Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Zdarzenia losowe w nieruchomości - od czego chroni polisa?

Redakcja 22.10.2021
Zdarzenia losowe w nieruchomości - od czego chroni polisa?
Strona główna
/
Blog
/
Zdarzenia losowe w nieruchomości - od czego chroni polisa?
Polisa mieszkaniowa może finansowo chronić nasz majątek w razie pożaru, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu czy uderzenia pioruna. Szczegółowo analizujemy zdarzenia losowe w nieruchomości pod kątem zakresu, wyłączeń i wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie.

Wszystkich zdarzeń losowych w polisie mieszkaniowej jest kilkadziesiąt. O ile większość z nich zawiera podstawowy wariant polisy, to jednak część wymaga rozszerzenia umowy z ubezpieczycielem.

 

Czym są zdarzenia losowe?

W polisach mieszkaniowych za zdarzenia losowe uznaje się sytuacje spełniające trzy warunki:

 1. powodujące określony skutek w postaci szkody na mieniu lub zdrowiu;
 2. występujące w konkretnym miejscu i określonym czasie;
 3. niezależne od naszej woli.

Zdarzenia losowe mogą być efektem działania siła natury zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (wiatr, burza, grad, śnieg, tornado, lawina, upadek drzewa), a także działania człowieka (uderzenie pojazdu w nieruchomość, wandalizm, dewastacja, kradzież, rabunek).

Zdarzenia losowe w polisach mieszkaniowych nie mają więc ostrej definicji, a słowo „losowe” jest tu użyte nie do końca poprawnie. Zawsze warto więc sprawdzać dokładnie w OWU, od jakich konkretnie zdarzeń się ubezpieczamy, co oczywiście zawsze jest tam szczegółowo opisane.   

 

Jakie zdarzenia losowe występują w ubezpieczeniu?

Liczba zdarzeń obecnych w polisie mieszkaniowej nie jest sztywno ustalona. Towarzystwa oferują zawsze podstawowe ubezpieczenie, które można poszerzyć o dodatkowe ryzyka. Najwęższy zakres ochrony to dosłownie kilka zdarzeń losowych, najszerszy może obejmować ich ponad trzydzieści.

Najbardziej standardowe zdarzenia losowe, jakie można spotkać w ubezpieczeniu nieruchomości:

 • pożar,
 • powódź,
 • zalanie,
 • przepięcie,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • upadek statku powietrznego (samolotu),
 • huragan,
 • porywisty wiatr,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • gradobicie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • zaleganie śniegu,
 • trąba powietrzna,
 • pękania mrozowe,
 • trzęsienie ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • lawina,
 • zapadanie się ziemi,
 • dym i sadza,
 • fala dźwiękowa,
 • skutki akcji ratowniczej,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych.

Przy założeniu, że przyjmujemy szeroką definicję zdarzeń losowych, czyli uwzględniającą też celowe działanie człowieka, listę tę trzeba by jeszcze wydłużyć o zdarzenia związane z kradzieżą (kradzież zwykła, kradzież z włamaniem, rabunek), a także wandalizm i dewastację.

Niektórzy w kategorii ryzyka umieszczają także dodatki do polisy dedykowane lokatorom, czyli OC w życiu prywatnym, pomoc prawna, Home Assistance czy ubezpieczenie NNW.

Część z wymienionych zdarzeń, jak pożar, standardowo znajdują się w podstawowym wariancie ubezpieczenia nieruchomości, podczas gdy inne dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenia – np. powódź czy stłuczenie przedmiotów szklanych.

 

Co chroni polisa mieszkaniowa od zdarzeń losowych?

Podstawowym mieniem, jakie można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej od zdarzeń losowych są: dom, mieszkanie i tzw. dom w budowie, czyli budynek mieszkalny będący w budowie, przebudowie, rozbudowie lub podczas większego remontu.

