Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie ze spółdzielni czy indywidualnie?

Redakcja 19.10.2017
Ubezpieczenie ze spółdzielni czy indywidualnie?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie ze spółdzielni czy indywidualnie?
Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości sprawia, że posiadacze i najemcy mieszkań miewają problemy z wyborem odpowiedniej dla siebie polisy. Jedno z pytań, które sobie zadają, brzmi: ubezpieczenie mieszkania ze spółdzielni czy indywidualnie? Wyjaśniamy wszystkie niuanse związane z tym dylematem.

Na wykupienie polisy decydują się przede wszystkim mieszkańcy, którzy – na skutek przykrych zdarzeń z przeszłości – chcą się ubezpieczyć przed kolejnymi nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi. Lokatorzy bez kredytu hipotecznego nie mają co prawda obowiązku wykupywania polisy indywidualnie, ponieważ mogą skorzystać z propozycji przygotowanej przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, ale warto to zrobić, bo nie za wszystkie szkody odpowiada aministracja budynku.

 

Co oznacza ubezpieczenie mieszkania ze spółdzielni?

Jeśli jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia ze spółdzielni/wspólnoty, możemy zdecydować się na ofertę tylko jednego towarzystwa. Umowę z towarzystwem podpisują osoby zarządzające wspólnotą bądź spółdzielnią, a poszczególni lokatorzy (właściciele i najemcy lokali mieszkalnych) sami decydują, czy chcą partycypować w takim ubezpieczeniu. Oczywiście, ich decyzja jest w pełni suwerenna – mogą zarówno dołączyć do ubezpieczenia grupowego, jak i zdecydować się na indywidualną polisą lub też w ogóle nie kupować żadnej.

Po przystąpieniu do polisy ze spółdzielni/wspólnoty składka ubezpieczeniowa doliczana jest do czynszu administracyjnego, a więc płacimy ją w systemie ratalnym, a nie jednorazowo, co jest pewnym udogodnieniem.

 

Polisa mieszkaniowa ze spółdzielni i indywidualna – jaka różnica?

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem indywidualnym a grupowym odnoszą się do: wysokości kosztów, formy opłacania składki, liczby dostępnych rozszerzeń czy długości okresu ubezpieczenia.

Jeśli szukamy ubezpieczyciela na własną rękę, wybierać możemy spośród kilkudziesięciu towarzystw działających na polskim rynku. Mało tego, wiele z tych podmiotów posiada polisy w różnych wariantach, np. ubezpieczeni od ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich (All Risk). Chcąc przystąpić do ubezpieczenia ze spółdzielni/wspólnoty nie mamy żadnego wyboru – musimy zdecydować się na tego ubezpieczyciela, z którym administracja podpisała umowę.

Podobnie jest z dodatkami do polisy mieszkaniowej – przy indywidualnych ubezpieczeniach wybór jest praktycznie nieograniczony, a przy grupowych często mocno zawężony. Wiele towarzystw posiada unikalne dodatki, np. ochronę przydomowej pasieki czy ubezpieczenie przedmiotów do działalności medycznej, do których nie mamy dostępu w ramach polisy grupowej.   

Na korzyść ubezpieczenia ze wspólnoty przemawia forma opłacania składki - koszty rozkładają się na cały rok i nie trzeba realizować dwóch przelewów (składkę płacimy w ramach czynszu). Przy indywidualnych polisach, dostępny jest system ratalny, jednak najczęściej wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Dla niektórych osób korzystne może okazać się ubezpieczenie nieruchomości na kilka miesięcy, co łatwiej jest zrealizować w ramach ubezpieczenia grupowego, niż indywidualnego. Polisy ze spółdzielni/wspólnoty mogą być też nieco tańsze, jednak nie jest to sztywna reguła, co można sprawdzić chociażby za pomocą kalkulatora ubezpieczeń.

