Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

OC wynajmującego mieszkanie - jak i kogo chroni?

Redakcja 09.02.2021
OC wynajmującego mieszkanie - jak i kogo chroni?
Strona główna
/
Blog
/
OC wynajmującego mieszkanie - jak i kogo chroni?
OC wynajmującego mieszkanie to jeden z kluczowych dodatków do polisy mieszkaniowej, która jest z kolei cennym zabezpieczeniem interesów właściciela wynajmowanej nieruchomości. Sprawdziliśmy, czym dokładnie jest OC wynajmującego, jaką ochronę zapewnia i w jakich sytuacjach ma zastosowanie.

Wynajem to jedna z tych sytuacji, w których możemy wykupić dwie polisy mieszkaniowe – po jednej dla każdej ze stron. W ten sposób zabezpieczone zostaną interesy i właściciela nieruchomości, i najemcy lokalu. Dwa ubezpieczenia dla jednego mieszkania to opcja dostępna w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Kogo dotyczy wynajem mieszkania?

Aktualnie Polacy dysponują około milionem i stoma tysiącami mieszkań na wynajem, jak podaje portal www.bankier.pl. Większość z tych lokali należy do osób prywatnych. Około 800 000 naszych rodaków oficjalnie czerpie zyski z najmu, a do tego musimy jeszcze doliczyć tzw. szarą strefę, czyli osoby, które nie zgłaszają swoich zysków i nie płacą podatku od najmu. Pamiętaj też, że najem nie ogranicza się do najmu komercyjnego – również będące własnością samorządów mieszkania socjalne i komunalne, których jest w Polsce około 620 000, są udostępniane w oparciu o umowy najmu.

Utarło się, że najemcami są głównie osoby młode, na tzw. dorobku, które się uczą lub pracują, ale nie mają jeszcze zdolności kredytowej. Stereotypowy lokator, kiedy sobie go wyobrażamy, nie posiada też raczej rodziny, ewentualnie jest w nieformalnym związku, ale już na pewno nie ma dzieci. W świetle aktualnych badań ciężko jednak obronić ten stereotyp.

Średni wiek najemcy w Polsce to około 37 lat, jak wynika z raportu „Dekada polskiego rynku najmu. Portret społeczno-ekonomiczny najemców w Polsce", opracowanego przez PFR Nieruchomości oraz Politykę Insight. Umowy najmu na czas określony dotyczą nieco młodszej grupy osób, której średnia wieku nie przekracza trzydziestki. Najem instytucjonalny to z kolei domena trzydziestolatków i czterdziestolatków. Najstarsi są z kolei lokatorzy mieszkań komunalnych, gdzie średnia wieku wynosi 45 lat, jak podaje wspomniane już źródło.

Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że największą grupę najemców stanowią gospodarstwa domowe, w których są dzieci. Jeśli przymierzasz się do wynajmu nieruchomości, miej to na uwadze chociażby przy urządzaniu lokalu pod lokatorów. 

We wspomnianym raporcie możemy też wyczytać, że najemcy niekoniecznie są osobami o niewielkich dochodach, bez zdolności kredytowej. 59% ankietowanych deklaruje, że boi się zaciągnąć pożyczkę, a wynajmując mieszkanie odczuwa bezpieczeństwo finansowe. Najem jest więc dla nich wyborem, a nie koniecznością ekonomiczną.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o osobnej grupie najemców, którą są obywatele Ukrainy. Szacuje się, że wynajmują oni w Polsce około 200 000 mieszkań, jak podaje na swojej stronie internetowej organizacja Amnesty International. Liczbę tę należy jednak traktować jako orientacyjną, a sytuacja może się zmieniać z miesiąca na miesiąc, ponieważ jest ściśle powiązana z sytuacją na froncie.

 

O czym pamiętać przy wynajmie mieszkania?

