Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie lokalu użytkowego - jaką ochronę zapewnia polisa?

Redakcja 16.10.2023
Ubezpieczenie lokalu użytkowego - jaką ochronę zapewnia polisa?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie lokalu użytkowego - jaką ochronę zapewnia polisa?
Ubezpieczenie lokalu użytkowego może obejmować mury, elementy stałe oraz ruchome wyposażenie. Ochronę dla tego mienia uzyskasz w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej, o ile spełnione będą określone warunki. Zobacz, jak ubezpieczyć lokal użytkowy, kiedy działa taka polisa i za ile możesz ją mieć.

Coraz więcej przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą pracuje z domu. W ten sposób funkcjonuje też istotna część firm zatrudniających niewielką liczbę pracowników. Jeśli ty również działasz w podobny sposób lub planujesz rozpocząć taką działalność, powinieneś zaczerpnąć wiedzy na temat ubezpieczenia pomieszczeń użytkowych.

Co oznacza lokal użytkowy?

Lokal użytkowy może stanowić całość nieruchomości albo tylko jej część, czyli jedno lub więcej pomieszczeń wydzielonych przegrodami budowlanymi, innymi słowy: ścianami. To jego najkrótsza definicja.

Musisz wiedzieć, że w ramach polisy mieszkaniowej możliwe jest jedynie ubezpieczenie nieruchomości, która chociaż w części, a właściwie w co najmniej w połowie jest przeznaczona do celów mieszkalnych. Jeśli cały lokal lub cały budynek ma charakter użytkowy, konieczna jest polisa firmowa.

Lokale użytkowe mogą mieć różne przeznaczenie, przede wszystkim mogą być:

 • gabinetami medycznymi;
 • pomieszczeniami biurowymi,
 • przestrzeniami sklepowymi;
 • pomieszczeniami produkcyjnymi;
 • powierzchniami magazynowi.
PAMIĘTAJ!
Każdy lokal musi spełnić określone standardy, które są zależne od jego przeznaczenia. Inne wymagania musi spełniać gabinet medyczny, w którym przyjmuje się pacjentów, a inne zwykły magazyn służący tylko do przechowania określonych przedmiotów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co chroni ubezpieczenie w lokalu użytkowym?

Ubezpieczenie lokalu użytkowego w ramach polisy mieszkaniowej może dotyczyć murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych. W tej ostatniej kategorii mieszczą się m. in.: sprzęty i urządzenia biurowe, firmowe smartfony i komputery, narzędzia, środki obrotowe, materiały, itp.

Musisz wiedzieć, że w niektórych towarzystwach lista przedmiotów do działalności, które można objąć ochroną, jest ograniczona. Przykładowo, czasami na tej liście znajdują się tylko sprzęty i urządzenia biurowe, a inne rodzaje mienia są wyłączone. Takie kwestie zawsze są precyzyjnie rozstrzygnięte w OWU polisy.

Lokale użytkowe można chronić w taki sam sposób, jak pomieszczenia mieszkalne. W zakresie uwzględnione mogą być więc liczne zdarzenia losowe (nawet ponad trzydzieści ryzyk) oraz ryzyka kradzieżowe. Polisa może obejmować również dewastację, wandalizm i graffiti, a także bardziej specyficzne dodatki, jak stłuczenie przedmiotów szklanych czy Home Assistance.

Warto jeszcze dodać, że lokale użytkowe możesz ubezpieczyć w dwóch wariantach: od ryzyk nazwanych oraz od ryzyk wszystkich (All Risks). W drugiej opcji uzyskasz dodatkową ochronę na wypadek nietypowych zdarzeń, których nie da się przewidzieć. Ponadto, All Risks często zawiera większe limity odpowiedzialności oraz unikatowe rozszerzenia, które nie są dostępne w wariancie od ryzyk nazwanych.

WAŻNE!
Mienie firmowe (przedmioty do działalności gospodarczej) i mienie służbowe to dwa różne pojęcia. W pierwszym przypadku chodzi o przedmioty należące do twojej firmy, którą prowadzisz w miejscu zamieszkania. Mienie służbowe to natomiast mienie, jakie udostępnia ci twój pracodawca, czyli np. telefon służbowy czy laptop. Takie przedmioty również można objąć ochroną z polisy mieszkaniowej, jednak tylko  w wybranych towarzystwach.

Jak ubezpieczyć lokal użytkowy?

