Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Zamknij

Najemca a ubezpieczenie mieszkania

Redakcja 02.10.2023
Najemca a ubezpieczenie mieszkania
Strona główna
/
Blog
/
Najemca a ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania na wynajem powinno interesować zarówno właściciela, jak i lokatorów. Wyjaśniamy w szczegółach, co powinny zawierać takie polisy, przed czym mogą chronić, ile kosztują i gdzie je można kupić w dobrej cenie.

Zagrożeń czyhających na właściciela i najemcę w mieszkaniu (i poza nim) jest wiele. Przed finansowymi konsekwencjami większości z nich ochroni odpowiednio dobrana polisa mieszkaniowa. Warto pamiętać, że dla każdej ze stron umowa ubezpieczeniowa będzie korzystna w nieco innym zakresie.

Jaka polisa dla najemcy?

Polisa dla najemcy, czyli lokatora, nie jest obowiązkowa, ale bywa przydatna. W tym przypadku właściwie skomponowane ubezpieczenie działa dwutorowo: z jednej strony chroni majątek najemcy, z drugiej zabezpiecza go finansowo przed szkodami, jakie może wyrządzić osobom trzecim, w tym właścicielowi lokalu.

Polisa dla najemcy powinna chronić mienie ruchome, które do niego należy i które jest przechowywane w wynajmowanej nieruchomości. Ubezpieczenie może również zabezpieczyć finansowo tzw. nakłady inwestycyjne, czyli efekty remontu przeprowadzonego na koszt najemcy. W zakresie ochrony warto uwzględnić zdarzenia losowe oraz ryzyka kradzieżowe, przede wszystkim kradzież z włamaniem. Dodatkową opcją jest OC w życiu prywatnym, czyli ochrona przed zniszczeniami, jakich ubezpieczony, inni domownicy bądź zwierzęta domowe dokonają na zdrowiu lub majątku osób trzecich. Ten dodatek ma więc zastosowanie, kiedy przypadkiem zalejemy mieszkanie sąsiada lub uszkodzimy mienie właściciela.

 

Jaka polisa dla wynajmującego?

Wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, powinien ubezpieczyć głównie mury i elementy stałe nieruchomości. Jeśli w lokalu znajdują się cenne ruchomości, czyli np. meble i sprzęty AGD poza zabudową, drogie dywany czy inne wartościowe przedmioty, również warto je włączyć w ochronę, aby otrzymać świadczenia z polisy.
 
Zakres ochrony w takiej polisie powinien obejmować minimum zdarzenia losowe, takie jak zalanie, pożar, przepięcie, huragan czy uderzenie pioruna. Wśród rozszerzeń, których zakup warto przynajmniej rozważyć, znajdują się m. in.:
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – ryzyka te odnoszą się do działań osób trzecich, ale nie lokatorów;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych – dodatkowa ochrona dla takich elementów, jak kabina prysznicowa, płyta indukcyjna, szyby okienne i drzwiowe czy nawet panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu lub posesji;
 • OC w życiu prywatnym – w tym przypadku zabezpieczamy się finansowo przed nieumyślnymi szkodami na zdrowiu lub majątku lokatorów oraz pozostałych osób trzecich;
 • pakiet Home Assistance – w skład niego wchodzi m. in. pakiet darmowych napraw wykonywanych przed hydraulika, stolarza, szklarza, specjalisty ds. sprzętu RTV/AGD, itd.; z perspektywy właściciela wynajmowane mieszkania jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ nie musi się martwić o usuwanie drobnych usterek;
 • powódź – dotyczy głównie lokali znajdujących się na niskich kondygnacjach oraz domów, ryzyko raczej niedostępne w podstawowej polisie;
 • pomoc prawna – wsparcie prawnika w prostych codziennych sytuacjach, takich jak chociażby spisanie umowy najmu czy sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Jakie najlepsze ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Chociaż na pierwszy rzut oka może się to wydawać nietypowe, dla wynajmowanej nieruchomości można wykupić dwie polisy mieszkaniowe, po jednej dla każdej strony umowy. Mało tego, jest to częsta praktyka. Dla właściciela ubezpieczenie nieruchomości stanowi dodatkowe zabezpieczenie jego interesu. Lokatorzy mogą z kolei chronić swoje mienie, a także zabezpieczyć się przed szkodami, jakie nieumyślnie spowodują w lokalu oraz budynku.

