Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - gdzie kupić i ile kosztuje polisa?

Redakcja 08.06.2020
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - gdzie kupić i ile kosztuje polisa?
Strona główna
/
Blog
/
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - gdzie kupić i ile kosztuje polisa?
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych z polisy mieszkaniowej jest możliwe, ale w każdym towarzystwie na innych zasadach. Czasami ochroną możesz objąć jedynie instalację znajdującą się na budynku, a innych przypadkach również na posesji. Oferty różnią się też cenami. Wyjaśniamy w szczegółach, jak ubezpieczyć fotowoltaikę za rozsądne pieniądze.

Fotowoltaika w Polsce

Popularność instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie bardzo szybko i jest to zdecydowanie największe źródło zielonej energii, z jakiego obecnie korzystamy. Wynika to m. in. z dostępności tej technologii – bez problemów mogą z niej korzystać gospodarstwa domowe, a państwo chętnie dofinansowuje budowę kolejnych prywatnych instalacji. Fotowoltaika jest też zwyczajnie opłacalnym rozwiązaniem, zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie.

 

Czym są panele fotowoltaiczne dla ubezpieczyciela?

Musisz wiedzieć, że instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne nie są tym samym.

Instalacja solarna służy do produkcji energii cieplnej, którą potem możesz wykorzystać do ogrzewania wody oraz wsparcia instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki takiej energii można więc zaoszczędzić na ciepłej wodzie i ogrzewaniu. Nadwyżek nie można natomiast w żaden sposób spieniężyć, ponieważ mówimy tutaj o energii cieplnej, a nie energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna energię z promieni słonecznych przetwarza z kolei na energię elektryczną, którą, w pierwszej kolejności, możesz wykorzystać do zasilania urządzeń domowych, a w drugiej kolejności sprzedać firmom specjalizującym się w dystrybucji energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz więc nie tylko zaoszczędzić, ale i dodatkowo zarobić.

Mimo wyraźnych różnic pomiędzy instalacjami fotowoltaicznymi i solarnymi, towarzystwa ubezpieczeniowe traktują je właściwie w takim sam sposób – przy ich ubezpieczeniu obowiązują identyczne zasady.

Ogólnie rzecz biorąc, te części instalacji fotowoltaicznej, które znajdują się wewnątrz budynku, na jego elewacjach lub na dachu, traktowane są jako elementy stałe nieruchomości. Panele zamontowane na posesji najczęściej uznawane są z kolei za budowle i zaliczane do tej samej kategorii co np. altany. W dalszej części artykułu wyjaśnimy w szczegółach, jakie ma to znaczenie w kontekście ubezpieczenia.

 

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Panele i inne elementy instalacji fotowoltaicznej możesz ubezpieczyć i od zdarzeń losowych, i od szkód powstałych w skutek celowego działania osób trzecich.

Najbardziej rozbudowany zakres ochrony w polisie mieszkaniowej może uwzględniać ponad 30 zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie, katastrofa lotnicza, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew i masztów, gradobicie, porywisty wiatr, śnieg, osuwanie się ziemi, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych czy powódź. Część z tych ryzyk, jak np. pożar, zawsze znajduje się w podstawie, inne, jak powódź, pojawiają się tam sporadycznie. W każdym towarzystwie podstawowy zakres jest nieco inny, podobnie jak katalog dostępnych rozszerzeń. Wszystko to jednak zawsze możesz sprawdzić w OWU.

W ramach ubezpieczenia nieruchomości możliwa jest również ochrona paneli fotowoltaicznych przed kradzieżą, dewastacją i wandalizmem. Ryzyka kradzieżowe zawsze dostępne są jako rozszerzenia, dewastacja i wandalizm często pojawiają się w podstawowym zakresie.

 

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej) przed zamkniętym katalogiem zdarzeń losowych. Zakres ochrony można poszerzyć i o dodatkowe ryzyka (np. kradzież z włamaniem czy stłuczenie przedmiotów szklanych) i o kolejne rodzaje mienia, np. budowle znajdujące się na posesji.

Elementy instalacji fotowoltaicznej, które znajdują się na budynku mieszkalnym lub w jego wnętrzu, najczęściej zaliczane są do kategorii elementów stałych (mienie trwale przytwierdzone, którego nie da się zdemontować bez użycia siły lub narzędzi). Dlatego też mogą one być chronione już w podstawie.