Ubezpieczenie indywidualne i grupowe – najważniejsze różnice

Pojęcie

Ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczenie ze wspólnoty/spółdzielni

Opłacanie składki

jednorazowo lub w 2-4 ratach

w miesięcznych ratach doliczanych do czynszu

Wybór towarzystwa

nieograniczony

tylko jeden ubezpieczyciel

Wybór dodatków

ponad 10 w zależności od TU

gotowy zakres

Koszt w skali roku

od ok. 100 zł rocznie

jednakowy dla wszystkich lokatorów

Wariant All Risks

w wybranych TU

może być niedostępny

Rozszerzenia dostępne w pakietach

nie

tak

Krótki okres ubezpieczenia (kilka miesięcy)

sporadycznie dostępny

często dostępny

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Ubezpieczenie dla członków spółdzielni – co zawiera?

Ubezpieczenie grupowe przeanalizowaliśmy na przykładach dwóch konkretnych produktów oferowanych przez PZU oraz Uniqa.

Ubezpieczenie PZU adresowane jest do członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W podstawie produkt ten zabezpiecza finansowo mury oraz elementy zewnętrzne, czyli: zabudowy balkonów, rynny oraz pompy ciepła. Zakres ochrony ogranicza się do 18 zdarzeń losowych. Poszerzyć można go o: elementy stałe i ruchome, OC w życiu prywatnym, domowy assistance, a także stłuczenie przedmiotów szklanych. Warto wspomnieć – ponieważ w ubezpieczeniach nieruchomości jest to raczej rzadko spotykane – że dodatkowe ryzyka można nabyć tylko w pakietach – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dostępne wyłącznie w zestawie z elementami stałymi, itd. Za nietypowe rozwiązanie można również uznać możliwość wykupienia ochrony na kilka miesięcy.

Uniqa oferuje oddzielne produkty dla członków wspólnot i spółdzielni. Każdy z nich ma dwa warianty: Bezpieczny oraz Bezpieczny Plus.

W podstawowym zakresie ochrony dla spółdzielni Uniqa umieściła ryzyka, które w większości oferowane są raczej jako rozszerzenia, czyli: zdarzenia losowe, kradzież, rabunek, stłuczenie przedmiotów szklanych, zewnętrzne elementy stałe, ochronę sprzętu elektronicznego i OC dla osób zarządzających nieruchomością. Dostępne rozszerzenia to natomiast: wandalizm, przepięcie, dewastacja, przewężenie, pękanie mrozowe rurociągów oraz przewodów.

Przygotowany przez Uniqa wariant dla wspólnot mieszkaniowych, w porównaniu z propozycją dla spółdzielni, w podstawie posiada dodatkowo OC lokatorów oraz ochronę prawną. Polisę można poszerzyć o aż 18 dodatków, co nie jest standardem w ubezpieczeniach grupowych. Wśród tych rozszerzeń możemy znaleźć m. in.: kradzież zwykłą, powódź, koszty utraty mediów, graffiti, wandalizm, domowy assistance, pokrycie kosztów znalezienia źródła szkody oraz zniszczenia powstałe w częściach wspólnych budynku. 

 

Indywidualne ubezpieczenie mieszkania – co zawiera?

Indywidualna polisa mieszkaniowa w podstawie zawiera od kilku do ponad trzydziestu zdarzeń losowych, które odnoszą się do murów i ewentualnie elementów stałych nieruchomości. Praktycznie zawsze zakres ten można poszerzyć o:

 • powódź;
 • mienie ruchome oraz przedmioty specjalne (o dużej wartości jednostkowej);
 • kradzież z włamaniem;
 • pakiet Home Assistance, nierzadko w dwóch czy trzech różnych wariantach;
 • stłuczenie elementów szklanych;
 • OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie NNW lokatorów.

To standardowe rozszerzenia, jednak bardzo często towarzystwa umieszczają w swoich ofertach również mniej typowe dodatki, wśród których można wymienić chociażby:

 • ubezpieczenie NNW zwierząt domowych (psów i kotów);
 • OC w życiu prywatnym o różnym zasięgu terytorialnym (Polska, Europa, świat) oraz przeznaczeniu (np. OC najemcy i OC wynajmującego);
 • ubezpieczenie przedmiotów do działalności gospodarczej;
 • ubezpieczenie mienia służbowego;
 • ochronę rzeczy osobistych gości;
 • ubezpieczenie domu letniskowego;
 • ubezpieczenie nagrobka;
 • ochronę garażu położonego w dalszej odległości od miejsca ubezpieczenia, np. do 2 km;
 • wsparcie prawnika;
 • assistance w wersji dla rowerzystów;
 • usługi medyczne;
 • kradzież zwykłą;
 • rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia;
 • ochronę ogrodzenia oraz innych obiektów na posesji, o ile są one na trwałe związane z gruntem.

