CUR_URL:https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/na-co-zwrocic-uwage-ubezpieczajac-drewniany-dom Na co zwrócić uwagę ubezpieczając drewniany dom?
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Na co zwrócić uwagę ubezpieczając drewniany dom?

Redakcja 05.07.2022
Na co zwrócić uwagę ubezpieczając drewniany dom?
Strona główna
/
Blog
/
Na co zwrócić uwagę ubezpieczając drewniany dom?
Ubezpieczenie drewnianego domu może być kłopotliwe, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, z jakich konkretnie materiałów jest on zbudowany i w jaki sposób zabezpieczony przed działaniem ognia. Wyjaśniamy w szczegółach wszystkie niuanse związane z zakupem polisy dla drewnianego budynku oraz obliczamy, ile kosztuje przykładowa polisa.

Co oznacza dom drewniany w polisie mieszkaniowej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe raczej nie używają pojęcia domu drewnianego, zastępując je pojęciem budynku/domu o drewnianej konstrukcji. To niuans, który jednak może być użyteczny przy sprawdzaniu definicji omawianego rodzaju obiektu w OWU.

Przykładowo, Proama definiuje konstrukcję drewnianą jako: konstrukcję, której elementy nośne (słupy, ściany, ramy, podciągi) wykonane są z drewna (domy szkieletowe, budynki z drewnianych bali) oraz konstrukcja, w której część drewniana stanowi ponad 50%. Dla porównania konstrukcja murowana to taka, której elementy nośne wykonane są materiałów niepalnych, takich jak: cegły, prefabrykaty, kamień, pustaki, suporeks czy szkło.

 

Dlaczego ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego?

Dom, w którego konstrukcji oraz poszyciu dachowym dominują elementy drewniane lub wykonane z innego materiału podatnego na ogień, jest bardziej zagrożony pożarem, niż budynek murowany. Towarzystwa oceniając skalę ryzyka biorą to pod uwagę i dla budynków o wysokiej podatności na ogień często podwyższają składki.

Ocenę stopnia palności budynku przeprowadza się w oparciu o klasyfikację wyrobów budowlanych wdrożoną przez Unię Europejską. W tym podziale do najmniej podatnych na ogień, oznaczonych symbolem A1, zalicza się:

 • beton,
 • stal,
 • wełnę skalną,
 • wełnę szklaną.

Najbardziej niebezpieczne pod kątem pożaru są z kolei materiały oznaczone symbolem F, czyli spienione tworzywa sztuczne. Drewno nie posiadające dodatkowych zabezpieczeń ma przypisany symbol D, co oznacza, że może ono odegrać istotny udział w pożarze.

Wśród elementów budynku, które są najistotniejsze dla uznania konstrukcji za palną bądź niepalną, znajdują się: ściany, słupy, podciągi i ramy. Jeśli przeważają tutaj materiały takie, jak drewno, trzcina i słoma, to cała konstrukcja domu będzie raczej palna. Podatne na ogień są więc domy drewniane wykonane w technologii kanadyjskiej, skandynawskiej lub podobnej, a także budynki z bali.

A co z palnymi elementami konstrukcji zamocowanymi na elementach niepalnych? Przykładem może być tutaj papa bitumiczna, pod którą znajduje się betonowa wylewka stropodachu – takie rozwiązania sprawiają, że całą konstrukcję najczęściej uznaje się za niepalną.

Stopień palności konstrukcji oraz poszycia dachowego ma kluczowe znaczenie dla ceny polisy mieszkaniowej. Za ubezpieczenie podatnego na ogień domu możemy zapłacić nawet o 100% więcej. W skrajnych sytuacjach ubezpieczyciel może w ogóle odmówić objęcia ochroną drewnianego budynku.

 

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni dom z drewna?

Do wyboru mamy podstawowy i rozszerzony wariant polisy, a także ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks) bądź od ryzyk nazwanych.

Podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo mury oraz ewentualnie elementy stałe nieruchomości. Podstawowy zakres ochrony obejmuje pożar i najczęściej kilka bądź kilkanaście innych zdarzeń losowych, takich jak uderzenie pioruna, upadek samolotu, uderzenie samochodu, nawalny deszcz, gradobicie czy porywisty wiatr. Podstawę można uzupełnić dokupując dodatkowe ryzyka bądź ubezpieczają kolejne rodzaje mienia.

