Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Uniqa - ubezpieczenie mieszkania przy czynszu

Redakcja 23.06.2023
Uniqa - ubezpieczenie mieszkania przy czynszu
Strona główna
/
Blog
/
Uniqa - ubezpieczenie mieszkania przy czynszu
Ubezpieczenie mieszkania przy czynszu to alternatywa dla indywidualnej polisy mieszkaniowej. Porównaliśmy ze sobą te dwa rodzaje ubezpieczenia na przykładzie produktów Uniqa. Sprawdź, jak ubezpieczyć mieszkanie Uniqa w zależności od rodzaju polisy.

Co oznacza ubezpieczenie mieszkania przy czynszu?

Ubezpieczenie przy czynszu to rodzaj ubezpieczenia grupowego, do którego mogą przystąpić osoby zamieszkujące nieruchomości zrzeszone we wspólnocie bądź spółdzielni mieszkaniowej. Chodzi tutaj i o właścicieli mieszkań lub domów, i najemców – umowa najmu jest wystarczającym prawem do lokalu.

Jeśli twoja spółdzielnia bądź wspólnota podpiszę stosowną umowę z towarzystwem, poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji będziesz mógł przystąpić do ubezpieczenia przy czynszu. Nie wszystkie podmioty zarządzające nieruchomościami oferują jednak taką możliwość.

Ubezpieczenia przy czynszu charakteryzują się:

 • dobrowolnością – to lokator decyduje, czy chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego i nikt nie może go do tego zmusić;
 • jednakowymi warunkami ubezpieczenia dla wszystkich;
 • jednakowymi składkami dla danego zakresu ochrony;
 • uproszczoną konstrukcją;
 • niewielkim polem manewru przy dopasowaniu zakresu ochrony;
 • komfortowym sposobem opłacania składki – dolicza się ją do czynszu administracyjnego i opłaca co miesiąc, czyli właściwie w formule ratalnej;
 • dostępnymi krótkimi okresami ubezpieczenia – rzadko się zdarza, że towarzystwa oferują polisy mieszkaniowe na kilka miesięcy, a tutaj ma to miejsce;
 • często niską składką;
 • brakiem możliwości wyboru ubezpieczyciela;
 • niedostępnością nietypowych dodatków.

Polisy przy czynszu mają więc i swoje mocne strony, i słabsze. Jeśli będziesz miał okazję przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, sprawdź, czy faktycznie jest ono atrakcyjne, porównując je z dostępnymi polisami indywidualnymi. Narzędziem, które ułatwi ci taką analizę, jest porównywarka ubezpieczeń. Dzięki niej obliczysz dokładną składką dla zakresu ochrony, który cię interesuje i dla nieruchomości, którą posiadasz.

Porównanie indywidualnej polisy mieszkaniowej i polisy przy czynszu

Element polisy

Ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczenie przy czynszu

opłacanie składek

jednorazowo lub ratalnie

w comiesięcznym czynszu administracyjnym

wybór towarzystwa

nieograniczony

jedna opcja

wybór rozszerzeń

nieograniczony

ograniczony

nietypowe rozszerzenia

dostępne w niektórych towarzystwach

niedostępne

wariant All Risks

w większości towarzystw

dostępny

pakiety dodatków

niedostępne

często dostępne

krótkie okresy ochrony (kilka miesięcy)

niedostępne

dostępne

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

 

Dla kogo ubezpieczenie mieszkania Uniqa?

Uniqa ma w swojej ofercie polisy mieszkaniowe dedykowane osobom fizycznym, jak i produkty skierowane do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubezpieczyć w Uniqa swój majątek oraz części wspólne nieruchomości, którymi zarządzają. Takie polisy mogą zawierać też specjalny pakiet OC, który zabezpieczy finansowo spółdzielnię bądź wspólnotę przed finansowymi skutkami szkód, jakie powstaną z jej winy na zdrowiu lub majątku osób fizycznych. W tego typu ubezpieczeniach nie mogą partycypować indywidualni właściciele mieszkań i domów. Są to bardziej firmowe polisy, niż indywidualne.