W ubezpieczeniach grupowych nietypowe rozszerzenia czasami są dostępne, jednak na pewno nie w takiej liczbie, jak w indywidualnych polisach mieszkaniowych.

Zróżnicowanie cenowe w polisach mieszkaniowych jest naprawdę spore. Niemal identyczny produkt jest oferowany praktycznie przez każde towarzystwo w innej cenie. Oznacza to, że dla danej nieruchomości możemy kupić taką samą polisę i za 200 zł, i za 300 zł i za 500 zł. Wybór towarzystwa ma więc spore znaczenie dla wysokości składki – Małgorzata Przybyszewska, ekspert ubezpieczeniamieszkania.pl

Ubezpieczając się ze spółdzielni nie mamy możliwości znalezienia najtańszego ubezpieczyciela, ponieważ umowę możemy podpisać tylko z jednym towarzystwem, a zmniejszenie kosztów musi się wiązać z ograniczeniem zakresu ochrony.

 

Kiedy spółdzielnia odpowiada za szkody w mieszkaniu?

Na odszkodowanie ze spółdzielni bądź wspólnoty możemy liczyć wtedy, kiedy z jej winy ponieśliśmy straty finansowe lub uszczerbek na zdrowiu. Zadaniem administracji jest utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym oraz zorganizowanie wszystkich niezbędnych przeglądów technicznych. Przykładowo, jeśli nasze mieszkanie zaleje woda z przeciekającego dachu lub spadnie nam dachówka na głowę, mamy pełne prawo do rekompensaty finansowej, nawet jeśli wspólnota/spółdzielnia nie posiada ubezpieczenia.

Najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej jest zalanie. W tym przypadku wina leży po stronie administracji wtedy, kiedy wyciek miał miejsce z rur umieszczonych w pionie. Jeśli były to poziome rury, odpowiada właściciel mieszkania, do którego są one przyporządkowane – może to być sąsiad bądź my sami.

 

Jak wysokie odszkodowanie ze spółdzielni i polisy indywidualnej?

Ubezpieczenie nieruchomości (grupowe i indywidualne) to ubezpieczenie majątkowe, a w tym przypadku maksymalna wysokość odszkodowania nie może być wyższa od poniesionych strat finansowych. Innymi słowy, rekompensata z polisy mieszkaniowej nie może przyczynić się do naszego zarobku, a jedynie do wyrównania powstałych strat.

Kluczem do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania jest ustalenie właściwych sum ubezpieczenia (SU). Powinny one być proporcjonalne do wartości mienia, którego dotyczą. SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych, ruchomości domowych i OC w życiu prywatnym. Jeśli przeszacujemy nasz majątek, zapłacimy zbyt wysoką składkę i nic nam to nie da. Jeśli zaniżymy wartość mienia, możemy mieć spory problem przy odszkodowaniu. Przykładowo, nieruchomość wycenimy na 300 000 zł, podczas gdy będzie ona warta 400 000 zł. Dojdzie do pożaru i poniesiemy szkodę całkowitą. Towarzystwo wypłaci nam wówczas tylko 300 000 zł, ponieważ taką sumę ubezpieczenia zadeklarowaliśmy. Brakujące 100 000 zł to będzie nasza strata.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania?

Do ubezpieczenia grupowego można przystąpić tylko za pośrednictwem spółdzielni bądź wspólnoty, z indywidualnymi polisami jest jednak inaczej. Taki produkt współcześnie można nabyć w stu procentach przez Internet i to najczęściej bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów.

Dobre ubezpieczenie mieszkania powinno być przede wszystkim dopasowane do potrzeb oraz oczekiwań konkretnych mieszkańców. Dlatego nie można decydować się na przypadkową ofertę – warto porównać dostępne możliwości i przeanalizować je pod kątem wielu parametrów.