Pomieszczenia takie, jak strych, piwnica czy garaż w bryle budynku traktowane są jako pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego i chronione są z polisy w taki sam sposób, jak dom czy mieszkanie. A także:

 • garaż wolnostojący;
 • nagrobek;
 • utwardzone powierzchnie, np. boiska sportowe, chodniki i podjazdy;
 • roślinność ogrodową;
 • oczka wodne;
 • baseny;
 • budynki gospodarcze;
 • altany;
 • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtkami;
 • wmurowane grille;
 • panele solarne i ogniwa fotowoltaiczne;
 • huśtawki i inne instalacje dla dzieci.

W dalszej kolejności trzeba tutaj wymienić tzw. elementy stałe nieruchomości, czyli np. okna, drzwi, parkiety, meble w zabudowie, elementy poszczególnych elewacji, itd. – z definicji są to wszystkie elementy zamocowane na stałe, których nie da się zdemontować bez użycia siły lub narzędzi.

Kolejnym rodzajem mienia, jakie można ubezpieczyć od skutków zdarzeń losowych są ruchomości domowe, czyli mienie ruchome lub wyposażenie. To bardzo obszerna kategoria, w której mieszczą się prawie wszystkie przedmioty nie będące stałymi elementami – z definicji to mienie, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności ich demontowania siłowego lub przy użyciu narzędzi. Co ciekawe, towarzystwa do kategorii ruchomości domowych przyporządkowują również zwierzęta domowe.

 

Jak ubezpieczyć nieruchomość od zdarzeń losowych?

Każde ubezpieczenie nieruchomości posiada swoją podstawową wersję, która obejmuje ochronę murów i ewentualnie elementów stałych przed kilkoma bądź kilkunastoma zdarzeniami losowymi.

Podstawę można modyfikować, dokupując poszczególne rozszerzenia. Dobrym pomysłem może okazać się np. wykupienie ochrony dla ruchomości domowych, których łączna wartość to nierzadko kilkadziesiąt tysięcy złotych. Cenną ochroną jest też ochrona na wypadek powodzi. Ubezpieczający się często też wykupują ryzyka kradzieżowe, a także dodatki dla lokatorów, jak Home Assistance czy OC w życiu prywatnym, które zabezpieczy nas finansowo na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.

 

Kto może ubezpieczyć nieruchomość od zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych może wykupić zarówno właściciel, jak i najemca, ale nie w tym samym zakresie. Właściciel podstawę i rozszerzenia, a najemca dodatek w postaci mienia ruchomego od zdarzeń losowych.

Polisa mieszkaniowa od zdarzeń losowych będzie obowiązkiem dla tych lokatorów, którzy kupili nieruchomość z kredytu hipotecznego, a także dla właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Takie ubezpieczenie może mieć więc każda osoba pełnoletnia bez względu na status prawny nieruchomości (mieszkanie czynszowe, mieszkanie spółdzielcze, mieszkanie komunalne).

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych dotyczy również nieruchomości w budowie, przebudowie, rozbudowie oraz w trakcie drobnego remontu.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych?

Polisę mieszkaniową można kupić zarówno za kilkadziesiąt złotych, jak i za ponad tysiąc, a jej cena zależy głównie od zakresu ochrony i specyfiki nieruchomości. Aby sprawdzić realną cenę, pod uwagę wzięliśmy następujące nieruchomości:

 1. mieszkanie w Krakowie o powierzchni 50 mkw. i wartości 500 000 zł;
 2. dom w Krakowie o powierzchni 100 mkw. i wartości 800 000 zł.

W obu przypadkach składkę wyliczyliśmy dla podstawowej polisy mieszkaniowej – ochrona murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi.

Za najtańsze ubezpieczenie mieszkania o wymienionych parametrach zapłacimy 170 zł, a za najdroższe 289 zł. Średni koszt takiej polisy to 213 zł. Ubezpieczenie domu będzie nas z kolei kosztowało od 342 do 653 zł, średnio 475 zł. Wszystkie kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy.