Panele fotowoltaiczne znajdujące się na posesji lub na budynkach niemieszkalnych (np. na garażu wolnostojącym) najczęściej przyporządkowywane są do kategorii budowli. W wybranych towarzystwach budowle te można włączyć w ochronę wykupując odpowiednie rozszerzenia.

 

Kto oferuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Raczej rzadko zdarzają się towarzystwa, które w ogóle nie ubezpieczają instalacji fotowoltaicznych na prywatnych posesjach. Przykładem takiego ubezpieczyciela jest Wiener.

W większości przypadków ubezpieczenie fotowoltaiki z polisy mieszkaniowej jest możliwe, ale w sposób ograniczony – ochroną mogą być objęte tylko te jej części, które znajdują się na budynku mieszkalnym, a umieszczone na posesji są wyłączone. Wśród ubezpieczycieli wdrażających taką politykę znajdują się m. in.: Inter Polska, mtu24.pl, Benefia czy Proama.

Jest jeszcze trzecia grupa towarzystw, która dopuszcza również ubezpieczenie elementów fotowoltaiki na posesji. Należą do niej m. in. Link4 czy Generali.

W dalszej części artykułu znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o ofertach ubezpieczenia fotowoltaiki w wybranych towarzystwach.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Obliczyliśmy orientacyjne koszty podstawowego ubezpieczenia domu z instalacją fotowoltaiczną. Pod uwagę wzięliśmy 90-metrowy budynek mieszkalny, którego łączna wartość (mury i elementy stałe, do których wliczona jest wartość fotowoltaiki) wynosi 800 000 zł. Założyliśmy, że instalacja fotowoltaiczna zamontowana jest jedynie na domu, a nie na posesji. Przyjęliśmy podstawowy zakres ochrony, czyli ogień i inne zdarzenia losowe.

Minimalny koszt takiej polisy w wariancie od ryzyk nazwanych to 386 zł, maksymalny 770 zł. Wariant od ryzyk wszystkich (All Risks) kosztuje nieco więcej: od 349 zł do 1222 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty minimalnie różnią się od siebie, głównie wliczonymi w cenę dodatkami, takimi jak dewastacja, powódź, Home Assistance czy stłuczenie przedmiotów szklanych.

Ubezpieczenia All Risks najczęściej są droższe od standardowych, co wynika z szerszego zakresu uwzględniającego sytuacje, których nie da się przewidzieć. Nawet jednak w tej opcji koszt ubezpieczenia mienia wartego 800 000 zł nie przekracza 1000 zł w skali roku. Wynika to z faktu, że mimo zmieniających się warunków rynkowych, polisy mieszkaniowe nadal należą do najtańszych spośród wszystkich produktów ubezpieczeniowych

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną – porównanie ofert

Towarzystwo

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

386 zł

Link4

451 zł

UNIQA

503 zł

Benefia

525 zł

Wiener

713 zł

Generali

746 zł

Generali

770 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa

349 zł

Link4 

573 zł

Link4

582 zł

Benefia

684 zł

Wiener

923 zł

Generali

1222 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 09.04.2024 r.).

 

Ile odszkodowania za panele fotowoltaiczne?

Polisy mieszkaniowe należą do szerszej kategorii ubezpieczeń majątkowych. Oznacza to, że odszkodowania przyznawane z tej puli nigdy nie mogą przekroczyć wartości poniesionej szkody. Mówiąc prościej, polisa mieszkaniowa może pokryć twoje straty finansowe w całości, ale nigdy nie uzyskasz z niej dodatkowego zysku.

Otrzymanie pełnego odszkodowania wymaga, przede wszystkim, właściwego wycenienia ubezpieczonego mienia, czyli ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia (SU). Musisz więc bardzo precyzyjnie dobrać SU podczas komponowania polisy, w innym wypadku ryzykujesz utratę pieniędzy w skutek nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia.

Często SU dla instalacji fotowoltaicznej po prostu dolicza się do SU stałych elementów budynku. Z panelami znajdującymi się na posesji jest inaczej, przykładowo w Link4 możesz ustalić dla nich osobną SU, wybierając spośród aż 7 dostępnych opcji (minimalna to 5000 zł, maksymalna 50 000 zł).

