotów. Administratorzy budynków najczęściej posiadają swoje polisy, także tutaj z rekompensatą nie powinno być problemów. Z sąsiadami może być już jednak różnie, ponieważ nie wszyscy posiadają polisy mieszkaniowe uwzględniające OC w życiu prywatnym. Pamiętaj jednak, że brak ubezpieczenia nie zwalnia nikogo z obowiązku pokrycia strat, a w ostateczności zawsze możesz dochodzić swoich praw przed sądem.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania na czas remontu?

Sprawdziliśmy, ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie mieszkania na czas remontu. Pod uwagę wzięliśmy polisę dla nieruchomości w budowie dla lokalu o powierzchni 70 mkw. i wartości rynkowej 500 000 zł. Wybraliśmy zakres obejmujący ochronę murów oraz elementów stałych od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Minimalny koszt takiego ubezpieczenia w skali roku to 297 zł, maksymalny 518 zł. Poszczególne oferty różnią się od siebie, głównie wliczonymi w cenę dodatkami oraz formułą – najdroższa oferta to ubezpieczenie w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks).

Podstawowe ubezpieczenia nieruchomości w budowie są relatywnie tanie, co wynika głównie z uproszczonej formuły takiej polisy oraz zawężonego zakresu ochrony. Warto jednak trochę dopłacić, żeby uwzględnić w takim produkcie również mienie ruchome, a także dodatkowe ryzyka, jak OC w życiu prywatnym, stłuczenie elementów szklanych czy też kradzież z włamaniem. Za kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset złotych w skali roku zyskuje się wówczas zdecydowanie większe bezpieczeństwo finansowe. Niski koszt ubezpieczenia mieszkania nigdy nie powinien być jedynym argumentem przy wyborze polisy

– Marta Sikora, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Proama

Home Assistance, dewastacja

297 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

320 zł

Benefia

-

464 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny, All Risks

518 zł

Źródło: ubezpieczniemieszkania.pl (stan na: 25.11.2023 r.).

 

Gdzie kupię ubezpieczenie nieruchomości na czas remontu?

Ubezpieczenie na czas remontu mieszkania bądź domu najprościej kupić online, za pomocą kalkulatora polis. W ten sposób można nabyć i klasyczną polisę mieszkaniową, która w zupełności wystarczy przy drobnych pracach remontowych, jak i ubezpieczenie dla nieruchomości w budowie, które jest wymagane przy większych modernizacjach. Kupując online można samodzielnie sformatować produkt, wybierając mienie do ubezpieczenia oraz dodatkowe ryzyka (oczywiście, może to być też podstawowa polisa mieszkaniowa), a także ustalić SU. Dodajmy, że ubezpieczyć mieszkanie przez Internet możesz w dosłownie kilka minut.

W kalkulatorze ubezpieczeń znajdziesz oferty od czołowych towarzystw, takich jak: Proama, Generali, Inter Polska, Link4, mtu24.pl, Uniqa, Benefia, Wiener czy TU Europa. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji o nieruchomości oraz wybranym zakresie ochrony, uzyskasz dostęp do tabeli z kilkoma, kilkunastoma lub nawet ponad dwudziestoma ofertami. Każdą z nich będziesz mógł swobodnie przeanalizować i porównać z pozostałymi, a po wybraniu najatrakcyjniejszego ubezpieczenia nieruchomości, przejść bezpośrednio do zakupu i objąć ochroną swoje lokum. Polisa mieszkaniowa może zacząć działać nawet następnego dnia roboczego.

Ważne informacje

1. Na czas remontu możesz ubezpieczyć nie tylko mieszkanie (mury i elementy stałe), ale również wyposażenie mieszkania (ruchomości domowe)

2. Polisa dla nieruchomości w budowie wymagana jest przy większych pracach remontowych, np. renowacja dachu czy wymiana instalacji

3. Przy drobnych remontach w zupełności wystarczy standardowa polisa mieszkaniowa

4. Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas remontu możesz kupić online, za pomocą kalkulatora polis

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania na czas remontu

 1. Czy ubezpieczenie w czasie remontu obejmuje błędy ekipy remontowej?

  Nie, za ewentualne szkody powstałe w skutek błędów ekipy remontowej odpowiada wykonawca zlecenia, opcjonalnie jego ubezpieczyciel. Twoje ubezpieczenie mieszkania się w tym przypadku nie przyda.

 2. Czy mogę ubezpieczyć piwnicę na czas remontu?

  Jeśli posiadasz ubezpieczenie mieszkania lub domu, automatycznie chronione są z niego pomieszczenia przynależne, czyli m. in. piwnica. Ubezpieczenie na czas remontu działa w dokładnie taki sam sposób.

 3. Kiedy muszę zgłosić remont do ubezpieczyciela?

  Samego remontu w ogóle nie trzeba zgłaszać ubezpieczycielowi. Jeśli chodzi o drobne prace remontowe, np. malowanie ścian, ochronę zapewnia zwykłe ubezpieczenie mieszkania. Jeśli jednak konieczny jest większy remont, np. renowacja dachu, wymiana instalacji gazowej czy burzenie ścian działowych, warto zwrócić się do towarzystwa w celu przemianowania polisy na ubezpieczenie dla nieruchomości w budowie.

 4. Czy za zniszczenia przez remont sąsiada dostanę odszkodowanie?

  Jeśli podczas remontu u sąsiada dojdzie do szkód w twoim mieszkaniu, masz pełne prawo domagać się rekompensaty. Ta może zostać przyznana albo z polisy mieszkaniowej sąsiada (konkretnie w ramach OC w życiu prywatnym), albo z ubezpieczenia ekipy remontowej. Jeśli podmiot, który zawinił, nie posiada polisy, nie zwalnia go to z odpowiedzialności finansowej.

 5. Czy za zniszczenia przez remont na klatce schodowej dostanę odszkodowanie?

  Wszelkie prace remontowe w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zleca jego administracja, czyli spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa, i to ona ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na mieniu lokatorów. Oczywiście, za zniszczenia podczas remontu klatki wypłaci odszkodowania ubezpieczyciel administratora, ewentualnie wykonawcy.

 6. Mogę kupić polisę mieszkaniową tylko na czas remontu?

  Remonty czy prace wykończeniowe trwają zazwyczaj parę dni lub tygodni, ewentualnie kilka miesięcy, a towarzystwa niechętnie sprzedają ubezpieczenia na tak krótkie okresy. Zawsze jednak możesz wykupić ubezpieczenie dla domu w budowie, a później przekształcić je na klasyczną polisę lub odwrotnie.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Beata

2021-10-16 09:33:54

Czy można ubezpieczyć mieszkanie w trakcie powstałej szkody ?

Odpowiedź Redakcji

2021-10-18 10:40:54

Można ubezpieczyć, ale i tak TU nie wypłaci odszkodowania, ponieważ zdarzenie musi wystąpić po zakupie polisy. Pomijamy przykład powodzi, na którą jest do 30 dni karencji. Przy kradzieży czy szkodach spowodowanych ulewnym deszczem ubezpieczyciel sprawdzi termin zgłoszenia zajścia, na podstawie notatki policyjnej czy w bazie danych IMGW.