Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Oferta ubezpieczenia nieruchomości Warta

Redakcja 31.08.2017
Oferta ubezpieczenia nieruchomości Warta
Strona główna
/
Blog
/
Oferta ubezpieczenia nieruchomości Warta
Ubezpieczenie nieruchomości Warta występuje w dwóch wariantach. Porównaliśmy je ze sobą i obliczyliśmy przykładowe składki dla nieruchomości o konkretnych parametrach. Sprawdziliśmy też, jak polisa mieszkaniowa Warta prezentuje się na tle konkurencyjnych ofert.

Tradycje przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Warta sięgają 1920 roku, jednak swój obecny kształt firma uzyskała w 2012 roku, kiedy to stała się częścią grupy Talanx i japońskiego udziałowca Meiji Yasuda. Wówczas warta połączyła się też z marką HDI

Obecnie TU Warta jest jednym z czołowych towarzystw działających na polskim rynku. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jej ofercie ubezpieczeń nieruchomości, w obu dostępnych wariantach, czyli Warta Dom i Warta Dom Komfort.

 

Co obejmuje ubezpieczenie domu i mieszkania Warta?

Polisy Warta Dom i Warta Dom Komfort różnią się na co najmniej kilku płaszczyznach. Przyjrzyjmy się, gdzie dokładnie dostrzegalne są te różnice.

Przedmiot ubezpieczenia

W ramach polisy Warta Dom można objąć ochroną następujące rodzaje mienia:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie
 • dom letniskowy,
 • garaż i inne budynki niemieszkalne na posesji,
 • nieruchomość w budowie,
 • stałe elementy,
 • ruchomości domowe,
 • obiekty tzw. małej architektury.

W ubezpieczeniu Warta Dom Komfort chronione mogą być również przedmioty specjalne oraz elementy w budowie.

Rodzaj polisy

Ogólnie wyróżniamy dwa rodzaje polis mieszkaniowych: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks). Warta Dom zalicza się do tej pierwszej kategorii, co oznacza, że mienie chronione jest tutaj przed zdarzeniami wymienionymi z nazwy w OWU. Warta Dom Komfort to z kolei polisa All Risks, gdzie ochrona odnosi się do wszystkich możliwych zdarzeń, z wyjątkiem tych wymienionych w OWU w dziale wyłączeń odpowiedzialności. To ubezpieczenie zabezpiecza więc finansowo również na wypadek sytuacji, których nie da się przewidzieć.

Zakres ochrony – podstawa

Ubezpieczenie Warta Dom w podstawie chroni przed 19 zdarzeniami losowymi (w tym powódź), dewastacją i stłuczeniem (w wersji podstawowej), a także zawiera podstawowy wariant pakietu Home Assistance.

Ubezpieczenie Warta Dom Komfort ma szerszy podstawowy zakres ochrony, w którym znajduje się m. in.: kradzież z włamaniem, stłuczenie (w wersji rozszerzonej), wandalizm czy poszerzony pakiet Home Assistance

Podstawowy zakres ochrony – porównanie Warta Dom i Warta Dom Komfort

Ryzyka

Warta Dom

Warta Dom Komfort

Zdarzenia losowe

tak

tak

Powódź

tak

tak

Dewastacja

tak

tak

Stłuczenie przedmiotów szklanych

podstawowe

rozszerzone

Home Assistance

podstawowe

rozszerzone

Kradzież z włamaniem

nie

tak

Wandalizm

nie

tak

All Risks nie

tak

Źródło: warta.pl (stan na: 28.11.2022 r.).

Zakres ochrony – rozszerzenia

W obu wariantach polisy dostępne są rozszerzenia, jednak produkt Warta Dom Komfort zawiera kilka opcji, których nie można dokupić do ubezpieczenia Warta Dom. Są to m. in. ochrona mienia do działalności gospodarczej, rozbudowane warianty OC i NNW czy zabezpieczenie finansowe przydomowej zieleni.

Rozszerzony zakres ochrony – porównanie Warta Dom i Warta Dom Komfort

Ryzyka

Warta Dom

Warta Dom Komfort

Rozszerzone stłuczenie, rozszerzone Home Assistance, kradzież z włamaniem, wandalizm

dostępne jako rozszerzenia

dostępne w podstawie

Przedmioty do prowadzenie działalności gospodarczej

niedostępne

dostępne jako rozszerzenie

OC w życiu prywatnym na cały świat (bez USA i Kanady)

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

OC dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

OC najemcy/wynajmującego

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

OC na Kanadę i USA

niedostępne

dostępne jako rozszerzenie

Podstawowe NNW

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

Rozszerzone NNW

niedostępne

dostępne jako rozszerzenie

Ochrona zabudowań na posesji i ruchomości

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

Ochrona przydomowej zieleni

niedostępne

dostępne jako rozszerzenie

Ochrona roweru

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

Rabunek

dostępne jako rozszerzenie

dostępne jako rozszerzenie

Dodatkowa ochrona mienia poza domem

niedostępne

dostępne jako rozszerzenie

Źródło: warta.pl (stan na: 28.11.2022 r.).

