CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ile-kosztuje-ubezpieczenie-domu-jednorodzinnego Ile kosztuje ubezpieczenie domu jednorodzinnego?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Ile kosztuje ubezpieczenie domu jednorodzinnego?

Redakcja 10.02.2022
Ile kosztuje ubezpieczenie domu jednorodzinnego?
Strona główna
/
Blog
/
Ile kosztuje ubezpieczenie domu jednorodzinnego?
Pożar, powódź czy huragan mogą doszczętnie zniszczyć każdy dom jednorodzinny. Jedynym pewnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie finansowe, czyli polisa mieszkaniowa. Objaśniamy w szczegółach, na czym polega ubezpieczenie domu jednorodzinnego, gdzie je można kupić i za ile.

Ubezpieczenie domu nie musi być dużym wydatkiem, a niespodziewana szkoda może nas słono kosztować. Na wypadek nagłych zdarzeń, typu pożar czy zalanie, warto ubezpieczyć nieruchomość, która stanowi często dorobek całego życia.

 

Co oznacza dom jednorodzinny w ubezpieczeniu nieruchomości?

Część towarzystw w ogóle nie umieszcza w OWU definicji domu jednorodzinnego, najprawdopodobniej traktując to pojęcie jako oczywiste i powszechnie znane.

W polisie PZU dom jednorodzinny rozumiany jest jako budynek mieszkalny, w którym funkcjonalnie wydzielone są nie więcej niż dwa lokale, ale nie stanowią one odrębnej nieruchomości.

Link4 ma nieco inną definicję – samodzielny budynek mieszkalny lub samodzielna część budynku bliźniaczego bądź szeregowego (wraz z przestrzenią wspólną, której ubezpieczony jest współwłaścicielem) powstałe zgodnie z prawem budowlanym, których podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

 

Jak ubezpieczyć dom jednorodzinny?

Na dom jednorodzinny składają się, przede wszystkim, tzw. mury (sama nieruchomość) oraz elementy stałe, czyli wszystkie te części, które są zamontowane lub wbudowane w sposób trwały i których nie można zdemontować bez użycia siły fizycznej bądź narzędzi. Do tej kategorii zaliczamy m. in. drzwi, okna, ściany działowe, powłoki malarskie, elementy poszczególnych instalacji czy meble w zabudowie. Do tego dochodzi wyposażenie domu, czyli ruchomości domowe (mienie ruchome). Lista tego typu przedmiotów jest bardzo długa, generalnie chodzi tutaj o mienie, które nie jest przytwierdzone na stałe i które można swobodnie wynieść z miejsca ubezpieczenia, bez konieczności demontażu.

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe. Ruchomości domowe dostępne są jako rozszerzenie. W ubezpieczenie domu jednorodzinnego można włączyć również liczne zabudowania na posesji, takie jak altany, garaż wolnostojący, utwardzone powierzchnie, budynki gospodarcze, ogrodzenie wraz bramą i furtkami czy murowany grill. Do tego chodzi roślinność na posesji, elementy stałe wymienionych budowli oraz częściowo przechowywane na ich obszarze ruchomości.

Dom jednorodzinny można ubezpieczyć od ryzyk nazwanych lub od ryzyk wszystkich (All Risks bądź All Risk). Pierwszy wariant polisy, co sugeruje już sama nazwa,  zapewnia ochronę przed zdarzeniami wymienionymi z nazwy. W drugim ochrona obejmuje wszystkie możliwe zdarzenia z wyjątkiem tych wypunktowanych w dziale wyłączeń odpowiedzialności znajdującym się w OWU. W obu wariantach polisę można poszerzyć o kolejne ryzyka oraz dodatki dedykowane lokatorom, jak OC w życiu prywatnym czy Home Assistance.

 

Od jakich ryzyk polisa chroni dom?

Omówienie możliwego zakresu ochrony dla domu jednorodzinnego trzeba zacząć od zdarzeń losowych, których może być zaledwie kilka, ale może też ponad trzydzieści. Ich liczba i charakter zależą od polityki danego towarzystwa i przekładają się na cenę polisy – im szerszy zakres, tym ubezpieczenie jest droższe. Dom można ubezpieczyć od następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • powódź,
 • zalanie,
 • przepięcie,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • upadek statku powietrznego (samolotu),
 • huragan,
 • porywisty wiatr,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego (samochodu),
 • grad,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • zaleganie śniegu,
 • trąba powietrzna,
 • pękania mrozowe,
 • trzęsienie ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • lawina,
 • zapadanie się ziemi,
 • dym i sadza,
 • fala dźwiękowa,
 • stłuczenie przedmiotów szklanych,
 • szkody powstałe podczas akcji ratowniczej.