Dla właściciela nieruchomości najem to najczęściej zwykły biznes. Jeśli wynajmujesz lub przymierzasz się do wynajmu nieruchomości, powinieneś zadbać o to, żeby ten biznes maksymalnie zabezpieczyć. W tym celu musisz dopełnić kilku kwestii formalnych:
 
1. Podpisać prawidłowo skonstruowaną umowę, która w wyczerpujący sposób opisuje warunki najmu.
2. Sporządzić protokół zdawczo odbiorczy szczegółowo opisujący wyposażenie oraz stan techniczny lokalu. Taki dokument najlepiej uzupełnić zdjęciami potwierdzającymi jego treść.
3. Pobrać kaucję zwrotną od najemcy w wysokości minimum jednego czynszu właścicielskiego.
4. Nadać umowie najmu status aktu notarialnego, czyli skorzystać z opcji najmu okazjonalnego – to dodatkowe zabezpieczenie prawne,  istotnie poprawiające sytuację wynajmującego, konkretnie ułatwiające mu usunięcie problematycznego najemcy, który łamie zasady umowy.
5. Wybierz wiarygodnego najemcę – pamiętaj, że to ty decydujesz, komu wynajmiesz lokal i niekoniecznie musisz przystać na pierwsza ofertę, którą otrzymasz.
6. Ubezpiecz wynajmowaną nieruchomość zapewniając jej kompleksową ochronę – nie zapomnij o rozszerzeniu w postaci OC w życiu prywatnym.

 

Jaka polisa dla wynajmującego?

Polisa dla właściciela nieruchomości powinna obejmować kilka zdarzeń:

1. Pożar – ogień może całkowicie zniszczyć mieszkanie i wszystkie znajdujące się w nim przedmioty. To największe zagrożenie dla nieruchomości.

2. Zalanie – to jeden z najczęstszych powodów szkód w mieszkaniu. Pęknięta rura czy pęknięty wężyk od pralki, może się zdarzyć w każdym lokalu. Woda rozprzestrzenia się szybko, niszcząc ściany, podłogi, dywany i meble.

3. Kradzież z włamaniem – w Polsce nadal dość często dochodzi do włamań do mieszkań . Na kradzieże szczególnie narażone są lokale z bogatym wyposażeniem i te ulokowane na parterze.

4. Dewastacja – mieszkanie może zostać też zdewastowane. Zniszczeń mogą dokonać zarówno lokatorzy, jak i włamywacze.

5. Home Assistance – to pakiet bardzo przydatnych usług dostępnych w ramach polisy mieszkaniowej. Wsparcie fachowców przy naprawach sprzętów czy instalacji, a także pomoc przy dużych szkodach (np. po pożarze), to spore ułatwienie dla właściciela.

6. OC w życiu prywatnym – to dodatek do polisy mieszkaniowej, który zabezpiecza nas na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli, np. w wyniku zalania, ucierpi lokal sąsiadów, możemy liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty zniszczeń.

 

Jaka polisa dla najemcy?

Najemca, czyli lokator, powinien zadbać głównie o ubezpieczenie ruchomości domowych, ponieważ to one stanowią jego majątek znajdujący się w wynajmowanym mieszkaniu. Niektóre towarzystwa umożliwiają również objęcie ochroną tzw. nakładów inwestycyjnych. Chodzi tutaj o efekty remontów lub modernizacji, które zostały przeprowadzone na koszt lokatora.

Polisa dla najemcy powinna zawierać standardową ochronę od zdarzeń losowych. Jako że dotyczy głównie mienia ruchomego lub tylko mienia ruchomego, warto w niej uwzględnić również ryzyka kradzieżowe, przede wszystkim kradzież z włamaniem, chociaż oczywiście można również zastanowić się nad kradzieżą zwykłą oraz rabunkiem rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia. Dwa ostatnie ryzyka są dostępne w wybranych towarzystwach, podczas gdy kradzież z włamaniem jest standardowym rozszerzeniem ubezpieczenia nieruchomości. 

Kolejnym kluczowym dla najemcy rozszerzeniem jest OC w życiu prywatnym w wersji dla lokatora. Ten dodatek zabezpieczy go finansowo na wypadek nieumyślnych szkód, które wyrządzi na zdrowiu lub mieniu osób trzecich, a do tego grona zalicza się m. in. sąsiadów, administrację budynku czy właściciela nieruchomości, którą wynajmuje. Dostępne są różne sumy ubezpieczenia dla OC najemcy, rozpoczynają się one od 50 000 zł, a kończą nawet na 250 000 zł czy 300 000 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może tez mieć różny zasięg – obszar Polski, Europa, kraje Unii Europejskiej, cały świat lub cały świat z wyłączeniem określonych państw, głównie krajów Ameryki Północnej.

 

OC w życiu prywatnym – jak chroni najemcę, a jak wynajmującego? 