Inne różnice

Pozostałe różnice możemy wskazać m. in. przy limitach odpowiedzialności dla poszczególnych zdarzeń – generalnie, w wariancie Warta Dom są one niższe. Warto też zwrócić uwagę na minimalną sumę ubezpieczenia, która w polisie Warta Dom Komfort wynosi 100 000 zł, podczas gdy w wariancie Warta Dom w ogóle nie jest wpisana w OWU.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania Warta?

Jak wszystkie polisy mieszkaniowe, ubezpieczenie w Warcie nie chroni zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. W ubezpieczeniu nie można też uwzględnić dzikich i półdzikich zwierząt, agresywnych raz psów czy gatunków egzotycznych, których hodowanie jest w Polsce nielegalne. Wyłączone z ochrony są również rękopisy oraz niektóre rodzaje dokumentów.

Ubezpieczyciel zastrzega też sobie, że przechowywanie określonych przedmiotów (np. gotówki, kosztowności czy złota) poza strefą mieszkalną, np. w garażu czy na działce rekreacyjnej, automatycznie wyłącza ochronę z polisy.

W OWU polisy znajdziemy definicje poszczególnych rodzajów mienia. Jeśli dany przedmiot nie jest tam wymieniony lub nie spełnia opisanych kryteriów, jego włączenie w ochronę jest raczej niemożliwe. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze możemy skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa i dopytać o konkretny przedmiot.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości Warta?

Na oficjalnej stronie towarzystwa sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia własnościowego mieszkania o powierzchni 50 mkw. i wartości rynkowej 450 000 zł.

Podstawowa polisa dla takiej nieruchomości kosztuje 225 zł w skali roku, a wersja premium 723 zł.

Ubezpieczenie mieszkania w Warcie – porównanie ofert

Wariant Podstawowy

Wariant Premium

Zakres: mury i elementy stałe od zdarzeń losowych, powodzi + podstawowe stłuczenie oraz Home Assistance

Zakres dodatkowy: ruchomości domowe (SU: 50 000 zł), kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym, rozszerzone stłuczenie oraz Home Assistance

 

225 zł

723 zł

Źródło: warta.pl (stan na: 28.11.2022 r.).

Żeby uzyskać szersze rozeznanie w cenach, obliczyliśmy również składki w naszym kalkulatorze ubezpieczeń. Przyjęliśmy identyczne parametry nieruchomości oraz bardzo podobne zakresy ochrony.

Podstawowa polisa kosztuje tutaj 161-266 zł, wariant rozszerzony 376-896 zł.

Obliczenia z dwóch kalkulatorów pokazują, że niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy w każdym towarzystwie ma nieco inną cenę. Czasami różnica pomiędzy dwoma ofertami wynosi kilka złotych, ale nierzadko są to kwoty wynoszące sto złotych i więcej. Porównywanie ze sobą większej liczby ubezpieczeń jak najbardziej ma więc sens ekonomiczny, ponieważ może wygenerować istotną oszczędność

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mieszkania w innych towarzystwach – porównanie ofert

TU

Podstawowy zakres

Rozszerzony zakres

Mtu2.pl

161 zł

621 zł

Europa

180 zł

444 zł

Benefia

203 zł

896 zł

Link4

233 zł

492 zł

Proama

234 zł

376 zł

Wiener

263 zł

598 zł

Generali

266 zł

383 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 28.11.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od każdego z towarzystw w wariancie od ryzyk nazwanych.

 

Kiedy Warta nie wypłaci odszkodowania?

Wszystkie polisy mają swoje ograniczenia, wśród których kluczową rolę odgrywają wyłączenia odpowiedzialności. Nie inaczej jest z produktami ubezpieczeniowymi Warty. Każde towarzystwo stosuje nieco inne wyłączenia, chociaż też część z nich znajdziemy w praktycznie każdym OWU.

Na swojej stronie Warta wymienia kilka przykładowych sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała:

 • naturalne zużycia sprzętów będące skutkiem zwykłej eksploatacji;
 • szkody powstałe w skutek pleśni lub grzybów;
 • kiedy zniszczone przedmioty nie należały do ubezpieczonego lub domowników;
 • gdy szkody dotknęły pustostanów, budynków pozostawionych bez opieki lub przeznaczonych do rozbiórki.

Szczegółową listę wyłączeń znajdziemy w OWU polisy.

W polisach mieszkaniowych stosuje się też karencje, czyli czasowe wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa. W produktach Warty znajdziemy takie ograniczenie w odniesieniu do powodzi – dla tego ryzyka ochrona zaczyna obowiązywać dopiero po 30 dniu od wejścia w życie umowy.

 

Jak zgłosić szkodę w TU Warta?

Na zgłoszenie szkody Warta daje swoim klientom maksymalnie 7 dni od powstania lub wykrycia zniszczeń. Najprościej jest to zrobić telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie. Zgłoszenia może dokonać ubezpieczony lub inna osoba. Podczas kontaktu trzeba podać kilka podstawowych informacji, jak:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • imię i nazwisko zgłaszającego szkodę;
 • adres miejsca ubezpieczenia;
 • numer polisy;
 • krótki opis zdarzenia.