Oprócz murów i elementów stałych można oczywiście ubezpieczyć ruchomości domowe. W dalszej kolejności możliwe jest także włączenie w ochronę przedmiotów specjalnych (wartościowych) czy mienia firmowego. Polisa może także dotyczyć licznych zabudowań na posesji (altana, budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, ogrodzenie, itd.) oraz poza nią (domek letniskowy oraz nagrobek).

Wśród najpopularniejszych rozszerzeń, jakie dokupuje się do polisy mieszkaniowej, trzeba wymienić:

 • ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą oraz rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia;
 • powódź;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • wandalizm, dewastację i graffiti;
 • OC w życiu prywatnym;
 • Home Assistance;
 • pomoc prawną;
 • ubezpieczenie NNW.

Każda polisa ma nieco inną podstawę i nieco inne dostępne rozszerzenia, ale to można zawsze zweryfikować przeglądając OWU. Warto wspomnieć, że w ubezpieczeniach nieruchomości coraz częściej pojawiają się nietypowe dodatki, które znajdują się w ofercie tylko wybranych towarzystw, a czasem tylko jednego ubezpieczyciela. Chodzi tutaj np. o ubezpieczenie NNW zwierząt domowych, OC rowerzysty, ochronę przydomowej pasieki czy sprzętu medycznego wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

 

Kiedy nie będzie odszkodowania za pożar w domu z drewna?

Zdarzają się sytuacje, w których – mimo zaistnienia zdarzenia z zakresu ochrony – odszkodowanie nie zostanie przelane na konto ubezpieczonego. Brak finansowej rekompensaty może wynikać z niedotrzymania obowiązków zapisanych w umowie lub z tzw. wyłączeń odpowiedzialności, których lista jest zawsze umieszczona w OWU polisy mieszkaniowej. To m.in:

 • celowe działanie ubezpieczonego lub domowników;
 • rażące niedbalstwo, czyli np. pozostawienie na gazie patelni, czego skutkiem będzie pożar;
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych, np. kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych;
 • posiadanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych;
 • niewłaściwe podłączenie lub użytkowanie urządzeń domowych;
 • brak niezbędnej konserwacji urządzeń i instalacji;
 • zniszczenia, za które odpowiadają osoby trzecie, np. szkody górnicze czy zalanie przez sąsiada;
 • szkody na mieniu wyłączonym z ochrony, np. na rękopisach, trofeach myśliwskich czy danych zapisanych w formie cyfrowej.

 

Na jaką kwotę ubezpieczyć drewniany dom?

Nieruchomości powinno się ubezpieczać na taką kwotę, która odpowiada ich realnej wartości. Podobnie rzecz się ma z elementami stałymi i ruchomościami. Dla wszystkich wymienionych części składowych majątku ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia (SU), czyli maksymalne wysokości odszkodowania, jakie można uzyskać po szkodzie całkowitej, czyli np. po doszczętnym spaleniu się domu.

SU deklaruje osoba kupująca polisę, a ich wysokość jest weryfikowana przez towarzystwo dopiero po szkodzie. Właściwe oszacowanie wartości majątku jest bardzo ważne, a popełnione przy nim błędy mogą być brzemienne w skutkach. Pomyłki mogą poskutkować albo niedoubezpieczeniem, albo nadubezpieczeniem.

Nadubezpieczenie wynika z przeszacowania wartości mienia, czyli podania zbyt wysokich sum ubezpieczenia. W takiej sytuacji składka wzrasta, a ubezpieczony nie uzyskuje żadnych dodatkowych korzyści, ponieważ towarzystwo, nawet przy szkodzie całkowitej, nigdy nie wypłaci mu sumy większej od realnej wartości mienia.

