Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania od wojny - kiedy działa, a kiedy nie?

Redakcja 13.02.2023
Ubezpieczenie mieszkania od wojny - kiedy działa, a kiedy nie?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie mieszkania od wojny - kiedy działa, a kiedy nie?
Ubezpieczenie mieszkania od wojny jest dość problematyczne, ale jest kilka sposobów na objęcie częściową ochroną posiadanego majątku. Wyjaśniamy, jak towarzystwa definiują konflikty zbrojne i jak można ubezpieczyć nieruchomość w razie działań wojennych.

Jeszcze do niedawna w naszej części Europy wojna wydawała się czymś abstrakcyjnym, traumatyczną częścią odległej przeszłości lub zagrożeniem, z którym możemy się zetknąć jedynie podczas dalekich podróży. Afryka, Bliski Wschód, ewentualnie Kaukaz, ale nie Europa Środkowa czy Zachodnia – niewielu z nas zakładało, że na starym kontynencie może jeszcze wybuchnąć pełnowymiarowy konflikt zbrojny na dużą skalę. Napaść Rosji na Ukrainę zmieniła nasz ogląd sytuacji. W takich realiach warto pomyśleć o zapewnieniu sobie i swojej rodzinie maksymalnego bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa materialnego w postaci odpowiedniego ubezpieczenia.

 

Czym jest wojna dla ubezpieczyciela?

Wojna jest dość szerokim, wieloznacznym i nieostrym pojęciem. Ubezpieczyciele bardzo rzadko opisują omawiane ryzyko w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), najczęściej ograniczając się do krótkiej definicji. Tak jest m. in. w OWU polisy Generali, gdzie wojna (a właściwie działania wojenne) oznaczają objęcie terytorium kraju lub jego części działaniami zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub z wojny domowej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wojny znajdziesz się w dziale wyłączeń odpowiedzialności wspomnianej polisy. Towarzystwo zaznacza tam, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek: działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa. I to właściwie z wyłączeń odpowiedzialności dowiesz się więcej na temat traktowania pojęcia wojny przez towarzystwa ubezpieczeń.

 

Czy ubezpieczysz mieszkanie od działań wojennych?

W większość przypadków polisa mieszkaniowa nie chroni twojego mienia przed zdarzeniami bezpośrednio związanymi z wojną – to standardowe i powszechnie stosowane wyłączenie odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, że w trakcie trwania działań wojennych towarzystwa całkowicie uchylają się od wypłat odszkodowania. Kluczowe są okoliczności danego zdarzenia. Wojna często generuje chaos, podczas którego bezkarnie czują się wandale i złodzieje, plądrując sklepy i prywatne lokale. Jest spora szansa, że za tego typu szkody towarzystwo wypłaci odszkodowanie.

Polisy mieszkaniowe oferowane są w dwóch wariantach: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk). W tej drugiej opcji ochrona obejmuje wszystkie możliwe sytuacje oprócz tych wypunktowanych w OWU. Oznacza to, że polisa zabezpiecza finansowo również na wypadek specyficznych i rzadko spotykanych zdarzeń, których na dany moment nie da się nazwać lub przewidzieć. Taka ochrona może więc okazać się przydatna właśnie na wypadek wojny, chociaż oczywiście nie we wszystkich sytuacjach związanych z konfliktem zbrojnym.

 

Ubezpieczenie od wojny i ubezpieczenie od terroryzmu – różnice

Pamiętaj, że towarzystwa rozgraniczają wojnę i terroryzm, traktując je jako oddzielne zdarzenia. Akty terroru, podobnie jak działania wojenne, znajdują się jednak na liście standardowych wyłączeń odpowiedzialności.

Generali definiuje terroryzm jako: indywidualne lub grupowe działania osób trzecich z użyciem siły, przemocy lub groźby jej użycia, skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych, wywarcia wpływu na rząd dla osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych lub społecznych. 