Polisa może chronić dom nie tylko przed zdarzeniami losowymi, ale również przed szkodami celowo wywołanymi przez osoby trzecie. Chodzi tutaj o wandali (wandalizm, dewastacja, graffiti) oraz złodziei (kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek). Do tego dochodzą bardziej specyficzne rozszerzenia, które są dedykowane lokatorom. Mówimy tu głównie o 4 kluczowych dodatkach:

 • pomoc prawna – wsparcie prawnicze w prostych codziennych sytuacjach;
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – zabezpiecza finansowo na wypadek uszkodzeń ciała oraz śmierci;
 • OC w życiu prywatnym – chroni przed szkodami, które ubezpieczony oraz jego bliscy przypadkowo wyrządzą osobom trzecim, np. przechodniom czy sąsiadom;
 • Home Assistance –pakiet darmowych usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu w określonych ramach.

Towarzystwa oferują coraz ciekawsze dodatki do ubezpieczeń nieruchomości, takie jak NNW kota i psa, ubezpieczenie domu letniskowego oraz nagrobka, ochrona przydomowej pasieki czy pakiety medyczne. Z polisy dla domu jednorodzinnego można też chronić mienie służbowe oraz firmowe, a czasem nawet rzeczy osobiste gości. Warto sprawdzać takie nietypowe dodatki, ponieważ mogą okazać się bardzo wartościowym uzupełnieniem klasycznego ubezpieczenia.

 

Co wpływa na cenę ubezpieczenia domu?

Wysokość składki polisy na dom ubezpieczyciele ustalają indywidualnie. Pod uwagę branych jest 7 czynników:

 1. WARTOŚĆ RYNKOWA

Najważniejsza rzeczą, która ma wpływ na cenę polisy jest wartość jaką nasz dom ma na rynku nieruchomości. Aby tę wartość ustalić należy wziąć pod uwagę:

 • rok budowy domu,
 • rodzaj konstrukcji,
 • powierzchnię,
 • lokalizację.

Prawidłowe ustalenie wartości nieruchomości jest bardzo ważne. Zależy od niego wysokość odszkodowania, które otrzymamy, gdy dom zostanie całkowicie zniszczony.

 1.  ZAKRES OCHRONY 

Polisa na dom dostępna jest w wersji podstawowej lub rozszerzonej. To od nas zależy, jaki zakres wybierzemy. Wersja rozszerzona wiąże się z nieco wyższym kosztem, lecz da nam większe poczucie bezpieczeństwa.

Podstawowe ubezpieczenie zabezpiecza mury oraz stałe elementy nieruchomości (parkiet, kafelki, zabudowa kuchenna itp.) na wypadek zdarzeń losowych, m.in. pożaru i zalania.

Polisa rozszerzona chroni dodatkowo także wszystko to, co znajduje się na wyposażeniu domu. Nie tylko w razie niszczycielskiego działania ognia czy wody, ale także jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem. W tej wersji możemy zadbać również o ochronę na wypadek m.in. powodzi, przepięcia czy stłuczenia przedmiotów szklanych, a także o domowe assistance i OC w życiu prywatnym. Ubezpieczyciele proponują wiele dodatków.

 1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

Na cenę ubezpieczenia ma wpływ także wielkość nieruchomości. Im większym metraż, tym wyższy koszt ubezpieczenia. W przypadku polisy na dom, w przeciwieństwie do polis na mieszkanie, liczy się powierzchnia  całej posesji, włącznie z ogrodzeniem oraz innymi obiektami: garażem, altaną czy warsztatem.

 1. LOKALIZACJA DOMU

To gdzie znajduje się nasz dom również ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Nieruchomość położona w małym mieście np. w Dzierżoniowie, warta jest mniej niż ta ulokowana we Wrocławiu, a to przekłada się na cenę polisy.

Lecz nie tylko miasto ma tu znaczenie, ważne jest również bezpośrednie otoczenie nieruchomości. Jeśli dom położony jest w pobliżu rzeki, a wykupimy ubezpieczenie na wypadek powodzi, cena będzie wyższa.

 1. LICZBA LOKATORÓW

Nie bez znaczenia jest także liczba osób zamieszkujących nieruchomość. Im więcej mieszkańców, tym zagrożenie wystąpienia szkód, takich jak np. zalanie, jest większe. Wyższa więc będzie też składka polisy.