Za zakupem polisy dla lokatorów dodatkowo przemawia niska cena takiego produktu, która wynika z względnie niewielkiej wartości mienia, jakie zostaje objęte ochroną (są to najczęściej same ruchomości domowe, bez murów i elementów stałych). Oczywiście, każda z tych polis powinna mieć inny zakres ochrony, ale to już szczegółowo opisaliśmy we wcześniejszej części artykułu.

Polisy mieszkaniowe dla najemców i wynajmujących są bardzo przydatne, jednak nie można też zapominać o właściwie skonstruowanej umowie najmu, kaucji oraz protokole zdawczo-odbiorczym. Samo ubezpieczenie nie wystarczy do zapewnienia sobie spokoju i zabezpieczenia swoich interesów.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania na wynajem?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za przykładową polisę dla najemcy. Na kalkulatorze ubezpieczeń składkę zawsze liczy się dla konkretnego zakresu ochrony i konkretnej nieruchomości. My wzięliśmy pod uwagę 60-metrowe mieszkanie, którego wyposażenie (ruchomości domowe) jest warte 50 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy natomiast pożar i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem oraz OC w życiu prywatnym.

Średni koszt opisanego ubezpieczenia to 302 zł. Oferty mieszczą się w przedziale od 151 zł do 393 zł. Wszystkie podane liczby odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia.

Zaprezentowane w tabeli oferty nie są identyczne, bo różnią się np. sumami ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym, dają jednak dość zbliżony poziom ochrony. Mimo tego różnica między skrajnymi propozycjami cenowymi jest wyraźna. Pamiętając, że są to roczne składki, ubezpieczenie dla najemcy trzeba ocenić jako relatywnie tanie. Niska cena wynika z faktu, że ubezpieczamy tylko mienie ruchome, a nie mury i elementy stałe, które są wielokrotnie droższe – tłumaczy Michał Ratajczak, ekspert portalu ubezpieczeniemieszkania.pl.

Polisa mieszkaniowa dla najemcy – porównanie ofert

Towarzystwo

Suma ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym

Roczna składka

Wiener

50 000 zł

151 zł

Europa

100 000 zł

221 zł

Mtu24.pl

50 000 zł

285 zł

Generali

100 000 zł

309 zł

Proama

60 000 zł

315 zł

Link4

50 000 zł

359 zł

Inter Polska

50 000 zł

381 zł

Benefia

50 000 zł

393 zł

Tabela 1. Źródło: ubezpieczeniemieszkania.pl (stan na: 24.05.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

 

Jak zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu?

Jeśli szkoda podpada pod ubezpieczenie wykupione przez właściciela wynajmowanej nieruchomości, zgłasza ją właściciel. Z polisą dla lokatora sytuacja jest analogiczna. Sama procedura zgłoszenia jest ustandaryzowana i powinna przebiegać w następujący sposób:

 • w zależności od towarzystwa, na zgłoszenie mamy od 3 do 7 dni licząc od momentu powstania bądź wykrycia szkody;
 • formę zgłoszenia możemy sobie wybrać spośród dostępnych opcji – może to być zgłoszenie telefoniczne, mailowe, przez formularz na stronie, SMS-owe bądź bezpośrednie w lokalnej placówce towarzystwa;
 • bezsporną część odszkodowania otrzymamy w jednej transzy po maksimum 30 dniach od zgłoszenia;
 • sporna część rekompensaty powinna trafić na nasz konto po dodatkowych 14 dniach;
 • jeśli nie zgadzamy się z wysokością odszkodowania, możemy odwołać się decyzji towarzystwa składając odpowiednio pismo;
 • jeśli nasza reklamacja nie zostanie uwzględniona, możemy skierować sprawę do sądu.