Dla indywidualnych właścicieli i najemców nieruchomości Uniqa ma osobne produkty ubezpieczeniowe: Bezpieczne mieszkanie i Twoje miejsce. Pierwszy z nich to polisa przy czynszu, drugi jest standardowym indywidualnym ubezpieczeniem, które może nabyć każdy.

 

Ubezpieczenie mieszkania i domu Uniqa – co obejmuje?

Porównaliśmy ze sobą dwa wspomniane produkty: Bezpieczne Mieszkanie oraz Twoje miejsce. Do pierwszej z nich możesz przystąpić, jeśli twoja wspólnota lub spółdzielnia podpisała stosowną umowę z TU Uniqa. Druga jest powszechnie dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych.

 

Bezpieczne mieszkanie – ubezpieczenie przy czynszu Uniqa

Polisa Bezpieczne mieszkanie oferowana jest dwóch podstawowych wariantach: Bezpieczny oraz Bezpieczny Plus. Dostępne są również dwa pakiety rozszerzeń, które można dodatkowo dokupić do każdej z podstawowych opcji polisy, są to: Bezpieczna Rodzina oraz Bezpieczny Nagrobek.

Wariant Bezpieczny chroni elementy stałe oraz wyposażenie nieruchomości, a także zawiera pakiet OC w życiu prywatnym. Zakres ochrony obejmuje m. in.: pożar, zalanie, przepięcie i przewężenie, deszcz, dym, grad, powódź, uderzenie pioruna, pękanie mrozowe, wybuch, wandalizm, dewastację,  kradzież z włamaniem i rabunek.

W wariancie Bezpieczny Plus ochrona może dodatkowo obejmować: mury, a poza tym także ruchomości działki, stałe elementy działki, zewnętrzne elementy budynku mieszkalnego oraz budynki gospodarcze. Istotną różnicą pomiędzy wariantami Bezpieczny i Bezpieczny Plus są limity odpowiedzialności – w drugim przypadku są one wyraźnie wyższe.

Oba ubezpieczenia zawierają wariant All Risk.

WAŻNE!
Ubezpieczony wybiera odrębną kwotę odszkodowania (sumę ubepzieczenia) dla wariantu Bezpieczny i osobno dla Wariantu Bezpieczny Plus. W przypadku OC w życiu prywatnym to nawet 200 000 zł.

Pakiet Bezpieczna Rodzina to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla członków gospodarstwa domowego. Z kolei Bezpieczny Nagrobek, jak już może zasugerować ci jego nazwa, zabezpiecza finansowo nagrobek na wypadek zdarzeń losowych oraz wandalizmu.

W przypadku obu wariantów ubezpieczenia przy czynszu Bezpieczne mieszkanie składkę możesz opłacać wraz z czynszem administracyjnym, a więc jest ona rozbita na raty. Co ciekawe, umowa z towarzystwem może odnawiać się co miesiąc, co sprawia, że w praktyce jest ona stała, czyli na czas nieokreślony, co w ubezpieczeniach nieruchomości jest raczej rzadkie.

 

Twoje miejsce – polisa mieszkaniowa Uniqa

Twoje miejsce jest już indywidualną polisą mieszkaniową. Możesz ją kupić albo w wariancie od ryzyk nazwanych, albo od ryzyk wszystkich, a także dowolnie modyfikować, dokupując wybrane przez siebie rozszerzenia, m. in.: stłuczenie przedmiotów szklanych, dewastacja, OC w życiu prywatnym (do wyboru 4 warianty OC), Pomoc Medyczna 24, Home Assistance, ubezpieczenia psa i kota czy powódź. Towarzystwo dopuszcza również możliwość włączenia w ochronę przedmiotów wartościowych.

Kluczową różnicą pomiędzy polisami Bezpieczne mieszkanie i Twoje miejsce jest możliwość samodzielnego decydowania o zakresie ochrony.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w Uniqa?

Za pomocą kalkulatora Uniqa obliczyliśmy przykładowy koszt polisy mieszkaniowej. Składkę obliczyliśmy dla 50-metrowego mieszkania, które jest warte 500 000 zł (mury).