OC w życiu prywatnym to ważne rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości. W szczególności przyda się, jeśli mieszkanie jest wynajmowane.

OC w życiu prywatnym dla lokatora zapewnia mu bezpieczeństwo w sytuacji, w których szkody w mieszkaniu pojawiły się z jego winny (nie mogą być to jednak szkody wyrządzone umyślnie). Ubezpieczyciel pokryje wtedy nie tylko straty w wynajętym mieszkaniu, ale także wypłaci pieniądze za szkody wyrządzone sąsiadom czy administratorom budynku.

OC dla właściciela przyda się w sytuacjach, w których zniszczenia powstałe u sąsiadów nie są winą lokatora. Może być ratunkiem także wtedy, gdy w naszym lokalu, to najemca poniesie jakieś straty.

 

Kto odpowiada za szkody w mieszkaniu?

Za szkody w mieszkaniu właściciel ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy szkoda wynikła np. z braku wymaganych przeglądów i konserwacji. Odpowiedzialność spoczywa na nim także wtedy, gdy szkody są wynikiem błędów podczas budowy czy przeprowadzonego w nieruchomości remontu. Warto jednak wiedzieć, że w takich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania – te przypadki dość często zamieszczone są w warunkach umowy jako wyłączenia odpowiedzialności.

Lokator odpowiedzialny jest za szkody, m. in. wtedy, gdy doszło do nich w wyniku jego zaniedbania lub celowego działania. Otwarte podczas wichury okno czy nie wyłączone żelazko to częste przypadki. Finansowe konsekwencje tego rodzaju działań mogą (lecz nie muszą – zależy to od warunków umowy z TU) zostać pokryte z polisy mieszkaniowej. 

Zdarzają się sytuacje, w których winowajcą za szkody w wynajętym mieszkaniu jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, np. gdy mieszkanie zostanie zalane w tzw. poziomie. Za szkody może odpowiadać także sąsiad, np. gdy nasza nieruchomość zostanie zalana z jego winy.

Odpowiedzialność za szkody w nieruchomości w różnych sytuacjach, może być również rozdzielona w warunkach umowy najmu. Ważne, by odpowiednio je sformułować.

PAMIĘTAJ!
Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za szkodę, jeśli powstała np. z powodu braku przeglądów i konserwacji. Lokator jest odpowiedzialny za szkody m. in. w przypadku ewidentnego zaniedbania lub celowego działania.

Przed zakupem sprawdź dokładnie umowę ubezpieczenia! 

Każdą umowę, którą zamierzasz podpisać, musisz dokładnie przeczytać. Nie inaczej jest z umową ubezpieczeniową. Podczas szukania atrakcyjnej polisy powinieneś szczegółowo zapoznać się z dwoma dokumentami, które ją opisują: Kartą Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Podczas lektury zwróć szczególną uwagę m. in. na następujące zagadnienia:

 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli konkretne sytuacje, w których towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania;
 • karencje – pojawiają się standardowo przy ryzyku powodzi, ale czasem również przy innych zdarzeniach.
 • inne ograniczenia, np. franszyzy redukcyjne i integralne;
 • obowiązki ubezpieczonego;
 • podstawowy zakres ochrony – ile ryzyk zawiera;
 • dostępne rozszerzenia i ich cena;
 • definicje zdarzeń;
 • zawartość pakietów dedykowanych lokatorom, np. zasięg działania OC w życiu prywatnym czy listę usług dostępnych w ramach Home Assistance;
 • sumy ubezpieczenia (SU) dla poszczególnych rodzajów mienia i OC;
 • limity odpowiedzialności dla poszczególnych zdarzeń oraz rodzajów mienia;
 • przedmiot ubezpieczenia – jakie dodatkowe mienie można objąć ochroną z polisy.

Oczywiście, podczas szukania dla wynajmowanego mieszkania optymalnego ubezpieczenia musisz wziąć również wysokość składki. Pamiętaj, że taki sam lub bardzo podobny produkt w każdym towarzystwie ma nieco inną cenę.

Porównaj oferty, a dzięki temu nie przepłacisz 

Najlepszym sposobem na wypracowanie oszczędności przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu jest porównanie większej liczby ofert. Najlepiej to zrobić korzystając z darmowego kalkulatora. To chyba najlepszy sposób na znalezienie atrakcyjnej polisy, która ma też rozsądną cenę.