Lokal użytkowy oraz część mieszkalną nieruchomości możesz ubezpieczyć online, za pomocą kalkulatora ubezpieczeń i jest to chyba najprostszy sposób na znalezienie atrakcyjnej polisy. Wprowadzenie danych do systemu zajmie ci dosłownie kilka minut. Będziesz musiał zaznaczyć tam podstawowe informacje o nieruchomości, czyli podać jej rodzaj, metraż, lokalizację, rodzaj konstrukcji, itp. W kalkulatorze trzeba też podać kilka bardziej formalnych informacji dotyczących m. in. przeznaczenia lokalu. W tym miejscu musisz zaznaczyć, że na obszarze nieruchomości prowadzona będzie działalność gospodarcza. W kolejnym kroku musisz wskazać, czy powierzchnia przeznaczona na działalność jest większa od połowy całkowitej powierzchni nieruchomości.

Po wprowadzeniu tych danych i wybraniu zakresu ochrony, przejdziesz już do tabeli z uporządkowanymi ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Uniqa, Generali, Inter Polska, Link4, mtu24.pl, Wiener, TU Europa czy Benefia. Później pozostaje już tylko porównanie najciekawszych propozycji oraz finalizacja zakupu, co również odbywa się online. Kalkulację możesz też zapisać, żeby wrócić do niej później.

Jakie lokale podlegają ubezpieczeniu?

Kluczowy jest fakt, że większość towarzystw uzależnia możliwość ubezpieczenia lokalu użytkowego od jego powierzchni. Nie chodzi tutaj jednak o sam metraż, ale o to, jaki procent całej nieruchomości stanowi dany lokal. Jeśli przekracza ona 50% całej powierzchni domu lub mieszkania, ubezpieczenie raczej nie będzie niemożliwe.

Poza tym, nie możesz ubezpieczyć lokalu użytkowego, do którego nie masz prawa, czyli nie jesteś jego właścicielem, najemcą lub dzierżawcą. Dodajmy, że w przypadku najmu właściciel nieruchomości musi wyrazić pisemną zgodę na to, że w jego domu lub mieszkaniu prowadzona była działalność użytkowa.

Z polisy mieszkaniowej nie ubezpieczysz również lokalów użytkowych znajdujących się na obszarze pustostanów lub budynków przeznaczonych do rozbiórki. Wyłączone są również nieruchomości niezamieszkane w dłuższym okresie (konkretna liczba dni zależy od towarzystwa). Dodajmy, że ubezpieczyciele niechętnie sprzedają polisy dla budynków o konstrukcji i poszyciu dachowym, które są wyjątkowo podatne na działanie ognia. Czasami takie obiekty są po prostu droższe w ubezpieczeniu, a w niektórych sytuacjach ochrona w ogóle nie jest możliwa, ponieważ wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia 120-metrowego domu wolnostojącego o wartości 550 00 zł, który posiada część użytkową, czyli w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Pod uwagę wzięliśmy podstawowy zakres, czyli ochronę murów oraz elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

W wariancie od ryzyk nazwanych taka polisa kosztuje od 311 zł do 701 zł, a w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks) od 431 zł do 953 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Fakt, że w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli de facto znajduje się w nim mienie firmowe, ma pewien wpływ na wysokość składki, jednak nie jest on kluczowy. Znajdujący się w domu lub mieszkaniu majątek firmy zwiększa łączną wartość ubezpieczonego mienia, czyli podnosi sumy ubezpieczenia, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście składki. Zdecydowanie większe znaczenie dla ceny ma jednak wartość całej nieruchomości, jej murów i elementów stałych, a także wybrany wariant ochrony

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie lokalu użytkowego – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Europa

Home Assistance, dewastacja

311 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

454 zł

Benefia

Home Assistance

517 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

520 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

531 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

623 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

701 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa

Home Assistance, dewastacja, powódź

431 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

698 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

708 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

765 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

772 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

953 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 12.10.2023 r.).

Jak otrzymam odszkodowanie za lokal użytkowy?

Procedura uzyskania odszkodowania za lokal użytkowy jest taka sama, jak w przypadku lokali mieszkalnych. Szkodę powinieneś zgłosić niezwłocznie, chociaż towarzystwa oczywiście wyznaczają na to konkretne terminy – najczęściej jest to od 3 do 7 dni od momentu powstania lub wykrycia zniszczeń. Później powinieneś udokumentować szkodę oraz dopuścić przedstawiciela ubezpieczyciela na miejsce zdarzenia. Od zgłoszenia towarzystwo ma 30 dni na przelanie ci bezspornej części odszkodowania. Jeśli jakaś część rekompensaty jest sporna, czyli wymaga dodatkowych wyjaśnień, ubezpieczyciel uzyskuje dodatkowe 14 dni na przeanalizowanie sytuacji.