Niedoubezpieczenie, czyli podanie zbyt niskich SU, może wygenerować jeszcze większe straty finansowe. Przy szkodzie całkowitej towarzystwo wypłaci odszkodowanie równe zadeklarowanym sumom ubezpieczenia, nawet jeśli straty będą od nich większe. Przykładowo, jeśli ubezpieczymy nieruchomość wartą 500 000 zł na 400 000 zł, a pożar zniszczy ją doszczętnie, uzyskamy tylko 400 000 zł odszkodowania. Brakujące 100 000 zł będzie naszą stratą, której, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel nie będzie musiał pokryć.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie drewnianego domu, konkretnie budynku o niepalnym poszyciu dachowym (zbudowanym z blachy i dachówki) oraz palnej konstrukcji. Pod uwagę wzięliśmy 120-metrową nieruchomość o wartości 700 000 zł. Składkę obliczyliśmy dla podstawowego wariantu polisy – ochrona murów i elementów stałych od zdarzeń losowych.

Najtańsza polisa dla omówionego domu kosztuje 399 zł (ubezpieczenie od ryzyka nazwanych), najdroższa 10018 zł (wariant All Risks). Kwoty te odnoszą się do roku obowiązywania ubezpieczenia.

Przykładowe ubezpieczenie drewnianego domu w wersji podstawowej może kosztować nawet niecałe 400 zł za rok. Warto zwrócić uwagę na różnice między skrajnymi ofertami, które sięgają kilkuset złotych. Standardowo, najdroższe są polisy All Risk, które zapewniają bardziej kompleksową ochronę, w tym zabezpieczają przed skutkami zdarzeń niemożliwych do przewidzenia

– Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Ubezpieczenie drewnianego domu – porównanie ofert

Towarzystwo

Rodzaj ubezpieczenia

Roczna składka

Benefia

od ryzyk nazwanych

399 zł

Benefia

All Risk

539 zł

Wiener

od ryzyk nazwanych

663 zł

Inter Polska

od ryzyk nazwanych

768 zł

Inter Polska

All Risk

1018 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 29.06.2022 r.).

 

Od czego zależy cena ubezpieczenia domu drewnianego?

Stopień palności konstrukcji domu to istotny, ale niejedyny czynnik, jaki wpływa na cenę polisy mieszkaniowej. Przy obliczaniu wysokości składki kluczowymi zmiennymi są: wartość ubezpieczanego mienia oraz zakres ochrony. Im droższe mienie chcemy objąć ochroną i im bardziej kompleksowa ma to być ochrona, tym więcej zapłacimy za polisę.

Nie bez znaczenia dla ceny polisy są również inne czynniki, takie jak m. in.:

 • lokalizacja nieruchomości;
 • kondygnacja, na której znajduje się mieszkanie;
 • własne zabezpieczenia antywłamaniowe (istotne przy ryzykach kradzieżowych);
 • historia ubezpieczenia i szkody z ostatnich lat;
 • kwestie prawno-formalne: najem, własność, prowadzenie działalności gospodarczej, cesja na bank;
 • liczba i wiek lokatorów;
 • wartość wyposażenie i dodatkowego mienia włączonego w polisę;
 • ubezpieczenie domu w budowie – najczęściej jest tańsze od klasycznej polisy.

Nie można także zapominać o polityce cenowej poszczególnych towarzystw. Dany produkt ubezpieczeniowy prawie w każdym towarzystwie oferowany jest w nieco innej cenie, a różnice potrafią sięgać kilkuset złotych w skali roku. Jeśli więc chcemy zaoszczędzić na ubezpieczeniu, porównajmy ze sobą większa liczbę ofert.

 

Jakie wady i zalety domu z drewna?

Budowa domów z drewna jest szybsza i często relatywnie tania, co aktualnie, w dobie stale drożejących materiałów budowlanych i robocizny, ma spore znaczenie. Niewielki koszt budowy może się też przełożyć na tańsze ubezpieczenie – im droższe mienie ubezpieczamy, tym więcej płacimy.

Domy z drewna łatwiej jest też budować w oparciu o ekologiczne materiały i technologie. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań ekologiczne, a więc i ekonomiczne, może być również użytkowanie takiego budynku.

Niewątpliwą zaletą drewnianych domostw jest ich niepowtarzalny klimat i oryginalna estetyka, chociaż oczywiście te kategorie są dość subiektywne.