W podstawowym wariancie, dedykowanym osobom biorącym kredyt hipoteczny, polisa kosztuje 68 zł. W wariancie Optymalnym koszt ubezpieczenia zamyka się w 259 zł, a w wariancie All Risks w 390 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia.

- Wariant Pod kredyt to podstawowa polisa mieszkaniowa, która chroni tylko mury przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Pozostałe dwie opcje w zakresie uwzględniają już elementy stałe i ruchomości domowe, a także ryzyka kradzieżowe. Wszystkie trzy rodzaje ubezpieczenia można dodatkowo poszerzyć, dokupując kolejne dodatki i warto sprawdzić, ile kosztowałyby chociażby po uwzględnieniu takich ryzyk, jak powódź czy OC w życiu prywatnym i jak te stawki prezentują się w odniesieniu do stawek innych towarzystw

– Leszek Drozdalski, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie mieszkania w Uniqa – przykładowa kalkulacja

Zakres

Pod kredyt

Optymalny

All Risks

Mury

SU: 500 000 zł

SU: 500 000 zł

SU: 500 000 zł

Elementy stałe

nie

SU: 50 000 zł

SU: 50 000 zł

Ruchomości domowe

nie

SU: 50 000 zł

SU: 50 000 zł

Kradzież z włamaniem i rabunek

nie

tak

tak

Roczna składka:

68 zł

259 zł

390 zł

Źródło: uniqa.pl (stan na: 27.04.2023 r.). Podane w tabeli ceny uwzględniają zniżkę 23%, która została automatycznie naliczona podczas kalkulacji.

 

Kiedy ubezpieczenie mieszkania Uniqa nie działa?

Każda polisa mieszkaniowa ma pewne ograniczenia, a wśród tych ograniczeń najistotniejsze są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Ich szczegółową listę zawsze możesz sprawdzić w OWU i zachęcamy do tego, ponieważ dzięki lekturze tego dokumentu zapoznasz się z wszystkimi możliwymi sytuacjami, w których towarzystwo będzie miało prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Uniqa stosuje raczej standardowe wyłączenia odpowiedzialności, a wśród nich znajdują się m. in.:

 • rażące niedbalstwo i celowe działanie ubezpieczonego lub innego z domowników;
 • działania wojenne, wszelkiego rodzaju zamieszki lub rozruchy, lokauty, strajki;
 • akty terroryzmu;
 • działanie materiałów rozszczepialnych;
 • decyzje administracyjne;
 • szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
 • długotrwałe działanie wilgoci;
 • błędy konstrukcyjne w ubezpieczonym mieniu;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz większy remont (niezbędna polisa dla nieruchomości w budowie);
 • upadek drzewa, jeśli było ono nieprawidłowo wycinane;
 • zużycie, eksploatacja i naturalne starzenie się ubezpieczonego mienia.

 

Gdzie porównam ubezpieczenia mieszkania?

Przed zakupem polisy mieszkaniowej powinno się sprawdzić, jakie stawki i zakresy ochrony oferują poszczególni ubezpieczyciele. Różnice w cenie produktu o konkretnych parametrach mogą być naprawdę spore – w skali roku to nawet kilkaset złotych. Porównanie większej liczby konkurencyjnych ofert jest więc najlepszym sposobem na oszczędność.

W porównaniu ofert od różnych towarzystw pomoże ci kalkulator ubezpieczeń. Sprawdzisz w nim, co mają do zaoferowanie tacy ubezpieczyciele, jak: Proama, Generali, mtu24.pl, Link4, Inter Polska, TU Europa, Benefia, Wiener czy opisywana Uniqa. Część ofert dostępna jest bezpośrednio w kalkulatorze, a do niektórych prowadzą linki. Po przejrzeniu wszystkich propozycji, można od razu przejść do zakupów, opłacić składkę online i ubezpieczyć swoją nieruchomość nawet od następnego dnia roboczego.