W dalszej kolejności konieczne jest przedłożenie Warcie wymaganych w danej sytuacji dokumentów, wśród których mogą znaleźć się: spis zniszczonego mienia, rachunki i paragony potwierdzające wartość mienia, potwierdzenie odbytych przeglądów technicznych czy protokoły z interwencji służb.

Od chwili zgłoszenia towarzystwo ma maksymalnie 30 dni na przelanie nam bezspornej części odszkodowania. Sporna część rekompensaty powinna trafić na nasze konto po dodatkowych 14 dniach. Jeśli odszkodowanie nie zostanie nam przyznane lub uznamy, że jego wysokość jest niewystarczająca, możemy najpierw odwołać się wewnątrz towarzystwa, a później skierować sprawę do sądu.

 

Gdzie kupię ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości najprościej jest kupić online, co współcześnie wymaga minimalnej liczby formalności. Zakupu można dokonać bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela, jak i za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń. Druga opcja pozwala dodatkowo zestawić ze sobą konkurencyjne oferty, porównać ich OWU oraz sprawdzić, który ubezpieczyciel jest w danej sytuacji najtańszy. Cała procedura jest bardzo prosta i można ją opisać w kilku punktach:

 1. Wprowadź do porównywarki informacje o nieruchomości (metraż, wiek, adres, itd.).
 2. Podaj, czy jesteś właścicielem, czy np. najemcą, określ liczbę szkód z ostatnich lat oraz planowany termin rozpoczęcia ubezpieczenia.
 3. Wybierz mienie, które chcesz ubezpieczyć oraz dobierz ryzyka do zakresu ochrony.
 4. Podaj wartość poszczególnych rodzajów mienia: mury, elementy stałe, ruchomości domowe.
 5. Jeśli chcesz ubezpieczyć się od kradzieży, wskaż zabezpieczenia własne, jakie posiadasz.
 6. Jeśli chcesz zapisać kalkulację, podaj adres mailowy, na który zostanie ona przesłana.
 7. Potwierdź wprowadzone dane i przejrzyj dostępne oferty od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.
 8. Wybierz najlepszą ofertę i przejdź do zakupu – podaj dane osobowe potrzebne do realizacji transakcji oraz wybierz metodę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.

To warto wiedzieć

1. Warta oferuje dwa warianty polisy mieszkaniowej: Warta Dom i Warta Dom Komfort

2. Warta Dom Komfort to ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, a Warta Dom od ryzyk nazwanych

3. W Warcie można ubezpieczyć mieszkanie, dom, nieruchomość w budowie, liczne zabudowania na posesji czy dom letniskowy

4. Warta może zapewnić ochronę m. in. od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, stłuczenia, wandalizmu i dewastacji

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości w TU Warta

 1. Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania Warta?

  Podstawową polisę dla relatywnie taniej nieruchomości w Warcie można kupić już za 200 zł. Jeśli ubezpieczamy droższy majątek i wybieramy liczne rozszerzenia, składka automatycznie się zwiększa.

 2. Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania w Warcie?

  W Warcie można ubezpieczyć nieruchomość (dom, mieszkanie, dom w budowie), liczne zabudowania na posesji i częściowo również poza nią (dom letniskowy i nagrobek). Do tego dochodzą elementy stałe zabudowań, ruchomości domowe, przedmioty specjalne, mienie do działalności, itd.

 3. Czy warto ubezpieczyć mieszkanie w Warcie?

  Warta to towarzystwo z tradycjami, które ma silną pozycję na rynku ubezpieczeń. Polisy mieszkaniowej zawsze jednak trzeba szukać dla nieruchomości o konkretnych parametrach i wybranego zakresu ochrony.

 4. Na jaką wartość powinienem ubezpieczyć mieszkanie?

  Nieruchomości powinno się ubezpieczać na sumę, która odzwierciedla ich realną wartość rynkową. Ogólnie oblicza się ją mnożąc powierzchnię użytkową przez cenę mkw. w danej okolicy.

 5. Jakie odszkodowanie mogę dostać z polisy mieszkaniowej w Warcie?

  Przy właściwie dobranych sumach ubezpieczenia wysokość odszkodowania powinna pozwolić na zrekompensowanie szkody w całości, ale już nie na wzbogacenie się ubezpieczonego, bo to jest niemożliwe w ubezpieczeniach majątkowych.

 6. Kiedy otrzymam odszkodowanie z polisy mieszkaniowej w Warcie?

  Wszystkie towarzystwa obowiązuje 30-dniowy termin wypłaty bezspornej części odszkodowania. Jeśli jakiś procent rekompensaty jest sporny, ubezpieczyciel powinien rozliczyć go po maksymalnie dodatkowych 14 dniach. Czas jest liczony od dnia zgłoszenia szkody.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 5.00

Głosów: 1

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.