Minusem drewnianego budownictwa jest niewielka liczba wykonawców oraz trudność z dostaniem wysokiej klasy materiałów. W Polsce, gdzie zdecydowanie dominują tradycyjne murowane technologie (domy drewniane to 1% rynku nieruchomości), nie jest łatwo znaleźć prawdziwych fachowców, którzy wykonają dla nas dom z bali czy dom szkieletowy. Nawet drobne niedociągnięcia i niedoskonałości mogą znacznie obniżyć wytrzymałość drewnianych budynków, a także zwiększyć koszt ich utrzymania.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie drewnianego domu?

Ubezpieczenie drewnianego domu najprościej jest nabyć przez Internet. Najczęściej nie są do tego potrzebne praktycznie żadne formalności. Sumy ubezpieczenia deklaruje się w oparciu o własne wyliczenia, a zakres ochrony można skomponować w oparciu o indywidualne preferencje.

Zanim jednak przejdziemy do zakupu polisy, sprawdźmy, w którym towarzystwie nabędziemy ją w najlepszej cenie. W tym celu warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń i oblicz koszt polisy dla konkretnej nieruchomości i ustalonego zakresu ochrony. Kiedy już przejrzymy dostępne oferty i zdecydujemy, którą wybrać, z poziomu kalkulatora możemy od razu przejść do zakupów.

To warto wiedzieć

1. Ubezpieczenie drewnianego domu jest możliwe, o ile jego konstrukcja nie jest skrajnie podatna na ogień

2. Za ubezpieczenie drewnianego domu możemy zapłacić więcej, nawet podwójną składkę

3. Stopień palności konstrukcji oraz poszycia dachowego ocenia się na podstawie unijnej klasyfikacji materiałów

4. Ogólnie, niepalne są domy murowane, a za palne uznaje się budynki z bali oraz domy wykonane w technologii kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu drewnianego

 1. Czy można ubezpieczyć drewniany dom w budowie?

  Tylko w skrajnych sytuacjach ubezpieczyciel odmówi ubezpieczenia drewnianego domu w budowie. W większości przypadku objęcie ochroną takiej inwestycji jest możliwe i odbywa się na takich samych zasadach, jak przy budowie domu murowanego.

 2. Jak obniżyć składkę za ubezpieczenie domu drewnianego?

  Z pewnością warto porównać ze sobą większą liczbę ofert, ponieważ różnice w cenach za identyczny produkt bywają spore. Koszt ubezpieczenia można też obniżyć korzystając z różnego typu promocji czy poprzez zamontowanie własnych zabezpieczeń antywłamaniowych (dotyczy ryzyk kradzieżowych).

 3. Czy można ubezpieczyć drewniany dom letniskowy?

  Tak, ubezpieczenie domu letniskowego dostępne jest jako datek do polisy dla podstawowej nieruchomości, czyli domu bądź mieszkania, w którym mieszkamy na stałe.

 4. Czy ubezpieczenie domu drewnianego można kupić online?

  Współcześnie polisę mieszkaniową, również dla domu drewnianego, można kupić całkowicie online, chociaż zdarzają się pewne wyjątki od tej reguły (np. kolekcja dzieł sztuki).

 5. Kiedy otrzymam odszkodowanie za szkodę w domu drewnianym?

  W takim samym terminie, jak w przypadku wszystkich innych ubezpieczonych nieruchomości, czyli po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia szkody. Jeśli część rekompensaty jest sporna, ubezpieczyciel ma dodatkowe 14 dni na przeanalizowanie sytuacji i przelanie pieniędzy.

 6. Jakie odszkodowanie za pożar domu drewnianego?

  Jeśli właściwie dobraliśmy sumy ubezpieczenia, powinniśmy otrzymać pełną rekompensatę za szkody pożarowe, nawet jeśli budynek spłonie w całości. Nigdy jednak towarzystwo nie wypłaci nam sumy większej, niż wartość zniszczonego majątku.

 7. Czy mogę ubezpieczyć drewniane zabudowania na posesji?

  Tak, ubezpieczenie nieruchomości może również obejmować liczne zabudowania znajdujące się na przydomowej posesji, takie jak garaż wolnostojący, budynek gospodarczy czy altana, o ile są one na trwałe związane z gruntem.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.