Chociaż Generali umieszcza terroryzm na liście ogólnych wyłączeń odpowiedzialności, w określonych sytuacjach za szkody powstałe w skutek aktów terroru przyznaje odszkodowanie. Chodzi tutaj o usługi medyczne – jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu wskutek takich działań i sam nie bierzesz w nich udziału, polisa zadziała. Podobnie jest w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Z jakiej polisy dostanę odszkodowanie na wypadek wojny?

Rekompensatę za szkody powstałe w trakcie wojny można otrzymać praktycznie z każdej polisy, jednak tylko w ściśle określonych okolicznościach. Sprawdziliśmy, jak wygląda to w przypadku ubezpieczeń: motoryzacyjnego, nieruchomości, turystycznego i na życie.

Wojna a ubezpieczenie nieruchomości

Z polisy mieszkaniowej nie uzyskasz rekompensaty, jeśli np. w twoją nieruchomość uderzy pocisk czy bomba, wjedzie w nią czołg lub zostanie ona ostrzelana z karabinu.

Towarzystwo powinno jednak wypłacić odszkodowanie, jeśli lokal zostanie spalony, wybuchnie w nim gaz czy nastąpi zalanie. Warunkiem koniecznym jest jednak brak bezpośredniego związku pomiędzy przyczyną szkody a działaniami wojennymi i aktami terroryzmu.

Rekompensata powinna zostać wypłacona również wtedy, kiedy wskutek aktu terrorystycznego doznasz uszczerbku na zdrowiu. Stanie się tak wtedy, kiedy twoja polisa posiada rozszerzenie w postaci ubezpieczenia NNW, a  sam jako poszkodowany (ubezpieczony lub domownik) nie uczestniczyłeś czynnie we wspomnianym akcie.

Wojna a ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców działa bez względu na to, czy w kraju prowadzone są działania wojenne. Dotyczy ono odpowiedzialności prowadzącego auto, czyli rekompensuje szkody powstałe z jego winy, a te są bez związku z aktualną sytuacją polityczno-militarną w kraju.

Ubezpieczenie AC kierowcy w trakcie działań wojennych zadziała np. wtedy, kiedy auto zostanie skradzione, zarysowane lub kiedy spadnie na nie gałąź lub inny przedmiot powodujący uszkodzenie nadwozia. Polisa nie ma natomiast zastosowania do szkód powstałych bezpośrednio wskutek aktów terroru i działań wojennych, czyli nie dostaniesz odszkodowania za uszkodzenia spowodowane odłamkami bomb czy ostrzałem.

Wojna a ubezpieczenie turystyczne

To, czy uzyskasz odszkodowanie za szkody powstałe przez wojnę i akty terroru, w dużej mierze zależy od wybranego przez ciebie towarzystwa oraz wariantu polisy. W ubezpieczeniach turystycznych z reguły kładzie się większy nacisk na terroryzm, w mniejszym stopniu na konflikty zbrojne. Zdarza się, ze ochrona przed takimi zdarzeniami wymaga wykupienia dodatkowego rozszerzenia. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach polisy turystycznej możliwe jest pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji i transportu do Polski, ale zawsze sprawdzaj w OWU, czy co polisa chroni na wypadek wojny i terroryzmu.

Wojna a ubezpieczenie na życie

W polisach na życie działania wojenne i akty terroru są klasycznymi wyłączeniami odpowiedzialności. Towarzystwa nie pokrywają więc kosztów leczenia, hospitalizacji i rehabilitacji przy uszczerbkach na zdrowiu powstałych z omawianych przyczyn. Dotyczy to również śmierci ubezpieczonego.

Jedynymi sytuacjami, w których ubezpieczyciele mogą wypłacić odszkodowanie, jest niezamierzony udział w aktach przemocy, czyli np. w bójkach ulicznych czy też aktach terroru, podczas których ubezpieczony poniósł śmierć. O odszkodowaniu decydują okoliczności zajścia - świadoma napaść czy obrona konieczna, bycie ofiarą czy sprowokowanie konfliktu itp.

 

Od czego nie chroni ubezpieczenie mieszkania?