Dodajmy, że zgłoszenie szkody nie jest obowiązkowe i zdarzają się sytuacje, w których nawet lepiej tego nie robić. Jeśli zniszczenia są naprawdę niewielkie, to czasami lepiej pokryć je z własnych pieniędzy i nie angażować w to towarzystwa. Bezszkodowa historia ubezpieczenia w następnych latach może zaprocentować niższą składką i w konsekwencji się nam opłacić. Każdą sytuację należy jednak rozpatrywać indywidualnie i trudno wskazać, gdzie przebiega granica opłacalności zgłoszenia.

 

Odszkodowanie w mieszkaniu na wynajem – kiedy się należy?

Rekompensatę za szkodę otrzymamy wtedy, kiedy:

 • zdarzenie będące jej przyczyną jest uwzględnione w zakresie ochrony;
 • spełniliśmy wszystkie obowiązki ubezpieczonego, w tym opłaciliśmy składkę w terminie;
 • zdarzenie nie podlega pod karencję lub wyłączenie odpowiedzialności;
 • nie został przekroczony górny lub dolny (czasami wyłącza się niewielkie szkody, np. do 100 zł) limit ubezpieczenia.

Ograniczenia w polisach mieszkaniowych są właściwie identyczne dla właścicieli i lokatorów. Nie oznacza to jednak, że w każdym towarzystwie karencje, limity i wyłączenia odpowiedzialności są dokładnie takie same. Wręcz przeciwnie, ubezpieczyciele różnie podchodzą do tych tematów, co oznacza, że w identycznej sytuacji jedno towarzystwo wypłaci nam rekompensatę, a drugie już nie. Dlatego zawsze warto dokładnie przejrzeć OWU interesującej nas polisy, szczególnie dział wyłączeń odpowiedzialności.

Są też standardowe ograniczenia, które stosuje zdecydowana większość towarzystw. Należą do nich m. in.:

 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • celowe działanie ubezpieczonego;
 • działanie pod wpływem substancji psychoaktywnych;
 • szkody powstałe w trakcie pracy – dotyczy OC w życiu prywatnym;
 • szkody górnicze;
 • brak wymaganych przepisami przeglądów technicznych;
 • użytkowanie bądź posiadanie materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych;
 • wojna, stan wojenny, atak terrorystyczny, zamieszki, itp.,
 • nieprawidłowe podłączenie lub korzystanie z urządzeń, np. brak listwy przeciwprzepięciowej przy podłączeniu komputera;
 • szkody na przedmiotach wyłączonych z ochrony, czyli np. broni palnej, rękopisach, danych w formie cyfrowej;
 • ataki hakerskie;
 • większe prace remontowe (wówczas potrzebna jest polisa dla domu w budowie).

 

Gdzie kupić ubezpieczenie dla mieszkania na wynajem?

Zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego polisa mieszkaniowa będzie rozwiązaniem, które można mieć już za mniej niż 100 zł rocznie. Przed zakupem warto się dobrze namyślić, jaki konkretnie zakres ochrony będzie dla nas aktualny, a potem znaleźć taki produkt w jak najlepszej cenie. Tutaj zastosowanie ma kalkulator ubezpieczeń, darmowe i intuicyjne narzędzie online, które pozwala sprawdzić ceny w większej liczbie towarzystw. Z jego poziomu płynnie przechodzi się do zakupu polisy, a jeśli szybko opłacimy składkę, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się praktycznie od razu.

To warto wiedzieć

1. Polisa dla najemcy, czyli lokatora, nie jest obowiązkowa, ale bywa przydatna

2. Polisa dla najemcy powinna chronić mienie ruchome, które do niego należy i które jest przechowywane w wynajmowanej nieruchomości

3. Jeśli szkoda podpada pod ubezpieczenie wykupione przez właściciela wynajmowanej nieruchomości, zgłasza ją właściciel

4. Zakres ochrony w takiej polisie powinien obejmować minimum zdarzenia losowe, takie jak zalanie, pożar, przepięcie, huragan czy uderzenie pioruna

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania na wynajem

 1. Czy jako najemca muszę kupić polisę w mieszkaniu, które nie należy do mnie?

  Nie ma takiego obowiązku. Zarówno ubezpieczenie dla najemcy, jak i wynajmującego jest całkowicie dobrowolne.