Kalkulator ubezpieczeń to darmowe i proste narzędzie, dzięki któremu w dosłownie kilka minut sprawdzisz, ile kosztuje polisa dopasowana do twoich potrzeb i specyfiki twojej nieruchomości. Musisz tylko wprowadzić do systemu podstawowe informacje o nieruchomości, wybrać zakres ochrony oraz ustalić sumy ubezpieczenia. Po zatwierdzeniu tych danych ujrzysz uporządkowaną tabelę z ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Uniqa, Inter Polska, mtu24.pl, TU Europa, Benefia czy Wiener. Każdą z polis będziesz mógł szczegółowo przeanalizować, pobierają jej kartę produktu i OWU. Kiedy już zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie, od razu będziesz mógł opłacić składkę i objąć swoją nieruchomość ochroną nawet od następnego dnia roboczego.  

Polisa mieszkaniowa może mieć różny zakres ochrony – bez trudu możemy dopasować ją do nieruchomości i swoich indywidualnych potrzeb. Inny może być zakres polisy dla właściciela nieruchomości oraz inny dla lokatora. Podstawowe ubezpieczenie uwzględnia wiele zdarzeń losowych, tj. pożar czy zalanie, lecz większą ochronę zapewnią nam dodatki, tj: kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych można szybko znaleźć polisę mieszkaniową w dobrej cenie. W prosty sposób porównamy w nim oferty nawet kilkunastu ubezpieczycieli.

To warto wiedzieć

1. Dla tej samej nieruchomości można wykupić dwie polisy: jedną dla właściciela mieszkania, drugą dla najemcy

2. O ubezpieczeniu wynajmowanego mieszkania powinien szczególnie pomyśleć właściciel – w lokalu w każdej chwili może dojść do pożaru czy zalania

3. Zakres ochrony w polisie mieszkaniowej powinien być inny dla właściciela ora inny dla najemcy – w zależności od potrzeb i ryzyka

4. OC w życiu prywatnym – dodatek do polisy  mieszkaniowej – może pokryć straty, które poniósł zarówno właściciel czy lokator, jak i sąsiedzi czy wspólnota mieszkaniowa

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o OC wynajmującego:

 1. Jaka jest różnica między najemcą a wynajmującym?

  Pojęcia „najemca” i „wynajmujący” często są mylone, dlatego warto klarownie wyjaśnić, jaka jest między nimi różnica. Najemca to innymi słowy lokator, czyli osoba, która nabiera prawa do lokalu podpisując umowę najmu. Wynajmujący jest z kolei właścicielem nieruchomości, którą udostępnia najemcy na bazie wspominanej już umowy.

 2. Co obejmuje polisa OC wynajmującego?

  OC wynajmującego jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej, którą wykupuje właściciel nieruchomości. To rozszerzenie zabezpiecza go finansowo na wypadek nieumyślnych szkód, jakie z jego winy powstaną na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Przykładowo, jeśli w wynajmowanym mieszkaniu pęknie wężyk od pralki, w skutek czego zostanie zalane mieszkanie sąsiada, a pralka jest własnością wynajmującego, odszkodowanie sąsiadowi zostanie wypłacone właśnie z pakietu OC.

 3. Jak długo działa ubezpieczenie OC wynajmującego?

  OC wynajmującego działa tak długo, jak polisa mieszkaniowa, której to OC jest rozszerzeniem. Nieruchomości ubezpiecza się najczęściej na rok, czasem na 2 lub 3 lata, rzadko na krócej niż pół roku. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, polisę można przedłużyć lub zmienić towarzystwo.

 4. Ile kosztuje OC wynajmującego?

  OC wynajmującego możesz kupić nawet za kilkadziesiąt złotych w skali roku. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawsze jest tylko dodatkiem do polisy mieszkaniowej, a jej koszt zależy głównie od wartości nieruchomości, której dotyczy polisa oraz wybranego zakresu.

 5. Czy o zakupie ubezpieczenia należy poinformować lokatorów?

  Raczej nie ma takiej potrzeby, a już na pewno obowiązku. Polisa mieszkaniowa, którą wykupuje wynajmujący, nie ma większego znaczenia dla najemców, ani nie pogarsza ich sytuacji, ani jakoś istotnie jej nie poprawia. Polisa dla wynajmującego zabezpiecza finansowo, przede wszystkim, jego własne interesy.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.