Dla instalacji fotowoltaicznych towarzystwa często stosują dodatkowe limity odpowiedzialności, które przy dużych szkodach mogą zaniżyć wysokość odszkodowania. Dotyczy to w szczególności paneli zamontowanych na posesji, rzadziej na domu. Przykładowo, w Generali za szkody na instalacji w ogrodzie możesz uzyskasz maksymalnie 50 000 zł.

 

Kiedy brak odszkodowania za fotowoltaikę?

W OWU polis mieszkaniowych, głównie w dziale wyłączeń odpowiedzialności, znajdziesz listę sytuacji, w których odszkodowanie może zostać nieprzyznane. Takie spisy zawierają m. in. następujące zdarzenia:

 • celowe działanie ubezpieczonego lub któregoś z domowników;
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • szkody powstałe w skutek niezgodnej z prawem wycinki drzew lub konarów;
 • zniszczenia podczas większego remontu (tutaj potrzebna jest polisa dla domu w budowie);
 • nieprawidłowy montaż (za niego odpowiada firma montująca instalację);
 • wady fabryczne (za nie odpowiada producent);
 • wojna, akty terrorystyczne, zamieszki, stan wojenny;
 • działanie ubezpieczonego lub domownika pod wpływem używek;
 • niewłaściwa konserwacja instalacji;
 • szkody wyrządzone w skutek długoterminowego działania czynników atmosferycznych, np. mrozu lub wilgoci;
 • drobne szkody o charakterze estetycznym;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczonego lub kierowanego przez niego;
 • szkody górnicze.

Pamiętaj, że lista wyłączeń odpowiedzialności w każdym towarzystwie jest nieco inna, a podpisując umowę polisową oficjalnie ją akceptujesz. Przed zakupem ubezpieczenia wnikliwie przeczytaj więc OWU, w szczególności dział z wyłączeniami.

 

Które TU ubezpiecza panele fotowoltaiczne?

Właściwie każde towarzystwo indywidualnie podchodzi do ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Różnice widoczne są m. in. na poziomie limitów odpowiedzialności, klasyfikowania elementów instalacji do różnych kategorii (elementy stałe, budowle, osobna podkategoria, itd.) czy też wyłączeń – przykładowo, część towarzystw w ogóle nie ubezpiecza paneli znajdujących się na przydomowej posesji.

W Inter Polska ubezpieczysz tylko elementy instalacji znajdujące się na budynku mieszkalnym, w mtu24.pl i Benefii podobnie. Wiener w ogóle wyłącza panele fotowoltaiczne z ochrony, a TU Europa umożliwia ich ochronę tylko na wypadek kradzieży i to z niskim limitem odpowiedzialności. Link4, z kolei, daje możliwość objęcia ochroną instalacji na posesji i ustalenia dla niej indywidualnej sumy ubezpieczenia (aż 7 różnych wariantów). Jak widzisz, każdy ubezpieczyciel preferuje nieco inne podejście do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Ubezpieczenie fotowoltaiki z polisy mieszkaniowej w wybranych towarzystwach

Towarzystwo

Szczegóły

Inter Polska

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości;
 • instalacja na posesji wyłączona z ochrony.

Wiener

 • ubezpieczenie fotowoltaiki całkowicie niedostępne.

Mtu24.pl

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości;
 • instalacja na posesji wyłączona z ochrony.

Link4

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości;
 • instalacja na posesji – w ramach ubezpieczenia budowli, do wyboru kilka SU: 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł.

Europa Ubezpieczenia

 • możliwość ubezpieczenia tylko od kradzieży instalacji na budynku i na posesji, maksymalna SU: 1500 zł.

Benefia

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości od zdarzeń losowych i od kradzieży (SU: 50% SU dla ruchomości i stałych elementów od kradzieży);
 • instalacja na posesji wyłączona z ochrony.

Generali

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości;
 • instalacja na posesji – w ramach ubezpieczenia budowli, SU: 50 000 zł.

Proama

 • na budynku jako elementy stałe nieruchomości;
 • instalacja na posesji wyłączona z ochrony.