W tym przypadku ubezpieczenie mieszkania jest tańsze od ubezpieczenia domu, co wynika z różnic w wartości mienia – dom jest droższy o 300 000 zł. Warto przyjrzeć się różnicom w cenach za polisę dla tej samej nieruchomości. Pomiędzy skrajnymi propozycjami wynosi ona odpowiednio 129 zł i 311 zł. Interesujący jest także fakt, że Mtu24.pl przedstawiło najtańszą ofertę dla mieszkania i jednocześnie najdroższą dla domu. Dowodzi to, że po pierwsze, warto porównywać ze sobą produkty różnych towarzystw i po drugie, że nie można powiedzieć, że jeden ubezpieczyciel będzie zawsze tańszy od pozostałych

– podsumowuje Leszek Drozdalski, ekspert Rankomatu.

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych – porównanie ofert

Towarzystwo

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie mieszkania

Mtu24.pl

170 zł

653 zł

Proama

186 zł

392 zł

Europa

187 zł

342 zł

Benefia

199 zł

536 zł

Link4

211 zł

365 zł

Generali

252 zł

522 zł

Inter Polska

289 zł

518 zł

Średnio za 12 miesięcy ochrony

213 zł

475 zł

Tabela 1. Kalkulacja w dniu 21.10.2021 r. uwzględnia najtańsze oferty od każdego TU.

 

Zdarzenia losowe w nieruchomości – wyłączenia odpowiedzialności

Jednym z najważniejszych działów OWU polisy mieszkaniowej jest dział z wyłączeniami odpowiedzialności. W ten sposób określa się sytuacje, w których polisa nie zastosowania. Wyłączenia odpowiedzialności dzielimy na ogólne i szczegółowe, czyli odnoszące się do tylko do konkretnych ryzyk. Chociaż każdy ubezpieczyciel uwzględnia nieco inne wyłączenia, możemy sobie przytoczyć kilka standardowych zapisów tego typu:

 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania ubezpieczonego;
 • szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
 • szkody powstałe w skutek nie przeprowadzenia wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
 • działanie pod wpływem używek;
 • skutki ataków terrorystycznych, wojny, zamieszek.

I jeszcze kilka przykładów wyłączeń szczegółowych:

 • upadek drzewa wycinanego niezgodnie z przepisami (upadek drzew i masztów);
 • stłuczenie ekranu telefonu przez dziecko (stłuczenie przedmiotów szklanych);
 • kradzież, do której doszło w skutek nie zamknięcia drzwi wejściowych (kradzież z włamaniem).

 

Jak dostać odszkodowanie za zdarzenie losowe?

Procedura ubiegania się o szkodę we wszystkich towarzystwach wygląda podobnie, chociaż zdarzają się drobne różnice np. co do niektórych terminów, co jednak zawsze zapisane jest w danej polisie. Generalnie trzeba podjąć następujące kroki:

 1. ogranicz rozprzestrzenianie się szkody;
 2. skontaktuj się z policją, strażą pożarną lub innymi służbami;
 3. uzyskaj protokół z interwencji od służb;
 4. zgłoś szkodę towarzystwu (3-7 dni na zgłoszenie);
 5. udokumentuj szkodę;
 6. uzyskaj odszkodowanie na konto – bezsporna część pieniędzy do 30 dni, sporna po dodatkowych 14 dniach;
 7. odwołanie od decyzji – jeśli odszkodowanie nas nie satysfakcjonuje;
 8. postępowanie cywilne przed sądem – kiedy odwołanie nie przyniosło skutku.

Właściwie we wszystkich rodzajach szkód procedura uzyskania odszkodowania jest taka sama. Dane kontaktowe, czyli np. numer infolinii, pod którym można zgłaszać szkody, znajdują się w umowie polisowej oraz na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Podstawowa polisa mieszkaniowa uwzględnia zdarzenia losowe dla murów i stałych elementów, jednak pełną ochronę zapewnią nam dodatki do polisy, np. ruchomości, kradzież z włamaniem czy OC w życiu prywatnym. Dobre i tanie ubezpieczenie mieszkania można szybko znaleźć w kalkulatorze polis mieszkaniowych – w kilka minut porównamy w nim oferty nawet 18 towarzystw!