Jeśli w ogóle nie uzyskasz odszkodowania albo będzie ono niepełne, masz prawo odwołać się od decyzji towarzystwa, a jeśli takie działanie nie przyniesie pożądanych skutków, możesz pójść z tą sprawą do sądu.

UWAGA!
Szkodę ubezpieczeniową najprościej zgłosić poprzez specjalny formularz na stronie ubezpieczyciela. Możesz też zrobić to w inny sposób: telefonicznie, mailowo, SMS-em, listownie lub osobiście w placówce towarzystwa. W OWU polisy oraz na stronie ubezpieczyciela znajdziesz szczegółowe informacje na temat wariantów zgłoszenia szkody.

Kiedy brak odszkodowania za lokal użytkowy?

Każda ochrona ubezpieczeniowa jest w pewien sposób ograniczona, głównie poprzez tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W ten sposób nazywa się wskazane w OWU konkretne okoliczności, w których odszkodowanie nie może zostać przyznane. Wśród wyłączeń o charakterze ogólnym znajdują się m. in.:

 • utrata danych w formie cyfrowej;
 • szkody na mieniu wypożyczonym;
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
 • użytkowanie lub posiadanie pirotechniki i materiałów wybuchowych;
 • szkody powstałe w skutek remontu lub przeprowadzki;
 • wojna, stan wojenny, akty terrorystyczne, zamieszki, itp.;
 • nieprawidłowe podłączenie lub użytkowanie sprzętu;
 • brak niezbędnej konserwacji.

Powinieneś również poznać ograniczenia, które są ściśle powiązane z majątkiem firmowym, czyli szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności. Mogą one dotyczyć m. in.:

 • OC w życiu prywatnym – z tej puli nie można pokryć szkód związanych z działalnością zarobkową;
 • Home Assistance – niektóre usługi z tego pakietu mogą nie dotyczyć majątku firmowego lub ogólnie czynności związanych z działalnością gospodarczą;
 • pomoc prawna – tutaj również mogą być wyłączone prawnicze zagadnienia związane z firmą;
 • wyłączenia dotyczące przedmiotów związanych z konkretną działalnością, np. z gabinetem stomatologicznym.

Przed zakupem polisy mieszkaniowej dokładnie sprawdź zapisane w OWU wyłączenia. Każde towarzystwo formułuje je w nieco inny sposób, co oznacza, że dane zdarzenie u jednego ubezpieczyciela jest obecne, a drugiego wyłączone.

Czy ubezpieczenie lokalu użytkowego jest obowiązkowe?

W większości przypadków ubezpieczenie lokalu użytkowego nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem są sytuacje, w których nieruchomość, na obszarze której znajduje się taki lokal, jest kupiona w oparciu o kredyt hipoteczny.

Przy udzielaniu pożyczki pod hipotekę banki standardowo wymagają ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Jeśli zrezygnujesz z takiej polisy, nie uzyskasz kredytu – tak działa to praktycznie we wszystkich bankach działających na obszarze Polski. Pożyczkodawcy wyznaczają też minimalny zakres, jaki musi posiadać polisa, najczęściej jest to podstawowa ochrona samych murów obejmująca pożar i inne zdarzenia losowe.

Banki mają prawo uzależnić udzielenie kredytu od wykupienia polisy, jednak nie mają już prawa ani narzucić ci konkretnej oferty, ani wybrać za ciebie zakresu ochrony (poza minimalnym zakresem). Ubezpieczenie możesz więc nabyć w dowolnym towarzystwie i samodzielnie wybrać, jakie mienie i jakie ryzyka chcesz uwzględnić w nim zawrzeć. Później wystarczy już tylko scedować polisę na bank, co jest standardową i raczej prostą procedurą.

Co ważne, sam lokal użytkowy, czyli nieruchomość nie muszą być ubezpieczone. Jeśli jednak w danym lokalu prowadzona jest określona działalność, jego właściciel lub użytkownik niekiedy musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). W świetle przepisów, takie OC muszą posiadać m. in. adwokaci, lekarze, notariusze, architekci czy detektywi.

Gdzie kupię ubezpieczenie lokalu użytkowego?

Polisę mieszkaniową uwzględniającą ubezpieczenie lokalu użytkowego najlepiej kupić online, np. za pośrednictwem kalkulatora. W ten sposób obejmiesz ochroną i nieruchomość, którą posiadasz, i którą wynajmujesz. Online dostępne są polisy w obu wariantach, czyli ubezpieczenia od ryzyk nazwanych oraz od ryzyk wszystkich. Samodzielnie możesz też wybrać zakres ochrony, włączając w ochronę chociażby ruchomości domowe czy dobierając kolejne ryzyka, jak powódź, stłuczenie przedmiotów szklanych, OC w życiu prywatnym czy kradzież z włamaniem.