 1. ZABEZPIECZENIA WŁASNE

Tak ubezpieczyciele nazywają sposoby ochrony nieruchomości na wypadek kradzieży z włamaniem. Jeśli zainstalujemy w swoim domu więcej zabezpieczeń niż TU uwzględnia w swoich zasadach, np. kamery, kraty i alarmy, możemy otrzymać zniżkę.

 1. PRZEZNACZENIE DOMU

Ubezpieczyciele pytają także o to, do jakich celów wykorzystywana jest nieruchomości. Jeśli w domu wykonywana jest działalność gospodarcza, która może mieć wpływ na wystąpienie szkód, składka najprawdopodobniej będzie wyższa.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu jednorodzinnego?

Składki oblicza się dla nieruchomości o konkretnych parametrach, ponieważ tylko w ten sposób można dokonać precyzyjnej kalkulacji. Przy naszych obliczeniach założyliśmy, że dom: jednorodzinny:

 • nie jest podatny na ogień (niepalna konstrukcja i poszycie dachowe);
 • powstał w 2020 roku;
 • nie był ubezpieczony i w minionych latach nie wystąpiły szkody;
 • nie będzie wynajmowany i nie będzie w nim prowadzona działalność gospodarcza;
 • nie jest kupiony na kredyt (polisa bez cesji na bank);
 • jest zamieszkiwany przed dwóch pełnoletnich lokatorów.

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia 120-metrowego domu jednorodzinnego położonego w podwarszawskim Piasecznie, którego wartość rynkową szacuje się na 800 000 zł.

Składki policzyliśmy dla dwóch zakresów ochrony:

 1. podstawowe ubezpieczenie – ochrona murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi;
 2. rozszerzone ubezpieczenie – uwzględnione również ruchomości domowe warte 50 000 zł, powódź oraz kradzież z włamaniem.

Za podstawową polisę zapłacimy od 357 zł do 587 zł, co oznacza, że skrajne oferty dzieli 230 zł. Średnia składka dla tego wariantu ubezpieczenia to 464 zł.

Rozszerzona polisa kosztuje od 535 zł do 1027 zł, co daje różnicę na poziomie 492 zł. Średni koszt to w tym przypadku to 770 zł.

Ubezpieczenie 120-metrowego domu – porównanie ofert

Towarzystwo

Podstawowa polisa

Rozszerzona polisa

Link4

357 zł

629 zł

Proama

377 zł

535 zł

Europa

446 zł

695 zł

Benefia

456 zł

1008 zł

Generali

466 zł

543 zł

Inter Polska

558 zł

1027 zł

Mtu24.pl

587 zł

950 zł

Średnio za 12 miesięcy ochrony

464 zł

770 zł

Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 8.02.2022 r.). Tabela uwzględnia najtańsze oferty TU.

Jeśli ubezpieczamy mienie o większej wartości (ruchomości domowe warte 50 000 zł) i dokupujemy rozszerzenia (powódź i kradzież z włamaniem), składka musi pójść w górę. Dla osób nie zagłębionych w branżę ubezpieczeniową zaskakujące mogą natomiast okazać się różnice w cenach za identyczny produkt. W rzeczywistości to jednak częsty przypadek, że u jednego ubezpieczyciela dana polisa kosztuje nawet o połowę więcej, niż u drugiego. Żeby nie przepłacić, trzeba porównywać ze sobą oferty

- Małgorzata Przybyszewska, ekspert ubezpieczeniemieszkania.pl.

 

Kiedy ubezpieczenie domu jednorodzinnego nie działa?

Każde ubezpieczenie domu jednorodzinnego ma pewne ograniczenia, które są oczywiście jawne i szczegółowo opisane w OWU. Zaliczamy do nich karencje (głównie dotyczą ryzyka powodzi), limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. Każde towarzystwo, ze względu na swoją politykę, tworzy nieco inne listy ograniczeń, a więc przy szkodzie powstałej w identycznych okolicznościach jeden ubezpieczyciel przyzna nam odszkodowanie, a drugi nie. Dlatego też warto dokładnie przeczytać OWU jeszcze przed zakupieniem polisy.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności powszechnie stosowanych w branży ubezpieczeniowej można wymienić m. in.:

 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • szkody wyrządzone celowo przez ubezpieczonego lub innych domowników;
 • zniszczenia powstałe w skutek braku wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
 • przechowywanie i użytkowanie pirotechniki oraz materiałów wybuchowych;
 • szkody górnicze;
 • wojna, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne;
 • działania podejmowane pod wpływem używek;
 • większe prace remontowe (wówczas potrzebna jest polisa dla domu w budowie);
 • nieprawidłowa wycinka drzew;
 • samowola budowlana;
 • nieprawidłowe użytkowanie urządzeń i niewłaściwa konserwacja.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie domu jednorodzinnego?