Tab. 2. Opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Kiedy przyda się ochrona paneli fotowoltaicznych w domu?

Panele słoneczne i fotowoltaiczne mogą ulec zniszczeniu na skutek licznych zdarzeń losowych, wśród których można wymienić:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • upadek drzewa lub masztu,
 • przepięcie,
 • grad,
 • huragan,
 • trąba powietrzna,
 • ogień,
 • eksplozja i implozja,
 • powódź.

Poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej mogą zostać również zniszczone lub skradzione. Jeśli chcemy się zabezpieczyć na wypadek takich okoliczności, włączmy w polisę również kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, dewastację i wandalizm. Istotnym dodatkiem dla kompleksowej ochrony paneli słonecznych i fotowoltaicznych – z racji materiałów, z jakich są wykonane – jest także stłuczenie elementów szklanych.

 

Gdzie ubezpieczę panele fotowoltaiczne?

Polisę mieszkaniową obejmującą ochronę fotowoltaiki możesz kupić online, czyli bez konieczności wychodzenia z domu i dopełniania żmudnych formalności. Nie śpiesz się jednak specjalnie z zakupem, ponieważ warto poprzedzić go pewnym rekonesansem, dzięki któremu uzyskasz wiedzę o oferowanych stawkach. Każde towarzystwo ma nieco inną politykę cenową, co sprawia, że za niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy w jednym miejscu zapłacisz 400 zł, a w innym 600 zł. Różnice bywają nawet większe, o czym świadczy chociażby przeprowadzona wyżej kalkulacja.

Do porównania ze sobą większej liczby ofert najlepszy jest kalkulator ubezpieczeń. Zastanawiasz się, jak działa to narzędzie? W bardzo prosty sposób, do zapoznania się z szeroką ofertą ubezpieczeniową i porównania składek wystarczy tylko:

 1. Zaznaczyć w formularzu, o jaką nieruchomość chodzi, jaki ma metraż, wiek, adres, itp.
 2. Wskazać formę własności, jaka była historia ubezpieczenia (liczba szkód z ostatnich lat), podać datę, w której ma wejść w życie nowa polisa.
 3. Wybrać, jakie mienie chcesz ubezpieczyć – czy tylko mury i elementy stałe, czy również wyposażenie.
 4. Do podstawowego zakresu ochrony dobrać rozszerzenia: kradzież z włamaniem, powódź, OC życiu prywatnym czy stłuczenie przedmiotów szklanych.
 5. Zadeklarować sumy ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia.
 6. Podać, jakie masz zabezpieczenia własne, o ile chcesz ubezpieczyć się też od kradzieży.
 7. Podać adres mailowy, jeśli chcesz zapisać sobie kalkulację.
 8. Zatwierdzić dane i przejść do tabeli z uporządkowanymi ofertami od takich towarzystw, jak m.in. Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.
 9. Wprowadzić dane osobowe potrzebne do zrealizowania zakupu oraz wybrać najwygodniejszą formę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.

To warto wiedzieć

1. Panele fotowoltaiczne i słoneczne są traktowane przez ubezpieczycieli w taki sam sposób

2. Elementy instalacji fotowoltaicznej i solarnej, które są zamontowane na budynku mieszkalnym i w jego wnętrzu, w polisie traktowane są jako elementy stałe

3. Fragmenty instalacji umiejscowione na posesji mogą być chronione z polisy jako budowle na trwałe związane z gruntem

4. Ubezpieczenie fotowoltaiki i solarów może być dostępne jako odrębny produkt, niezwiązany z polisą mieszkaniową

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie fotowoltaiki

 1. Kto ubezpiecza panele fotowoltaiczne?

  Instalacje fotowoltaiczne ubezpiecza większość towarzystw, m. in. Generali, Proama, mtu24.pl, Benefia, TU Europa, Link4 czy Inter Polska. Każde z nich oferuje jednak nieco inne warunki ochrony.

 2. Czy ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych dotyczy też błędów przy montażu?

  Za szkody powstałe w skutek błędnego montażu instalacji fotowoltaicznej finansowo odpowiada firma zajmująca się tym montażem, opcjonalnie jej ubezpieczyciel.