Wojna i terroryzm to oczywiście nie jedyne zdarzenia, przy których towarzystwa mogą uchylić się od wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej. W OWU ubezpieczenia zawsze zamieszczana jest lista wyłączeń odpowiedzialności, na której najczęściej znajdują się m. in.:
 • celowe działanie ubezpieczonego lub domownika;
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • większy remont lub przebudowa lokalu (wówczas potrzebna jest polisa dla domu w budowie);
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń;
 • samowola budowlana;
 • niewłaściwa konserwacja;
 • szkody górnicze;
 • posiadanie i użytkowanie pirotechniki i materiałów wybuchowych;
 • nielegalne posiadanie broni;
 • szkody na określonych rodzajach mienia, np. rękopisach, danych w formie cyfrowej, broni palnej, zbiorach kolekcjonerskich czy egzotycznych zwierzętach;
 • szkody na mieniu gościu;
 • szkody na przedmiotach pożyczonych;
 • zniszczenie zarejestrowanego pojazdu mechanicznego (za nie odszkodowanie można uzyskać z OC lub AC kierowcy);
 • działanie pod wpływem używek.

WAŻNE!
Jeszcze przed zakupem polisy zapoznaj się z jej OWU, szczególnie z listą wyłączeń odpowiedzialności, ponieważ za każdym razem ma ona nieco inną treść. To, co w jednym towarzystwie jest wyłączeniem, w innym może być respektowane.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Sprawdziliśmy na konkretnym przykładzie, ile aktualnie kosztują polisy mieszkaniowe. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 50-metrowego lokalu mieszkalnego, którego wartość rynkową szacuje się na 450 000 zł. Pod uwagę wzięliśmy podstawowy wariant ubezpieczenia – ochrona murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi.

Za takie ubezpieczenie w wersji od ryzyk nazwanych zapłacisz minimum 161 zł, a najwyższa oferta to 278 zł. W wariancie All Risks polisa kosztuje z kolei od 240 zł do 492 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do ubezpieczenia na rok, a poszczególne oferty różnią w nieznaczny sposób, głównie wliczonymi w cenę rozszerzeniami.

Nieruchomości drożeją, wraz z nimi ceny ubezpieczeń, jednak nadal polisy mieszkaniowe należą do najtańszych produktów ubezpieczeniowych. W skali roku 160 czy 200 zł to kwota niemal niezauważalna, a dająca ochronę majątku w tym przypadku wartego 450 000 zł. Warto więc pomyśleć nie tylko o podstawowym ubezpieczeniu, ale również o rozszerzeniach czy też wariancie All Risks, żeby być przygotowanym na szersza skalę niebezpieczeństw

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Polisy od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

161 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

180 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

186 zł

Benefia

Home Assistance

203 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

206 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

238 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

248 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

278 zł

Polisy od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

240 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

244 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

273 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

362 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

451 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny

492 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 9.02.2023 r.).

 

Gdzie ubezpieczyć mieszkanie i dom?

Polisę mieszkaniową bez problemów kupisz online. Dotyczy to i podstawowych, i rozszerzonych ubezpieczeń, a także wariantu od ryzyk wszystkich. Ubezpieczenie nieruchomości przez Internet pozwala na zaoszczędzenie czasu i nierzadko pieniędzy. To zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, niż zakup w placówce towarzystwa. Ponadto, takie narzędzia jak kalkulator ubezpieczeń pozwalają na szybkie porównanie składek proponowanych przez różnych ubezpieczycieli, dzięki czemu możesz zaoszczędzić do kilkuset złotych w skali roku.