Kalkulator ubezpieczeń pozwoli ci w dosłownie kilka minut zestawić ze sobą od kilkunastu do kilkudziesięciu konkurencyjnych ofert. Każdą z nich będziesz mógł szczegółowo przeanalizować, a potem kupić, realizując transakcję online. Nieruchomość wraz z przestrzenią użytkową będziesz mógł ubezpieczyć już od następnego dnia roboczego, jeśli tylko od razu opłacisz składkę.

To warto wiedzieć

1. Lokal użytkowy możesz ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej

2. Polisa mieszkaniowa może chronić mury, elementy stałe oraz ruchome wyposażenie pomieszczeń użytkowych

3. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować nawet ponad 30 zdarzeń losowych, ryzyka kradzieżowe, akty wandalizmu, stłuczenie czy Home Assistance

4. Majątek firmy może być chroniony z polisy mieszkaniowej tylko wtedy, kiedy powierzchnia firmowa nie przekracza 50% powierzchni całej nieruchomości

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie lokalu użytkowego

 1. Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego?

  Koszt ubezpieczenia lokalu użytkowego jest zależny od wielu czynników, ale wysokość składki kształtuje przede wszystkim wartość mienia, które ma podlegać pod polisę oraz od wybrany zakres ochrony. Ogólnie polisy mieszkaniowe należą od najtańszych produktów ubezpieczeniowych, jakie dostępne są na rynku. Ich ceny zaczynają się od 100-200 zł w skali roku.

 2. Gdzie ubezpieczyć lokal użytkowy?

  Ubezpieczenie lokalu użytkowego z polisy mieszkaniowej dostępne jest w większości towarzystw. Możliwe jest to wtedy, kiedy powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie przekracza 50% powierzchni lokalu. Innymi słowy, w nieruchomości co najmniej połowę miejsca musi zajmować strefa mieszkalna.

 3. Kto ma ubezpieczyć lokal użytkowy najemca czy wynajmujący?

  Dla nieruchomości będącej przedmiotem najmu zawsze można kupić dwie polisy, po jednej dla wynajmującego i najemcy. Dotyczy to również lokali użytkowych. Pamiętaj, że prowadzenie działalności gospodarczej w wynajmowanym domu lub mieszkaniu wymaga jednak zgody jego właściciela.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości?

  Najtańsze polisy mieszkaniowe możesz kupić już za około 100 zł rocznie. Są to jednak tylko podstawowe ubezpieczenia dotyczące tanich mieszkań. Generalnie cena polisy mieszkaniowej jest uzależniona przede wszystkich od wartości mienia, które ma obejmować oraz zakresu ochrony. Im droższy lokal chcesz ubezpieczyć i im szerszy zakres ochrony wybierzesz, tym więcej zapłacisz za polisę.

 5. Ile kosztuje przekształcenie lokalu użytkowego na mieszkalny?

  Sama prawna procedura przekształcenia lokalu użytkowego na mieszkalny nie wiąże się z żadnymi kosztami. Te mogą się jednak pojawić przy pozyskiwaniu niektórych dokumentów, przykładowo za uzyskanie zaświadczenia o zgodności planowanego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będziesz musiał zapłacić kilkanaście złotych.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie na własną rękę?

  Wykupienie indywidualnej polisy mieszkaniowej to koszt rzędu minimum 100 zł w skali roku. Wysokość składki jest uzależniona od wielu czynników, ale kluczowe są dwa aspekty: wartość mienia, które chcesz ubezpieczyć oraz wybrany zakres ochrony. Uogólniając, im droższą nieruchomość chcesz ubezpieczyć i im szersze ma to być ubezpieczenie, tym większe koszty poniesiesz.

 7. Co obejmuje ubezpieczenie obiektu?

  Nieruchomość możesz ubezpieczyć nawet od 30 różnych zdarzeń losowych. Do tego dochodzą ryzyka kradzieżowe (kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek), dewastacja, wandalizm, stłuczenie przedmiotów szklanych czy dodatki dedykowane lokatorom, jak OC w życiu prywatnym, Home Assistance, pakiet medyczny czy pomoc prawna. Część towarzystw oferuje również unikatowe dodatki, jak np. ubezpieczenie mienia służbowego, NNW psa i kota czy ochronę przydomowej pasieki.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.