 3. Czy można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne zamontowane z dofinansowania?

  Z perspektywy towarzystwa nie ma znaczenia, czy fotowoltaika jest opłacona z prywatnych pieniędzy, czy częściowo lub całościowo z dofinansowania. W obu przypadkach warunki ubezpieczenia są takie same.

 4. Po jakim czasie dostanę odszkodowanie za zniszczone panele fotowoltaiczne?

  Na bezsporną część odszkodowania z polisy mieszkaniowej czeka się maksymalnie 30 dni licząc od daty zgłoszenia szkody. Sporna część rekompensaty powinna zostać wypłacona po dodatkowych 14 dniach.

 5. Na jaki okres można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

  W teorii, polisę mieszkaniową chroniącą panele fotowoltaiczne można kupić na dowolny okres – jest to kwestią indywidualnych ustaleń z towarzystwem. W praktyce, nieruchomości ubezpiecza się najczęściej na rok, czasem na 2 lub 3 lata. Towarzystwa niechętnie sprzedają natomiast polisy na kilka miesięcy.

 6. Jak zgłosić uszkodzenie paneli fotowoltaicznych?

  Towarzystwu ubezpieczeniowemu szkodę powinno się zgłosić w terminie do 3 lub do 7 dni, licząc od chwili jej powstania, ewentualnie wykrycia. Zawsze dostępnych jest kilka opcji zgłoszenia: telefoniczna, listowna, SMS-em, przez formularz na stronie czy bezpośrednio w placówce.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (8)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Mirek

2022-01-11 12:54:48

Witam serdecznie, bardzo proszę o doprecyzowanie, co jest rozumiane przez TU za "montaż paneli na stałe", co przy panelach zamontowanych na dachu płaskim w technologii balastowej ?

Odpowiedź Redakcji

2022-01-12 15:06:54

Chodzi o taki sposób przytwierdzenia paneli, aby w razie ich demontażu konieczne było użycie narzędzi. To ogólna definicja stałych elementów w ubezpieczeniu nieruchomości - w przeciwieństwie do wyposażenia, czyli ruchomości domowych.

Łukasz

2022-01-29 08:36:15

Czy te wszystkie polisy ubezpieczeniowe również dedykowane są do instalacji fotowoltaicznych montowanych na stelażu, który jest wbity w grunt na posesji.

Odpowiedź Redakcji

2022-02-08 12:07:47

Tak, ale zawsze warto sprawdzić definicję w OWU. Przykładowo, Generali ubezpiecza instalacje fotowoltaiczne, które zalicza to stałych elementów, a te z kolei definiuje jako "elementy budynku lub mieszkania zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi". A zatem nie ma tu znaczenia umiejscowienie fotowoltaiki - na dachu czy na stelażu wbitym w ziemię. Ważne, aby był to teren ubezpieczonej posesji.

Smakosz199

2022-05-11 12:55:39

Hej na YT wrzuciłem filmik jak PZU oszukał mojego sąsiada gdy zgłosił uszkodzenie panelu jako zdarzenia losowe. Po prostu się wypieli na niego i nie chcieli wypłacić środków. Filmik dostępny pod tytułem "Fotowoltaika. Ubezpieczenie instalacji. Kiedy środki nie zostaną wypłacone. Gdzie szukać pomocy"

Andrzej

2023-06-24 08:39:43

Witam czy jest jakaś firma, która ubezpiecza samą instalację fotowoltaiczną, bez polisy z całym domem?

Odpowiedź Redakcji

2023-08-21 14:18:06

Zwykle to producent czy dostawca fotowoltaiki zapewnia gwarancję, ale też może zaproponować ubezpieczenie. Taka polisa dedykowana będzie jednak kosztować znacznie więcej, bo dotyczy tylko wskazanego przedmiotu. Polisa mieszkaniowa za porównywalną stawkę obejmuje nie tylko instalację FV, ale też całą nieruchomość z murami i wyposażeniem oraz posesją.

Łowczyk2115

2023-07-25 14:08:44

Jestem zdania, że ubezpieczenie fotowoltaiki jest niezbędne, zwłaszcza w Polsce, gdzie pogoda może dramatycznie się zmieniać z dnia na dzień. Wiatr, grad i wyładowania atmosferyczne to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń. Osobiście miałem okazję ubezpieczyć swoją instalację fotowoltaiczną podczas podpisywania umowy.