Żeby kupić polisę mieszkaniową poprzez kalkulator ubezpieczeń powinieneś tylko:

 1. Zaznaczyć w formularzu rodzaj nieruchomości, jej powierzchnię użytkową, wiek, adres, itp.
 2. Podać kilka informacji formalnych: formę własności, twój wiek, liczbę szkód z ostatniego czasu, termin rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczeniowego.
 3. Wybrać rodzaj mienia, jaki ma być chroniony – czy tylko mury i elementy stałe, czy również wyposażenie (ruchomości domowe).
 4. Do podstawowego zakresu ochrony dobrać rozszerzenia – kradzież z włamaniem, powódź, OC w życiu prywatnym, stłuczenie przedmiotów szklanych.
 5. Zadeklarować sumy ubezpieczenia, czyli podać realną wartość poszczególnych rodzajów mienia: murów, elementów stałych i ruchomych.
 6. Jeśli do ochrony ma być dodana kradzież z włamaniem, wskazać zabezpieczenia własne, które są na obszarze nieruchomości.
 7. Jeśli kalkulacja ma zostać zapisana – podać maila, gdzie zostanie ona przesłana.
 8. Zatwierdzić wprowadzone informacje i przeanalizować tabelę z co najmniej dwudziestoma ofertami od takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.
 9. Podać dane osobowe niezbędne do finalizacji zakupu oraz wybrać najwygodniejszą formę płatności za ubezpieczenie (BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay).

To warto wiedzieć

1. Nieruchomość możesz ubezpieczyć przed skutkami wojny, jednak taka polisa zadziała tylko w określonych okolicznościach

2. Z ubezpieczenia nigdy nie pokryjesz bezpośrednich skutków działań wojennych, np. uderzenia pocisku czy wybuchu bomby

3. Działania wojenne i terroryzm to dwa różne zdarzenia, oba najczęściej są wyłączone z ochrony w polisie mieszkaniowej

4. W ramach ubezpieczenia NNW możesz uzyskać odszkodowanie za szkody na ciele spowodowane aktami terroru

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania od wojny

 1. Czy mogę ubezpieczyć się od wojny?

  Ubezpieczenie od wojny może dotyczyć nieruchomości, samochodu, zdrowia czy wyjazdu turystycznego. Odszkodowanie z tych polis można jednak uzyskać tylko w ściśle określonych okolicznościach, które zawsze są opisane w OWU danego ubezpieczenia.

 2. Czy ubezpieczenie pokrywa zniszczenia wojenne?

  Z polisy mieszkaniowej raczej nie otrzymamy odszkodowania za zniszczenia będące bezpośrednim skutkiem działań wojennych, np. wybuchu bomby lub uderzenia pocisku. Rekompensata będzie nam przysługiwała tylko w ściśle określonych, opisanych w OWU okolicznościach.

 3. Czego nie obejmuje ubezpieczenie domu?

  W polisach mieszkaniowych występują liczne wyłączenia odpowiedzialności, które odnoszą się np. do celowego działania, rażącego niedbalstwa, zaniedbań typu brak przeglądów technicznych czy działań wojennych. Lista tych wyłączeń zawsze jest dostępna w dokumencie OWU.

 4. Czy można ubezpieczyć mieszkanie od działań wojennych?

  Jest taka możliwość, ale dotyczy ona tylko wybranych sytuacji, które nie są bezpośrednio związane z działaniami wojennymi.

 5. Czy można ubezpieczyć mieszkanie od ataków terrorystycznych?

  Samej nieruchomości raczej nie ubezpieczymy na taką okoliczność – terroryzm, podobnie jak działania wojenne, najczęściej jest wyłączony z ochrony. Można natomiast wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW, z którego towarzystwo pokryje koszty leczenia czy wypłaci odszkodowanie na wypadek śmierci.

 6. Czy mogę ubezpieczyć od wojny samochód?

  Obowiązkowe OC kierowców nie dotyczy szkód, które mogą powstać w skutek wojny. Również w ramach AC ochrona przed bezpośrednimi skutkami działań wojennych i terrorystycznych jest mocno ograniczona.

 7. Czy mogę ubezpieczyć się od wojny na czas wakacji?

  W ramach polisy turystycznej, owszem, można się ubezpieczyć od skutków wojny, a także aktów terrorystycznych. Najczęściej wymaga to wykupienia dodatkowego rozszerzenia. W ramach ochrony towarzystwo może pokryć koszty leczenia, hospitalizacji czy transportu poszkodowanego do kraju.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.