Zastanawiając się, jak wybrać ubezpieczenie mieszkania na Rankomat.pl, dobrze jest uwzględnić takie aspekty jak:

 • suma ubezpieczenia – im wyższa, tym wyższe odszkodowanie można otrzymać,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej – im szerszy, tym lepiej zabezpieczona jest lokal,
 • dodatkowe pakiety, np. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • wartość franszyzy integralnej / redukcyjnej,
 • kwoty pod limitów,
 • wartość odtworzeniowa lub wartość rzeczywista majątku.

Jeżeli polisa mieszkaniowa proponowana przez spółdzielnię będzie uwzględniała wszystkie interesujące Cię kryteria, a jednocześnie będzie tańsza – zdecyduj się na taką opcję. Jeśli nie, wówczas nie pozostaje nic innego, jak ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 

To warto wiedzieć

1. Po przystąpieniu do polisy ze spółdzielni/wspólnoty składka ubezpieczeniowa doliczana jest do czynszu administracyjnego

2. Ubezpieczając się ze spółdzielni nie mamy możliwości znalezienia najtańszego ubezpieczyciela

3. Jeśli szukamy ubezpieczyciela na własną rękę, wybierać możemy spośród kilkudziesięciu towarzystw działających na polskim rynku

4. Indywidualna polisa mieszkaniowa w podstawie zawiera od kilku do ponad trzydziestu zdarzeń losowych

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mieszkanie ze spółdzielni i ubezpieczenie

 1. Czy ubezpieczenie ze spółdzielni dotyczy też lokatorów wspólnot mieszkaniowych?

  Zdarzają się ubezpieczenia grupowe dotyczące i lokatorów wspólnot, i spółdzielni mieszkaniowych, ale są też produkty dedykowane stricte tylko jednej z tych grup. Wszystko zależy od indywidualnej polityki towarzystwa.

 2. Co w budynku mieszkalnym chroni ubezpieczenie ze spółdzielni?

  Wszystko zależy od zakresu ochrony, jaki wybierzemy dla swojego mieszkania. W maksymalnej wersji ubezpieczenie ze spółdzielni może chronić mury, elementy stałe (zewnętrzne i wewnętrzne), pomieszczenia przynależne (np. garaże i piwnice) oraz ruchomości domowe, czyli wyposażenie lokalu, które nie jest przytwierdzone na stałe.

 3. Jak długo trwa ochrona ubezpieczenia ze spółdzielni i indywidualne?

  Najczęściej jest to rok, czasem 2 lub 3 lata, bardzo rzadko kilka miesięcy. W ubezpieczeniach grupowych okres obowiązywania polisy może być z góry narzucony, ale też nie musi. Warto zaznaczyć, że przy polisach dla spółdzielni i wspólnot częściej istnieje możliwość wykupienia ochrony krótkoterminowej, czyli np. na 2 czy 3 miesiące, co w polisach indywidualnych praktycznie się nie zdarza.

 4. Kiedy polisa mieszkaniowa ze spółdzielni nie działa?

  limitami odpowiedzialności, szczegółowymi i ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności czy też karencjami, które najczęściej odnoszą się do ryzyka powodzi. Każde towarzystwa tworzy swoje listy ograniczeń, które są zawsze umieszczane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 5. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie ze spółdzielni będąc najemcą?

  Ubezpieczenia grupowe dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dedykowane są nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również najemcom, czyli lokatorom bez prawa własności. Dla tych drugich warunki ubezpieczenia są nieco inne i mają na celu zabezpieczenie finansowe ich mienia, czyli głównie ruchomości domowych i, opcjonalnie, nakładów inwestycyjnych.

 6. Czy mogę ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie ze spółdzielni?

  Najemca ma prawo do ubezpieczenia nieruchomości, którą wynajmuje, również polisy grupowej ze spółdzielni bądź wspólnoty. Przy umowie najmu możliwe jest wykupienie dwóch polis dla tego samego domu lub mieszkania, po jednej dla właściciela i lokatora, chociaż polisy te mają inny zakres ochrony.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Aga

2021-06-23 15:18:43

Czy jak mam szkodę wyrządzona przez spółdzielnie to mogę za straty brać ze spółdzielni i z prywatnego

Odpowiedź Redakcji

2021-06-23 16:46:16

W pierwszej kolejności należy domagać się pokrycia zobowiązań od spółdzielni.