 2. Na jak długo ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?

  W teorii mieszkanie można ubezpieczyć na dowolny okres, bo to zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy klientem a towarzystwem. W praktyce polisy najczęściej wykupuje się na rok, czasem na dwa lub trzy lata. Problematyczne jest natomiast ubezpieczenie nieruchomości na krócej niż pół roku.

 3. Czy po zmianie lokatorów ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania jest nadal ważne?

  Polisa dla właściciela wynajmowanego mieszkania obowiązuje dopóki nie skończy się termin zapisany w umowie. Najczęściej jest to rok, czasem 2 lub 3 lata. Zmiany lokatorów nie mają na to żadnego wpływu.

 4. Czy ubezpieczę też mieszkanie na wynajem krótkoterminowy?

  Tak, mieszkanie pod najem krótkoterminowy można ubezpieczyć na takich samych zasadach, jak podczas klasycznego najmu. Z perspektywy ubezpieczyciela istotne jest tylko to, czy nieruchomość nie jest przez dłuższy czas (np. przez kilka miesięcy) całkowicie niezamieszkała.

 5. Do kiedy trzeba zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu?

  Najczęściej jest to od 3 do 7 dni od powstania szkody lub jej wykrycia. Te kwestie są zawsze szczegółowo regulowane zapisami umowy polisowej i dobrze byłoby się z nimi zapoznać przed zakupem ubezpieczenia.

 6. W jaki sposób zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu?

  Ubezpieczyciele pozwalają zgłosić szkodę na kilka różnych sposobów: mailowo, przez formularz na stronie, listownie, telefonicznie, SMS-em czy też osobiście w placówce towarzystwa. Najprościej jest to jednak zrobić poprzez formularz online.

 7. Czy można ubezpieczyć mieszkanie bez aktu notarialnego?

  W większości przypadków towarzystwo nie wymaga aktu notarialnego. Oczywiście, najemcy nigdy nie muszą okazywać tego dokumentu, ponieważ go nie posiadają – w tym przypadku do ubezpieczenia w zupełności wystarczy umowa najmu.

Autor

Redakcja

Nasza wiedza pozwala dostarczać treści sprawdzone i najwyższej jakości. Nasi redaktorzy są łącznikiem między agentami ubezpieczeniowymi a osobami zainteresowanymi polisą. Dzięki nam możesz dowiedzieć się jak zaoszczędzić na zakupie ubezpieczenia i poznasz wszystkie tajniki produktów polisowych i finansowych.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

igreky@tlen.pl

2021-03-28 20:38:14

A Ja mam takie pytanie, ponieważ czytam mnóstwo artykułów na temat ubezpieczenia najemcy i nie potrafię znaleźć niczego na temat bardzo ważnej kwestii. Czy właściciel mieszkania ma prawo odmówić kontaktu z naszym ubezpieczycielem? Po prostu nie chce mu się dokonywać formalności, wypełniać druków itp. Ma naszą kaucję i najłatwiej jest mu po prostu "ściągnąć" daną kwotę za szkody z naszej kaucji w trybie natychmiastowym, niż czekać na rozpatrywanie wniosku, robić zdjęć, lub czekać na rzeczoznawcę w przypadku większej szkody. Co wtedy? Czy w przypadku gdy jako najemca mamy ubezpieczenie to właściciel musi z niego skorzystać czy tylko może skorzystać, bo prawnie nie ma takiego przymusu i jeśli chce to może się wymigać i zabrać nam kaucję. Z góry dziękuję za odpowiedź na mojego maila :) Pozdrawiam

Odpowiedź Redakcji

2021-03-29 14:32:28

To już zależy od długości najmu i skali wyrządzonych szkód. Jeśli najemca spowodował zalanie sąsiada z dołu, a ten natychmiast domaga się wyrównania strat, kaucja pozwoli szybko zażegnać spór. Jeśli z kolei spieszy się właścicielowi, to może dysponować kaucją za porozumieniem z osobami najmującymi lokal. Najlepiej sporządzić umowę najmu w taki sposób, aby kwestia zwrotu czy pomniejszania kaucji była jasna dla obu stron umowy.