Domy jednorodzinne, również te będące w budowie, można ubezpieczyć praktycznie w każdym towarzystwie, a tych działa na krajowym rynku kilkadziesiąt. Każda oferta jest jednak nieco inna, a różnice widoczne są na co najmniej kilku poziomach. Chodzi tutaj chociażby o ryzyka dostępne w podstawie, limity, wyłączenia odpowiedzialności czy rozszerzenia – część ubezpieczycieli ma takie dodatki, jakich nie znajdziemy u konkurencji. Oczywiście, różne są też koszty ubezpieczenia, a za identyczny produkt każde towarzystwo naliczy nieco inną składkę.

Polisę mieszkaniową wybierz analizując nie tylko cenę, ale i zakres ochrony. Jeśli potrzebujesz kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości, dokup dodatki, takie jak np. pakiet assistance. Aby nie przepłacić za ten sam lub bardzo podobny produkt, sprawdź wysokość składki dla swojej nieruchomości w kalkulatorze polis mieszkaniowych. Dzięki niemu w jednym miejscu porównasz ceny nawet ponad 20 ubezpieczycieli i znajdziesz idealną dla siebie polisę.

To warto wiedzieć

1. Na cenę ubezpieczenia ma wpływ głównie wartość nieruchomości i wybrany zakres polisy

2. Ubezpieczając dom lepiej nie zaniżać jego wartości, bo w razie szkody otrzymamy za małe odszkodowanie

3. TU może wymagać zabezpieczeń od ubezpieczonego, jeśli ten chce rozszerzyć polisę o ryzyko kradzieży z włamaniem

4. Polisa dla domu jednorodzinnego dotyczy nieruchomości w zabudowie wolnostojącej, szeregowej, jak i bliźniaczej

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu jednorodzinnego

 1. Czy mogę ubezpieczyć dom jednorodzinny w budowie?

  Tak, dla inwestycji budowlanych kupuje się tzw. polisy dla domu w budowie. Przez węższy zakres ochrony mogą być nieco tańsze od standardowych ubezpieczeń nieruchomości. Pojęcie „budowy” dotyczy również przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz każdego większego remontu z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku.

 2. Czy mogę ubezpieczyć dom jednorodzinny na wynajem?

  Tak, takim nieruchomościom dedykowane są polisy chroniące głównie mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi oraz zawierające OC właściciela. Polisę mogą wykupić również lokatorzy, ale w ich interesie leży głównie ochrona mienia ruchomego, nakładów inwestycyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wersji dla najemców.

 3. Czy mogę ubezpieczyć dom jednorodzinny, w którym prowadzę firmę?

  Tak to możliwe ze standardowej polisy mieszkaniowej, o ile powierzchnia przeznaczona na firmę nie przekracza 50% powierzchni użytkowej domu. W przeciwnym razie trzeba będzie wykupić ubezpieczenie nieruchomości dla firm.

 4. Czy mogę ubezpieczyć zabudowania na posesji?

  Tak, może to być garaż wolnostojący, budynki gospodarcze, ogrodzenie, altana, murowany grill czy nawet basen. Nie ubezpieczymy natomiast obiektów tymczasowych (nie związanych na stałe z gruntem), pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz powstałych niezgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

 5. Czy za dom w pobliżu jeziora lub rzeki dostanę odszkodowanie w razie zalania?

  Tak, jednak istotna jest przyczyna zalania. Jeśli to awaria instalacji wodociągowej, wystarczy mieć polisę z ryzkiem zalania. Jeśli powodem jest powódź, trzeba mieć odpowiednie rozszerzenie. Warto sprawdzić czy nasz dom nie znajduje się na terenie zalewowym, aby uniknąć problemów z otrzymaniem rekompensaty finansowej.

 6. Czy ubezpieczenie domu jednorodzinnego jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie domu jednorodzinnego jest obowiązkowe tylko w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której dom jest częścią gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 hektar powierzchni – wówczas konieczne jest wykupienie ubezpieczenia dla rolników. Drugim przypadkiem jest zakup nieruchomości w oparciu o kredyt hipoteczny – w takich okolicznościach nabycie polisy mieszkaniowej narzuca nam bank.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.