To warto wiedzieć

1. Polisa mieszkaniowa może uwzględniać od kilku do ponad trzydziestu zdarzeń losowych
 
2. Wszystkie ubezpieczenia nieruchomości posiadają swoje wersje podstawowe, które można poszerzyć o wybrane dodatki
 
3. Od zdarzeń losowych można ubezpieczyć dom, mieszkanie, budynek w budowie, elementy stałe, ruchomości domowe oraz liczne zabudowania na posesji, a nawet poza nią
 
4. Każde ubezpieczenie od zdarzeń losowych ma ograniczenia w postaci karencji, limitów i wyłączeń odpowiedzialności

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zdarzenia losowe w nieruchomości

 1. Jak długo trwa ochrona od zdarzeń losowych?

  Polisę mieszkaniową najczęściej wykupuje się na rok, rzadziej na 2 lub 3 lata. Trudno dostępne są polisy krótkoterminowe, a praktycznie niemożliwie jest ubezpieczenie nieruchomości na kilka miesięcy. Po wygaśnięciu okresu ubezpieczenia polisę można przedłużyć lub zmienić na inną, jeśli znajdziemy na rynku atrakcyjniejszą ofertę.

 2. Od jakich zdarzeń losowych warto się ubezpieczyć?

  To zależy już od indywidualnych preferencji oraz specyfiki nieruchomości, którą chcemy objąć ochroną. Inną polisę wykupuje się dla domu, inną dla mieszkania, a jeszcze inną dla budynku w budowie. Znaczenie ma również lokalizacja, rodzaj budownictwa czy wiek budynku. Mieszkańcy domów i niższych kondygnacji są bardziej zagrożeni powodzią, a osoby mieszkające na ostatnich piętrach przeciekaniem dachu.

 3. Co wpływa na cenę ubezpieczenia od zdarzeń losowych?

  Wpływa na nią wiele czynników, ale kluczowe to wartość nieruchomości i wybrany zakres ochrony. Ponadto istotne są takie czynniki, jak: stopień palności konstrukcji, lokalizacja, kwestie prawne (własność, najem, działalność gospodarcza), dodatki dedykowane lokatorom, historia ubezpieczenia czy polityka towarzystwa.

 4. Czy można ubezpieczyć nieruchomość od wszystkich zdarzeń losowych?

  Na rynku odstępne są ubezpieczenia z wariantem od ryzyk wszystkich (All Risk), ale ich nazwa tej formuły jest nieco myląca. Ubezpieczenie nie ochroni finansowo w razie tych zdarzeń losowych, które są wymienione jako wyłączenia odpowiedzialności.

 5. Czy od zdarzeń losowych można ubezpieczyć budynek niemieszkalny?

  jest to dodatek do ubezpieczenia mieszkania lub domu. Innymi słowy, żeby ubezpieczyć garaż wolnostojący na posesji czy domek letniskowy, najpierw musimy wykupić polisę dla domu lub mieszkania, a później włączyć w ochronę wymienione obiekty w ramach rozszerzenia.

 6. Jak kupić ubezpieczenie od zdarzeń losowych?

  Bez problemu możemy nabyć polisę mieszkaniową o dowolnym zakresie ochrony całkowicie przez Internet. Można to zrobić bezpośrednio po obliczeniu składek w kalkulatorze ubezpieczeń – z podstrony interesującej nas oferty możemy płynnie przejść do dokonania transakcji.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Oceń artykuł

Średnia ocena: 0.00

Głosów: 0

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (1)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Łukasz

2023-05-21 18:24:58

Bardzo fajny i kompleksowy poradnik, nawet nie wiedział o niektórych ryzykach, ale przede wszystkim najważniejsza rzecz jest taka, że zapomniałem o tym, że kończy się moje ubezpieczenie mieszkania :)