To warto wiedzieć

1. Uniqa oferuje polisy chroniące mienie wspólnot i spółdzielni, polisy przy czynszu oraz standardowe polisy mieszkaniowe

2. Ubezpieczenie mieszkania Uniqa przy czynszu dostępne jest wyłącznie dla właścicieli i najemców wspólnot i spółdzielni, które mają z towarzystwem podpisaną umowę

3. Polisy przy czynszu mają uproszczoną konstrukcję i można je rozszerzać w ograniczony sposób

4. Ubezpieczenia przy czynszu opłaca się wraz opłatami do spółdzielni/wspólnoty, czyli w miesięcznych ratach

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania Uniqa

 1. Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w Uniqa?

  Najtańsza polisa mieszkaniowa w Uniqa kosztuje poniżej 100 zł w skali roku, jednak chroni ona tylko mury i ma wąski zakres ochrony. Dokładną składkę dla wybranej nieruchomości można obliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie towarzystwa.

 2. Co w budynku mieszkalnym chroni ubezpieczenie ze spółdzielni?

  Wszystko zależy od tego, jaki zakres ochrony wybierzemy. W maksymalnym wariancie polisa ze spółdzielni może chronić mury, zewnętrzne i wewnętrzne elementy stałe, wyposażenie (ruchomości domowe), a także pomieszczenia przynależne, czyli piwnicę, strych czy schowek.

 3. Jak długo trwa ochrona ubezpieczenia ze spółdzielni i indywidualne?

  W indywidualnych ubezpieczeniach umowa najczęściej obowiązuje przez rok, czasami 2 lub 3 lata, rzadko mniej niż pół roku. Kwestie te można ustalić podczas rozmowy z towarzystwem. W polisach grupowych okres ubezpieczenia jest z góry narzucony, ale też często jest on krótki, np. 2-3 miesiące, co w polisach indywidualnych raczej się nie zdarza.

 4. Kiedy polisa mieszkaniowa ze spółdzielni nie działa?

  Każda polisa mieszkaniowa, a więc również polisa ze spółdzielni, ma ograniczenia w postaci: karencji, limitów oraz wyłączeń odpowiedzialności. To dość długa lista, która w każdym towarzystwie jest nieco inna i którą zawsze jest zawarta w OWU.

 5. Kiedy za ubezpieczenie mieszkania w Uniqa zapłacę mniej?

  Tańsze w ubezpieczeniu są niewielkie i niedrogie nieruchomości. Tańsze jest też ubezpieczenie samych murów od podstawowych zdarzeń losowych. Zawsze warto jednak zastanowić się nad poszerzeniem zakresu i ubezpieczeniem dodatkowego mienia – w ten sposób ochrona majątku staje się bardziej kompleksowa.

 6. Czy ubezpieczenie przy czynszu dotyczy też najemców?

  Tak, do grupowego ubezpieczenia w ramach spółdzielni lub wspólnoty mogą przystąpić również najemcy i dzierżawcy. Będą im przysługiwały takie same warunki, jak właścicielom nieruchomości.

 7. Czym jest ubezpieczenie przy czynszu?

  To grupowe ubezpieczenie, do którego mogą przystąpić członkowie danej wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej. Takie polisy dedykowane są również najemcom i dzierżawcom.

 8. Jakie polisy mieszkaniowe oferuje Uniqa?

  Dla indywidualnych klientów Uniqa oferuje polisy przy czynszu Bezpieczne mieszkanie, a także standardowe ubezpieczenia nieruchomości, czyli Twoje miejsce. Oba produkty dostępne są w kilku różnych wariantach.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (3)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Jerzy majka

2023-01-07 15:57:24

Czy ubezpieczenie grupowe Uniqa mieszkania obejmuje altanę na działce.I czy jest to możliwe

Odpowiedź Redakcji

2023-01-23 14:15:44

Decydują o tym zapisy w OWU oraz to jakiego rodzaju jest to działka (rekreacyjna czy R.O.D), a czasem także sposób zamontowania anteny (na dachu czy w gruncie). Pozostaje jeszcze ustalić zakres ochrony - od uszkodzenia przez wichurę czy także od kradzieży.

Ostrowska

2023-09-24 14:22:54

czy ubezpieczenie mieszkania przy czynszu obejmuje wymianę kabli elektrycznych Ponieważ kable zaczęły się palić w gniazdkach są stare